Ultracortenol®

øjensalve 0,5 %

Agepha

Om indlægssedlen

Information om Ultracortenol® - øjensalve 5 mg/g

Læs denne indlægsseddel grundigt igennem inden du begynder at bruge medicinen.. 

 • Gem indlægssedlen, du får måske brug for at læse den igen. 

 • Ønsker du mere information, så kontakt lægen eller apoteket. 

 • Lægen har ordineret Ultracortenol til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkningen, som ikke er nævnt her. 

I denne indlægsedel er der oplysninger om: 

 1. Ultracortenols virkning og anvendelse
 2. Vigtig information som du skal læse, før du begynder at bruge Ultracortenol
 3. Sådan skal du bruge Ultracortenol 
 4. Bivirkninger 
 5. Opbevaring af Ultracortenol
 6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Ultracortenol øjensalve indeholder prednisolon, som er et kunstigt fremstillet binyrebarkhormon. Binyrebarkhormoner kaldes også kortikosteroider. Binyrebarkhormoner hæmmer betændelsestilstande, og dæmper symptomer som kløe og irritation. Ultracortenol anvendes derfor ved betændelsestilstande i øjnene, som ikke skyldes bakterier, vira eller svampe samt ved svære tilfælde af allergier og overfølsomhedreaktioner.  

Lægen kan have foreskrevet anden dosering eller anvendelse end angivet i denne information. Følg derfor altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Vigtig information som du skal vide, før du begynder at bruge Ultracortenol

Brug ikke Ultracortenol hvis: 

 • Du er overfølsom over for prednisolonpivalat eller nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ultracortenol. 

 • Du har virus-, svampe og/eller bakterieinfektioner i øjet, da behandlingen kan give anledning til forværring af 

  infektionen.

Særlige forholdsregler ved brug af Ultracort

Vær forsigtig med at bruge Ultracortenol hvis 

 • Du er i behandling mod øjeninfektioner. Kontakt din læge. 

 • Du er i langtidsbehandling med Ultracortenol. Trykket i øjet bør kontrolleres. Regelmæssigt af din læge, da der kan 

  forekomme en trykstigning i øjet.
 • Du har diabetes (sukkersyge). Ved diabetes kan der være en tendens til øget tryk i øjet og/eller dannelse af grå stær. 

  Kontakt din læge.
 • Du anvender kontaktlinser. Du bør ikke bruge kontaktlinser under behandling med Ultracortenol, da lægemidlet 

  indeholder mikrokrystaller, som kan sætte sig på bagsiden af kontaktlinsen og beskadige øjets hornhinde.
  Hvis du er i langtidsbehandling med Ultracortenol bør du ikke stoppe behandlingen pludseligt. Nedtrapning
  bør ske gradvist. Binyrebarkhormon nedsætter modstandskraften overfor infektioner. Kontakt derfor din læge,
  hvis du oplever rødme, smerter og/eller fornemmelse af fremmedlegemer i øjet mens du er i behandling.

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Ultracortenol

Ultracortenol øjensalve indeholder cetostearylalkohol og lanolin som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

  

Graviditet og amning

Få altid vejledning hos din læge eller på apoteket før du tager nogen form for medicin i forbindelse med graviditet.

Graviditet 

Du må kun bruge Ultracortenol under graviditet efter lægens anvisning.

Amning 

Erfaringerne med Ultracortenol i forbindelse med er begrænsede. Du bør derfor ikke bruge Ultracortenol, hvis du
ammer uden at først kontakte din læge.
 

Brug af anden medicin

Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt anden medicin for nylig. Det gælder
også for håndkøbsmedicin, naturmedicin samt stærke vitaminer og mineraler.
Du kan bruge Ultracortenol sammen med anden medicin, men tal med lægen først, hvis du er i behandling mod
grøn stær (glaukom) eller i behandling med andre øjenlægemidler (atropin og øvrige anticholinerge lægemidler).
Hvis du udover Ultracortenol behandles med andre øjenlægemidler, bør der gå mindst 15 minutter mellem
behandlingerne.
 

3. Sådan skal du tage Ultracortenol

Dosering:

Voksne: En 3-5 mm lang salvestreng lægges i folden indenfor det nedre øjenlåg 2-3 gange daglig. Det er hensigtsmæssigt at bruge øjensalve om natten. Der er forskel på, hvad den enkelte patient har brug for. Ændring eller stop i behandlingen b ør kun ske i samråd med lægen. 

  

Brugsvejledning

Bøj hovedet bagover (fig. 1). Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger. 

Hold tuben i den anden hånd med spidsen nedad - et tryk på tuben får en salvestreng til at lægge sig i øjet (fig. 2). 

Lad ikke tubens spids berøre noget, da indholdet så kan blive forurenet. 

Blink med øjet et par gange, og salven vil fordele sig på øjets overflade. 

Ultracortenol® AGEPHA, øjensalve 0,5% 

  

Har du brugt for meget Ultracortenol?  

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ultracortenol øjensalve, end der står her, eller m ere end det lægen har foreskrevet, eller om du føler dig utilpas.  

  

Har du glemt at bruge Ultracortenol? 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. Hvis du skulle glemme en dosis, så anvend øjensalven med det samme og fortsæt derefter med den anbefalede doseringshyppighed. 

4. Bivirkninger som kan opstå ved brug af Ultracortenol

Ultracortenol kan som al anden medicin give bivirkninger. Følgende bivirkninger er blevet indberettet. 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Forhøjet tryk i øjet, som kan resultere i skade på synsnerven. Synsfeltdefekter forårsaget af forhøjet tryk i øjet (glaukom). Uklarhed i øjets linse. 

Langtidsbehandling kan medføre fortynding og/eller skade på hornhinden, specielt ved sygdomme som fører til tyndere hornhinde eller bindehinde. Langtidsbrug kan resultere i sekundære øjeninfektioner på grund af hæmning af immunforsvaret. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Sløret syn i forbindelse med 

anvendelse. Svie, brændende fornemmelse, rødme samt følelse af fremmelegeme på øjet. 

  

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000): Nedsænkning af øjenlåget (ptosis) og 

udvidelse af pupillen (mydriasis). 

  

Der kan i sjældne tilfælde ses bivirkninger andre steder i kroppen end i øjnene ved lokalt brug af binyrebarkhormon.  

 

Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive 

indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkningerne kan blive bedre. Fortæl din læge eller apoteket, 

hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Patienter eller 

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under 

”Bivirkninger”på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

5. Opbevaring af Ultracortenol

 • Opbevar Ultracortenol utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Ultracortenol ved over 25°C
 • Anvend ikke Ultracortenol efter den udløbsdato, der er anført på tuben og forpakningen.
 • Efter åbning af tuben må øjensalven kun bruges i 1 måned. 

6. Yderligere information

Ultracortenol øjensalve indeholder:

 • Det virksomme indholdsstof i Ultracortenol øjensalve er prednisolonpivalat 5 mg/g.
 • De øvrige indholdsstoffer er: cetostearylalkohol, vandfrit lanolin, hvid vaselin, paraffinolie og sterilt vand.

Markedsføring i Danmark:

Agepha Pharma s.r.o.,  

Dial´nicná cesta 5, SK-90301 Senec, Slovakiet 

 

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. 

Revisionsdato

Revideret februar 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...