Tenoretic®

filmovertrukne tabletter 100+25 mg og 50+12,5 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tenoretic® og Tenoretic® Mite

100/25 mg og 50/12,5 mg filmovertrukne tabletter

atenolol/ chlortalidon  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Tenoretic og Tenoretic Mite til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tenoretic og Tenoretic Mite
 3. Sådan skal du tage Tenoretic og Tenoretic Mite
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tenoretic og Tenoretic Mite er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker plus vanddrivende stof).  

Du kan tage Tenoretic og Tenoretic Mite mod forhøjet blodtryk. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Tenoretic og Tenoretic Mite

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

 

Tag ikke Tenoretic og Tenoretic Mite:

 • hvis du er allergisk over for atenolol eller chlortalidon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tenoretic eller Tenoretic Mite (angivet i pkt. 6).
 • hvis du har en alvorlig sygdom i hjerte og kredsløb. Tal med lægen.
 • hvis du har meget lav puls (mindre end 50 slag pr. minut).
 • hvis du har lavt blodtryk.
 • hvis du har meget dårligt blodomløb, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder.
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom.
 • hvis du har for meget syre i blodet (metabolisk acidose).
 • hvis du har højt blodtryk på grund af svulst i binyrebarken eller andre steder (fæokromocytom).
 • hvis du er gravid eller ammer.
 • hvis du har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
 • hvis du har ophørt urinproduktion.
 • hvis du har alvorlige forstyrrelser i væske- og saltbalancen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager, Tenoretic og Tenoretic Mite:  

 • hvis du får meget lav puls.
 • hvis du har smerter i benene pga. dårligt blodomløb, har kolde, hvide og følelsesløse fingre og tæer (Raynaud`s syndrom eller claudicatio intermittens).
 • hvis du har hjertesygdom eller får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).
 • hvis du har eller er disponeret for diabetes.
 • hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner.
 • hvis du har en alvorlig leversygdom.
 • hvis du har en alvorlig nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
 • hvis du har en svulst i binyrene (fæokromocytom).
 • hvis du har urinsyregigt (arthritis urica).
 • hvis du har udtalt hudfølsomhed over for lys.
 • hvis du er på en særlig diæt (kaliumfattig).
 • hvis du har mave- eller tarmproblemer.
 • hvis du får hjertemedicin (indeholdende digitalis).

 

Ældre patienter skal være opmærksomme på at behandling med Tenoretic eller Tenoretic Mite kan nedsætte blodets indhold af kalium. Tal med lægen.  

 

Oplys altid før operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Tenoretic eller Tenoretic Mite. Tenoretic og Tenoretic Mite kan sløre symptomerne på for højt stofskifte (tyreotoksikose) og på for lavt blodglukose (hypoglykæmi).  

 

Hvis du skal stoppe behandlingen med Tenoretic eller Tenoretic Mite, skal det ske gradvist over 7-14 dage. Tal med lægen.  

 

Brug af anden medicin sammen med Tenoretic og Tenoretic Mite

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

Anden medicin kan påvirke virkningen af Tenoretic og Tenoretic Mite, og Tenoretic og Tenoretic Mite kan påvirke virkningen af anden medicin. 

 

Tal med lægen, hvis du tager følgende medicin:  

 • anden vanddrivende medicin
 • anden hjerte- og blodtryksmedicin (anden betablokker (også øjendråber) eller verapamil, diltiazem, lidocain, nifedipin eller hjerteglykosider)
 • anden medicin mod hjerterytmeforstyrrelse (f.eks. disopyramid, amiodaron)
 • medicin mod for højt blodtryk (clonidin)
 • medicin mod smerter (NSAID midler, f.eks. ibuprofen og indometacin)
 • medicin mod epilepsi (barbiturater)
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva)
 • medicin mod mani (lithium)
 • medicin mod diabetes, herunder insulin
 • medicin mod sindssygdomme (phenothiaziner)
 • medicin mod spasmer (baclofen).

Brug af Tenoretic og Tenoretic Mite sammen med mad og drikke

Du skal tage Tenoretic og Tenoretic Mite efter et måltid med mindst et halvt glas vand.  

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.  

 

Graviditet:  

Du må ikke tage Tenoretic eller Tenoretic Mite, hvis du er gravid.  

  

Amning:  

Hvis du ammer, må du ikke tage Tenoretic eller Tenoretic Mite, da atenolol bliver udskilt i modermælken. Spørg lægen. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tenoretic og Tenoretic Mite kan på enkelte give svimmelhed eller virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Tenoretic eller Tenoretic Mite

Tag altid Tenoretic eller Tenoretic Mite nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.  

  

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne  

Tenoretic: ½-1 tablet dagligt.  

Tenoretic Mite: 1-2 tabletter dagligt.  

  

Ældre  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.  

  

Brug til børn og teenagere  

Børn under 18 år må kun få Tenoretic og Tenoretic Mite efter lægens anvisning.  

  

Nedsat leverfunktion 

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisninger.  

  

Nedsat nyrefunktion  

Tenoretic og Tenoretic Mite bør ikke anvendes til patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion. 

  

Du skal tage Tenoretic eller Tenoretic Mite efter et måltid med mindst et halvt glas vand. 

  

Hvis du har taget for meget Tenoretic eller Tenoretic Mite 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tenoretic eller Tenoretic Mite, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.  

  

Symptomer på overdosering kan være meget langsom puls, meget lavt blodtryk, hjertesvigt og vejrtrækningsbesvær.  

  

Hvis du har glemt at tage Tenoretic og Tenoretic Mite 

Du skal helst tage medicinen på samme tidspunkt hver dag. Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du tage den, når du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste tablet, så spring den glemte tablet over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.  

  

Hvis du holder op med at bruge Tenoretic og Tenoretic Mite 

Du må ikke pludseligt stoppe behandlingen med Tenoretic eller Tenoretic Mite, medmindre du har aftalt det med lægen. Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Tenoretic eller Tenoretic Mite. Lægen vil fortælle dig, hvordan du langsomt skal nedsætte dosis, så du undgår ubehagelige symptomer.  

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Forværring af hjerteproblemer, herunder åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Psykoser (sindslidelser). Kontakt lægen.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Vejrtrækningsbesvær, astmaanfald eller åndenød hos patienter med astma. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leversygdom. Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig leversygdom med gulsot. Kontakt straks læge eller skadestue.

  

Ikke kendt:  

 • Lupuslignende syndrom (en sygdom, hvor immunsystemet producerer antistoffer, der angriber hovedsageligt hud og led).

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. for lavt blodtryk.
 • Kolde hænder og fødder.
 • Mavebesvær, kvalme, opkastning, diaré.
 • Muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens.
 • Forhøjet urinsyre (hyperurikæmi).
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne på grund af lavt kalium i blodet.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet.
 • nedsat glukosetolerance (en udviklet tendens til diabetes).

  

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Søvnforstyrrelser.
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer).

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Forværring af skjult diabetes.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mareridt, forvirring, humørsvingninger og angst.
 • Svimmelhed og hovedpine.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Øjentørhed, synsforstyrrelser.
 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Brystsmerter.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Forværring af smerter i benene pga. dårligt blodomløb (claudicatio intermittens).
 • Forværring af kolde hænder og fødder (Raynaud`s syndrom).
 • Mundtørhed.
 • Hårtab, udslæt.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Forværring af psoriasis.
 • Kløe.
 • Muskeltrækninger.
 • Impotens.

  

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Nedsat sexlyst.
 • Nedsat appetit.

 

Ikke kendt:  

 • Sløring af symptomer på for lavt blodglukose, sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Forstoppelse.
 • Øget hudfølsomhed over for sollys.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.  

Brug ikke Tenoretic og Tenoretic Mite tabletter efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tenoretic indeholder:

Aktive stoffer: 100 mg atenolol og 25 mg chlortalidon.  

Øvrige indholdsstoffer: tungt magnesiumcarbonat, majsstivelse, natriumlaurilsulfat, gelatine, magnesiumstearat, hypromellose, glycerol og titandioxid (E171).  

 

Tenoretic Mite indeholder:

Aktive stoffer: 50 mg atenolol og 12,5 mg chlortalidon.  

De øvrige indholdsstoffer er: tungt magnesiumcarbonat, majsstivelse, natriumlaurilsulfat, gelatine, magnesiumstearat, hypromellose, glycerol og titandioxid (E171).  

 

Udseende og pakningsstørrelser

Tenoretic er hvide filmovertrukne tabletter med delekærv, mærket ”TENORETIC”.  

Tenoretic Mite er hvide filmovertrukne tabletter, mærket ”TENORETIC M”.  

 

Pakningsstørrelser  

Tenoretic og Tenoretic Mite filmovertrukne tabletter findes i blisterpakning i pakningsstørrelser på 30 og 100 stk.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.  

 

Fremstiller

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK 10 2NA, Storbritannien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret maj 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...