Imukin®

injektionsvæske, opl. 200 mikrogram/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Imukin® 200 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning

Rekombinant human interferon gamma-1b 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Imukin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkningen og anvendelse. 

 2. Det skal du vide om Imukin. 

 3. Sådan bliver du behandlet med Imukin. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkningen og anvendelse

 • Imukin indeholder gamma-interferon, der er et naturligt forekommende protein, som indgår i kroppens immunforsvar.
 • Imukin virker ved at stimulere de hvide blodlegemer, så de bedre kan bekæmpe bakterie- og virusangreb. 

 • Du skal bruge Imukin for at modvirke betændelser ved kronisk granulomatøs sygdom (CGD) eller alvorlig osteopetrose - også kaldet marmorsygdom 

 • Imukin er kun til indgivelse i huden (subkutan anvendelse). 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imukin

Brug ikke Imukin

 • hvis du er allergisk over for interferon gamma-1b eller kendt overfølsomhed over for nært beslægtede interferoner eller et af de øvrige indholdsstoffer i Imukin (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller sundhedspersonalet, før du bruger Imukin 

 • Fortæl lægen, at du er i behandling med Imukin, hvis du skal have en vaccination eller indsprøjtning med andre præparater, der indeholder æggehvidestoffer. 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Imukin. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

 • Så længe du får Imukin, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.
   

 • Tal med lægen, inden du bruger Imukin, hvis du har: 

  • en hjertesygdom. 

  • epilepsi. 

  • forstyrrelser i centralnervesystemet. 

  • meget dårlig lever. 

  • meget dårlige nyrer. 

  • nedsat funktion af knoglemarven. 

Brug af anden medicin sammen med Imukin

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin, der påvirker: 

  • nervesystemet. 

  • hjertet. 

  • blodet og knoglemarven. 

  • immunforsvaret (heterologe serumproteinpræparater eller immunologiske præparater fx. vacciner). 

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.  

  

Anden medicin kan påvirke virkningen af Imukin, og/ eller Imukin kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.
 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Imukin efter aftale med lægen. 

Amning: 

 • Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Imukin er nødvendig. Tal med lægen. 

Fertilitet: 

 • Det kan ikke udelukkes, at høje doser Imukin kan have en indvirkning på den mandlige og kvindelige fertilitet. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Imukin kan give bivirkninger(såsom træthed, kramper, forvirringstilstand, desorientering og hallucinationer), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Imukin

Proppen i hætteglasset indeholder latex, som kan forårsage allergisk reaktion. 

3. Sådan bliver du behandlet med Imukin

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen der kan ændre dosis. 

  

De bedste steder at give injektion er højre og venstre skulderregion og foran på låret. Imukin kan indgives af en læge, sygeplejerske, et familiemedlem eller dig selv, efter at du er blevet oplært i at give injektion i huden. Det er vigtigt at skifte injektionssted for at mindske risikoen for irritation. 

  

Den sædvanlige dosis er 

Den anbefalede dosis af Imukin for behandling af CGD eller alvorlig osteopetrose er 50 mikrogram/m2 til patienter med en kropsoverflade større end 0,5 m2 og 1,5 mikrogram/kg/dosis for patienter med en kropsoverflade på eller mindre end 0,5 m2. 

  

Din læge afgør hvor meget Imukin du har brug for. 

  

Hvis du får alvorlige bivirkninger kan din læge ændre dosis (50 %) reduktion), eller vælge at afbryde behandlingen. 

  

Du skal normalt have Imukin indsprøjtet i underhuden om aftenen før sengetid, tre gange om ugen (f.eks. mandag, onsdag og fredag). Nogle symptomer kan mindskes ved at bruge medicinen inden sengetid, ligesom din læge kan anbefale dig at tage paracetamol sammen med Imukin. 

  

Brug til børn og unge: 

Der er begrænset erfaring med behandling af børn. Tal med lægen. 

  

Nedsat leverfunktion: 

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen. 

  

Hvis du har fået for meget Imukin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Imukin. 

Især ved doser over 100 mikrog/m2/dag, anvendt ved fremskredne sygdomstilfælde er symptomer observeret. 

Symptomer: 

Nedsat sindstilstand, gangforstyrrelser og svimmelhed er set (især hos kræftpatienter). Desuden ses forandringer i blodet, der kan vise sig ved almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber (for få hvide blodlegemer) og blødning fra hud og slimhinder og blå mærker (for få blodplader) samt forhøjede værdier af leverenzymer og triglycerider. Ved doser over 250 mikrog/m2/dag kan der ske en akut forværring, hvis du tidligere har haft en hjertesygdom. 

  

Hvis en dosis er glemt

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du mangler at få en dosis. 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Hjertesvigt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112. 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112. 

 • Smertende og hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød, evt. opkast af blod. Kontakt straks læge eller skadesture. Ring 112. 

 • Volsom åndenød, bleg, kølig og klam hud, hjertebanken, svag puls, pludselige smerter i brystet evt. bevidsthedstab pga. blokering af dele af kredsløbet (pulmonal embolisme). Ring evt. 112. 

 • Tør hoste, tommelstikfingre og urglasnegle, blåfarvning af huden, samt tendens til at blive forpustet. Kontakt lægen. 

 • Volsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Forværring af muskelbetændelse (bindevævssygdom), med hududslæt. Kontakt lægen. 

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom (SLE-syndrom). Kontakt lægen. 

 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Kvalme, opkastning og diarré. 

 • Hovedpine. 

 • Træthed 

 • Feber, kulderystelser, smerter på injektionsstedet. 

 • Forhøjede leverenzymer. 

 • Udslæt. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Depression. Kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Ryg -og mavesmerter. 

 • Muskel -og ledsmerter. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue. 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga for lavt natrium i blodet. For lavt natrium kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen. 

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). 

 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i blodet. 

 • Desorientering/forvirring. 

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue. 

 • Gangbesvær og rysten af af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk. 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I andre tilfælde ring 112. 

 • Hurtigt åndedræt. 

 • Ubehag i brystet. 

 • Forbigående hududslæt, fx. eksem eller irritation af huden, små afgrænsede pletter, små væskende blærer samt rødmen ved indstiksstedet. 

 • Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen (proteinuri). 

Imukin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver (autoantistof positiv respons og proteinuri), samt urinprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår her: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Imukin utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Imukin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar Imukin i køleskab (2-8 °C). Må ikke fryses. 

 • Imukin er kun til engangsbrug. Opløsningen indeholder ikke konserveringsmidler. Indholdet skal bruges umiddelbart efter åbning af hætteglas. Ubrugt indhold bør destrueres. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imukin 200 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof:  

Rekombinant human interferon gamma-1 b 200 mikrogram/ml. 

Øvrige indholdsstoffer: 

D-mannitol, dinatriumsuccinathexahydrat, ravsyre, polysorbat 20 og vand til injektion. 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Imukin er en klar, farveløs opløsning til injektion. Imukin forhandles i 3 ml hætteglas indeholdende 0,5 ml injektionsvæske. 

 

Imukin fås i: 

Imukin 200 mikrogram/ml i pakninger med 6 x 0,5 ml hætteglas. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S,  

Energivej 15,  

5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Brugsanvisning

Brugsanvisning

Din læge eller sygeplejerske vil hjælpe dig med den praktiske træning i at tage Imukin. Nedenstående information, er et tillæg til træningen og skal ikke erstatte den. 

 

Forberedelser 

 • Inden du bruger en injektionsvæske, skal du se nøje efter, om væsken er klar og ikke indeholder nogle partikler. Du må ikke bruge uklar væske. Den skal i så fald afleveres på apoteket, som kan udlevere nye hætteglas. 

 • Du må ikke ryste injektionsflasken kraftigt. 

 • Vask hænderne grundigt. Tag det orange beskyttelseslåg af og tør gummiproppen på hætteglasset af med et desinfektionsmiddel. 

 • Sæt kanylen fast på sprøjten og fjern beskyttelseslåget. Stil hætteglasset på et bord, mens du stadig holder fast i sprøjten. 

 • Tryk forsigtigt kanylen gennem glassets gummiprop. 

 • Løft hætteglasset op, vend den op og ned. Tjek at kanylens spids er i injektionsvæsken. Hold hætteglasset i den ene hånd. Med den anden hånd trækker du forsigtigt stemplet i sprøjten tilbage, til du har fået en tilpas mængde injektionsvæske i sprøjten. 

 • Hold sprøjten opad og slå let på sprøjtens side, så eventuelle luftbobler løsnes. Sprøjt nogle dråber ud for at få luftboblerne væk. Kontrollér at sprøjten indeholder korrekt mængde injektionsvæske. Fjern kanylen fra hætteglasset og sæt beskyttelseshætten på. 

 • Bland ikke Imukin med andre lægemidler. 

 • Skift kanyle før injektion. 

At give/tage en Imukin-injektion 

 1. Rengør injektionsområdet grundigt med et desinfektionsmiddel, tør gerne med et tørt kompres, inden du stikker. 

 2. Tag beskyttelseshætten af kanylen. Kontrollér at sprøjten indeholder korrekt mængde Imukin. 

 3. Løft op i huden. Stik kanylen ind i en ca 45° vinkel i underhudsfedtet (subkutant). 

 4. Sprøjt væsken ind ved at trykke forsigtigt på stemplet til sprøjten er tom. 

 5. Når sprøjten er tom, skal du tage kanylen halvt ud, vent et øjeblik og tag så hele kanylen ud. Slip huden. 

 6. Tør injektionsstedet med et kompres eller vattot. 

 7. Uanset hvor rutinemæssige injektionerne bliver, skal du følge altid samme vejledning nøje hver gang. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 2/2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...