Om indlægssedler.dk

Revisionsdato: 19.08.2016

Hvad er indlægssedler.dk?

Indlægssedler.dk er en hjemmeside og database, der indeholder indlægssedler for lægemidler godkendt på det danske marked. 

Indholdet i indlægssedlerne her på siden er en kopi af den tekst, som er på sedlen i din medicinpakke. Der er således ingen redaktionel bearbejdning af teksten, men ren kopiering efter aftale med Lægemiddelstyrelsen. Den eneste ændring er, at teksterne er sat op, så de er mere læsevenlige. 

  

Hvad kan jeg bruge indlægssedler.dk til?

Det kan være svært at læse indlægssedlerne fra en medicinæske eller et medicinglas, fordi informationen er skrevet med meget små bogstaver, eller fordi papiret har være foldet så meget, at teksten er forsvundet eller vanskelig at læse. 

  

Mindre læsevenlig indlægsseddel 

  

Teksten er sat op, så den er let at læse

Her på sitet er indlægssedlerne de samme, som findes i pakningerne, men vi har sat teksten op, så den er tydelig og nem at læse på en computer eller telefon. Det er også let at søge indlægssedlerne frem, når du har behov for at læse om din medicin. 

  

Indlægsseddel læsevenlig Lyxumia 

  

Instruktion i brug af medicinen 

For at hjælpe dig til at tage din medicin korrekt, har vi suppleret teksterne med instruktioner i form af film og små billedsekvenser, du selv kan bladre i. 

  

Eksempel på Instruktion i brug af medicin i indlægsseddel 

  

Disclaimer

Dansk Lægemiddel Information A/S tager forbehold for fejl, der måtte være opstået i forbindelse med overførslen af data fra Lægemiddelstyrelsens indlægsseddel-database til indlægssedler.dk. 


Ophavsret

Alt materiale og sammenstilling af oplysninger indeholdt i denne applikation og tilgængeligt her, er beskyttet af Lov om Ophavsret og tilhører DLI - Dansk Lægemiddel Information A/S.  Materiale eller oplysninger herfra eller fra andre medier, herunder hjemmesider og applikationer ejet, anvendt eller brugt under licens fra Dansk Lægemiddel Information A/S eller tilhørende/associeret enhed, må ikke kopieres, gengives, uploades, linkes eller på nogen anden måde distribueres, uanset i hvilken form. 

  

Alle varemærker, produktnavne og vareudstyr er tillige beskyttede i henhold til varemærkelovgivning og Markedsføringsloven. 

  

Meta tags, søgemaskineoptimering eller benyttelse af screendumps med sløring må ikke ske uden udtrykkelig forudgående samtykke. 

  

Spørgsmål eller henvendelser bedes rettet til: 

DLI - Dansk Lægemiddel Information A/S  

CVR nr. 17472682 

Lersø Park Allé 101 

2100 København Ø