Abboticin®

pulver til infusionsvæske, opl. 1 g

Amdipharm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Abboticin, pulver til infusionsvæske, opløsning 1 g

Erythromycin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Abboticin 

 3. Sådan skal du tage Abboticin 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

Abboticin indeholder et bakteriehæmmende antibiotikum af makrolidgruppen. 

Abboticin anvendes til behandling af betændelse (infektion), der skyldes bakterier.  

  

Abboticin anvendes fortrinsvis ved bakterielle luftvejsinfektioner såsom lungebetændelse. Abboticin anvendes også ved kønssygdomme forårsaget af klamydiabakterien. 

  

Abboticin anvendes desuden til behandling af mellemørebetændelse, halsbetændelse, lungebetændelse og ved hudinfektioner hos personer, som ikke tåler penicillin eller hvor penicillin er upassende af andre grunde. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at få Abboticin

Du må ikke få Abboticin

 • hvis du er allergisk over for erythromycin, anden medicin af samme type (makrolider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6

 • hvis du får medicin 

  • mod fordøjelsesbesvær/sure opstød (cisaprid) 

  • til behandling af visse psykiske eller adfærdsmæssige problemer såsom skizofreni og psykoser (pimozid) 

  • til behandling af allergi (terfenadin, astemizol) 

  • til sænkning af lipidniveauet i blodet såsom simvastatin eller lovastatin 

  • til behandling af migræne (vasokonstriktoriske sekalealkaloider, f.eks. ergotamin eller dihydroergotamin)
  • til behandling af kvalme og opkastning (domperidon).

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtige med at behandle dig med Abboticin 

 • hvis du har hjerteproblemer. Tal med lægen, inden du får Abboticin 
 • hvis din lever ikke fungerer normalt. Tal med lægen, inden du får Abboticin 
 • hvis du får langvarig eller blodig diaré under behandlingen. Det kan være alvorligt og kræve behandling 
 • hvis du får muskelproblemer med muskelkramper, feber eller rødbrun misfarvning af urin. 
 • hvis du lider af sygdommen myasthenia gravis (muskelsvaghed), da dine symptomer kan forværres 
 • hvis du tidligere har haft diaré efter brug af antibiotika 
 • kontakt straks lægen, hvis du behandler et mindre barn med antibiotika, og barnet får kvalme eller bliver irritabelt, når det får mad. Det kan skyldes mavemundsforsnævring (infantil hypertrofisk pylorusstenose) og kræver ofte et kirurgisk indgreb. 
 • hvis du har nyreproblemer 
 • hvis du får yderligere en infektion 
 • hvis du har tendens til at få synstab, da der efter brug af erythromycin er risiko for nedsat syn.

  

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Abboticin, da medicinen kan påvirke visse laboratorieprøver.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Abboticin, da medicinen kan påvirke visse laboratorieprøver.
 

Brug af anden medicin sammen med Abboticin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

  

Det er særlig vigtigt, at du taler med lægen, hvis du tager disse typer medicin: 

 • statiner (til at sænke kolesteroltallet, f.eks. lovastatin og simvastatin) 

 • cisaprid (ved mave-tarm-gener), pimozid (skizofreni og psykoser), astemizol, terfenadin (til behandling af allergi, f.eks. høfeber), domperidon (til behandling af kvalme og opkastning) - se ovenfor under ”Tag ikke Abboticin”.

  

Tal også med lægen, hvis du tager disse lægemidler: 

 • fluconazol, ketoconazol eller itraconazol (til behandling af svampeinfektion) 

 • p-piller (til forebyggelse af graviditet) 

 • mizolastin (til behandling af allergi, f.eks. høfeber) 

 • clozapin (mod sindslidelser) 

 • clarithromycin, penicillin, rifabutin, rifampicin, tetracykliner, cefalosporin, clindamycin, lincomycin, streptomycin (medicin mod forskellige former for bakterielle infektioner)
 • ergotamin eller dihydroergotamin (til lindring af migræne)
 • digoxin, quinidin eller disopyramid (mod hjerteforstyrrelser) 

 • cilostazol (mod kredsløbsforstyrrelser i arme og ben) 

 • hexobarbital, phenobarbital eller midazolam (beroligende midler) 

 • warfarin og acenocoumarol (til at fortynde blodet) 

 • valproat, carbamazepin eller phenytoin (til at kontrollere epilepsi) 

 • theophyllin (mod astma og andre vejrtrækningsproblemer) 

 • ciclosporin eller tacrolimus (bruges efter organtransplantationer) 

 • bromocriptin (mod Parkinsons sygdom) 

 • buspiron, zopiclon eller triazolam/alprazolam (til at falde i søvn på eller afhjælpe tilfælde af angst) 

 • alfentanil (til smertelindring) 

 • cimetidin og omeprazol (mod sure opstød og lignende tilstande) 

 • colchicin (mod urinsur gigt og betændelse i led (artritis)) 

 • methylprednisolon (til at undertrykke kroppens immunsystem – bruges ved en lang række tilstande) 

 • perikon (naturmedicin mod depression) 

 • verapamil, felodipin (mod højt blodtryk og smerter i brystet) 

 • vinblastin (mod visse kræftsygdomme) 

 • sildenafil (mod problemer med rejsning af penis) 

 • proteasehæmmere (f.eks. saquinavir til behandling af virusinfektioner. 

 • sertralin (behandling af depression)
 • chloramphenicol (behandling af øjenbetændelse) 

 • colistin (behandling af cystisk fibrose).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.
 

Graviditet:
Du må ikke tage Abboticin, hvis du er gravid eller planlægger at blive det.
 

Amning:
Erythromycin går over i modermælken. Du må derfor så vidt muligt ikke tage Abboticin, hvis du ammer. Tal med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Abboticin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan bliver du behandlet med Abboticin

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

  

Den anbefalede dosis er:

Voksne 

Den sædvanlige dosis er 1 g i døgnet fordelt på 2-4 doser. Abboticin gives som infusion (drop) i en vene. Ved alvorlige infektioner kan dosis øges til 4 g i døgnet. 

  

Børn 

20-50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-4 doser. Abboticin gives som infusion (drop) i en vene. 

  

Nedsat leverfunktion 

Hvis du har nedsat leverfunktion, vil lægen være forsigtig med at give dig Abboticin. 

  

Nedsat nyrefunktion 

Hvis du har svært nedsat nyrefunktion, må du normalt kun få 50-75 % af den sædvanlige dosis. Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis, hvis du har let til moderat nedsat nyrefunktion. 

  

Hvis du har fået for meget Abboticin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået for meget Abboticin.  

Symptomerne kan være irritation af mave-tarm-kanalen, blokerede galdeveje, skader på det indre øre og uregelmæssig puls. 

  

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.  

  

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger 

  

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hold op med at tage medicinen, og kontakt straks lægen, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112. 

 • Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) Kontakt læge eller skadestue. 

 • Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen (pseudomembranøs kolitis) Kontakt lægen. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Tiltagende myasthenia gravis. Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112. 

 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. (rhabdomyolyse). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (ventrikulær takykardi, torsades de pointes eller forlænget QT-interval på ekg. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Gulfarvning af hud og øjne, manglende energi og nedsat appetit (kan være tegn på leverproblemer i form af hyperbilirubinæmi, leverbetændelse med ophobning af galde i galdegange eller leversvigt). 

 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade (interstitiel nefritis). Kontakt læge eller skadestue
 • mavemundsforsnævring, hvilket viser sig som opkastning og især ses hos spædbørn (pylorusstenose). Kontakt læge eller skadestue.

  

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10): 

 • kvalme 

 • mavesmerter 

 • hyppige anfald af tynd mave (diaré) 

 • opkastning 

 • nedsat appetit.

  

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10): 

 • hududslæt

  

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100): 

 • hævelser i huden med kløe (nældefeber).

  

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000): 

 • hjertebanken (palpitationer) 

 • reversible døvhed (især ved høje doser, eller hvis du har nyreproblemer)

  

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000): 

 • manglende fornemmelse for tid, sted eller identitet (forvirring/konfusion) 

 • uklarhed/balanceproblemer (svimmelhed) 

 • ringen for ørerne (tinnitus) 

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. (erythema multiforme) 

 • kramper 

 • epileptiske anfald.

  

Ikke kendt (hyppighed kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data): 

 • hævelser i ansigt, læber eller tunge (angioødem) Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • kløe 

 • smerter i brystet 

 • feber 

 • lavt blodtryk 

 • hører eller ser ting, der ikke findes (hallucinationer) 

 • synsproblemer (nedsat syn) 

 • føler sig svimmel eller omtåget (vertigo) 

 • lysfølsomhed i huden (fotosensibilitet) 

 • gulfarvning af hud og øjne (gulsot) 

 • unormal forstørrelse af leveren 

 • ubehag. 

  

Abboticin kan herudover give bivirkninger som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede leverenzymer i blodet, unormal leverfunktion og forhøjet hvide blodlegemer, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

  

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

  

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Abboticin indeholder:

 • Aktivt stof: erythromycin. 1 hætteglas indeholder 1 g erythromycin (som erythromycinlactobionat)
 • Øvrige indholdsstoffer: ingen

Udseende og pakningsstørrelser

Abboticin er et pulver til infusionsvæske. Det gives som infusion (drop) efter opløsning. 

Abboticin fås i pakninger med 1 hætteglas. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amdipharm Limited 

Temple Chambers 

3 Burlington Road 

Dublin 4 

Irland 

  

Fremstiller

Famar L’Aigle 

Usine de St Remy 

Rue de l'Isle 

BP 103 

28380 SAINT REMY SUR AVRE 

Frankrig 

  

Du kan finde produktresuméet (information til fagpersonale) for Abboticin pulver til infusionsvæske, opløsning, på www.produktresume.dk. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

  

MÅ KUN ANVENDES TIL INTRAVENØS INFUSION.
MÅ IKKE GIVES SOM BOLUSINJEKTION.

Vejledning i tilberedning

Trin 1: Tilberedning af stamopløsning: 

En 5 % stamopløsning (50 mg erythromycin/ml) tilberedes ved at opløse substansen i hætteglasset i 20 ml vand til injektionsvæsker. Stamopløsningen skal fortyndes yderligere før administration. 

  

Trin 2: Fortynding af stamopløsning a) 

a) Tilberedning af 1 g dosis for intermitterende infusion: 

20 ml stamopløsning fortyndes yderligere ved at tilsætte den til 200-250 ml af en egnet infusionsvæske (se nedenfor). 

  

b) Tilberedning af 1 g dosis for kontinuerlig infusion: 

20 ml stamopløsning fortyndes yderligere ved at tilsætte den til 500 ml eller 1000 ml af en egnet infusionsvæske (se nedenfor). 

  

Infusionsvæsker, som er egnet til fortynding af Abboticin stamopløsning: 

 • isotonisk natriumchloridopløsning
 • glukoseopløsning.

Opløsninger, der indeholder glukose, skal først tilsættes natriumhydrogencarbonat som stødpude for at sikre neutralitet. 

  

Indgivelse

Før indgivelse kontrolleres det, at den færdige infusionsopløsning er uden partikelindhold. 

  

a) Intermitterende infusion: 

Den færdige infusionsvæske gives som langsom infusion (maks. 5 ml/min i løbet af 20-60 minutter) for at undgå lokal irritation. 

  

b) Kontinuerlig infusion: 

Eftersom hurtig infusion i højere grad er forbundet med arytmier eller hypotension, anbefales det at indgive Abboticin infusionsvæske i løbet af mindst 60 minutter. Infusionstiden bør være længere hos patienter med risikofaktorer eller tidligere tegn på arytmier. Infusionen skal være afsluttet inden 8 timer efter tilberedning. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...