Moviprep®

pulver til oral opløsning

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Moviprep® pulver til oral opløsning

Moviprep® er et registreret varemærke, der tilhører Velinor AG. 

 

macrogol 3350, vandfri natriumsulfat, natriumchlorid, kaliumchlorid, ascorbinsyre og natriumascorbat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at du er omhyggelig med blanding og indtagelse af Moviprep®

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Moviprep® 

 3. Sådan skal du bruge Moviprep® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Moviprep® er et afføringsmiddel med citronsmag. Pulveret er fordelt på 4 breve. Der er 2 store breve (brev A) og to små breve (brev B). Du har brug for alle disse til 1 behandling.  

 

Moviprep® er beregnet til brug hos voksne patienter til at rense tarmene, så de er klar til undersøgelse. Moviprep® virker ved at tømme indholdet af tarmene, så du må forvente at få en vandig afføring. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Moviprep®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Moviprep®:

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Moviprep® (angivet i punkt 6). 

 • hvis du har en blokering i tarmen. 

 • hvis din tarmvæg er perforeret. 

 • hvis du har problemer med at tømme tarmen. 

 • hvis du lider af tarmslyng (kan ofte forekomme efter en operation i bughulen). 

 • hvis du lider af fenylketonuri. Dette er en arvelig sygdom, hvor kroppen ikke kan omsætte en særlig aminosyre. Moviprep® indeholder en fenylalaninkilde. 

 • hvis din krop ikke kan producere tilstrækkeligt med glucose-6-fosfatdehydrogenase. 

 • hvis du lider af toksisk megacolon (en alvorlig akut tarmbetændelse). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis din helbredstilstand er dårlig eller du har en alvorlig medicinsk lidelse, bør du være specielt opmærksom på de mulige bivirkninger, som er anført under punkt 4.

Kontakt din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl.  

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Moviprep®, hvis du lider af nogle af følgende: 

 • fejlsynkning (selv tynde væsker).
 • tendens til at gylpe væske, mad eller syre op fra maven.
 • nedsat nyrefunktion.
 • hjertesvigt eller hjertesygdom inklusiv højt blodtryk, uregelmæssig hjerterytme eller hjertebanken.
 • lidelser i skjoldbruskkirtlen.
 • væskemangel.
 • en tarmlidelse med akut opblussende betændelse (Crohn´s sygdom eller colitis ulcerosa).

Moviprep® bør ikke anvendes til patienter med bevidsthedssvækkelse uden nøje medicinsk overvågning. 

Brug af anden medicin sammen med Moviprep®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Hvis du tager anden medicin, så tag denne mindst 1 time før eller 1 time efter du indtager Moviprep®, da medicinen kan skylles gennem fordøjelseskanalen og derved ikke virke rigtigt.  

Brug af Moviprep® sammen med mad og drikke

Du bør ikke indtage fast føde fra starten af behandlingsforløbet og indtil den kliniske undersøgelse er afsluttet. Når du tager Moviprep® skal du fortsætte med at drikke meget vand. Væskeindholdet i en Moviprep® opløsning kan ikke erstatte dit sædvanlige væskeindtag.  

Graviditet, amning og frugtbarhed

Der findes ingen data om anvendelsen af Moviprep® under graviditet eller amning, og det bør kun anvendes, hvis lægen finder det nødvendigt. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Moviprep®.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Moviprep® påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Moviprep®

Dette lægemiddel indeholder 56,2 mmol absorberbart natrium pr. liter. Hvis du er på en kontrolleret natriumfattig diæt, skal dette tages i betragtning.  

 

Dette lægemiddel indeholder 14,2 mmol kalium pr. liter. Dette skal tages i betragtning, hvis du har nedsat nyrefunktion eller er på en kontrolleret kaliumfattig diæt.  

 

Lægemidlet indeholder en fenylalaninkilde, der kan være skadelig for personer med fenylketonuri. 

3. Sådan skal du bruge Moviprep®

Moviprep® bør altid indtages i nøje overensstemmelse med din læges instruktioner. Du bør konsultere læge eller apotek, hvis du er usikker. Den sædvanlige dosis er 2 liter opløsning, der tilberedes som følger: 

 

Denne pakning indeholder 2 gennemsigtige poser, som hver indeholder 2 breve: brev A og brev B. Hvert sæt breve (A og B) opløses i vand for at give en liter opløsning. Hele pakningen er derfor tilstrækkelig til at fremstille to liter Moviprep®-opløsning. 

Børn og unge

Moviprep® bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

BRUGSANVISNING

Før du tager Moviprep®, skal du læse følgende instruktioner grundigt. Du har behov for at vide: 

 • hvornår du skal tage Moviprep®
 • hvordan Moviprep®-opløsningen fremstilles
 • hvordan Moviprep® indtages
 • hvad du kan forvente, der vil ske

Hvornår skal du tage Moviprep®?

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Din behandling med Moviprep® skal være afsluttet før undersøgelsen. 

 

Denne behandling kan tages enten som en delt dosis eller som en enkeltdosis som beskrevet nedenfor: 

 

1. Delt dosis: En liter Moviprep® om aftenen før undersøgelsen og en liter tidligt om morgenen på dagen for undersøgelsen 

2. Enkelt dosis: To liter om aftenen før undersøgelsen eller to liter om morgenen på dagen for undersøgelsen. 

 

For den delte dosis og den enkelte dosis taget om aftenen før undersøgelsen bør der gå mindst én time mellem indtag af den sidste væske (Moviprep® eller klar væske) og starten på koloskopien. For den enkelte dosis taget om morgenen på dagen for undersøgelsen bør der gå mindst to timer fra indtag af Moviprep® er afsluttet til starten på koloskopien. Desuden bør der gå mindst én time fra indtag af anden klar væske til starten på koloskopien. 

 

Vigtigt: Indtag ingen fast føde fra det tidspunkt, hvor du begynder at indtage Moviprep® og indtil undersøgelsen er afsluttet. 

Sådan fremstilles Moviprep®

 • Åbn den ene gennemsigtige pose med brev A og brev B.
 • Hæld indholdet af BÅDE brev A og brev B i en 1 liters kande.
 • Tilsæt vand op til en-liter-mærket på kanden og rør rundt indtil alt pulver er opløst og Moviprep® opløsningen er klar eller svagt uklar. Dette kan tage op til 5 minutter.

Moviprep® Paranova Danmark A/S, pulver til oral opløsning 

Sådan indtages Moviprep®

Drik den første liter Moviprep® opløsning i løbet af 1-2 timer. Forsøg at drikke et glas hver 10.-15. minut. 

 

Når du er klar, kan du lave og drikke den anden liter Moviprep® opløsning med brev A og B fra den sidste pose.  

Under behandlingsforløbet anbefales det at drikke yderligere en liter klar væske for at forhindre, at du kommer i væskeunderskud. Vand, klar suppe, frugtjuice (uden frugtkød), læskedrikke, te eller kaffe (uden mælk) er alle velegnede. Disse drikkevarer kan indtages på ethvert tidspunkt du ønsker.  

Du kan forvente følgende

Når du begynder at drikke Moviprep®-opløsningen er det vigtigt, at du opholder dig i nærheden af et toilet. På et tidspunkt vil du begynde at få vandig afføring. Dette er helt normalt og viser, at Moviprep®-opløsningen virker. Afføringen vil standse kort efter, at du er færdig med at drikke.  

 

Hvis du følger disse instruktioner, vil din tarm være renset, og dette vil hjælpe dig til en vellykket undersøgelse. Du bør beregne tilstrækkelig med tid efter du har drukket det sidste til at transportere dig hen til stedet, hvor koloskopien skal udføres.  

Hvis du har taget for meget Moviprep®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Moviprep®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.  

 

Hvis du indtager mere Moviprep® end du bør, kan du udvikle en kraftig diarré, som kan føre til væskemangel. Drik store mængder væske, især frugtjuice. Hvis du er bekymret, skal du kontakte din læge eller apoteket. 

Hvis du har glemt at indtage Moviprep®

Hvis du glemmer at tage en dosis Moviprep®, så tag den så snart, du kommer i tanker om det. Hvis der er gået adskillige timer siden, du skulle have taget den, så kontakt din læge eller apoteket for råd. Det er vigtigt, at du har indtaget alt Moviprep®  

 • mindst 1 time før undersøgelsen, hvis du tager Moviprep® som delt dosis
 • mindst 2 timer før undersøgelsen, hvis du tager hele Moviprep®-behandlingen om morgenen på dagen for undersøgelsen.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.  

Hvis du har yderligere spørgsmål, så spørg din læge eller apoteket. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Det er normalt at få diarré, når du tager Moviprep®.  

  

Stop med at indtage Moviprep® og kontakt straks en læge, hvis du får nogle af følgende bivirkninger, da de er symptomer på alvorlig allergisk reaktion: 

 • udslæt eller kløe 
 • hævelse i ansigtet, af anklerne eller noget andet sted på kroppen
 • hjertebanken 
 • ekstrem træthed 
 • åndenød 

Hvis du ikke har afføring inden for 6 timer efter at have taget Moviprep®, skal du ikke tage mere, men straks kontakte din læge. 

Andre bivirkninger inkluderer: 

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): Mavesmerter, oppustet mave, træthed, følelse af utilpashed, ømhed omkring  

endetarmen, kvalme og feber.  

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Sult, søvnproblemer, svimmelhed, hovedpine, opkastning, fordøjelsesforstyrrelser, tørst og kuldegysninger.  

  

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): Utilpashed, synkebesvær og forandringer i leverfunktionen.  

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: Flatulens (luftafgang fra tarmen), midlertidig øgning i blodtryk, uregelmæssig hjerterytme eller hjertebanken, dehydrering, opkastningsfornemmelser (forsøg på opkast), meget lave natriumniveauer i blodet, der kan forårsage krampeanfald. Ændringer i saltniveauerne i blodet som f.eks. nedsat bicarbonat, forhøjtet eller nedsat calcium, forhøjet eller nedsat chlorid og nedsat fosfat. Kalium- og natriumniveauer i blodet kan også falde. Disse reaktioner forekommer sædvanligvis kun under behandlingsforløbet. Skulle de vedvare, skal du kontakte din læge. Der kan forekomme allergiske reaktioner, som kan give hududslæt, kløe, rødme af huden eller nældefeber, hævede hænder, fødder eller ankler, hovedpine, hjertebanken eller åndenød.  

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:  

  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Opbevar Moviprep® under 25 °C.
 • Efter at have opløst Moviprep® i vand skal opløsningen opbevares tildækket, enten ved stuetempeatur (under 25 °C) eller i køleskab (2 °C-8 °C). Tilberedt opløsning må ikke opbevares mere end 24 timer.
 • Brug ikke Moviprep® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Moviprep® indeholder:

Brev A indeholder følgende aktive stoffer:  

Macrogol (polyethylenglycol) 3350 100 g  

Natriumsulfat, vandfri 7,500 g  

Natriumchlorid 2,691 g  

Kaliumchlorid 1,015 g 

  

Brev B indeholder følgende aktive stoffer:  

Ascorbinsyre 4,700 g  

Natriumascorbat 5,900 g  

 

Elektrolytkoncentrationen, når begge breve er anvendt til fremstilling af én liter opløsning, er som følger:  

Natrium 181,6 mmol/l (heraf kan højst 56,2 mmol absorberes)  

Chlorid 59,8 mmol/l  

Sulfat 52,8 mmol/l  

Kalium 14,2 mmol/l  

Ascorbat 29,8 mmol/l  

 

De øvrige indholdsstoffer er citronaroma (indeholdende maltodextrin, citral, citronolie, limeolie, xanthangummi og vitamin E), og sødestofferne aspartam (E951) og acesulfamkalium (E950). For yderligere information se punkt 2.  

Udseende og pakningsstørrelser

Pakningen indeholder to gennemsigtige poser, hver med et sæt breve: brev A og brev B. Hvert sæt breve (A og B) er beregnet til opløsning i 1 liter vand. Moviprep® pulver til oral opløsning fås med 1 enkelt behandling. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S,  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev  

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.,  

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad,  

Holland 

Følgende oplysninger er kun tiltænkt læger og sundhedspersonale

Til sundhedspersonalet: Moviprep® bør gives med forsigtighed til svage patienter med dårligt helbred eller patienter med alvorlige kliniske lidelser som f.eks.:  

 • nedsat kvælningsrefleks eller tendens til aspiration eller refluks af maveindhold
 • svækket bevidsthedstilstand
 • alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance < 30 ml/min)
 • nedsat hjertefunktion (NYHA klasse III eller IV)
 • risiko for uregelmæssig hjerterytme, for eksempel for de, der er i behandling for hjertekar sygdomme eller de, der har lidelser i skjoldbruskkirtlen
 • væskemangel
 • alvorlige akutte inflammatoriske lidelser.

Dehydrering bør behandles inden anvendelse af Moviprep®.  

 

Patienter med svækket bevidsthedstilstand eller patienter med tendens til aspiration eller regurgitation bør observeres nøje under administrationen, især ved nasogastrisk administration.  

 

Moviprep® må ikke gives til bevidstløse patienter. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...