Simvastatin "Orion"

filmovertrukne tabletter 20 mg

Orion

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg, filmovertrukne tabletter

Simvastatin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Simvastatin Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

  

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Simvastatin Orion 

3. Sådan skal du tage Simvastatin Orion 

4. Bivirkninger 

5. Opbevaring 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Simvastatin Orion, der indeholder simvastatin, er en medicin, der bliver brugt til at nedsætte totalkoncentrationen af kolesterol, ”dårligt” kolesterol (LDL-kolesterol) og fedtsubstanser, kaldet triglycerider, i blodet. Desuden øger simvastatin koncentrationen af ”godt” kolesterol (HDL- kolesterol). Du skal fortsætte med en kolesterolsænkende diæt, mens du tager dette lægemiddel. Simvastatin tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes statiner.  

 

Kolesterol er et af flere fedtstoffer, som findes i blodbanen. Dit samlede kolesteroltal består hovedsageligt af LDL- og HDL-kolesterol. 

 

LDL-kolesterol bliver ofte kaldt det ”dårlige” kolesterol, da det kan opbygges i arterievæggene og danne en belægning. Efterhånden kan denne opbygning af belægning føre til indsnævring af arterierne. Denne indsnævring kan hæmme eller blokere blodtilførslen til livsvigtige organer, såsom hjertet eller hjernen. Denne blokering af blodtilførslen kan medføre et hjerteanfald eller slagtilfælde. 

 

HDL-kolesterol bliver ofte kaldt det ”gode” kolesterol, da det medvirker til at hindre, at det dårlige kolesterol opbygges i arterierne og beskytter dermed mod hjertesygdom. 

 

Triglycerider er en anden type fedt i blodet, som kan øge risikoen for hjertesygdom.  

 

Simvastatin Orion bliver anvendt sammen med din kolesterolsænkende diæt, hvis du har: 

 • Forhøjet kolesterolindhold i blodet (primær hyperkolesterolæmi) eller øget fedtindhold i blodet (kombineret hyperlipidæmi). 

 • En arvelig sygdom (homozygot familiær hyperkolesterolæmi), der øger kolesterolindholdet i blodet. Det kan også være, du får anden behandling. 

 • Hjerte-karsygdom, eller er i høj-risikogruppen for at udvikle hjerte-karsygdom (fordi du har diabetes, tidligere har haft slagtilfælde, eller anden karsygdom) Simvastatin kan forlænge dit liv ved at nedsætte risikoen for hjertesygdomsproblemer, uanset indholdet af kolesterol i dit blod. 

De fleste mennesker med højt indhold af kolesterol i blodet har ingen symptomer på dette. Din læge kan måle kolesterolet ved hjælp af en almindelig blodprøve. Kontakt lægen regelmæssigt, hold øje med dit kolesteroltal og diskuter målet for dit kolesteroltal med lægen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Simvastatin Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag ikke Simvastatin Orion, hvis du er allergisk over for simvastatin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Simvastatin Orion (anført i punkt 6). 

 • hvis du har leverproblemer 

 • hvis du er gravid eller ammer 

 • hvis du tager lægemidler sammen med ét eller flere af følgende aktive stoffer: 

  • itraconazol. ketoconazol, posaconazol eller voriconazol l (til behandling af svampeinfektioner) 

  • erythromycin, clarithromycin eller telithromycin (til behandling af infektioner) 

  • hiv-proteasehæmmere som indinavir, nelfinavir, ritonavir og saquinavir ((hiv-protesehæmmere anvendes til behandling af hiv-infektioner). 

  • boceprevir eller telaprevir (til behandling af hepatitis C-virusinfektion) 

  • nefazodon (til behandling af depression) 

  • gemfibrozil (til sænkning af kolesterol) 

  • ciclosporin (anvendes ofte til organtransplanterede patienter) 

  • danazol (et syntetisk fremstillet hormon til behandling af endometriose, en sygdom, hvor væv fra livmoderslimhinden vokser uden for livmoderen). 

Hvis du tager, eller inden for de seneste 7 dage har taget eller fået lægemidlet fusidinsyre (til behandling af bakterieinfektion).
 

Spørg lægen, hvis du er i tvivl om din medicin er nævnt ovenfor.
 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Simvastatin Orion.
Fortæl din læge: 

 • om alle lidelser inklusive allergier.
 • hvis du drikker større mængder alkohol. 

 • om du tidligere har haft en leversygdom. Simvastatin Orion er måske ikke den rigtige medicin for dig. 

 • hvis du skal opereres. Du skal muligvis stoppe med at tage Simvastatin Orion-tabletter i en kort periode. 

Din læge bør tage en blodprøve, før du begynder at tage Simvastatin Orion og hvis du har nogle symptomer på leversygdomme, mens du tager Simvastatin Orion. Det er for at undersøge din leverfunktion.
 

Din læge vil muligvis også tage blodprøver, efter du er begyndt at tage Simvastatin Orion for at undersøge din leverfunktion.
 

Mens du tager denne medicin vil lægen følge dig nøje, hvis du har diabetes eller er i risiko for at få diabetes. Du er sandsynligvis i risiko for at få diabetes, hvis du har et højt sukker- og fedtindhold i blodet, er overvægtig og har forhøjet blodtryk.
 

Fortæl det til din læge, hvis du har alvorlig lungesygdom.
 

Kontakt straks din læge, hvis du oplever uforklarlige muskelsmerter, ømhed eller svaghed. Muskelproblemer kan i sjældne tilfælde være alvorlige inklusive muskelnedbrydning der fører til nyreskader; og i meget sjældne tilfælde dødsfald. 

  

Risikoen for nedbrydning af musklerne er større ved højere doser af Simvastatin Orion, især 80 mg. Risikoen for nedbrydning af musklerne er også større hos visse patienter. Tal med din læge, hvis et eller flere af følgende punkter passer på dig: 

 • du indtager store mængder af alkohol.
 • du har nyreproblemer. 

 • du har problemer med skjoldbruskkirtlen. 

 • du er 65 år eller derover. 

 • du er kvinde. 

 • du har haft muskelproblemer, mens du har været i behandling med kolesterolsænkende medicin kaldet ”statiner” eller fibrater. 

 • du eller nogen i din nærmeste familie har en arvelig muskelsygdom. 

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du har vedvarende muskelsvaghed. Det kan være nødvendigt med ekstra prøver og lægemidler for at stille diagnosen og behandle dette. 

 

Brug af anden medicin sammen med Simvastatin Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Det er især vigtigt at fortælle din læge, hvis du tager lægemidler med et eller flere af følgende aktive stoffer.
Risikoen for muskelproblemer kan øges ved at tage Simvastatin Orion sammen med et eller flere af følgende lægemidler (nogle af disse er allerede anført ovenfor under ”Tag ikke Simvastatin Orion"). 

 • ciclosporin (anvendes ofte ved organtransplantation)danazol (syntetisk fremstillet hormon til behandling af endometriose (en sygdom hvor væv fra livmoderslimhinden vokser uden for livmoderen)
 • lægemidler med de aktive stoffer som itraconazol, ketoconazol, fluconazol, posaconazol eller voriconazol (til behandling af svampeinfektioner). fibrater med et aktivt stof som gemfibrozil og bezafibrat (til sænkning af kolesterol). 

 • erythromycin, clarithromycin, telithromycin eller fusidinsyre (til behandling af bakterieinfektioner). Tag ikke fusidinsyre under brugen af dette lægemiddel. Se også punkt 4 i denne indlægsseddel. 

 • hiv-proteasehæmmere som indinavir, nelfinavir, ritonavir og saquinavir (til behandling af aids). 

 • boceprevir eller telaprevir (til behandling af hepatitis C-virusinfektioner). 

 • nefazodon (til behandling af depression). 

 • amiodaron (til behandling af uregelmæssigt hjerteslag). 

 • verapamil, diltiazem eller amlodipin (til behandling af for højt blodtryk, brystsmerter i forbindelse med hjertesygdom eller andre problemer med hjertet). 

 • colchicin (til behandling af gigt) 

Ligesom med medicinen, der er listet ovenfor, skal du fortælle lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Du skal især fortælle din læge, hvis du tager lægemidler med et eller flere af følgende aktive stoffer: 

 • lægemidler med et aktivt stof, der forhindrer blodpropper som warfarin, phenprocoumon eller acenocoumarol (antikoagulantia). 

 • fenofibrat (anvendes også til sænkning af kolesterol). 

 • niacin (anvendes også til sænkning af kolesterol). 

 • rifampicin (til behandling af tuberkulose). 

Fortæl det ligeledes til din læge, hvis du tager niacin (nicotinsyre) eller et produkt, som indeholder niacin og du er kineser.  

  

Du skal også fortælle læger, som udskriver ny medicin til dig, at du tager Simvastatin Orion.
 

Brug af Simvastatin Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Alkohol
Indtagelse af store mængder alkohol bør undgås under behandling med simvastatin. Hvis du ofte drikker alkohol, eller hvis du drikker store mængder af alkohol, skal du fortælle det til din læge, før du begynder at tage denne medicin.
 

Grapefrugtjuice
Grapefrugtjuice indeholder et eller flere stoffer, der ændrer hvordan kroppen anvender visse lægemidler inklusive Simvastatin Orion. De bør undgå at drikke grapefrugtjuice.
 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Simvastatin Orion må ikke tages under graviditeten.
 

Hvis det er nødvendigt at tage Simvastatin Orion, skal kvinder i den fødedygtige alder anvende sikre præventionsmetoder.
 

Afbryd behandling med Simvastatin Orion, hvis du planlægger at blive gravid, eller hvis du har mistanke om, at du kan være gravid. Spørg din læge om vejledning med hensyn til videre behandling.
 

Tag ikke Simvastatin Orion, mens du ammer. Hvis du planlægger at amme, skal du afbryde behandlingen med Simvastatin Orion. Spørg din læge om vejledning med hensyn til videre behandling.
 

Trafik og arbejdssikkerhed

Simvastatin Orion påvirker sædvanligvis ikke evnen til at færdes sikkert i trafikken eller arbejdssikkerheden, men i sjældne tilfælde kan der forekomme svimmelhed, og dette skal tages i betragtning, mens du kører bil eller betjener maskiner.
 

Simvastatin Orion indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager Simvastatin Orion, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter (f.eks. lactose). En tablet med 10 mg indeholder 70 mg lactose, en tablet med 20 mg indeholder 140 mg lactose, en tablet med 40 mg indeholder 280 mg lactose og en tablet med 80 mg indeholder 560 mg lactose. 

3. Sådan skal du tage Simvastatin Orion

Lægen vil bestemme, hvilken tabletstyrke, der er passende for dig afhængigt af den igangværende behandling og din helbredstilstand. 

  

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Du skal fortsætte med en kolesterolsænkende diæt, når du tager Simvastatin Orion.  

  

Dosering: 

Den anbefalede dosis er 1 Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg tablet taget gennem munden én gang dagligt. 

  

Voksne: 

Den sædvanlige startdosis er 10, 20 eller, i nogle tilfælde, 40 mg dagligt. Lægen kan justere din dosis efter mindst 4 uger til højest 80 mg dagligt. Tag højst 80 mg dagligt. 

  

Lægen kan ordinere lavere doser, især hvis du tager visse lægemidler som nævnt ovenfor, eller du har visse nyrelidelser. 

  

80 mg dosis er kun anbefalet til voksne patienter med stærkt forhøjet kolesterol og en høj risiko for hjertesygdomme, og som ikke har nået målet for deres kolesteroltal på en lavere dosis. 

  

Børn: 

Til børn (i alderen10-17 år) er den anbefalede sædvanlige startdosis 10 mg dagligt om aftenen. Den anbefalede højeste dosis er 40 dagligt. 

  

Indgivelsesmåde og varighed af behandlingen: 

Tag Simvastatin Orion om aftenen. Du kan tage Simvastatin Orion med eller uden mad. 

  

Hvis din læge har ordineret Simvastatin Orion sammen med et andet lægemiddel til sænkning af kolesterol, som indeholder et galdesyrebindende lægemiddel, skal du tage Simvastatin Orion mindst 2 timer før eller 4 timer efter, du har taget den galdesyrebindende medicin. 

  

Under behandling med Simvastatin Orion kan der tages nogle laboratorieundersøgelserr for at kontrollere virkningen og sikkerheden af lægemidlet. Det er vigtigt, at du får taget de laboratorieundersøgelser, som er blevet ordineret for dig. 

  

Fortsæt med at tage Simvastatin Orion medmindre din læge fortæller dig, at du skal stoppe. 

  

Hvis du har taget for mange Simvastatin Orion 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mlere Simvastatin Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

  

Hvis du har glemt at tage Simvastatin Orion

Du må aldrig tage endobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Følgende ord er brugt til at beskrive, hvor ofte bivirkninger har været rapporteret: 

 • sjælden (kan berøre op til 1 ud af 1.000 patienter). 

 • meget sjælden (kan berøre op til 1 ud af 10.000 patienter). 

 • Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

Følgende sjældne alvorlige bivirkninger blev rapporteret. 

  

Hvis du oplever nogle af disse alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage medicinen og straks kontakte lægen eller skadestuen på det nærmeste hospital:

 • muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed eller muskelkramper. I sjældne tilfælde kan disse uskelsymptomer være alvorlige herunder nedbrydning af muskelvæv, som medfører nyreskade; og i eget sjældne tilfælde dødsfald. 

 • overfølsomhedsreaktioenr (allergi) inklusive: 

  • hævelse af ansigt, tunge og svælg, som kan give åndedrætsbesvær.
  • stærke muskelsmerter sædvanligvis i skuldre og hofter.
  • udslæt med svaghedsfornemmelse i lemmer og nakkemuskler.
  • smerter eller betændelse i leddene (polymyalgia rheumatica).
  • årebetændelse (vaskulitis).
  • usædvanlig tendens til blå mærker, hududslæt og hævelse (dermatomyositis),nældefeber, følsomhed i huden over for solen, feber, rødmen.
  • kortåndethed (dyspnø) og utilpashed.
  • lupuslignende sygdomsbillede (inklusive kløe, ledproblemer og påvirkning afblodlegemer).
 • betændelse i leveren med gulfarvning af hud og øjne, kløe, mørkfarvet urin eller farveløs afføring, leverproblemer (meget sjældent). 

 • betændelse i bugspytkirtlen ofte med stærke mavesmerter. 

Følgende sjældne bivirkninger er også blevet rapporteret: 

 • lavt antal røde blodlegemer (anæmi). 

 • følelsesløshed eller kraftesløshed i arme og ben. 

 • hovedpine, prikkende fornemmelse, svimmelhed. 

 • fordøjelsesbesvær (mavesmerter, forstoppelse, øget luftafgang fra tarmen, mavebesvær, diarré, kvalme, opkastning). 

 • udslæt, kløe, hårtab. 

 • kraftesløshed. 

 • søvnbesvær (meget sjælden) 

 • ringe hukommelse (meget sjælden), hukommelsestab, forvirring. 

Følgende bivirkninger er også rapporteret, men hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data (hyppighed ikke kendt): 

 • erektionsbesvær 

 • depression 

 • betændelse i lungerne som kan medføre vejrtrækningsproblemer herunder vedvarende hoste og/eller kortåndethed eller feber. 

 • seneproblemer, undertiden kompliceret af senesprængning 

 • vedvarende muskelsvaghed.

Yderligere mulige bivirkninger rapporteret for nogle statiner: 

 • søvnforstyrrelser herunder mareridt 

 • seksuelle problemer 

 • diabetes. Dette er mest sandsynligt, hvis du har et højt sukker- og fedtindhold i blodet, er overvægtig og har forhøjet blodtryk. Lægen vil følge dig, mens du tager denne medicin. 

Laboratorieværdier 

 • Der har været observeret ændringer i blodprøver af leverfunktionen og i et muskelenzym (kreatininkinase). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen . Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Simvastatin Orion indeholder:

 • Aktivt stof: simvastatin. Hver tablet indeholder henholdsvis 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 

 • Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen er: ascorbinsyre, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret stivelse, magnesiumstearat, citronsyremonohydrat, butylhydroxyanisol (E320).
 • Øvrige indholdsstoffer i tabletfilmen er: hydroxypropylcellulose, hypromellose, titandioxid (E171), talcum, rødt jernoxid (E172), gult jernoxid (E172) (10 mg og 20 mg tabletter). I 40 mg og 80 mg tabletter er de andre indholdsstoffer de samme bortset fra, at de ikke indeholder gult jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelse

 • 10 mg tablet: lyserød, rund, hvælvet, filmovertrukket tablet, præget med ”A” på den ene side og ”01” på den anden side. 

 • 20 mg tablet: lyserød, rund, hvælvet, filmovertrukket tablet, præget med ”A” på den ene side og ”02” på den anden side. 

 • 40 mg tablet: pink, rund, hvælvet, filmovertrukket tablet, præget med ”A” på den ene side og ”03” på den anden side. 

 • 80 mg tablet: pink, kapselformet, hvælvet, filmovertrukket tablet, præget med ”A” på den ene side og ”04” på den anden side. 

Pakningsstørrelser: 

Blisterpakninger: 28 og 98 filmovertrukne tabletter. 

 

HDPE-beholdere: 

Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg og 40 mg: 30, 100, 250, 500 og 1000 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation 

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo 

Finland 

  

Fremstiller

Orion Corporation, Orion Pharma 

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo 

Finland 

  

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for  

Orion Pharma A/S, 

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...