Aethoxysklerol®

injektionsvæske, opl. 5 mg/ml, 10 mg/ml og 30 mg/ml

Kreussler

Information

Aethoxysklerol injektionsvæske, opløsning 5 mg/ml, 10 mg/ml, 30 mg/ml

 

I henhold til §11 i den gældende bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler* er der ikke udarbejdet en indlægsseddel for dette produkt.  

 

MediLink AS, juni 2010  

 

* I §11 i bekendtgørelse nr. 1210 af 7. december 2007 fremgår det, at: ”Indlægssedlen kan udelades, hvis lægemidlet er beregnet til udelukkende at skulle administreres af sundhedspersonale eller dyrlæger, og hvis lægemidlet ikke er beregnet til langtidsvirkende effekt.” 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...