Risedronatnatrium "2care4"

filmovertrukne tabletter 35 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Risedronatnatrium 2care4 35 mg filmovertrukne tabletter

Risedronatnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Risedronatnatrium 2care4 

 3. Sådan skal du tage Risedronatnatrium 2care4 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Hvad Risedronatnatrium 2care4 er  

Risedronatnatrium 2care4 tilhører en gruppe ikke-hormonelle lægemidler kaldet bisfosfonater, som anvendes til behandling af knoglesygdomme. Det virker direkte på knoglerne og styrker dem, således at risikoen for knoglebrud bliver mindre. 

 

Knogler består af levende væv. Gammelt knoglevæv fjernes hele tiden fra skelettet og erstattes med nyt knoglevæv. 

 

Postmenopausal osteoporose (knogleskørhed) er en lidelse, der kan opstå hos kvinder efter overgangsalderen, og som gør, at knoglerne bliver svagere og mere skrøbelige, og risikoen for knoglebrud efter fald eller overbelastning er større. 

Osteoporose kan også optræde hos mænd af forskellige årsager, bl.a. aldring og/eller lavt niveau af det mandlige hormon testosteron. 

 

Knoglebrud opstår hyppigst i rygsøjlen, hoften og håndleddene, men kan opstå i alle kroppens knogler. Knoglebrud i forbindelse med osteoporose kan også medføre rygsmerter, højdereduktion og krumbøjet ryg. Mange mennesker med osteoporose har ingen symptomer, og det er muligt at have osteoporose uden at vide det. 

  

Hvad Risedronatnatrium 2care4 anvendes til  

Risedronatnatrium 2care4 anvendes til at behandle osteoporose (knogleskørhed) hos kvinder efter overgangsalderen og mindsker dermed risikoen for knoglebrud. Risedronatnatrium 2care4 anvendes til at behandle osteoporose (knogleskørhed) hos mænd med høj risiko for knoglebrud. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Risedronatnatrium 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Risedronatnatrium 2care4:

 • hvis du er allergisk over for risedronatnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Risedronatnatrium 2care4 (angivet i afsnit 6). 

 • hvis lægen har fortalt dig, at du har lavt indhold af kalcium i blodet (hypokalcæmi). 

 • hvis du er gravid, hvis du har mistanke om, at du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. 

 • hvis du ammer. 

 • hvis du har svært nedsat nyrefunktion. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Risedronatnatrium 2care4. 

 • Hvis du ikke kan sidde eller stå oprejst i mindst 30 minutter. 

 • Hvis du har unormal knogle- eller mineralomsætning (f.eks. D-vitaminmangel eller forstyrrelser af biskjoldbruskkirtelhormonerne), som kan føre til et lavt indhold af kalcium i blodet). 

 • Hvis du tidligere har eller har haft problemer med spiserøret. For eksempel hvis du har haft smerter, svært ved at synke føde eller tidligere har fået at vide, at du har Barrett’s øsofgus (en lidelse med celleforandringer i den nedre del af spiserøret). 

 • Hvis du har eller har haft betændelse eller sår i mavesækkens slimhinde eller tolvfingertarm. 

 • Hvis lægen har fortalt dig, at du har en intolerans over for visse sukkerarter (f.eks. lactose). 

 • Hvis du har smerter eller hævelser i gummerne og/eller kæben, følelsesløshed i kæben, en tung fornemmelse i kæben, eller hvis du har mistet eller fået fjernet en tand. 

INDEN behandling med dette lægemiddel skal du tale med lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 

  

Fortæl tandlægen, at du tager Risedronatnatrium 2care4, hvis du skal gennemgå en tandbehandling eller en tandoperation. 

Brug af anden medicin sammen med Risedronatnatrium 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Der er kun meget få lægemidler, som kan reagere klinisk med Risedronatnatrium 2care4.
Lægemidler, som indeholder ét eller flere af nedenstående mineraler, nedsættervirkningen af Risedronatnatrium 2care4, hvis de indtages samtidigt: 

 • kalcium 

 • magnesium 

 • aluminium 

 • jern 

Disse lægemidler skal tages mindst 30 minutter, efter at du har indtaget Risedronatnatrium 2care4. 

Risedronatnatrium 2care4 35 mg kan tages sammen med østrogentilskud (for kvinder). 

Brug af Risedronatnatrium 2care4 sammen med mad og drikke

Det er meget vigtigt, at du IKKE tager Risedronatnatrium 2care4 tabletten sammen med mad eller andre drikkevarer end vand. Det er især vigtigt, at du ikke tager dette lægemiddel sammen med mejeriprodukter (f.eks. mælk), fordi de indeholder kalcium (se afsnit 2, ”Brug af anden medicin”).
Du må IKKE indtage mad, drikkevarer (bortset fra vand) eller andre lægemidler i mindst 30 minutter, efter at du har taget Risedronatnatrium 2care4 tabletten. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Risedronatnatrium 2care4 bør kun anvendes til behandling af kvinder efter overgangsalderen.
 

Graviditet
Du må ikke tage Risedronatnatrium 2care4, hvis du har mistanke om, at du er gravid, hvis du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid (se afsnit 2, ”Tag ikke Risedronatnatrium 2care4”).
 

Amning
Du må ikke tage Risedronatnatrium 2care4, hvis du ammer (se afsnit 2, ”Tag ikke Risedronatnatrium 2care4”). 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Risedronatnatrium 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Risedronatnatrium 2care4

Risedronatnatrium 2care4 indeholder en lille mængde laktose, som er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Risedronatnatrium 2care4

Tag altid Risedronatnatrium 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Èn Risedronatnatrium 2care4 tablet (35 mg risedronatnatrium) ugentligt. 

Vælg den ugedag, som passer dig bedst, og tag én Risedronatnatrium 2care4 tablet på denne dag hver uge. 

 

Brug til ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. 

  

Brug til børn og unge: 

Risedronatnatrium 2care4 anbefales ikke til børn og unge under 18 år, pga. utilstrækkelige data om sikkerhed og effekt. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis, hvis du har let til moderat nedsat nyrefunktion. Hvis du har svært nedsat nyrefunktion, må du ikke tage Risedronatnatrium 2care4. 

Hvornår skal Risedronatnatrium 2care4 tabletten tages:

Du skal tage Risedronatnatrium 2care4 tabletten mindst 30 minutter før dagens første måltid, drikke (bortset fra almindeligt vand) eller andre lægemidler. 

Sådan skal Risedronatnatrium 2care4 tabletten tages: 

 • Du skal tage tabletten i oprejst stilling, dvs. enten siddende eller stående. Dette forhindrer halsbrand. 

 • Synk tabletten med mindst ét glas almindeligt vand (120 ml). Det er meget vigtigt, at du IKKE tager Risedronatnatrium 2care4 sammen med mad eller andre drikkevarer end almindeligt vand, da lægemidlet ellers ikke virker korrekt. 

 • Synk tabletten hel. Den må ikke suges eller tygges. 

 • Du må ikke ligge ned i 30 minutter, efter at du har taget tabletten. 

Lægen vil give dig besked, hvis du skal tage et ekstra tilskud af kalcium og D-vitamin. Det kan være nødvendigt, hvis du ikke får tilstrækkeligt gennem kosten. 

Hvis du har taget for mange Risedronatnatrium 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Risedronatnatrium 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Hvis du selv eller andre ved et uheld har taget et stort antal tabletter, skal du drikke et stort glas mælk og søge læge. Symptomerne på overdosering er bl.a. et fald i blodets indhold af kalcium, hvilket kan give symptomer som muskel- eller mavekramper. 

Hvis du har glemt at tage Risedronatnatrium 2care4

Hvis du har glemt at tage en tablet, så tag den på den dag, hvor du kommer i tanke om det. Fortsæt derefter med at tage den sædvanlige dosis på én tablet ugentligt på den ugedag, som du har valgt. Tag aldrig dobbelt dosis, dvs. to tabletter på én gang,
hvis du har glemt at tage en tablet i én eller flere uger. 

Hvis du holder op med at tage Risedronatnatrium 2care4

Osteoporosebehandling er normalt langvarig.
Tal derfor med lægen, før du overvejer at standse behandlingen. Hvis du holder op med at tage tabletterne, får det ingen gavnlig virkning for din behandling, og det er muligt, at dine knogler igen begynder at miste styrke.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tidligere observerede bivirkninger var normalt milde og medførte ikke, at patienterne holdt op med at tage tabletterne: 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1ud af 10 patienter): 

 • Forstoppelse. 

 • Sure opstød/halsbrand (dyspepsi). 

 • Kvalme. 

 • Mavesmerter. 

 • Diarré. 

 • Knogle- eller muskelsmerter. 

 • Hovedpine. 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1ud af 100 patienter):
 • Betændelse eller sår i spiserøret. 

 • Synkebesvær. 

 • Betændelse i tolvfingertarmen. 

 • Betændelse i regnbuehinden (den farvede del af øjet), f.eks. lysfølsomhed og/ eller røde, smertende øjne og eventuelt synsforstyrrelser. 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1ud af 1000 patienter):
 • Der er rapporteret unormale leverprøver. Dette kan kun ses i en blodprøve. 

 • Usædvanlige brud på lårbensknoglen, primært hos patienter i langtidsbehandling for knogleskørhed kan forekomme i sjældne tilfælde. 

Ukendt hyppighed

Søg straks læge, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger: 

 • Dødt knoglevæv (osteonekrose) i kæben. 

 • Allergiske reaktioner som nældefeber (hududslæt), hævelse i ansigt, læber, tunge og/eller hals, synke- eller åndedrætsbesvær. 

 • Svære hudreaktioner, f.eks. små blærer under huden, betændelse i de små blodkar karakteriseret ved røde plamager på huden (leukocytoklastisk vaskulitis), Stevens-Johnsons syndrom med blisteret hud og slimhinder (bl.a. mund, øjne og kønsdele), en alvorlig lidelse kaldet Toksisk epidermal nekrolyse, som giver rødt udslæt på store dele af kroppen og/ eller tab af det yderste lag hud. 

 • Hårtab. 

 • Allergiske reaktioner. 

 • Alvorlige leverlidelser, hovedsagligt ved behandling med præparater, der er kendt for at give leverproblemer. 

 • Betændelse i øjne, som giver smerte og rødme. 

 • Blodets indhold af kalcium og fosfat kan i sjældne tilfælde blive nedsat i begyndelsen af behandlingen. Disse ændringer er ofte små og giver ingen symptomer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Risedronatnatrium 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: Hver tablet indeholder 35 mg risedronatnatrium svarende til 32,5 mg risedronatsyre. 

 • Øvrige indholdsstoffer: 

  Tabletkerne: Pregelatiniseret stivelse (majs), mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, magnesiumstearat.
  Filmovertræk: Hypromellose, lactosemonohydrat, titandioxid (E171), macrogol 4000.

Udseende og pakningsstørrelser

Risedronatnatrium 2care4 er hvide, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter med en diameter på 11,2 mm og en tykkelse på 5,0 mm og med ”35” præget på den ene side. 

 

Risedronatnatrium 2care4 fås i følgende blisterpakningsstørrelser: 

4 eller 12 filmovertrukne tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Risedronatnatrium 2care4 svarer til Risedronatnatrium ”Stada”. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...