Dermovate®

kutanopløsning 0,5 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

DERMOVATE®

0,5 mg/ml kutanopløsning

Clobetasolpropionat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Dermovate til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dermovate. 

 3. Sådan skal du bruge Dermovate. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Dermovate indeholder et stærkt virkende steroid (binyrebarkhormon). 
 • Dermovate virker kløestillende og antiinflamatorisk (dvs. hæmmende på rødme, hævelse, varme og smertelse og irritation) samt karsammentrækkende på de små blodkar i huden. 
 • Du kan bruge Dermovate til behandling af forskellige former for udslæt, eksemer og psoriasis. 
 • Dermovate kutanopløsning kan anvendes i hovedbunden. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dermovate

Brug ikke Dermovate

 • hvis du er allergisk over for clobetasolpropionat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dermovate (angivet i punkt 6).
 • hvis du også har betændelse i huden, som skyldes svampe eller bakterier, med mindre denne betændelse bliver behandlet samtidig.
 • hvis du har betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
 • ved akne (bumser).
 • ved betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • ved virusinfektioner som f.eks. herpes og skoldkopper.
 • til børn under et år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Dermovate  

 • Du bør undgå at bruge binyrebarkhormon i længere tid, hvor det er muligt, især til til børn og spædbørn, for at undgå binyrebarkhæmning (cushing´s sygdom). Se under bivirkninger.
 • Hvis der opstår irritation eller tegn på allergi, efter brug af Dermovate kutanopløsning, stop behandlingen og tal med lægen om anden passende behandling.
 • Hvis du samtidig med har betændelse i huden, som skyldes bakterier eller svamp, skal denne også behandles. Hvis der ikke umiddelbart ses bedring, bør du stoppe med Dermovate, indtil infektionen er under kontrol.
 • Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
 • Hvis du har blærer, med eller uden kløe i området omkring endetarmen, bør der udvises forsigtighed. Tal med lægen.
 • Du bør ikke bruge stærkt virkende binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af hudflader der ligger mod hinanden, såsom armhuler, lyske og bryster.
 • Du bør ikke bruge Dermovate på øjenlåg eller i øjenomgivelserne. Når Dermovate anvendes i hovedbunden eller i ansigtet, skal du være særlig obmærksom på at undgå kontakt med øjnene, pga. risiko for tynd/skør hud, der let går i stykker samt forhøjet tryk i øjet.
 • Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendig og ikke mere end fire uger, uden at lægen igen har set på din hudsygdom. De bivirkninger der kan forekomme ved indtagelse af binyrebarkhormon, kan også forekomme efter udvortes brug, især hos børn og nyfødte. Se også bivirkninger.
 • Optagelsen af binyrebarkhormon når det bliver anvendt på huden, øges ved at bruge stærktvirkende steorider, bruge det i længere tid, påsmøre det på større hudområder eller hvis det behandlede område pakkes ind i plaster eller lignende (okklusionsteknik). Hvis din læge ser tegn på at binyrernes dannelse af hormoner er nedsat, skal der forsøges at stoppe med at bruge Dermovate, bruge Dermovate færre gange eller at skifte til et mildere produkt, indeholdende binyrebarkhormon.
 • Hvis du har brugt Dermovate i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da der kan ses tilbageslagsvirkning (rebound fænomen) i form af rødme, svie og brænden i huden eller forværring af psoriasis. I sjældne tilfælde kan det fremprovokere pustuløs psoriasis (udslæt med pus af hvidgullige punkter i huden). Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Ved behandlingsophør vil din egen binyrebarkproduktion straks komme tilbage til det normale. I sjældne tilfælde er det nødvendigt at supplere med tabletbehandling.
 • Langvarig brug kan gøre huden tynd og skrøbelig, oftere i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben, end andre steder på kroppen.
 • Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi. Brug af binyrebarkhormon kan sløre, aktivere, forsinke og forværre en evt. hudinfektion.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Dermovate i længere tid. Fortæl derfor til lægen, at du bruger Dermovate, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Dermovate.

Børn og unge

 • Børn kan udvise større modtagelighed end voksne, overfor brug af binyrebarkhormon anvendt på huden. pga. af større hudoverflade i forhold til kropsvægt.
 • HPA akse hæmning (risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation, eller alvorlig betændelse f.eks. lungebetændelse), Crushing's sygdom, nedsat vækst, nedsat vægt og hovedpine pga. forhøjet væsketryk i kraniet er set hos børn der var i behandling med kortikosteroider til brug på huden.

Brug af anden medicin sammen med Dermovate

 • Ingen kendte problemer

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Dermovate efter aftale med lægen.

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Dermovate efter aftale med lægen.
 • Du må ikke bruge Dermovate på brystet hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dermovate påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Dermovate

Brug altid Dermovate nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Påsmør Dermovate i et tyndt lag på de angrebne hudområder 1-2 gange dagligt. 

  

Brug til børn og unge:  

Du må kun bruge Dermovate til børn og unge efter lægens anvisning.  

 

Ved behandling i hovedbunden:  

 • Sæt flaskens åbning mod hovedbunden og tryk let på flasken.
 • Undgå at få Dermovate i øjnene.
 • Vask altid hænderne efter påsmøring, med mindre det er hænderne du skal behandle.

 

Dermovate kutanopløsning er brandfarlig. Du skal derfor undgå rygning og at opholde dig i nærheden af åben ild under påsmøring af Dermovate og umiddelbart efter brug.  

 

Hvis du har brugt for meget Dermovate

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Dermovate, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Symptomer:  

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken.  

 

Hvis du har glemt at bruge Dermovate

Hvis du har glemt at bruge Dermovate, så brug det så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal bruge den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Påsmør aldrig dobbelt dosis.  

 

Hvis du holder op med at bruge Dermovate

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Dermovate. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder ses (hyperkorticisme) rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskræft pga. nedsat funktion af binyrebarken (henvisning til særlige forholdsregler). Kontakt lægen.
 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Kløe
 • Lokal brændende fornemmelse eller smerte i huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Hudsvind (epidermal atrofi).
 • Strækmærker (striae).
 • Tydelige små blodkar i huden (teleangiektasi).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Opportuniske infektioner (under behandling kan der opstå andre infektioner pga et nedsat immunforsvar).

  

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Overfølsomhed
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hårtab (alopeci).
 • Hårsygdom hvor håret knækker (trichorreksi).
 • Vægtøgning.
 • Tynd hud.
 • Rynket hud.
 • Tør hud.
 • Lyse eller brune pletter på huden (pigmentforandringer).
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben (hypertrikose).
 • Allergisk kontakteksem.
 • Eksem, irritation eller rødme af huden/udslæt.
 • Nældefeber.
 • Akne.
 • Irritation eller smerte på applikationsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Dermovate utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Dermovate efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Dermovate ved temperaturer over 25°C.
 • Opbevar Dermovate i original emballage.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dermovate, 0,5 mg/ml, kutanopløsning indeholder:

Aktivt stof: 

Clobetasolpropionat 0,5 mg/ml. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Isopropylalkohol, carbomer, natriumhydroxid og renset vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Farveløs, klar væske med en stærk lugt af sprit. 

 

Dermovate fås i: 

Dermovate 0,5 mg/ml findes i plastflasker med 25 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Dermovate® også som Dermovat®

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...