Equasym Depot

kapsler med modificeret udløsning 20 mg og 30 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

EQUASYM® DEPOT 20 mg og 30 mg hårde kapsler med modificeret udløsning 

Methylphenidathydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Equasym Depot til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se . Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Equasym Depot.
 3. Sådan skal du tage Equasym Depot.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Equasym Depot er et middel mod forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder' (ADHD).
 • Equasym Depot virker ved at stimulere aktiviteten i dele af hjernen, som ikke er aktive nok. Medicinen kan hjælpe med at skærpe opmærksomheden (opmærksomhedsspændvidde) samt øge koncentrationen og mindske impulsiv adfærd. 

 • Equasym Depot anvendes til at behandle børn og unge i alderen 6 til 18 år, når det er blevet konstateret at ikke-medicinsk behandling har vist sig utilstrækkelig, fx rådgivning og adfærdsterapi. 

 • Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram, der normalt også omfatter: 

  • psykologisk, 

  • uddannelsesmæssig og 

  • social behandling. 

 • Behandling med Equasym Depot må kun påbegyndes under tilsyn af en specialist i adfærdsforstyrrelser hos børn og unge. Selv om der ikke er nogen helbredelse for ADHD, kan det styres ved hjælp af behandlingsprogrammer. 

Om ADHD 

 • Børn og unge med ADHD har:
 • svært ved at sidde stille, bliver let distraheret
 • svært ved at koncentrere sig
 • følelsesmæssig ustabilitet samt
 • udviser tegn på atypiske signaler i hjernen og indlæringsevnen kan være svækket.
 • Med ADHD kan hverdagen volde problemer. Børn og unge med ADHD kan have svært ved indlæring og lektielæsning. De har svært ved at opføre sig ordentligt i hjemmet, i skolen eller andre steder. 

Det er ikke deres skyld, at de har svært ved disse ting. 

 

Lægen kan have givet dig Equasym Depot for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Equasym® Depot

Tag ikke Equasym Depot

 • hvis du er overfølsom over for methylphenidathydrochlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Equasym Depot (angivet i ).
 • hvis du har forhøjet tryk i øjet (glaukom)
 • hvis du har en svulst i binyrerne (fæokromocytom)
 • hvis du er i behandling for alvorlig depression eller har været det indenfor de seneste 14 dage (MAO-hæmmere)
 • hvis du har en skjoldbruskkirtelsygdom
 • hvis du har diagnose på psykiske problemer såsom:
  • 'psykopatisk' eller 'borderline’ personlighedsstruktur
  • unormale tanker eller visioner eller en sygdom kaldet "skizofreni"
  • tegn på tungsind såsom:
   • tanker om at tage livet af sig
   • en svær depression, hvor du føler dig meget trist, værdiløs og uden håb, evt. selvmordstanker/overvejelser
  • bipolar sygdom, med skiftende mani eller depressiv, hvor du enten føler dig overgearet, overdrevent aktiv og uden hæmninger eller meget tungsindig .
   • alvorlige stemningsforstyrrelser
   • spiseforstyrrelser - såsom anoreksi/anorektiske lidelser
 • hvis du på noget tidspunkt har haft hjerte/kar-problemer, herunder meget forhøjet blodtryk, forsnævring af blodkar, hjertekrampe, hjerteanfald, uregelmæssig hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, en hjertesygdom eller har en medfødt hjertelidelse
 • hvis du har haft et problem med blodkarrene i hjernen - såsom et slagtilfælde, udposning og svækkelse af en del af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar, eller betændelse i blodkar (vasculitis)

 

Du må ikke tage methylphenidathydrochlorid, hvis noget af ovenstående passer på dig eller dit barn. Hvis du ikke er sikker, så tal med din læge eller apoteketspersonalet.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Behandling medEquasym Depot er ikke beregnet til alle børn med ADHD. Lægen vil foretage grundig vurdering, baseret på sværhedsgrad og varighed af symptomer i forhold til barnets /den unges alder. 

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Equasym Depot: 

 • hvis du har lever- eller nyreproblemer
 • hvis du har haft anfald (kramper, krampeanfald, epilepsi) eller unormale værdier ved hjernescanninger (EEG-målinger)
 • hvis du på noget tidspunkt har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika
 • hvis du har ensartede (stereotype), gentagne, ufrivillige bevægelser i en del af kroppen eller frembringer ensartede (stereotype), gentagne lyde og ord
 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • hvis du har en hjertelidelse, som ikke er nævnt i afsnittet ’Tag ikke Equasym Depot'
 • hvis du har psykiske problemer, som ikke er nævnt i afsnittet ’Tag ikke Equasym Depot'.

 

Kontakt straks lægen hvis du oplever alvorlig hovedpine, følelsesløshed, krafteløshed, lammelser og svækkelse af koordination, syn, tale, sprog eller hukommelse.  

 

Andre psykiske problemer omfatter: 

 • humørsvingninger (fra manisk til depressiv tilstand - kaldet "bipolar lidelse")
 • begynder at blive aggressiv eller fjendtlig, eller aggressionen bliver værre
 • ser, hører eller føler ting, som ikke er der (hallucinationer)
 • tror ting, som ikke er virkelige (vrangforestillinger)
 • plages af usædvanlig mistænksomhed (paranoia)
 • føler uro, angst eller anspændthed
 • føler dig deprimeret eller skyldig.

 

Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget af ovenstående passer på dig/dit barn, før behandlingen påbegyndes. Dette skyldes, at methylphenidathydrochlorid kan gøre disse problemer værre. Din læge vil føre tilsyn med, hvordan medicinen påvirker dig/dit barn.  

 

Din læge vil diskutere, om du/dit barn har risiko for humørsvingninger (fra manisk til depressiv tilstand - kaldet "bipolar lidelse"). Lægen vil kontrollere din mentale sundhed og tjekke, om der i din familie har været fortilfælde af selvmord, bipolar sygdom eller depression. Det er vigtigt, at du/dit barn giver så mange informationer som muligt. Dette vil hjælpe din læge til at afgøre, om Equasym Depot er den rette medicin. Din/dit barns læge kan beslutte, at andre medicinske undersøgelser er nødvendige, før du/dit barn begynder at tage medicinen. 

 

Undersøgelser, som din læge vil udføre, før du/dit barn begynder at tage methylphenidathydrochlorid
Disse undersøgelser vil afgøre, om methylphenidathydrochlorid er den rette medicin for dig/dit barn. Din læge vil tale med dig om: 

 • anden medicin, som du/dit barn får
 • om der er fortilfælde af pludselig, uforklarlig død i familien
 • andre medicinske problemer (såsom hjerteproblemer), som du eller din familie eventuelt kunne have
 • hvordan du/dit barn har det, fx er du helt ovenpå eller helt nede, har du mærkelige tanker, eller har du/dit barn haft nogle af disse følelser før i tiden
 • hvorvidt der er en arvelig disposition for "tics", dvs. ensartede (stereotype), gentagne, ufrivillige bevægelser i en del af kroppen eller frembringelse ensartede lyde og ord
 • eventuelle psykiske eller adfærdsmæssige problemer, du/dit barn eller andre familiemedlemmer på et tidspunkt har haft.
 • Måling af din/dit barns højde og vægt, hjerterytme og blodtryk og registrering i et skema. Herefter vil lægen jævnligt tage kontrol af problemer med humøret, tics, aggressiv eller fjendtlig adfærd, ophidselse, angst, sindstilstanden eller andre usædvanlige følelser.
  • de vil blive taget mindst hver 6. måned, men måske oftere.
  • de vil også blive taget, hvis dosis ændres.

 

Langtidsbehandling
Det er ikke nødvendigt at tage Equasym Depot for evigt. Hvis du/dit barn tager Equasym Depot i lange perioder (over 12 måneder), bør lægen stoppe behandling for en kort tid (mindst én gang årligt), fx i løbet af en skoleferie. Dette vil vise, om medicinen stadig er nødvendig. Forbedringer kan vare ved, når man stopper med at tage medicinen, enten midlertidigt eller permanent. 

 • Doping: Equasym Depot står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen.

Brug af anden medicin sammen med Equasym Depot

 • Tal med din læge hvis du/dit barn tager medicin mod:
 • depression (TCA, SSRI eller MAO-hæmmere), herunder hvis du har haft taget MAO-hæmmere indenfor de sidste 14 dage. Det kan medføre en pludselig stigning i blodtrykket.
 • forebyggende mod blodpropper (phenprocoumon, warfarin)
 • epilepsi (phenobarbital, phenytoin, primidon)
 • forhøjet eller for lavt blodtryk
 • migræne og hedestigninger (clonidin)
 • parkinson, lægkramper, smerter (dopaminagonist)

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du/dit barn bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Hvis du/dit barn skal have foretaget en operation
Fortæl din læge, hvis du/dit barn skal have foretaget en operation. Methylphenidathydrochlorid bør ikke tages den dag, operationen udføres, hvis der anvendes en bestemt type anæstesi pga. risiko for en pludselig blodtryksstigning under operationen. 

Brug af Equasym Depot sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du skal sluge kapslerne hele med væske.
 • Du kan også åbne kapslen og drysse indholdet på en lille mængde (spiseskefuld) æblemos eller lignende blød føde. Indtag det straks. Drik ikke efterfølgende.
 • Hvis du spiser meget fedtholdigt, kan optagelsen forsinkes.
 • Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne medicin. Alkohol kan forværre bivirkningerne af medicinen. Husk, at nogle fødevarer og medicinindeholder alkohol.

Graviditet og amning og frugtbarhed

Hvis du/dit barn er gravid eller ammer, har mistanke om, at du/dit barn er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du/dit barn spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du/dit barn tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:
Fortæl det til lægen eller på apoteket, før du/din datter bruger methylphenidathydrochlorid, hvis du/din datter 

 • har sex. Lægen vil rådgive dig/din datter om prævention.
 • er gravid eller tror du/din datter er gravid. Lægen vil afgøre, om du/din datter bør tage Equasym Depot.

 

Amning: 

 • Det er muligt, at methylphenidathydrochlorid udskilles i modermælk. Derfor vil lægen beslutte, om du/din datter bør amme og samtidig tage methylphenidathydrochlorid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Equasym Depot kan forårsage svimmelhed, døsighed og synsforstyrrelser, herunder sløret syn, som kan påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. Det kan være farligt fx at køre bil, betjene maskiner, køre på cykel, ride eller klatre i træer. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Equasym Depot

 • Denne medicin indeholder saccharose. Hvis din læge har fortalt dig at du/dit barn ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du/dit barn tager Equasym Depot.

3. Sådan skal du tage Equasym Depot

Kapslerne bør indtages hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Kapslerne og kapselindholdet må ikke knuses eller tygges. Kapelindholdet må drysses ud på en lille portion (spiseskefuld) æblemos eller lignende, som indtages straks. Må ikke gemmes. Drik ikke efterfølgende. 

 

Tag Equasym Depot om morgenen før morgenmaden. 

Den sædvanlige dosis er

Brug til børn og unge (6-18 år): 

Lægen vil som regel starte behandlingen med en lav dosis og gradvist øge den efter behov. 

 • Den anbefalede daglige startdosis er 5 mg én eller to gange dagligt (f.eks. til morgenmaden og til frokost). Ved behov kan dosis øges i trin med 5-10 mg om ugen.
 • Den maksimale, daglige dosis er 60 mg.
 • Equasym Depot har en "modificeret udløsning" af methylphenidathydrochlorid, som gør at medicinen virker over en periode, som svarer til en skoledag (8 timer).
 • Hvis virkningen af kapslerne aftager for tidligt på eftermiddagen eller aftenen, kan lægen vurdere en lille ekstra dosis hurtigvirkende methylphenidat (det aktive stof i Equasym Depot), som kan tages om aftenen.

 

Brug til børn under 6 år: 

Børn under 6 år må normalt ikke få Equasym Depot. 

 

Ældre: 

Equasym Depot bør ikke anvendes af ældre. 

 

Voksne 

Hvis ikke nedtrapning af Equasym Depot er lykkes i 18- års alderen kan det være nødvendigt at fortsætte behandlingen ind i voksenlivet. Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for brugen af Equasym Depot til voksne. 

Hvis du/dit barn ikke får det bedre efter 1 måneds behandling

Hvis du/dit barn ikke får det bedre, så fortæl det til lægen. Lægen kan afgøre, om en anden behandling er nødvendig. 

Hvis du/dit barn ikke bruger Equasym Depot korrekt

Hvis Equasym Depot ikke anvendes korrekt, kan dette medføre unormal adfærd. Det kan også betyde, at du/dit barn udvikler en afhængighed af medicinen. 

Fortæl det til din læge, hvis du/dit barn nogensinde har misbrugt eller været afhængige af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika.  

 

Tag altid Equasym Depot nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Hvis du/dit barn har taget for mange Equasym Depot

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget mere Equasym Depot, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer: 

opkastning, rastløs uro, ryste, have en øget forekomst af ukontrollerede bevægelser, muskeltrækninger, kramper (eventuelt efterfulgt af koma), føle sig meget glad, være forvirret, se, føle eller høre ting, som ikke er virkelige (hallucinationer), svedtendens, rødmen, hovedpine, høj feber, ændringer i hjerterytmen (langsom, hurtig eller uregelmæssig), forhøjet blodtryk, udvidede pupiller og tørre slimhinder i næse og mund.  

Hvis du/dit barn har glemt at tage Equasym Depot

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du/dit barn har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Equasym Depot

Hvis du/dit barn holder op med at tage Equasym Depot, kan ADHD symptomerne komme igen eller uønskede reaktioner, såsom depression, kan forekomme. Din læge vil måske gradvist reducere den daglige dosis af medicinen, før du/dit barn stopper helt. Tal med din læge, før du/dit barn stopper med at tage Equasym Depot. 

 

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Equasym Depot kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (Angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue
 • Selvmordsforsøg (herunder fuldbyrdet selvmord). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Mindre slagtilfælde (forbigående lammelser af tunge, ansigt, mund, læber, kæber) (RIND). Ring evt. 112.
 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (NMS, malign neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet, hjertestop. Ring 112.
 • Voldsom hovedpine og sløret bevidsthed pga. betændelse eller tillukning af blodårerne i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.
 • Unormal leverfunktion, herunder leverstop (koma).
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludselig hjertedød.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue. (Pantcytopeni).
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Kramper med større ufrivillige rykvise bevægelser (grand mal kramper). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Søvnløshed, nervøsitet.
 • Hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Forkølelse, appetitmangel/madlede, nedsat appetit.
 • Moderat nedsat vægtøgning/højde, ved langvarig anvendelse hos børn (se virkninger på væksten)
 • Stærke svingninger i følelsesniveau, rastløs uro, angst, depression, irritabilitet, unormal opførsel, tænderskæren. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Truende, evt. voldelig adfærd, . Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Svimmelhed, ufrivillige bevægelser, rastløshed i forbindelse med øget aktivitet, døsighed.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hoste, hals- og svælgsmerter.
 • Mavesmerter, diarré, kvalme, mavegener og opkastning.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du/dit barn tager Equasym® Depot i mere end 2-3 uger, skal du/dit barn passe på din/dit barns mundhygiejne, så du/dit barn ikke får huller i tænderne. Tal med din/dit barns tandlæge.
 • Hårtab, kløe, udslæt, nældefeber.
 • Smerter i leddene.
 • Feber.
 • Vækshæmning hos børn (ved langvarig brug)
 • Ændringer i blodtryk eller hjertefrekvensen (sædvanligvis en stigning).
 • Vægttab.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Tegn på overfølsomhed, f.eks. hævelse omkring det ydre øre, blæredannelse i huden, afskalning af hud.
 • Pludselige følelsesudbrud.
 • Hallucinationer (hvis du tror du ser, hører eller føler noget som reelt ikke er der). Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestur.
 • Psykotiske sygdomme, vrede, ændret humør, humørsvingninger, rastløshed, let til gråd, ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger, forværring af tics ved Tourettes syndrom, øget årvågenhed, søvnforstyrrelser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • At tænke på eller have lyst til at tage livet af sig. Kontakt læge eller evt. skadestue.
 • Sløvhed, rysten.
 • Dobbeltsyn, sløret syn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.
 • Brystsmerter.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Forstoppelse.
 • Muskelsmerter, muskeltrækninger.
 • Blod i urinen. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Brystsmerter, træthed.
 • Hjertemislyd.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Opstemthed (manisk). Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Desorientering, ændringer i seksualdriften.
 • Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, synsforstyrrelser.
 • Kraftig sveden, plettet udslæt, rødmen af huden.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder. (Purpura)
 • Forbigående nedtrykthed, unormale tanker, ligegyldighed, stereotyp gentagelse af bevægelser eller handlinger, overfokusering.
 • Langsomme ufrivillige, vridende/spjættende bevægelser (koreoatetose).
 • Kolde fingre og tæer.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (Erythema multiforme).
 • Muskelkramper.
 • Udvikling af bryster hos mænd.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, forvirring, afhængighed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar (vaskulitis). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Migræne.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Brystgener, høj feber.
 • Hjerterytmeforstyrrelser (supraventrikulær takykardi).
 • Ekstra hjerteslag.

 

Virkninger på væksten 

Når methylphenidathydrochlorid bruges i mere end et år, kan det medføre lavere vækst hos nogle børn. Dette forekommer hos færre end 1 ud af 10 børn. 

 • stagnation i vægt eller højde kan forekomme.
 • lægen vil omhyggeligt følge din/dit barns højde og vægt, samt hvad du/dit barn spiser.
 • hvis du/dit barn ikke vokser som forventet, kan behandling med methylphenidathydrochlorid stoppes i en kort periode.

 

Equasym Depot kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, og blodplader, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. Oplys altid ved blodprøvekontrol, at du er i behandling med Equasym Depot. Det kan påvirke prøveresultaterne.  

Indberetning af bivirkninger.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Equasym Depot utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Equasym Depot ved temperaturer over 25 °C. 

 • Tag ikke Equasym Depot efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned. 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Equasym Depot 20 mg hhv. 30 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde indeholder:

Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid 20 mg hhv. 30 mg svarende til 17,30 mg hhv. 25,95 mg methylphenidat. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Saccharose, majsstivelse, povidon K29-K32, gelatine, titandioxid (E 171), indigocarmin aluminiumsalt (E 132), shellac, propylenglycol, natriumhydroxid, povidon K16, esterificeret shellac glasur, ammoniumhydroxid og sort jernoxid. 

Yderligere i Equasym Depot 30 mg: Rød jernoxid (E 172) 

Pakningsstørrelser:

Equasym Depot fås i: 

Equasym Depot 20 mg i pakninger med 30 kapsler  

Equasym Depot 30 mg i pakninger med 30 kapsler 

 

Begge styrker er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller

Orifarm Supply A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...