Zonnic Peppermint

mundhulespray 1 mg/dosis

Niconovum

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Zonnic Peppermint 1 mg/dosis mundhulespray, opløsning  

Nicotin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. 

De kan få Zonnic Peppermint uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Zonnic Peppermint. 

 • Gem indlægssedlen. Den kan få brug for at læse den igen
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, de vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke kan stoppe med at ryge efter 6 måneders behandling med Zonnic Peppermint
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal de vide, før De begynder at bruge Zonnic Peppermint.
 3. Sådan skal De bruge Zonnic Peppermint
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere olysninger.

 

1.VIRKNING OG ANVENDELSE

Nicotinen i Zonnic Peppermint mindsker afhængigheden af nicotin og de ubehagelige fysiske abstinenser, som kan opstå når De holder op med at ryge. Dermed modvirkes tilbagefald hos rygere, som er motiverede for at stoppe med at ryge, eller det hjælper til at ryge mindre for rygere, som ikke kan eller ikke vil stoppe helt med at ryge. 

  

Når De pludselig holder op med at få den nicotin i kroppen, som rygning af tobak giver, kan De få forskellige ubehagelige symptomer, kaldet abstinenser. Ved hjælp af Zonnic Peppermint kan De forebygge eller i det mindste mindske dette ubehag ved fortsat at få en smule nicotin i kroppen gennem en kortere periode.  

  

Støtte og rådgivning øger almindeligvis behandlingssuccessen. 

  

Hvis Deres læge har sagt, at De skal bruge Zonnic Peppermint for noget andet, skal De altid følge lægens anvisninger.  

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE ZONNIC PEPPERMINT

Brug ikke Zonnic Peppermint

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • hvis De lider af alvorlig hjertesygdom (f.ek.s ustabil hjertekrampe, alvorlig forstyrret hjerterytme/puls)
 • hvis De for nylig (indenfor 3 måneder) har haft en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde (blodprop eller blødning i hjernen)

Vær ekstre forsigtig med at bruge Zonnic Peppermint

Kontakt lægen:  

 • hvis De har en sygdom i hjertet eller kredsløbet
 • hvis De har et ubehandlet højt blodtryk
 • hvis De har moderat eller alvorligt nedsat leverfunktion
 • hvis De har alvorligt nedsat nyrefunktion
 • hvis De har diabetes og bruger insulin (se "Brug af anden medicin")
 • hvis De har mavesår
 • hvis De har en hyperaktiv skjoldsbruskkirtel
 • hvis De har en tumor i binyremarven (fæokromocytom)

Hvis De lider af nogle af disse sygdomme, kan det være farligt for Dem at bruge Zonnic Peppermint. 

  

Zonnic Peppermint bør ikke anvendes til børn under 18 år uden lægens anvisning. 

Zonnic Peppermint bær ikke bruges af ikke-rygere. 

  

Den korrekte dosis til voksne kan, hvis den gives til børn, medføre alvorlige forgiftninger, endog død. Derfor skal De altid opbevare Zonnic Peppermint utilgængeligt for børn. 

  

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Det er især vigtigt, hvis De bruger anden medicin som indeholder theophyllin, tacrin, clozapin, ropinirol, flecainid, pentazocin eller insulin. 

  

Brug af Zonnic Peppermint sammen med mad og drikke

De bør ikke spise eller drikke, mens De tager Zonnic Peppermint, da mad og drikke kan nedsætte virkningen. 

Syreholdige drikkevarer (f.eks. juice) påvirker optagelsen af nicotin fra mundhulen. 

For at sikre den bedst mulige virkning, bør De undgå disse drikkevarer ca. 15 minutter, før De tager Zonnic Peppermint. 

  

Graviditet og amning

Det er meget vigtigt at stoppe med at ryge under graviditet, fordi rygning kan medføre, at Deres barn ikke vokser tilstrækkeligt. 

Rygning kan også føre til for tidlig fødsel eller endog dødsfødsel. 

Ideelt set bør De forsøge at stoppe rygning uden at bruge medivin, som indeholder nicotin. Hvis De ikke er i stand til det, bør Zonnic Peppermint kun bruges efter rådgivning af det sundhedspersonale, som også rådgiver Dem i forbindelse med graviditeten, Deres egen læge eller en læge, der er specialiseret i rådgivning omkring rygestop. 

  

Zonnic Peppermint bør undgås i forbindelse med amning, da nicotin udskilles i brystmælk og kan påvirke barnet. De må kun bruge Zonnic Peppermint efter lægens anvisning, hvis De ammer. Zonnic Peppermint bør bruges lige efter amningen og må ikke bruge i to timer før amningen. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zonnic Peppermint

Zonnic Peppermint indeholder en mindre mængde ethanol (alkohol), mindre end 100 mg pr. dosis. 

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE ZONNIC PEPPERMINT

Hvis Deres læge har ordineret Zonnic Peppermint til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Den anbefalede dosis er 1-2 pust ad gangen. I begyndelsen af behandlingen kan De tage 1-2 pust hver 1-2 timer. Den almindelige dosering er 1-2 pust, 8-12 gange om dagen. Den maksimale daglige dosering er totalt 30 pust f.eks. 2 pust 15 gange om dagen. 

 

Brugsanvisning

Pust 1-2 gange mellem kinden og tænderne. 

 

1. Drej spraydysen (tuden) til siden. 

2. Anbring dysen mellem kinden og tænderne. 

3. Pust 1-2 gange, skift mellem venstre og højre kind 

Zonnic Peppermint Niconovum AB, mundhulespray 1 mg/dosis 

 

Rygestop 

Behandlingsvarigheden er individuel, men er almindeligvis 3 måneder. Herefter bør dosis af nicotin gradvist reduceres. Behandlingen kan standses helt, når dosis er nede på 1-2 doser om dagen. De kan imidlertid tage en dosis, når De får rygetrang. 

 

Brug ikke Zonnic Peppermint i mere end 6 måneder uden lægens anvisninger. 

 

Reduktion af rygning 

Zonnic Peppermint kan bruges mellem rygeperioder, for at forlænge rygefri perioder med den hensigt at nedsætte rygningen så meget som muligt. Hvis De efter 6 uger ikke har haft held til at skære ned på antallet af cigaretter pr. dag, bør De søge professionel hjælp. De bør prøve at holde op med at ryge så snart De føler Dem motiveret, imidlertid skal det ske senest inden for 6 måneder efter, De begyndte at bruge Zonnic Peppermint. Hvis De ikke har helt til at gøre et alvorligt forsøg på at stoppe rygningen i løbet af 9 måneder, bør De søge professionel hjælp. 

 

Brug ikke Zonnic Peppermint i mere end 6 måneder uden lægens anvisning. 

 

Nicotinvirkningen kommer først efter nogle få minutter. Derfor kan De ikke forvente den samme hurtige tilfredsstillelse, som hvis De røg. 

 

Hvis De har brugt for meget Zonnic Peppermint mundhulespray, opløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De, eller et barn, har brugt mere af Zonnic Peppermint mundhulespray, opløsning, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De (af den grund) føler Dem utilpas. 

Tag pakningen med 

 

De kan få en overdosis af nicotin, hvis De ryger og samtidigt tager Zonnic Peppermint. Symptomerne på en overdosis er blandt andet kvalme, øget spytsekretion, mavesmerter, diarré, øget svedtendens, hovedpine, svimmelhed, høreforstyrrelser og en markant svaghedsfornemmelse. Ved høje doser kan disse symptomer ledsages af lavt blodtryk, svag og uregelmæssig puls, vejrtrækningsbesvær, ekstrem træthed, kredsløbskollaps og krampeanfald. 

 

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. 

4. BIVIRKNINGER

Zonnic Peppermint kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Zonnic Peppermint kan give bivirkninger, der svarer til de bivirkninger, man får af nicotin, som er indgivet på andre måder. Bivirkningerne er almindeligvis dosisafhængige. 

 

De mest almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 100 brugere) er irritation i mund og hals under de første ugers brug. Andre almindeligt forekommende bivirkninger er svimmelhed, hovedpine, gener fra mave-tarmkanalen, kvalme, opkastning og hikke.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 brugere) er hjertebanken (følelse af hurtig eller uregelmæssigt hjerteslag) og rødme af huden eller udslæt. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 brugere) er forstyrrelser i hjerteslaget (uregelmæssig hjertebanken) og allergiske reaktioner, som kan være alvorlige. 

 

Nogle symptomer, så som svimmelhed, hovedpine og søvnforstyrrelser, kan skyldes abstinenser på grund af ophør med rygning og kan skyldes nedsat nicotinindtagelse.  

 

Mundsår kan forekomme, når De stopper med at ryge, men årsagen kendes ikke. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver generende eller værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk 

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Zonnic Peppermint efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25º C. 

Opbevares i original emballage. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. 

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Zonnic Peppermint mundhulespray, opløsning indeholder:

Aktivt stof:  

Nicotin. Hver dosis indeholder 1 mg nicotin. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Sucralose, pebermyntearoma, ethanol, glycerol, kaliumhydrogenphosphat, natriumhydroxid, renset vand 

 

Udseende og pakningsstørrelse

Klar opløsning med en svag duft af pebermynte. 

 

Pakningsstørrelse: 

Hætteglas af glas eller plast med accuator. Hvert hætteglas indeholder 15 mg (200 doser). 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsforingstilladelsen og fremstiller

Niconovum AB 

Järnvägsgatan 14 

SE 252 78 Helsingborg 

Sverige 

 

Fremstiller:

Apoteket Produktion & laboratorier 

Box 26 

SE 401 20 Göteborg 

Sverige 

Revisionsdato

revideret 26 juni 2008
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...