Furosemid "HEXAL"

tabletter 40 mg

Hexal

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Furosemid Hexal 40 mg tabletter

furosemid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Furosemid Hexal til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furosemid Hexal 

 3. Sådan skal du tage Furosemid Hexal 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Furosemid Hexal anvendes til behandling af: 

 • hævelse, der er forårsaget af væskeansamlinger i vævene, og som opstår hos patienter med 

  • hjertesygdom 

  • leversygdom 

  • nyresygdom 

Dette omfatter også en nyresygdom med kraftigt proteintab, øgede fedtniveauer og hævelse som følge af væskeansamling. Hvis du har denne særlige nyresygdom, har behandlingen af den underliggende sygdom første prioritet. 

 • hævelse i lungerne forårsaget af væskeansamling 

 • højt blodtryk 

Furosemid Hexal er et diuretikum, som er et lægemiddel, der øger urinproduktionen (vanddrivende middel). 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furosemid Hexal

Tag ikke Furosemid Hexal 

hvis du er/har 

 • allergisk over for 

  • furosemid. 

  • lægemidler, der har samme kemiske struktur som furosemid, og som kaldes for sulfonamider og som anvendes til behandling af bakterieinfektioner, sukkersyge, øget tryk i øjet eller til at øge urinproduktionen. 

  • eller et af de øvrige indholdsstoffer i Furosemid Hexal (angivet i punkt 6). 

 • nyresvigt med manglende urinproduktion, som ikke responderer på furosemid. 

 • svær leversygdom med tab eller indsættelse af bevidsthed i forbindelse med hjerneskade. 

 • meget lav koncentration af kalium eller natrium i blodet. 

 • nedsat blodmængde eller dehydrering 

  Hvis en af disse to tilstande indtræder under behandlingen, vil lægen eventuelt stoppe behandlingen med Furosemid Hexal og behandle disse forstyrrelser.
 • ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Furosemid Hexal, hvis et eller flere af følgende punkter gør sig gældende for dig: 

 • vandladningsproblemer, der f.eks. er forårsaget af forstørret prostata, eller nedsat urinering. Lægen vil nøje kontrollere din urinproduktion. 

 • nedsat blodtryk. 

  Risiko for et kraftigt fald i blodtrykket.
 • sukkersyge. 

  Uopdaget sukkersyge kan blive tydelig, eller det kan være nødvendigt at øge mængden af insulin. Lægen bør regelmæssigt kontrollere dit blodsukkerniveau.
 • Urinsyregigt. 

  Lægen bør regelmæssigt kontrollere dit urinsyreniveau.
 • nedsat nyrefunktion, herunder patienter med leversygdomme, kaldet hepatorenalt syndrom. Lægen vil eventuelt justere dosen af Furosemid Hexal. 

 • nedsatte proteinniveauer i blodet. 

  Lægen vil nøje justere dosen af Furosemid Hexal.
 • for tidligt fødte spædbørn. 

  Lægen vil overvåge nyrefunktionen. For tidligt fødte børn med visse vejrtrækningsproblemer har behov for særlig lægebehandling i de første uger efter fødslen.
 • risiko for nedsatte mineralniveauer, abnorme ændringer i mængden af syre og base i kroppen. 

  Generelt vil lægen regelmæssigt kontrollere dine niveauer af mineraler, urinsyre, glucose og kreatin i blodet; særligt hvis du er i højrisikogruppen. Mineral- og syre-/baseforstyrrelser skal korrigeres. Lægen vil eventuelt stoppe behandlingen med Furosemid Hexal midlertidigt.
 • langvarig behandling med Furosemid Hexal. Det anbefales at spise en kaliumrig kost (f.eks. kartofler, bananer, tomater, spinat og tørret frugt). I nogle tilfælde vil lægen anbefale, at du desuden tager kaliumholdige lægemidler, eller at du erstatter Furosemid Hexal med en anden velegnet behandling. 

 • brug af anden medicin. 

  Se punkt 2, ”Brug af anden medicin sammen med Furosemid Hexal”.
 • hvis du er ældre, hvis du anvender anden medicin som kan forårsage lavt blodtryk, og hvis du har andre medicinske tilstande der kan give risiko for lavt blodtryk. 

Brug af anden medicin sammen med Furosemid Hexal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Følgende lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Furosemid Hexal: 

 • lægemidler til behandling af betændelse og smerte, såsom acetylsalicylsyre og indometacin. 

 • lægemidler til understøttelse af hjertets pumpefunktion, såsom digitoxin, digoxin eller methyldigoxin. 

 • lægemidler, der forårsager en vis hjerterytmeforstyrrelse, der hedder QT-forlængelse, såsom 

  • terfenadin, der er et lægemiddel til behandling af allergi. 

  • visse lægemidler til behandling af uregelmæssigt hjerteslag 

 • lægemidler til behandling af infektioner, såsom 

  • lægemidler med aktive stoffer, der begynder med ”cef” 

  • kanamycin, gentamycin, tobramycin 

  • polymyxin 

 • andre lægemidler, der kan forårsage høreskader 

 • lægemidler til behandling af højt blodtryk, såsom 

  • andre lægemidler, der øger urinproduktionen 

  • lægemidler med aktive stoffer, der ender på ”pril” 

  • lægemidler med aktive stoffer, der ender på ”sartan” 

   Lægen vil eventuelt justere dosen af blodtrykssænkende medicin, så længe du også tager Furosemid Hexal. Dosen af Furosemid Hexal skal nedsættes, eller behandlingen skal stoppes mindst tre dage inden brug af lægemidler med aktive stoffer, der ender på ”pril” eller ”sartan”.
 • lithium, der er et lægemiddel til behandling af depression og psykiske forstyrrelser 

  Lægen vil nøje kontrollere niveauet af lithium i dit blod og om nødvendigt justere dosen af lithium.
 • risperidon, der er et lægemiddel til behandling af psykiske lidelser. 

  Lægen vil foretage en meget grundig vurdering af risici og fordele ved samtidig behandling med Furosemid Hexal. Dette gælder i særdeleshed hos ældre patienter med demens.
 • chloralhydrat, der er et lægemiddel til behandling af søvnforstyrrelser. 

  Du skal undgå at bruge Furosemid Hexal, så længe du bruger chloralhydrat.
 • sucralfat, der er et lægemiddel til behandling af sår i mave og tarm. 

  Tag ikke Furosemid Hexal og sucralfat med mindre end to timers mellemrum.
 • lægemidler til behandling af sukkersyge 

 • lægemidler, der anvendes til at øge blodtrykket og nedsætte pulsen i forbindelse med visse shock- tilstande, såsom adrenalin og noradrenalin. 

 • theophyllin, der er et lægemiddel til behandling af astma og andre vejrtrækningsproblemer 

 • visse muskelafslappende lægemidler med aktive stoffer, der ender på ”curonium” eller ”curium” 

 • cisplatin, der er et lægemiddel til behandling af kræft 

  Lægen vil ordinere den lavest mulige dosis af Furosemid Hexal, og der bør opretholdes en positiv væskebalance.
 • phenytoin, der er et lægemiddel til behandling af epilepsi og visse smertefulde tilstande. 

 • carbamazepin, der er et lægemiddel til behandling af epilepsi, visse smertefulde tilstande og euforiske/depressive stadier. 

 • aminoglutethimid, der er et lægemiddel til behandling af brystkræft og en sygdom, der er kendetegnet ved et rundt, måneformet ansigt, og som kaldes for Cushings syndrom. 

 • kortikosteroider, der er lægemidler til behandling af betændelse eller til forebyggelse af afstødning af et transplanteret organ, såsom cortison. 

 • carbenoxolon, der er et lægemiddel til behandling af sårdannelse og betændelse i spiserøret 

 • lægemidler, der inhaleres eller indsprøjtes for at udvide luftvejene, såsom salbutamol, terbutalin, salmeterol, formoterol eller bambuterol. 

 • lægemidler til behandling af forstoppelse. 

 • reboxetin, der er et lægemiddel til behandling af depression. 

 • amphotericin, der er et lægemiddel til behandling af svampeinfektioner. 

 • probenecid, der et lægemiddel til behandling af urinsyregigt. 

 • methotrexat, der er et lægemiddel til behandling af svær ledbetændelse, kræft og psoriasis. 

 • ciclosporin, der er et lægemiddel til forebyggelse af afstødning af et transplanteret organ, til behandling af svære hudsygdomme og svær betændelse i øjne eller led. 

 • kontrastmiddel, der er et lægemiddel, der anvendes i forbindelse med røntgenprocedurer for at synliggøre organer eller blodkar. 

Brug af Furosemid Hexal sammen med mad og drikke

Undgå store mængder lakrids, så længe du tager Furosemid Hexal. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 • Graviditet 

  Du må kun tage Furosemid Hexal under graviditet, hvis din læge vurderer, at det er absolut nødvendigt. Brug af Furosemid Hexal frarådes imidlertid, hvis det er graviditeten, der er årsag til vævshævelserne eller det høje blodtryk.
  Mens du bruger Furosemid Hexal, vil lægen holde nøje øje med:
  • dine mineralniveauer 

  • procentdelen af blodlegemer i blodmængden 

  • det ufødte barns vækst. 

 • Amning 

  Tag ikke Furosemid Hexal, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Furosemid Hexal påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Den mentale årvågenhed kan dog være nedsat under behandlingen med Furosemid Hexal. Hvis det sker for dig, skal du undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Furosemid Hexal indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Furosemid Hexal

Tag altid Furosemid Hexal nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tag tabletterne mindst en halv time før et måltid, med et glas vand.  

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Lægen vil justere dosen individuelt, indtil der nås en effektiv dosis. 

Den anbefalede dosis til voksne og ældre er:

Hævelse forårsaget af væskeansamling i vævene 

 • startdosis: 

  • ½ til 1 tablet hos patienter med hjerte- eller leversygdom 

  • 1 tablet hos patienter med nyresygdom 

Hvis du ikke reagerer tilfredsstillende på behandlingen, vil lægen eventuelt anbefale, at du tager op til 2 tabletter efter 6 timer. Der kan tages en yderligere dosis på 4 tabletter efter yderligere 6 timer, hvis dit respons fortsat er utilfredsstillende.

Det kan være nødvendigt med en højere dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion.
 

 • vedligeholdelsesdosis: 1 til 2 tabletter dagligt  

Forhøjet blodtryk 

 • sædvanlig dosis: 1 tablet én gang dagligt 

  I alvorlige tilfælde vil lægen eventuelt øge dosen til 1½ tablet dagligt. 

  Lægen vil ordinere yderligere lægemidler til sænkning af blodtrykket, hvis behandlingsresponset er utilstrækkeligt.

Brug hos børn under 18 år

 • startdosis: beregnes af lægen på baggrund af barnets kropsvægt. 

  Efter mindst 6 til 8 timer kan lægen øge dosen, hvis der ikke opnås tilstrækkeligt respons med den foregående dosis. 

 • maksimal dosis: 1 tablet dagligt. 

Nedsat leverfunktion

Lægen vil eventuelt justere dosen, hvis du har moderat eller svært nedsat leverfunktion. Se også punkt 2, ”Tag ikke Furosemid Hexal”, tredje punkttegn. 

Behandlingens varighed

Behandlingens varighed afgøres af lægen.

Hvis du har taget for mange Furosemid Hexal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Furosemid Hexal, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Furosemid Hexal

Tag den glemte dosis så hurtigt som muligt samme dag, eller tag den næste dosis som normalt den næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Furosemid Hexal

Stop ikke med at tage Furosemid Hexal uden lægens tilladelse, da det kan være meget skadeligt for dig og nedsætte virkningen af behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Der kan forekomme følgende bivirkninger med følgende hyppigheder:

Meget almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Forstyrrelser i mængden af mineraler 

 • Dehydrering og nedsat blodmængde 

 • Øget koncentration af fedt (kaldet triglycerider) i blodet 

 • Lavt blodtryk 

 • Kredsløbsproblemer, særligt når du rejser dig op 

  Disse kredsløbsproblemer kan omfatte kredsløbskollaps.
 • Øgede koncentrationer af kreatinin i blodet. 

Almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Øget koncentration af blodlegemer som følge af væsketab 

 • Nedsatte niveauer af kalium, natrium og chlorid i blodet 

 • Øgede koncentrationer af urinsyre i blodet, urinsyregigt 

 • Øget koncentration af fedt (kaldet kolesterol) i blodet 

 • Hjerneskade forårsaget af svært nedsat leverfunktion 

 • Øget urinmængde 

Ikke almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Nedsat antal blodplader 

 • Allergiske reaktioner i hud og slimhinder 

 • Øgede blodsukkerniveauer 

 • Høreforstyrrelser, der som regel er midlertidige, og som hovedsageligt opstår hos patienter med nedsat nyrefunktion eller lave proteinniveauer i blodet 

 • Døvhed (kan være permanent) 

 • Kvalme 

 • Kløe 

 • Nældefeber, hududslæt 

 • Hudbetændelse 

 • Svær betændelse i hud og slimhinder med tegn som blister og feber (bulløs erythema multiforme, pemfigoide reaktioner, eksfoliativ dermatitis) 

 • Røde eller lilla pletter på huden 

 • Øget følsomhed over for lys 

Sjældne bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Nedsat antal hvide blodlegemer 

 • Øget antal af visse hvide blodlegemer, der kaldes eosinofile granulocytter 

 • Svære allergiske reaktioner, såsom livstruende allergisk shock 

 • Føleforstyrrelser, såsom snurren, prikken, svie eller følelsesløshed 

 • Betændelse i blodkarrene 

 • Opkastning, diarré 

 • Nyrebetændelse, der påvirker den væske, der omgiver nyrekanalerne 

 • Feber 

Meget sjældne bivirkninger (Kan forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Mangel på røde blodlegemer på grund af øget nedbrydning 

 • Svært nedsat antal blodlegemer på grund af utilstrækkelig produktion 

 • Svært nedsat antal af visse hvide blodlegemer, der kaldes granulocytter 

 • Ringen eller summen for ørerne 

 • Betændelse i bugspytkirtlen 

 • Nedsat galdeudskillelse på grund af nedsat galdeproduktion 

 • Stigning i niveauet af visse leverenzymer, der hedder transaminaser 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data): 

 • Nedsat niveau af calcium eller magnesium i blodet 

 • Meget højt baseniveau i kroppen 

 • Blodprop, der kan blokere en blodåre 

 • Svære hudreaktioner med tegn såsom blister, afskalning og feber, og som kan være livstruende (Stevens- Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, lægemiddeludslæt med eosinofili (øget antal af en bestemt type hvide blodlegemer) og systemiske symptomer), inklusiv akut febrilt lægemiddeludslæt (akut generaliseret eksantematøs pustulosis (AGEP)). 

 • Svimmelhed, besvimelse og bevidstløshed (forårsaget af lavt blodtryk) 

 • Øgede niveauer af natrium eller chlorid i urinen 

 • Øget koncentration af urinstof i blodet 

 • Urinvejsobstruktion op til akut urinretention 

 • Aflejring af calciumsalte i nyrernes blodkar og væv og/eller nyresten hos for tidligt fødte børn 

 • Øget risiko for, at den blodåre, der forbinder lungepulsåren og hovedpulsåren, ikke lukker, hvis Furosemid Hexal gives til for tidligt fødte børn i de første uger af deres liv. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Blister: Opbevares i ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Beholder: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Furosemid Hexal indeholder

 • Aktivt stof: furosemid. 

  En tablet indeholder 40 mg furosemid. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose; lactosemonohydrat; magnesiumstearat; majsstivelse og natriumstivelsesglycolat. 

Udseende og pakningsstørrelse

Furosemid Hexal er en hvid, rund, let konveks tablet med delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

Blisterpakning: 10, 12, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 100 og 250 tabletter. 

HDPE- plastbeholder: 100 og 250 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser eller pakningstyper er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 19. februar 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...