Alfacalcidol "Strides"

bløde kapsler 0,25 mikrogram, 0,5 mikrogram og 1 mikrogram

Strides Arcolab

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Alfacalcidol Strides

Alfacalcidol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alfacalcidol Strides
 3. Sådan skal du tage Alfacalcidol Strides
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Alfacalcidol Strides tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes for vitamin D-analoger. Det er en type vitamin D.

Vitamin D kontrollerer niveauerne af to stoffer i kroppen. Disse stoffer hedder calcium og fosfat. Kroppen har brug for begge disse stoffer for at holde knogler og tænder sunde. 

Alfacalcidol Strides virker ved at øge mængden af vitamin D i kroppen. Det betyder, at niveauerne af calcium og fosfat i kroppen også øges. 

Alfacalcidol Strides anvendes til at behandle sygdomme, hvor det er nødvendigt at ændre mængden af calcium i kroppen. Det anvendes til behandling af: 

 • Knogleforandringer, der er forårsaget af 

  nyresvigt (osteodystrofi). 

 • Forandringer i biskjoldbruskkirtlerne. 

  Disse små kirtler findes i halsen. 

  De danner et stof, der kaldes for parathyroideahormon. Dette stof ændrer mængden af calcium i kroppen. 

  • Kirtlerne kan forårsage for højde 

   mængder af 

   calcium i blodet (hyperparathyreoidisme). 

  • Kirtlerne kan forårsage for lave 

   mængder af 

   calcium i blodet (hypoparathyreoidisme). 

 • Lave niveauer af calcium i blodet hos 

  nyfødte spædbørn (hypocalcæmi). 

 • Bløde og deforme knogler på grund af calciummangel (engelsk syge eller osteomalaci). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alfacalcidol Strides

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Alfacalcidol Strides: 

 • hvis du er allergisk over for alfacalcidol, arachidolie (jordnødolie) eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i afsnit 6.
 • hvis du ved, at du har en tilstand, der kaldes for hypercalcæmi. Det betyder, at du har et højt niveau af calcium i blodet.

Kontakt lægen, før du tager Alfacalcidol Strides, hvis du er usikker på, om noget af ovenstående gør sig gældende for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler: 

Kontakt lægen, før du tager Alfacalcidol Strides: 

 • Hvis du tager en anden type medicin, der kaldes for hjerteglykosider, såsom digoxin. Disse lægemidler anvendes til at behandle hjerteproblemer.
 • Hvis du har problemer med nyrerne. Det gælder også, hvis du har nyresten.

Du kan få for meget calcium eller fosfat i blodet, når du tager dette lægemiddel. Læs afsnit 4 i denne indlægsseddel, så du kan genkende eventuelle tegn på, at det sker for dig. Det kan være nødvendigt, at lægen ændrer din dosis. 

Lægen vil tage regelmæssige blodprøver, så længer du tager Alfacalcidol Strides. Dette er meget vigtigt hos børn, patienter med nyreproblemer eller patienter, der får en høj dosis medicin. Det er for at 

kontrollere niveauet af calcium og fosfat i dit blod, mens du tager dette lægemiddel. Din læge vil eventuelt ordinere et andet lægemiddel, der kaldes for en fosfatbinder, som du skal tage sammen med Alfacalcidol Strides. Det hjælper med at opretholde et korrekt niveau af fosfat i blodet. 

Brug af anden medicin sammen med Alfacalcidol Strides 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Du skal fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler: 

 • Antikonvulsiva (krampestillende midler): mod epilepsi eller krampeanfald. Du kan have brug for en højere dosis af Alfacalcidol Strides.
 • Barbiturater: mod søvnforstyrrelser.
  Du kan have brug for en højere dosis af Alfacalcidol Strides.
 • Hjerteglykosider, såsom digoxin: mod hjerteproblemer. Du kan få for meget calcium i blodet. Dette kan medføre unormalt hjerteslag.
 • Colestyramin: kan anvendes til at sænke kolesterolniveauet eller til at stoppe visse typer diarré eller kløe. Det kan medføre, at Alfacalcidol Strides ikke optages normalt i blodet.
 • Thiaziddiuretika, der ofte kaldes for vanddrivende medicin: anvendes til at øge mængden af vand (urin), som
  kroppen danner. Du kan få for meget calcium i blodet.
 • Magnesiumbaserede antacida (syreneutraliserende midler) og laksantia (afføringsmidler): Du kan få for meget magnesium i blodet.
 • Vitamin D eller dets analoger og calcium eller calciumholdige præparater: mod calciummangel. Du kan få for meget calcium i blodet.

Graviditet og amning 

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Alfacalcidol Strides: 

 • Hvis du er gravid eller tror, at du er gravid.
 • Hvis du ammer.

Fortæl det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Dette lægemiddel har normalt meget lille indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, der medfører, at du ikke kan føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Alfacalcidol Strides indeholder arachidolie (jordnødolie) og glycerol 

Glycerol har vist sig at være skadeligt i høje doser og kan give hovedpine, mavebesvær og diarré. Alfacalcidol Strides kapsler indeholder arachidolie (jordnødolie). Du må ikke bruge Alfacalcidol Strides, hvis du er overfølsom over for jordnødder eller soja. 

3. Sådan skal du tage Alfacalcidol Strides

Brug altid Alfacalcidol Strides nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Lægen vil fortælle dig, hvor mange kapsler, du skal tage eller give dit barn. 

I starten skal du have taget blodprøver hver uge for at kontrollere niveauerne af visse stoffer i dit blod. Disse blodprøver tages for at kontrollere niveauerne af calcium, et enzym kaldet basisk fosfatase, eller parathyroideahormon. Det gør lægen for at se, om du får den rette dosis. Når du får den rette dosis, skal du ikke have taget blodprøver så ofte. 

Du skal måske også have taget andre prøver eller røntgenbilleder. Det gør lægen for at se, om du får den rette dosis. 

Lægen vil eventuelt justere din dosis. Afhængigt af prøverne vil lægen eventuelt fortælle dig, at du skal tage flere eller færre kapsler. Du kan få for meget calcium eller fosfat i blodet, når du tager dette lægemiddel. Læs afsnit 4 i denne indlægsseddel, så du kan genkende eventuelle tegn på, at det sker for dig. 

Lægen vil fortælle dig, at du ikke skal tage mere medicin. Du skal have taget nogle blodprøver. Når blodprøverne bliver normale, kan du starte med at tage medicinen igen. Det er vigtigt, at du kun tager halvdelen af den dosis, du fik før. 

Voksne 

Den sædvanlige startdosis er 1 mikrogram hver dag. De fleste skal have mellem 1 og 3 mikrogram om dagen. 

Når blodprøverne viser, at medicinen virker, skal de fleste tage mellem 0,25 mikrogram og 1 mikrogram om dagen. Hvis du har meget lave niveauer af calcium i blodet, vil lægen eventuelt ordinere en dosis på mellem 3 og 5 mikrogram om dagen. Din læge vil eventuelt ordinere et andet lægemiddel, der kaldes for et calciumtilskud, som du skal tage sammen med Alfacalcidol Strides. Det hjælper med at opretholde et korrekt niveau af calcium i blodet. 

Ældre 

Den sædvanlige startdosis er 0,5 mikrogram hver dag. 

Brug til børn 

Dosis afhænger af barnets vægt (kaldet legemsvægt). 

 • Nyfødte og for tidligt fødte spædbørn:
  Den sædvanlige startdosis er 0,05 til 0,1 mikrogram pr. kilogram legemsvægt om dagen.
  Hvis niveauet af calcium i barnets blod er meget lavt, kan det være nødvendigt at give op til 2 mikrogram pr. kilogram legemsvægt om dagen.
  Hos for tidligt fødte spædbørn anvendes der en dosis på 0,1 mikrogram pr. kilogram legemsvægt om dagen for at stoppe lave calciumniveauer i blodet.
 • Børn, der vejer mindre end 20 kilogram:
  Den sædvanlige startdosis er 0,05 mikrogram pr. kilogram legemsvægt om dagen.
 • Børn, der vejer mere end 20 kilogram:
  Den sædvanlige startdosis er 1 mikrogram om dagen.

Hvis du har taget for meget Alfacalcidol Strides 

Kontakt omgående lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Alfacalcidol Strides, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med dette lægemiddel.
Du kan få for meget calcium eller fosfat i blodet. Læs afsnit 4 i denne indlægsseddel, så du kan genkende eventuelle tegn på, at det sker for dig. 

Hvis du har glemt at tage Alfacalcidol Strides 

Hvis du glemmer at tage din medicin, skal du tage den, så snart du kommer i tanker om det. Tag så den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Bivirkninger, som det er vigtigt at holde øje med: 

Du skal have øjeblikkelig lægehjælp, hvis du får et eller flere af følgende symptomer. Det kan være en overfølsomhedsreaktion: 

 • Vejrtrækningsbesvær
 • Hævelse af ansigt eller svælg
 • Alvorligt hududslæt

Kontakt omgående lægen, hvis du bemærker et eller flere af følgende tegn, som kan skyldes for meget calcium eller fosfat i blodet: 

 • Hyppigere vandladning
 • Tørst
 • Mundtørhed eller metalsmag i munden
 • Svaghed eller smerter i muskler eller knogler
 • Kvalme eller forstoppelse

Andre mulige bivirkninger:  

Hudproblemer: 

 • Kløe i huden
 • Udslæt
 • Nældefeber (urticaria)

Nyreproblemer: 

 • Mindre hyppig vandladning
 • Hævelse af en hvilken som helst kropsdel
 • Feber med smerter i siden

Det er tegn på, at du er ved at udvikle nyreproblemer. Der kan dannes nyresten. Nyresten kan forårsage skarpe jag af smerter i den ene side af lænden. 

De bivirkninger, der er beskrevet i dette afsnit påvirker sandsynligvis omkring 1 ud af 10.000 behandlede. Hudproblemer og for meget calcium i blodet er de hyppigste bivirkninger. 

Hvis en bivirkning bliver alvorlig, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, skal du fortælle det til din læge eller apotekspersonalet. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via nedenstående kontaktoplysninger. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke kapslerne efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alfacalcidol Strides indeholder:  

 • Aktivt stof: alfacalcidol.
  Alfacalcidol Strides 0,25 mg bløde kapsler indeholder 0,25 mikrogram alfacalcidol i hver kapsel.
  Alfacalcidol Strides 0,5 mg bløde kapsler indeholder 0,5 mikrogram alfacalcidol i hver kapsel.
  Alfacalcidol Strides 1 mikrogram bløde kapsler indeholder 1 mikrogram alfacalcidol i hver kapsel.
  Alfacalcidol Strides indeholder også hydrogeneret jordnødolie. Du finder yderligere oplysninger i afsnit 2.

Øvrige indholdsstoffer: 

 • Citronsyre, vandfri
 • All-rac-α-Tocopherol
 • Propylgallat
 • Ethanol, vandfri

Kapselskallen indeholder 

 • Gelatine
 • Glycerol
 • Anidrisorb
 • Renset vand
 • Mellemkædetriglycerid

Kapslerne indeholder følgende farvestoffer: 

0,25 mikrogram kapsler: titandioxid (E171), rød jernoxid (E172) og sort jernoxid (E172). 

0,5 mikrogram kapsler: titandioxid (E171) og rød jernoxid (E172). 

1 mikrogram kapsler: titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172). 

 

Udseende og pakningsstørrelser 

Alfacalcidol 0,25 mikrogram kapsler: Rødbrune, ovale, bløde gelatinekapsler, der indeholder en klar, olieagtig væske. Alfacalcidol 0,5 mikrogram kapsler: Lyserøde, ovale, bløde gelatinekapsler, der indeholder en klar, olieagtig væske. Alfacalcidol 1 mikrogram kapsler: Lysegule, ovale, bløde gelatinekapsler, der indeholder en klar, olieagtig væske.  

 

Alfacalcidol Strides leveres i en hvid uigennemsigtig HDPE-beholder med et hvidt, uigennemsigtigt HDPE-skruelåg og induktionsforsegling i en pakke med 30 kapsler, 50 kapsler og 100 kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Strides Arcolab International Limited  

Unit 4, Metro Centre,  

Tolpits Lane, 

Watford, Hertfordshire,  

WD18 9SS 

Storbritannien. 

Fremstiller

Co-Pharma Limited 

Unit 4, Metro Centre, 

Tolpits Lane, Watford, Hertfordshire,  

WD18 9SS, 

Storbritannien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest

revideret {09/2015}

Back Side 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...