Toctino

bløde kapsler 30 mg

Abacus

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Toctino 30 mg bløde kapsler

Alitretinoin 

 

Toctino® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Toctino 

 3. Sådan skal du bruge Toctino 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Toctino er alitretinoin. Det tilhører en gruppe af lægemidler kendt som retinoider, hvilke er i familie med Vitamin A. Toctino kapsler findes i to styrker, indeholdende 10 mg eller 30 mg alitretinoin.  

 

Toctino bruges til voksne med svær kronisk håndeksem, der ikke er blevet bedre efter andre lokalbehandlinger, herunder steroider. Behandling med Toctino skal overvåges af en speciallæge (en hudlæge). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge TOCTINO

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

  

Tag ikke Toctino 

 • hvis du er gravid, eller hvis du kan blive gravid og ikke bruger sikre præventionsmidler (se nedenfor under ’Graviditet og amning’
 • hvis du ammer 
 • hvis du har en leversygdom
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom
 • hvis du har højt niveau af fedt i blodet (f.eks. højt kolesteroltal eller forhøjet niveau af triglycerider) 
 • hvis du har en ubehandlet lidelse i skjoldbruskkirtlen
 • hvis du har meget høje niveauer af vitamin A i kroppen (A-hypervitaminose) 
 • hvis du er allergisk over for alitretinoin, overfor andre retinoider (f.eks. isotretinoin), jordnødder (peanut) eller soja eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i pkt. 6
 • hvis du tager tetracyklin (en type antibiotikum) 

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, så skal du kontakte lægen igen. Du må ikke tage Toctino. 

  

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, før du tager Toctino:  

 • hvis du nogensinde har haft mentale sundhedsproblemer, herunder depression, selvmordsadfærd eller psykose, eller hvis du tager medicin for en eller flere af disse lidelser 
 • hvis du har en nyresygdom. Toctino anbefales ikke til personer med moderat nedsat nyrefunktion. Hvis du har en nyresygdom, skal du tale med lægen, for at få bekræftet, at behandling med Toctino er egnet til dig
 • hvis du har et højt niveau af fedt i blodet, kan det være nødvendigt at få taget blodprøver oftere. Toctino øger sædvanligvis fedtniveauet af f.eks. kolesterol eller triglycerider i blodet. Hvis dit fedtniveau i blodet forbliver højt, kan lægen nedsætte din dosis eller helt stoppe din behandling med Toctino 
 • hvis du har et højt niveau af blodsukker (sukkersyge), kan det være nødvendigt at kontrollere dine blodsukkerværdier oftere. Lægen kan starte din behandling med en lavere dosis af Toctino. 
 • hvis du har haft lidelser i skjoldbruskkirtlen. Toctino kan nedsætte hormonniveauerne i din skjoldbruskkirtel. Hvis dit niveau af skjoldbruskkirtelhormon er lavt, kan lægen ordinere skjoldbruskkirtelhormon til dig som supplement.

Vær ekstra forsigtig, mens du er i behandling med Toctino 

 • hvis du oplever problemer med synet, skal du straks sige det til lægen. Behandlingen med Toctino skal måske stoppes og dit syn undersøges 
 • hvis du får vedvarende hovedpine, kvalme eller opkastning og har sløret syn, kan det være tegn på en tilstand, der kaldes benign intrakraniel hypertension. Stop omgående med at tage kapslerne og kontakt lægen hurtigst muligt 
 • hvis du udvikler mentale sundhedsproblemer, herunder depression, selvmordsadfærd eller psykose. Du skal omgående stoppe med at tage kapslerne og kontakte lægen hurtigst muligt. 
 • hvis du har blodig diarré. Stop omgående med at tage kapslerne og kontakt lægen hurtigst muligt 
 • ophold dig mindst muligt i sollys og undgå solarier. Din hud kan blive mere følsom over for sollys. Inden du går ud i solen, skal du bruge et solbeskyttende produkt med høj beskyttelsesfaktor (SPF 15 eller højere). Hvis du får tør hud og læber under behandlingen kan du bruge fugtgivende salve eller creme og læbepomade 
 • skær ned på intensiv fysisk aktivitet: Alitretinoin kan give muskel- og ledsmerter 
 • hvis du får tørre øjne, kan det afhjælpes med øjensalve eller kunstig tårevæske. Hvis du bruger kontaktlinser, kan det være nødvendigt at bruge briller under behandlingen med alitretinoin. Tørre øjne og synsproblemer forsvinder normalt igen, når behandlingen afsluttes 
 • Toctino kan øge koncentrationen af leverenzymer. Lægen vil tage blodprøver under behandlingen for at kontrollere koncentrationen. Hvis den forbliver høj kan lægen nedsætte din dosis eller stoppe din behandling med Toctino.

Børn og unge 

Toctino bør ikke anvendes til personer under 18 år, da virkningen ikke er tilstrækkelig undersøgt i denne aldersgruppe.  

  

Brug af anden medicin sammen med Toctino 

Du må ikke tage andre retinoid-lægemidler (f.eks. isotretinoin), vitamin A-produkter eller tetracykliner (en type antibiotikum), mens du tager Toctino. Dette øger risikoen for bivirkninger.  

  

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis:  

 • du tager amiodaron (lægemiddel der hjælper med at regulere hjerterytmen). Samtidig anvendelse af amiodaron og Toctino anbefales ikke. 
 • du tager ketoconazol, fluconazol, miconazol (lægemidler til behandling af infektioner). Lægen kan beslutte at nedsætte din dosis af Toctino. 
 • du tager simvastatin (lægemiddel mod forhøjet kolesterol). Toctino kan nedsætte mængden af dette lægemiddel i kroppen. 
 • du tager gemfibrozil (et andet lægemiddel mod forhøjet kolesterol) eller oxandrolon (et anabolsk steroid). Lægen kan beslutte at nedsætte din dosis af Toctino.
 • du tager paclitaxel (anvendes til behandling af kræft), rosiglitazon eller repaglinid (anvendes til behandling af sukkersyge). Toctino kan øge mængden af disse lægemidler i kroppen. 

  

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept og naturmedicin.  

  

Graviditet og amning 

Vigtige råd til kvinder  

  

Du må ikke tage Toctino, hvis du ammer  

 • Medicinen kan gå over i modermælken og kan skade dit barn. 

  

Du må ikke tage Toctino, hvis du er gravid  

Toctino kan medføre alvorlige fosterskader (på medicinsk sprog kaldes det teratogent). Det øger også risikoen for abort.  

 • Du må ikke tage Toctino, når du er gravid. 
 • Du må ikke blive gravid under behandling med Toctino eller i den første måned efter stop af behandlingen. 

  

Hvis du er kvinde og kan blive gravid: 

  

På grund af risikoen for fosterskader (skader på det ufødte barn) må du ikke tage Toctino, medmindre du følger følgende STRENGE regler:  

 • Lægen skal have forklaret dig risikoen for fosterskader: Du skal forstå, hvorfor du ikke må blive gravid, og hvad du skal gøre for at forhindre det. 
 • Du skal have diskuteret prævention (fødselskontrol) med lægen. Lægen vil give dig oplysninger om, hvordan graviditet forhindres. Lægen kan henvise dig til præventionsrådgivning hos en specialist. 
 • Du skal acceptere at bruge én eller helst to sikre præventionsmetoder, herunder kondomer eller et pessar med sæddræbende creme, i en måned inden du tager Toctino, under behandlingen og i en måned efter behandlingen. En måned inden du starter behandlingen og ved behandlingens start, vil lægen bede dig få foretaget en graviditetstest og denne skal være negativ. 
 • Du skal bruge prævention, selv om du ikke har menstruation eller ikke i øjeblikket er seksuelt aktiv med mindre lægen vurderer, at der er absolut ingen risiko for graviditet (f.eks. fordi du har fået fjernet livmoderen). 
 • Du skal indvillige i månedlige kontrolbesøg, og flere graviditetstests i løbet af behandlingen og ca. 5 uger efter behandlingen er stoppet ifølge aftale med lægen. Disse graviditetstests bør foretages i løbet af de 3 første dage af menstruationscyklus. Du må ikke blive gravid under behandlingen og i en måned efter behandlingen. 
 • Lægen kan bede dig (eller en værge) om at underskrive en blanket, der bekræfter, at du er underrettet om de nævnte risici, og at du accepterer de nødvendige forholdsregler. 

  

Recepter til kvinder, der kan blive gravide, gives kun til 30 dages behandling.  

En ny recept er påkrævet for yderligere behandling. Hver recept er kun gyldig i 7 dage. 

  

 • Hvis du bliver gravid eller har mistanke om, at du er gravid, mens du tager Toctino eller i måneden efter endt behandling, skal du omgående stoppe med at tage medicinen og kontakte lægen. Lægen kan henvise til rådgivning hos en specialist. 

  

Lægen vil vise dig trykt information om graviditet og prævention til brugere af Toctino. Hvis du ikke allerede har set dette materiale, så bed lægen om det.  

  

Råd til mænd  

Meget små mængder alitretinoin er til stede i sæden hos mænd, der tager Toctino, men det er for lidt til at skade din partners ufødte barn. Du skal huske ikke at dele din medicin med nogen, specielt ikke kvinder. 

  

Råd til begge køn  

Du må ikke være bloddonor, mens du tager Toctino eller i en måned efter. Hvis en gravid kvinde får dit blod, så kan barnet blive født med fosterskader. Del aldrig din medicin med andre. Aflever ikke anvendt medicin på apoteket efter endt behandling.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Du ser måske ikke så godt om natten under din behandling. Hvis dette sker for dig, så bør du ikke køre eller arbejde med maskiner.  

  

Toctino indeholder sojaolie og sorbitol 

Du må ikke bruge denne medicin, hvis du er overfølsom over for jordnødder (peanuts) eller soja. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du bruge TOCTINO

Hvornår skal kapslerne tages 

Kapslen skal tages sammen med et hovedmåltid, helst på samme tidspunkt hver dag. Kapslerne skal synkes hele og ikke tygges.  

  

Hvor meget skal du tage 

Dosis er enten 10 eller 30 mg én gang daglig.  

Hvis din krop ikke kan tåle den anbefalede dosis på 30 mg, kan du få ordineret den lavere dosis på 10 mg.  

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

  

Hvor længe skal du tage kapslerne 

Et behandlingsforløb varer sædvanligvis 12 til 24 uger, afhængig af hvordan din sygdom bliver bedre. Hvis din første behandling var vellykket, kan lægen ordinere et nyt behandlingsforløb, hvis symptomerne vender tilbage.  

  

Hvis du har taget for mange Toctino kapsler 

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Toctino, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis en anden ved et uheld tager din medicin. 

  

Hvis du har glemt at tage Toctino 

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den, så snart du kan. Hvis det imidlertid næsten er tid til din næste dosis, så skal du springe den glemte dosis over og fortsætte din behandling som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte kapsel.  

  

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • hovedpine
 • forhøjet niveau af fedt i blodet: Højere niveauer af fedt (triglycerider) og kolesterol i blodet.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • depression eller andre mentale problemer: depression, herunder trist humør eller tomhedsfølelse
  • Du skal fortælle et familiemedlem eller en nær ven, at du kan blive deprimeret eller få væsentlige ændringer i dit humør eller adfærd ved behandling med Toctino, samt bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan bede dem om at hjælpe dig, hvis de er bekymret for, at du har en depression eller du får andre adfærdsændringer.
 • blodcelle-forstyrrelser: Øget antal blodplader (celler der hjælper blodet med at størkne), nedsat antal røde og hvide blodlegemer i blodprøver
 • skjoldbruskkirtel-lidelser: Nedsatte niveauer af skjoldbruskkirtelhormoner
 • øjenproblemer: Betændelse i øjnene (konjunktivitis) og omkring øjenlågene; øjnene føles tørre og irriterede
  • Spørg apotekspersonalet efter passende øjendråber. Hvis du bruger kontaktlinser og får tørre øjne, kan det være nødvendigt, at du bruger briller i stedet for.
 • øreproblemer: vedvarende støj i ørerne (tinnitus)
 • svimmelhed 
 • blod og kredsløb: Rødmen, højt blodtryk (hypertension)
 • tarm- og maveproblemer: kvalme, opkastning, mundtørhed
 • muskel- og ledsmerter: Muskelsmerter, ledsmerter, manglende energi (træthed). Høje niveauer af muskelnedbrydende stoffer i dit blod, hvis du motionerer energisk
 • hud- og hårproblemer: Tør hud, især i ansigtet, tørre og betændte læber, rødme i huden, kløende hududslæt, betændt hud og hårtab
 • leverlidelser: der er set forhøjede leverenzymer i blodprøver.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • synslidelser, herunder sløret syn, synsforstyrrelser og uklar overflade på øjet (uigennemsigtig hornhinde, grå stær).
  • Hvis dit syn er påvirket, skal du omgående stoppe med at tage Toctino og kontakte lægen.
 • hudlidelser: hudkløe, hudafskalning, udslæt, tør hudeksem
 • øre-, næse- og halslidelser: Næseblod
 • tarm- og maveproblemer: sure opstød/ halsbrand
 • knoglelidelser: Usædvanlig knoglevækst, herunder en rygradslidelse, som kaldes ankyloserende spondylit.

  

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • vedvarende hovedpine sammen med kvalme, opkastning og ændringer i dit syn, herunder sløret syn. Disse kan være tegn på godartet forhøjet blodtryk i hjernen (benign intrakraniel hypertension)
  • Hvis du bemærker disse symptomer, så skal du omgående stoppe med at tage Toctino og kontakte lægen.
 • blod og kredsløb: betændelseslignende tilstand i blodkarrene.

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger er set hos et meget lille antal personer, men hyppigheden kendes ikke:  

 

Alvorlige allergiske reaktioner.  

Symptomer kan være:  

 • hævede og kløende udslæt (nældefeber)
 • hævelse, nogle gange i ansigtet eller munden (angioødem), som kan give åndedrætsbesvær
 • besvimelse
  • Kontakt straks lægen, hvis du får disse symptomer. Stop med at tage Toctino. 

Mave-tarm-kanalen. Alvorlige mavesmerter med eller uden blodig diarré, kvalme og opkastning.  

 • Stop straks med at tage Toctino og kontakt lægen. Disse symptomer kan være tegn på en alvorlig tarmlidelse.

 

Humørændringer eller selvmordstanker. Let til tårer og følelsesmæssige forstyrrelser. Nogle personer har haft tanker om at skade sig selv eller tage deres eget liv, har forsøgt eller har begået selvmord. Disse personer virker ikke nødvendigvis deprimerede.  

 • Kontakt straks lægen, hvis du mærker tegn på disse mentale lidelser. Lægen kan beslutte, at du skal stoppe med at tage Toctino. Dette er måske ikke tilstrækkeligt til at standse virkningerne: Du kan have brug for yderligere hjælp, og lægen kan sørge for dette.

 

Problemer med at se om natten. Synsproblemer forsvinder som regel, når behandlingen stoppes.  

  

Blod og kredsløb: Hævelse af hænderne, underbenene og fødderne (perifert ødem).  

 

Bivirkninger fra lægemidler af samme type som Toctino  

Disse bivirkninger er indtil videre ikke set for Toctino, men de kan ikke udelukkes. De er meget sjældne og kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer: 

 

Sukkersyge. Overdreven tørst; hyppig trang til at tisse; blodprøver viser forhøjet blodsukker. Disse symptomer kan alle være tegn på sukkersyge.  

 

Knoglelidelser. Leddegigt; knogleforstyrrelser (forsinket vækst, forandringer i knogletæthed); væksten kan stoppe i knogler, som stadig vokser .  

 

Øjen- og synsforstyrrelser. Farveblindhed og farvesyn forværres; intolerance over for kontaktlinser.  

 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma. dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Opbevar ikke lægemidlet ved temperaturer over 30 °C. Opbevar blisterkortet i den ydre karton for at beskytte mod lys.  

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Toctino indeholder:

Det aktive stof er alitretinoin. 

Hver blød kapsel indeholder 30 mg alitretinoin. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Renset sojaolie, delvist hydrogeneret sojaolie, middelkædelængde triglycerider, gul bivoks, all-rac-alpha-tocopherol, gelatine, glycerol, flydende sorbitol (ikke-krystalliserende), renset vand, rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172). 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Toctino er bløde kapsler. 

 

Kapslerne er omkring 13 mm lange og 8 mm brede, ovale, rødbrune og mærket ”A3”. 

 

Kapslerne leveres i blisterpakninger med 30 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S  

Vesterbrogade 149 

1620 København V 

Tel: +45 70 22 02 12 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V.  

Herculesstraat 25 

1812 PD Alkmaar  

Holland 

Tel +31 6 50 57 41 87 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...