Salazopyrina

tabletter 500 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Salazopyrina® 500 mg tabletter 

Sulfasalazin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Salazopyrina
 3. Sådan skal du tage Salazopyrina
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Salazopyrina virker ved at forhindre betændelse i tarmen. 

Du kan bruge Salazopyrina til behandling af blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) og kronisk betændelse i mave og tarm (Crohns sygdom). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Salazopyrina hvis du

 • er allergisk over for sulfasalazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Salazopyrina (angivet i afsnit 6).
 • er overfølsom over for sulfonamider eller salicylater f.eks. acetylsalicylsyre.
 • lider af den arvelige sygdom porfyri.
 • har alvorligt nedsat funktion af lever eller nyrer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Salazopyrina hvis du 

 • tidligere har haft en alvorlig infektion eller har en kronisk infektion.
 • har nedsat funktion af nyrer eller lever.
 • har forandringer i blodets sammensætning.
 • har glukose-6-phosphatdehydrogenase-mangel.
 • har kraftig allergi.
 • har astma.

eller det drejer sig om et barn med kronisk leddegigt. 

 

Potientielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) er rapporteret ved anvendelse af Salazopyrina, og ses først på kroppen som rødlige pletter eller som runde pletter (ofte med blærer i midten). Yderligere symptomer, man bør være opmærksom på, er sår i munden, i svælget, på kønsorganerne og øjenbetændelse (røde og hævede øjne). Disse potientielt livstruende udslæt er ofte ledsaget af influenzalignende symptomer. Udslættet kan udvikle sig til udbredt blæredannelse eller afskalning af huden. Der er størst risiko for at udvikle alvorlige hududslæt de første uger af behandlingen. Hvis du har udviklet Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved behandling med Salazopyrina, må du aldrig begynde at tage Salazopyrina igen. Hvis du udvikler hududslæt eller de nævnte hudsymptomer, skal du straks søge læge. 


Andre potentielt livstruende hududslæt er set hos patienter, som anvender forskellige lægemidler, herunder Salazopyrina. Kontakt lægen, hvis du får feber eller ømme lymfeknuder, da disse symptomer kan være det første tegn på en allergisk reaktion. Lægen bør undersøge dig, og bestemme om du stadig skal behandles med Salazopyrina. 


Vær opmærksom på at alvorlige overfølsomheds- reaktioner kan involvere de indre organer, herunder nyre, lever og hjerte. 


Salazopyrina kan medføre forbigående nedsat sædkvalitet hos mænd under behandlingen og indtil 3 måneder efter dens ophør. 


Du skal drikke rigeligt med væske under behandlingen med Salazopyrina på grund af risiko for nyresten. 


Det er nødvendigt med regelmæssige blod- og urinprøver før og under behandlingen med Salazopyrina. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Salazopyrina. Det kan påvirke prøveresultaterne. 


Gulfarvning af hud og kropsvæske kan forekomme, hvilket kan misfarve bløde kontaktlinser. 

Brug af anden medicin sammen med Salazopyrina

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl det til lægen, hvis du samtidig tager 

 • antibiotika (ampicillin, neomycin, ethambutol eller rifampicin).
 • jern- eller kalktilskud.
 • hjertemedicin (digoxin).
 • kræftmedicin eller medicin mod psoriasis (methotrexat).
 • gigtmidler (phenylbutazon eller sulfinpyrazon).
 • medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter transplantation (azathioprin og ciclosporin).
 • medicin mod for højt kolesterol (colestipol og colestyramin).
 • blodfortyndende midler (phenprocoumon og dicumarol).

Hvis du skal vaccineres med levende tyfusvaccine, skal der gå mindst 24 timer mellem din dosis af Salazopyrina og vaccinationen. 


Folinsyrekoncentrationen kan falde ved behandling med Salazopyrina. Dette kan føre til folinsyremangel eller forværring af eksisterende folinsyremangel forårsaget af en anden lidelse eller graviditet. 

Brug af Salazopyrina sammen med mad og drikke

Du skal tage Salazopyrina i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Salazopyrina. Tal med lægen. 


Ved graviditet eller ønske herom, bør du kontakte din læge. Behandlingen med Salazopyrina skal muligvis afbrydes, da det muligvis kan øge risikoen for rygmarvsbrok hos spædbarnet.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Salazopyrina efter aftale med lægen, da sulfasalazin kan gå over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Salazopyrina kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

3. Sådan skal du tage Salazopyrina

Tag altid Salazopyrina nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal tage Salazopyrina i forbindelse med et måltid og med rigeligt væske (et stort glas vand). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Startdosis er 2-4 tabletter (1-2 g) 3-4 gange dagligt. 

Dosis øges gradvist. 

Derefter sædvanligvis en vedligeholdelsesdosis på 4-6 tabletter (2-3 g) fordelt på 3 eller flere gange dagligt. 

 

Brug til børn og unge 

Startdosis er 40-60 mg/kg dagligt, fordelt på 3-6 doser. Det vil sige, at et barn på 20 kg skal have 800-1200 mg fordelt på 3-6 doser, f.eks. ½ tablet 4 gange dagligt. 

Derefter sædvanligvis en vedligeholdelsesdosis på 20-30 mg/kg dagligt, fordelt på 3-6 doser. Det vil sige, at et barn på 20 kg skal have 400-600 mg fordelt på 3-6 doser i døgnet, f.eks. ¼ tablet 4 gange daglig. 

Hvis du har taget for mange Salazopyrina

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Salazopyrina, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning samt mavesmerter. I alvorligere tilfælde kan du blive døsig og få kramper. 

Hvis du har glemt at tage Salazopyrina

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Salazopyrina

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Alvorlige sindslidelser (psykoser). Kontakt lægen.
 • Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed og koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Lammelser og følelsesløshed af ben, vandladningsstop pga. rygmarvsbetændelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue.
 • Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot pga. nedsat leverfunktion. Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Svulst opbygget af (ofte atypiske) plasmaceller (blodceller).
 • Forstyrrelse i bloddannelsen på grund af knoglemarvssygdom. Kontakt læge eller skadestue.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.
 • Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjertesækken. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.
 • Betændelse i huden med afskalning, udslæt og pusfyldte blærer. Kontakt læge eller skadestue.
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Akut nyrebetændelse (feber og smerter). Kontakt straks lægen eller skadestuen.
 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. Potentielt livstruende hududslæt (Steven-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er rapporteret (se afsnit 2).
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hjertemuskelbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • MSD (myelodysplastisk syndrom). Forstadie til leukæmi, der kan vise sig ved blodmangel, træthed, svaghed og åndenød. Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulfarvning af hud og øjne, der skyldes problemer med galdeblæren (kolestase).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Hovedpine.
 • Kvalme, mavesmerter, sure opstød, opkastning.
 • Kløe.
 • Hududslæt.
 • Forbigående nedsat frugtbarhed.
 • Appetitmangel / madlede, kraftesløshed og svaghed, træthed.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel, der er opstået pga. folinsyremangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet.
 • Nedsat appetit.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Smagsforstyrrelser, metallisk smag.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Hoste.
 • Nældefeber, øget følsomhed af huden for lys.
 • Smerter i leddene.
 • Skummende urin pga. æggehvidestof i urinen.
 • Feber, døsighed, svimmelhed, nedsat koncentrationsevne, søvnløshed.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Kyssesygelignende reaktion med halsbetændelse, hævede lymfeknuder og træthed. Tal med lægen.
 • Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter, væskeansamlinger i ansigtet.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder, forandringer i lugtesans.
 • Allergisk øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Hjertebanken.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Opsvulmning af maven pga. luft i tarmene, diarré.
 • Udslæt / hududslæt.
 • Blåfarvning af hud pga. iltmangel.
 • Kraftesløshed og svaghed i musklerne.
 • Hårtab.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Tør mund, tørre øjne og nedsat spytdannelse pga. betændelse i kroppens kirtler (Sjögrens syndrom). Tal med lægen.
 • Gulfarvning af bløde kontaktlinser.
 • Blåfarvning af læber og negle.
 • Mundbetændelse.
 • Langvarig, ofte stærkt kløende hudsygdom med små kantede flade blærer eller knuder. Ofte udbrud i mundslimhinden. I sjældne tilfælde kan det forekomme i hårbunden, hvor det kan medføre ardannelse med hårløse pletter.
 • Gul-orange misfarvning af huden, kropsvæsker og urin.
 • Muskelsmerter.
 • Blod i urinen. Kontakt lægen.
 • Krystaller i urinen.
 • Forbigående mangel på sædceller.
 • Eksem eller irritation af huden/udslæt.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Forandringer i negle.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Rødmen af huden.
 • Bleghed.
 • Smerte i mund og svælg.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Folinsyremangel.
 • Forekomst af nyresten.

Salazopyrina kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, blodprøver og urinprøver, som igen bliver normale når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Salazopyrina utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 30 °C. 

 

Brug ikke Salazopyrina efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Salazopyrina indeholder:

 • Aktivt stof: Sulfasalazin 500 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, povidon.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Salazopyrina er runde, mørkegule tabletter. På den ene side er der præget ”101” og på den anden side ”Kph”. 

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 

 

Pakningsstørrelser 

Salazopyrina 500 mg tabletter findes i pakningsstørrelser á 100 (2x50) og 300 (6x50) tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Salazopyrina® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Health AB. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...