Marevan

tabletter 2,5 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

MAREVAN® 2,5 mg tabletter

Warfarinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Marevan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Marevan. 

 3. Sådan skal du tage Marevan. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Marevan er en antikoagulant af typen vitamin K-antagonister.
 • Marevan virker ved at nedsætte blodets evne til at størkne. 

 • Du kan tage Marevan til forebyggelse og behandling af blodpropper. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Marevan

Tag ikke Marevan

 • hvis du er allergisk over for warfarinnatrium, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Marevan (angivet i punkt 6). 

 • hvis du er gravid i 1. trimester eller under de sidste fire uger af graviditeten. 

 • hvis du har stærkt nedsat leverfunktion. 

 • hvis du har øget tendens til blødning, herunder: 

  • hud, led, slimhinder og indre organer. 

  • åreknuder i spiserøret. 

  • udposning på en pulsåre. 

  • mavesår. 

  • alvorlige sår inklusive operationssår. 

  • blodprop i hjernen eller hjerneblødning. 

  • alvorligt forhøjet blodtryk. 

  • betændelse i hjertet, som skyldes bakterier. 

  • lidelser i rygmarvs-/hjernevæsken. 

Du må ikke tage naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon, mens du er i behandling med Marevan. Det kan påvirke virkningen af Marevan.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Marevan 

 • hvis du har demens. 

 • hvis du har et stort forbrug af alkohol. 

 • hvis du starter, eller i gang med eller slutter med en behandling med et andet lægemiddel. Tal med lægen. 

 • hvis du har en sygdom i skjoldbruskkirtlen. 

 • hvis du har hjertesvigt, hvor leveren kan svulme op. 

 • hvis du har diaré eller opkastninger. 

 • hvis du tager smertestillende medicin (NSAID-præparater og acetylsalicylsyre). 

 • hvis du har protein C- eller protein S-mangel. 

 • hvis du har nedsat nyrefunktion eller anden nyresygdom. 

 • hvis du har forhøjet blodtryk. 

 • hvis du har en leversygdom 

Større kostændringer (f.eks. vegetar) har indflydelse på virkningen af Marevan  

  

Hvis du skal opereres eller have trukket en tand ud, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Marevan.
 

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Marevan. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Marevan

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • hjerte- og kredsløbslidelser (bosentan, cholestyramin, abciximab, tirofiban, eptifibatid, clopidogrel, heparin, amiodaron, ethacrynsyre, propafenon, quinidin). 

 • forhøjet kolesterol (cholestyramin, simvastatin, fluvastatin, gemfibrozil, rosuvastatin). 

 • hormoner (danazol, testosteron, skjoldbruskkirtelhormoner). 

 • infektion (dicloxacilin, rifampicin), penicillin (Cloxacillin, amoxicillin), quinoloner (ciprofloxacin, norfloxacin), makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromcin), chloramphenikol, sulfamethoxazol. 

 • svamp (griseofulvin, miconazol, antimycotika (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, metronidazol)). 

 • HIV virus (ritonavir, nevirapin). 

 • mavesår (cimetidin). 

 • smerter (acetylsalicylsyre, NSAID-præparater, paracetamol, phenylbutazon, acetaminofen, tramadol). 

 • lidelser i muskler, led og knogler (phenazon) 

 • gigt (leflunomid). 

 • epilepsi (phenobarbital, carbamazepin, phenytoin, fosphenytoin). 

 • depression (fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin) 

 • medicin i forb.indelse med cancerbehandling (aprepitant, aminoglutethimid, azathioprin, fluorouracil, capecitabin, imatinib, ifosfamid, tamoxifen). 

 • medicin til alkoholafvænning (disulfiram). 

 • naturlægemidler og kosttilskud (prikbladet perikum, coenzym Q10, ginseng). 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Brug af Marevan sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du skal tage Marevan tabletter med et glas vand. 

 • Undgå alkohol, da alkohol kan påvirke effekten af Marevan. 

 • Større kostændringer (for eksempel til vegetarkost) kan have indflydelse på effekten af Marevan. Tal med lægen. 

 • Effekten af Marevan påvirkes, hvis du indtager tranebær, spiser avocado eller mad, som indeholder K-vitamin (for eksempel kål, broccoli og spinat). 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

  

Graviditet: 

 • Du må ikke tage Marevan i de første 3 måneder eller i de sidste 4 uger af graviditeten. I den mellemliggende periode, må du kun tage Marevan efter aftale med lægen, da det kan forårsage misdannelser og blødninger hos fosteret og i enkelte ilfælde fosterdød. 

Amning: 

 • Du kan tage Marevan, selvom du ammer. Marevan udskilles i modermælken, men det påvirker ikke det ammende spædbarn. 

Fertilitet: 

 • Kvinder i den fødedygtige alder skal anvendes effektiv prævention under behandling med Marevan. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Marevan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Marevan

 • Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Marevan. 

3. Sådan skal du tage Marevan

Tag altid Marevan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Tag tabletten på samme tidspunkt hver dag sammen med et glas vand. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

Dosis er individuel og er afhængig af din sygdom, og hvordan du reagerer på Marevan. Din læge bestemmer derfor, hvilken dosis du skal have, og hvor længe du skal have den. Behandlingen kræver hyppig kontrol med blodprøver, hvor blodets evne til at størkne måles (INR-måling). 

 

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge: 

Dosis afhænger af barnets vægt og tilstand. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Marevan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Marevan, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • Næseblod, tandkødsblødning, bleghed, blodansamling omkring led og balder, blod i urin og afføring, rygsmerter, blødende læber, slimhindeblødning, mavesmerter, opkastning og punktformede blødninger i huden. 

  Senere kan der opstå lammelse (på grund af hjerneblødning), besvimelse på grund af massive blødninger og død.

Hvis du har glemt at tage Marevan

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Marevan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Forlænget og omfattende blødning efter operationsindgreb eller traume. Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Ophostning af blod pga. blødning i lungerne (hæmoptyse). Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm (gastrointestinal blødning). Kontakt straks læge eller skadestue. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Beskadigt hud, herunder kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue. 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Kolesterolansamling i blodet, som kan give blodpropper. Kontakt straks lægen eller skadestue. Ring evt. 112. 

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Blødning fra alle organer kan forekomme og være alvorlig. Alvorlige blødninger førende til død, hospitalisering eller blodtransfusion er set hos patienter, der har været i langvarig behandling med Marevan. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Blødning fra forskellige organer f.eks. næseblod, blod i urinen (hæmaturi), tandkødsblødning, let ved at få blå mærker, vaginal blødning, blødning i øjets bindehinde, blødning fra endetarmen. 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Overfølsomhed / Øget følsomhed over for warfarinnatrium efter langvarig behandling. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Opkastning, kvalme, diarré. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen. 

 • Hårtab. 

 • Udslæt, nældefeber og kløe. 

 • Blå tæer (blå-tå-syndrom). 

Marevan kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, herunder leverfunktion og kolesterol, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

Indberetning af bivirkninger Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Marevan utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Marevan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar ikke Marevan ved temperaturer over 25 ºC. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

Marevan, 2,5 mg,tabletter indeholder:

Aktivt stof:  

Warfarinnatrium 2,5 mg.  

  

Øvrige indholdsstoffer:  

Lactosemonohydrat, majsstivelse, calciumhydrogenphosphatdihydrat, povidon, magnesiumstearat, indigotin (E132).  

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er lyseblå med krydskærv på den ene side. 

 

Marevan fås i:  

Marevan 2,5 mg i pakninger med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2016  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...