Zemplar

bløde kapsler 1 mikrogram

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Zemplar® 1 mikrogram kapsler, bløde

paricalcitol 

 

Zemplar® er et registreret varemærke, som tilhører AbbVie Inc. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Zemplar® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som De har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zemplar® 

 3. Sådan skal De tage Zemplar® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Zemplar® er en syntetisk form af aktiv D-vitamin og virker på calciumstofskiftet.  

 

Zemplar® virker ved at hæmme biskjoldbruskkirtlens produktion af hormoner. 

 

De kan bruge Zemplar® til forebyggelse og behandling af øget funktion af biskjoldbruskkirtlen (sekundær hyperparatyroidisme) i forbindelse med kronisk nyresygdom. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zemplar®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Zemplar®, hvis De:

 • er allergisk over for paricalcitol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zemplar® (angivet i punkt 6). 

 • har et højt indhold af calcium eller vitamin D i blodet. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Zemplar®, hvis De: 

 • tager medicin, der indeholder fosfat eller vitamin D, eller påvirker indholdet af fosfat eller vitamin D i blodet. 

 • tager calciumbaserede fosfatbindere. Lægen vil måske ændre Deres dosis. 

 • tager medicin for hjertet (digoxin). 

 • tager medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol). 

Deres læge vil jævnligt kontrollere indholdet af calcium og fosfat i Deres blod under behandlingen med Zemplar®

  

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Zemplar®. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Zemplar® 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med lægen, før De tager Zemplar®, hvis De tager noget af følgende: 

 • medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol). 

 • hjertemedicin (digoxin). 

 • medicin, der indeholder fosfat, vitamin D eller calcium. 

 • vanddrivende medicin (thiazid-diuretika). 

 • medicin, der indeholder magnesium eller aluminium, fx medicin mod fordøjelsesbesvær (antacida) eller fosfatbindere. 

 • medicin mod forhøjet kolesterol i blodet (colestyramin). 

Brug af Zemplar® sammen med mad og drikke

De kan tage Zemplar® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteks- personalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis De er gravid, skal De normalt ikke tage Zemplar®. Tal med lægen.
 

Amning
Hvis De ammer, må De kun tage Zemplar® efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Zemplar® påvirker arbejds- sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Zemplar® forventes dog at have ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Zemplar® indeholder ethanol

Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. kapsel. 

3. Sådan skal De tage Zemplar®

Tag altid Zemplar® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Kronisk nyresygdom stadie 3 og 4: Individuelt.  

Zemplar® tages 1 gang daglig hver dag eller 3 gange ugentligt, hver anden dag. Lægen vil beregne den dosis De skal have ud fra resultaterne fra laboratorieprøverne. Under behandlingen vil lægen sandsynligvis justere Deres dosis afhængigt af, hvordan De reagerer på behandlingen. 

Kronisk nyresygdom stadie 5: Individuelt.  

Zemplar® tages 3 gange ugentligt, hver anden dag. Lægen vil beregne den dosis De skal have ud fra resultaterne fra laboratorieprøverne. Under behandlingen vil lægen sandsynligvis justere Deres dosis afhængigt af, hvordan De reagerer på behandlingen. 

  

Ældre 

Der er begrænset erfaring med brug af Zemplar® hos ældre over 65 år. 

  

Brug til børn under 18 år 

Zemplar®s sikkerhed og virkning hos børn er ikke dokumenteret. 

  

Nedsat leverfunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis De har taget for mange Zemplar® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Zemplar®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

 

Tidlige symptomer på overdosering omfatter svaghed, hovedpine, søvntrang, kvalme, opkastninger, mundtørhed, forstoppelse, muskelsmerter, knoglesmerter og metalsmag i munden. 

Ved længere tids overdosering omfatter symptomerne appetitløshed, vægttab, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd, voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen, lysfølsomme øjne, løbende næse, hudkløe, feber, nedsat seksuallyst, uregelmæssig puls, søvntrang, død, psykose og ændringer i resultat af blod- og urinprøver såsom forhøjet kolesteroltal, højt urinstof- og kvælstofniveau samt forhøjede leverenzymer. 

Hvis De har glemt at tage Zemplar®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis De holder op med at tage Zemplar®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Følgende bivirkninger er set hos patienter med kronisk nyresygdom i stadie 3 og 4: 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Ubehag i maven. 

 • Udslæt. 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Svimmelhed. 

 • Smagsforstyrrelser. 

 • Forstoppelse. 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis De tager Zemplar® i mere end 2-3 uger, skal De passe på Deres mundhygiejne, så De ikke får huller i tænderne. Tal med Deres tandlæge. 

 • Kløe. 

 • Nældefeber. 

 • Muskelkramper. 

 • Overfølsomhed. 

Følgende bivirkninger er set hos patienter med kronisk nyresygdom i stadie 5: 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed. 

 • Diarré. 

 • Nedsat appetit. 

 • Brændende eller sviende fornemmelse bag brystbenet og sure opstød pga. tilbageløb af mavesyre til spiserøret. Tal med lægen. 

 • Uren hud/akne (bumser). 

 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen. 

 • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalk i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Ømhed i brystet. 

Følgende bivirkninger er set efter markedsføring 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Hjertestop. 

 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112. 

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112. 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Lungebetændelse. Kontakt lægen. 

 • Brystkræft. 

 • Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt lægen. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De straks kontakte læge. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine. 

 • Smagsforstyrrelser. 

 • Nedsat produktion af skjoldbruskkirtelhormon. 

 • Hjertepåvirkning med lavt blodtryk og tendens til besvimelse, forkalkninger i hud og underhud samt langs randen af hornhinden pga. for højt fosfat i blodet. 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kontakt lægen. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De straks kontakte læge. 

 • Hævede lymfekirtler. 

 • Lammelser, talebesvær og føleforstyrrelser pga. forbigående blodprop i hjernen. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. 

 • Rykvise muskelsammentrækninger. 

 • Nedsat følelse ved berøring. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. 

 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd,røde øjne. 

 • Lidelse i øret (ørepine). 

 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 • Næseblod, irritation i næsen. 

 • Vejrtrækningsbesvær i liggende stilling, hvæsende vejrtrækning. 

 • Betændelse i næse, bihuler, svælg og hals med host, snue og feber. Består af næsehulen, svælget, strubehovedet og luftrøret med sine forgreninger og slutter i lungealveolerne. 

 • Blødning fra endetarmen, lav blodgennem- strømning i tarmene, irritabel tyktarm, mavesmerter, kvalme, opkastninger. 

 • Sure opstød/halsbrand, synkebesvær. 

 • Hårtab, unormal/øget hårvækst, kraftig sveden, nattesved. 

 • Kløende udslæt, brændende fornemmelse på huden, blister. 

 • Smerter i leddene, stive led, rygsmerter, muskelsammentrækninger, muskelsmerter. 

 • Øget produktion af skjoldbruskkirtelhormon. 

 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Infektion i skeden hos kvinder. 

 • Influenza. 

 • Hoste. 

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

 • Forstyrrelser i gangart. 

 • Hævede fødder, ankler og hænder, vand i kroppen. Kontakt lægen 

 • Smerter, feber, brystsmerter, forværret tilstand, hævelse, ubehag i brystet, træthed, unormal følelse, træthed, kraftesløshed, svaghed, utilpashed, tørst. 

 • Forvirring, uro, rastløshed, søvnløshed, nervøsitet, søvnforstyrrelser. 

 • Impotens. 

 • Vægttab. 

 • Blødningstendens. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 • Nældefeber

Zemplar® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion og urinprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

 • Opbevar Zemplar® utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Zemplar® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zemplar® 1 mikrogram kapsler, bløde indeholder:

 • Aktivt stof: Paricalcitol 1 mikrogram. 

 • Øvrige indholdsstoffer: 

  Kapselindhold: Mellemkædede triglycerider, ethanol 96, butylhydroxytoluen.
  Kapselskal: Gelatine, glycerol, renset vand, titandioxid (E171), sort jernoxid (E172).
  Sort blæk: Propylenglycol, sort jernoxid (E172), polyvinylacetatphthalat, macrogol 400, ammoniumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Zemplar® 1 mikrogram er en oval, grå blød kapsel med et påtrykt [Abbott - logo] og "ZA". 

Zemplar® findes i pakningsstørrelsen 28 kapsler, bløde. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2015  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...