Oramorph®

oral opl., endosisbeh. 10 mg og 30 mg

L. Molteni

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Oramorph 10 mg og 30 mg oral opløsning, enkeltdosisbeholdere

Morphinsulfat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Oramorph til dig personligt. Lad derfor være med at give Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, til andre. Det kan være skadeligt for dem, selv om de har samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen

 

 1. Oramorphs virkning og hvad du skal bruge det til. 

 2. Det skal du vide, før du tager Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere 

 3. Sådan skal du tage Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere 

 4. Bivirkninger. 

 5. Sådan opbevarer du Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere 

 6. Yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, er et smertestillende middel, som påvirker de områder i hjernen, der registrerer smerter. Du kan bruge Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, til behandling af kroniske og akutte smerter.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du tager ORAMORPH, ORAL OPLØSNING, ENKELTDOSISBEHOLDERE

Tag ikke Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, hvis du:

 • er overfølsom over for morfin, andre stærke smertestillende midler (opioider) eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

 • er i behandling med anden morfinlignende medicin. 

 • har tarmproblemer eller hvis du har forstoppelse. 

 • har vejrtrækningsproblemer eller svær astma. 

 • har alvorlig leversygdom. 

 • har eller får pludselige mavesmerter. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, og at virkningen af Oramorph kan være nedsat efter lang tids brug.
 

Tal med din læge inden du tager Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, hvis du: 

 • er i eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling for depression eller Parkinsons sygdom. 

 • skal opereres eller er blevet opereret inden for de sidste 24 timer. 

 • har åndedrætsbesvær. 

 • har akutte mavesmerter. 

 • har kronisk forstoppelse eller anden tarmsygdom. 

 • har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag i hovedet eller af anden årsag). 

 • har krampeanfald. 

 • har epilepsi, da morfin øger risikoen for anfald. 

 • har galdevejssygdomme. 

 • har betændelse i bugspytkirtlen. 

 • har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom). 

 • har forstørret blærehalskirtel. 

 • har for lavt stofskifte (myxødem). 

 • får andre smertestillende midler (opioider). 

 • har tendens til at blive svimmel og besvime på grund af for lavt blodtryk. 

 • har hjerte- eller lungesygdom. 

 • har nyre- eller urinvejssygdomme. 

 • har en svulst i binyrerne (fæokromocytom). 

Oplys altid ved operation, blod- eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

  

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nyligt. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider). 

 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere). 

 • medicin mod Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere). 

 • medicin mod sindssygdomme. 

 • medicin mod opkastninger (antiemetika). 

 • muskelafslappende medicin. 

 • beroligende medicin. 

 • medicin mod epilepsi. 

 • medicin mod allergi. 

 • medicin mod infektion (rifampicin). 

 • medicin mod for megen mavesyre (cimetidin, antacida). Der bør gå 2 timer mellem du tager medicin mod for megen mavesyre og Oramorph. 

Du må ikke tage Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, sammen med alkohol, da det forstærker virkningen af Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere. 

  

Brug af Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere sammen med mad og drikke

Du kan tage Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, ufortyndet eller du kan blande det i et glas vand eller saft.
 

Du må ikke drikke alkohol, når du er i behandling med Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere.
 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet 

Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention.
 

Hvis du er gravid, må du kun tage Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, efter aftale med lægen.
 

Amning 

Hvis du er gravid, må du kun tage Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, efter aftale med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner.
 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, især i begyndelsen af behandlingen, ved øgning af dosis eller ved overgang fra behandling med anden medicin, kan virke sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage ORAMORPH, ORAL OPLØSNING, ENKELTDOSIS- BEHOLDERE

Tag altid Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Voksne: den sædvanlige dosis er mellem 1 dosisbeholder på 10 mg til 3 dosisbeholdere på 30 mg (dvs. 10 – 30 mg) hver 4. time. Lægen kan vælge at øge dosis med 1 dosisbeholder (10 mg), alt efter hvor stærk smerten er. 

  

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt. Følg lægens anvisning. 

  

Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, skal tages gennem munden (oralt). 

Afriv en beholder. Vrid toppen af. Klem indholdet ud. Du kan tage Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, ufortyndet eller du kan blande det i en væske (f.eks. et glas vand, frugtsaft eller sød drik) og drikke den med det samme. 

  

Hvis du har taget for meget Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Oramorph, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du af den grund føler dig utilpas. Tag flasken med. 

  

Du kan få meget små pupiller, åndedrætsbesvær, og åndedrætsforstyrrelser, ekstrem søvnighed, som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma. Slappe arme og ben, kold og klam hud, smerter, feber, nyresvigt, langsom puls og lavt blodtryk. Ved alvorlig overdosering kan du få uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, ophør af åndedrættet og hjertestop. 

  

Hvis du har glemt at tage Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Oramorph. Du må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer som uro, irritabilitet, kuldegysninger, udvidelse af pupillerne, hedeture, øget sveden, tårer, kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, ledsmerter og kramper. 

Fortæl det straks til lægen, hvis du føler dig syg igen, efter behandlingen med Oramorph er stoppet. 

4. Bivirkninger

Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben. 

  Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsom hovedpine, besvimelse eller bevidstløshed pga. øget tryk i kraniet. Ring 112. 

 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Astmaanfald, hvis du er overfølsom over for Oramorph. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue. 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (i løbet af minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt). 

 • Kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue. 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet på grund af vand i lungerne. Ring 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Humørsvingninger, opstemthed eller depression. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og10 ud af 100 behandlede): 

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue. 

 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Tal med lægen. 

 • Sløvhed, døsighed, hovedpine, svimmelhed, 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. 

 • Små pupiller. 

 • Forstoppelse ved lang tids behandling. 

 • Kvalme, opkastning især i begyndelsen af behandlingen. 

 • Sure opstød og smagsforandringer. 

 • Kraftig sveden. 

 • Overfølsomhedsreaktioner som f.eks. nældefeber og kløe. 

 • Appetitløshed. 

 • Søvnløshed, rastløshed. 

 • Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår. 

 • Forvirring. 

 • Urinvejsinfektion. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Urinvejskramper. 

 • Galdevejskramper. 

 • Hjertebanken. 

 • Uklarhed. 

 • Anfaldsvise mavesmerter (kolik). 

 • Mundtørhed, ansigtsrødme. 

 • Nedsat virkning af medicinen ved lang tids brug. 

 • Fald eller stigning i blodtrykket. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Abstinenssymptomer som uro, irritabilitet, kuldegysninger, udvidelse af pupillerne, hedeture, øget sveden, tårer, kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, ledsmerter og kramper. 

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede): 

 • Svimmelhed, når du rejser dig op. 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Høje doser kan medføre forstærket smertefølelse og kramper, der kan være alvorlige. Tal med lægen. 

 • Rysten. 

 • Rykvise muskelsammentrækninger, krampeanfald, muskelkramper, muskelstivhed. 

 • Sløret syn, dobbeltsyn, ufrivillige øjenbevægelser. 

 • Udslæt. 

 • Kraftesløshed og svaghed. 

 • Utilpashed, kulderystelser. 

 • Hævede fødder, ankler og hænder, som forsvinder igen, når behandlingen ophører. 

 • Psykisk og fysisk afhængighed af morfin. 

 • Manglende sexlyst, impotens. 

Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, kan desuden give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det er ændringer i visse laboratorieprøver, som øget udskillelse af hormoner (ADH) og forhøjede levertal (leverprøver). 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Sådan opbevarer du ORAMORPH, ORAL OPLØSNING, ENKELTDOSIS- BEHOLDERE

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Oramorph ved almindelig temperatur. 

 

Tag ikke Oramorph efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den pågældende måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Oramorph 10 mg og 30 mg oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, indeholder:

 • Aktivt stof: Morphinsulfat. 

 • Øvrige indholdsstoffer: dinatriumedetat, citronsyre (E330), renset vand. 

Oramorphs udseende og pakningsstørrelse

Oramorph, oral opløsning, enkeltdosisbeholdere, er en klar, farveløs eller næsten farveløs opløsning til oral brug. Hver enkeltdosisbeholder indeholder 5 ml opløsning. Pakninger med 10 eller 30 enkeltdosisbeholdere. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

L. Molteni & dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A  

Strada Statale 67, Fraz. Granatieri  

50018 Scandicci (Firenze), Italia  

Tel. +3905573611 

 

Repræsentant i Danmark:

EuroPharmaDK ApS 

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N 

Tel. +45 76 12 33 85 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 11-2015
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...