Dolol Retard UNO

hårde depotkapsler 100 mg, 150 mg og 200 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

Dolol® Retard UNO 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde depotkapsler

Tramadolhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Dolol Retard UNO til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Den nyeste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Dolol Retard UNOs virkning og hvad du skal bruge det til
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dolol Retard UNO
 3. Sådan skal du tage Dolol Retard UNO
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer du Dolol Retard UNO
 6. Yderligere oplysninger

1. Dolol Retard UNOs virkning og hvad du skal bruge det til

Tramadol er det virksomme stof i Dolol Retard UNO. Det tilhører den smertestillende lægemiddelgruppe opioider, der påvirker centralnervesystemet. Det lindrer smerte ved at påvirke bestemte nerveceller i rygmarv og hjerne. 


Dolol Retard UNO bruges til behandling af moderate til stærke smerter. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dolol Retard UNO

Dolol Retard UNO bør kun anvendes til voksne og børn over 12 år.  

Tag ikke Dolol Retard UNO

 • hvis du er overfølsom over for tramadolhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • hvis du tager eller inden for de sidste 14 dage har taget medicin mod depression (af typen MAO-hæmmere)
 • hvis du har fået akut forgiftning opstået ved alkohol, sovemidler, smertestillende medicin eller anden medicin, der påvirker humør og følelser
 • hvis du har ukontrolleret epilepsi
 • hvis du har svært nedsat leverfunktion
 • som erstatning ved medicinafvænning

Vær ekstra forsigtig med at tage Dolol Retard UNO hvis du

 • har mistanke om, at du er afhængig af anden smertestillende medicin (opioider)
 • lider af bevidsthedsforstyrrelse (hvis du har en fornemmelse af, at du er ved at besvime)
 • er i en chok-tilstand (et tegn på dette kan være koldsved)
 • har forhøjet tryk i hjernen (eventuel efter hovedlæsion eller hjernesygdom)
 • har vejrtrækningsbesvær
 • har tendens til epilepsi eller anfald, da risikoen for anfald kan øges
 • lider af en lever- eller nyresygdom

I disse tilfælde bør du tale med din læge inden du tager medicinen. 


Der er rapporteret epileptiske anfald hos personer, der tager den anbefalede dosis af tramadol. Risikoen kan være øget, når tramadol-dosis overstiger den daglige, anbefalede dosis på 400 mg. 


Vær opmærksom på at Dolol Retard UNO kan medføre psykisk og fysisk afhængighed. Hvis Dolol Retard UNO tages over en længere periode, kan virkningen nedsættes, så større doser kan være nødvendige (toleransudvikling). Personer, der har tendens til medicinmisbrug eller som er afhængige af medicin, bør kun få Dolol Retard UNO i en kortere periode og under nøje kontrol. 


Fortæl din læge hvis du oplever ovenstående under din behandling med Dolol Retard UNO, eller hvis du har oplevet det tidligere i livet. 

Brug sammen med anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Dolol Retard UNO må ikke tages sammen med medicin mod depression (af typen MAO- hæmmere). 


Den smertestillende virkning og varighed af Dolol Retard UNO kan blive mindsket, hvis du tager medicin, der indeholder: 

 • medicin mod epilepsi (carbamazepin)
 • smertestillende medicin (pentazocin, nalbuphine, buprenorphin)
 • medicin mod kvalme (ondansetron)

Din læge vil fortælle dig, om du må tage Dolol Retard UNO og i hvilken dosis. 


Risikoen for bivirkninger stiger, hvis du samtidig tager: 

 • beroligende medicin, sovemedicin, anden smertestillende medicin f.eks. morphin eller codein (også som hostemiddel) eller indtager alkohol. Dette har en hæmmende effekt på centralnervesystemet, og du kan derfor føle dig mere søvnig, eller føle at du er ved at besvime. Tal med lægen hvis du oplever dette.
 • medicin, som kan medføre kramper (anfald), såsom visse antidepressiva eller antipsykotika. Risikoen for at få et anfald kan øges, hvis du samtidig tager Dolol Retard UNO. Din læge vil fortælle om Dolol Retard UNO er egnet til dig.
 • visse antidepressiva. Dolol Retard UNO kan interagere med disse lægemidler og du kan opleve symptomer som ufrivillige, rytmiske muskelsammentrækninger, herunder musklerne der styrer bevægelsen af øjet, ophidselse, øget svedtendens, rysten, øgning af reflekser, øget muskelspænding, kropstemperatur over 38 °C.
 • blodfortyndende medicin (coumarin antikuagulanter f.eks. warfarin). Dette kan påvirke blodets sammensætning, så der forekommer blødninger.

Brug af Dolol Retard UNO sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke alkohol under behandlingen med Dolol Retard UNO, da medicinens virkning kan påvirkes.
Du kan tage Dolol Retard UNO i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin. 


Du må ikke tage Dolol Retard UNO, når du er gravid. Kronisk brug under graviditet kan medføre abstinenssymptomer hos nyfødte. 


Når du ammer, bør du så vidt muligt ikke tage Dolol Retard UNO. Spørg din læge til råds. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle.
Du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner
Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Dolol Retard UNO kan virke sløvende og kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dolol Retard UNO

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Dolol Retard UNO

Følg altid lægens anvisninger. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du ikke er sikker. 


Dosis bør tilpasses dine smerter og din smertetærskel. Generelt bør den lavest mulige smertestillende dosis tages. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 12 år 

Startdosis: 100 - 200 mg daglig. Tag kapslen samme tid hver dag. Eksempel: hvis du tager kapslen kl. 8 om morgenen, skal du tage næste kapsel kl. 8 den følgende morgen. 


Din læge kan ordinere en anden, mere passende styrke af dette lægemiddel, hvis det er nødvendigt. 


Daglig dosis må ikke overstige 400 mg, med mindre det er efter aftale med din læge. 

 

Børn under 12 år 

Dolol Retard UNO bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

 

Ældre over 75 år 

Hos ældre patienter (over 75 år) kan udskillelsen af tramadol være forsinket. Hvis dette gælder for dig, kan din læge anbefale forlængelse af doseringsintervallet. 

 

Alvorlig lever- eller nyresygdom (insufficiens)/dialyse patienter 

Patienter med alvorlig lever- og/eller nyreinsufficiens bør ikke tage Dolol Retard UNO. Hvis du har mild eller moderat nedsat lever- eller nyrefunktion, kan din læge anbefale forlængelse af doseringsintervallet. 

Hvordan og hvornår skal du tage Dolon Retard UNO?

Dolol Retard UNO kapsler er til oral brug 


Kapslerne skal sluges hele og må ikke tygges. Hvis du har svært ved at sluge kapslerne, kan du evt. åbne dem forsigtigt og hælde indholdet ud på en ske. For at sikre at der ikke er medicinrester tilbage i munden, bør du drikke et glas vand til. Indholdet må ikke tygges eller knuses. 

Hvor længe skal du tage Dolol Retard UNO

Du bør ikke tage Dolol Retard UNO i længere tid end nødvendigt. Hvis du skal behandles over en længere periode, vil din læge regelmæssigt kontrollere, om du skal fortsætte behandlingen og i hvilken dosis (evt. med pauser i behandlingen). 


Tal med lægen hvis du har indtryk af, at virkningen af Dolol Retard UNO er for stærk eller for svag. 

Hvis du har taget for mange Dolol Retard UNO

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Dolol Retard UNO, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


Tegn på at du har taget for mange Dolol Retard UNO kan være opkastning, blodtryksfald, hjertebanken, kollaps, besvimelse, koma, epileptiske anfald og vejrtrækningsbesvær. 

Hvis du har glemt at tage Dolol Retard UNO

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen til råds - du kan eventuelt få ordineret anden smertestillende medicin, indtil du skal tage den næste kapsel. 

Hvis du holder op med at tage Dolol Retard UNO

Hvis du afbryder eller afslutter behandlingen for hurtigt, vil smerten sandsynligvis vende tilbage. Tal med lægen hvis du ønsker at stoppe behandlingen på grund af ubehagelige virkninger. 


Normalt vil der ikke forekomme eftervirkninger, når behandlingen er slut. I sjældne tilfælde kan nogle dog føle sig utilpasse, hvis de pludselig stopper en længerevarende behandling. 

De kan føle sig ophidsede, bekymrede, nervøse eller oprevede. De kan være hyperaktive, have søvnbesvær eller mave-tarmproblemer. Meget få personer får panikanfald, hallucinationer, kløe, prikken, følelsesløshed eller tinnitus. Tal med lægen hvis du oplever dette. 


Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette produkt, så spørg din læge eller apotek. 

4. Bivirkninger

Dolol Retard UNO kan, som al anden medicin, give bivirkninger. Det er dog ikke alle, der får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Kvalme, svimmelhed. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 -10 ud af 100 behandlede): 

Hovedpine, døsighed, opkastning, forstoppelse, mundtørhed, svedtendens, udmattelse. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):  

Hjertebanken, hurtig puls, fornemmelse af at skulle besvime eller kollapse (kan især foregå i oprejst stilling eller under fysisk anstrengelse), opkastningsfornemmelse, mavebesvær (f.eks. oppustethed), diaré, hudreaktioner (f.eks. kløe, udslæt). 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): 

Allergiske reaktioner f.eks. vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, væskeophobning (alvorlig), allergisk chok (alvorlig). Kontakt straks lægen hvis du får hævet ansigt, tunge og/eller hals og/eller synkebesvær eller nældefeber samtidig med vejrtrækningsbesvær. Langsom puls, højt blodtryk, appetitændringer, kløe, prikken, følelsesløshed, rysten, langsom vejrtrækning, epileptiske anfald, muskeltrækninger, ukoordinerede bevægelser, forbigående tab af bevidstheden, hallucinationer, forvirring, søvnforstyrrelser, angst, mareridt, sløret syn, åndenød, forværring af astma (dog er sammenhængen til tramadol ikke endelig afklaret), muskelsvækkelse, vandladningsbesvær, mindre urinproduktion. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Stigning i leverenzymtal. 

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt 

Hypoglykæmi (lavt blodsukker).
Psykiske reaktioner kan opstå efter behandling med Dolol Retard UNO. Intensitet og art kan variere (alt efter personlighed og behandlingsvarighed). Det kan komme til udtryk som humørforandringer (for det meste højt humør, men af og til irritation), ændring i aktivitetsniveau (for det meste nedsat, men af og til øget) og ændring i sanse- og genkendelsesevne, som kan føre til fejlvurderinger. 


Længerevarende behandling med Dolol Retard UNO har en lille risiko for at give anledning til fysisk afhængighed. Efter endt behandling kan der opstå abstinenssymptomer (se ”Hvis du holder op med at tage Dolol Retard UNO”). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, Email: sst@sst.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Sådan opbevarer du Dolol Retard UNO

Opbevar Dolol Retard UNO utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Dolol Retard UNO efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er sidste dag i nævnte måned. 


Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Det virksomme indholdsstof er tramadolhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, saccharose monostearat, hypromellose, talcum, polysorbat 80, polyacrylat 30%, dispergeret, simeticon, magnesiumstearat, gelatine, titandioxid (E171), indigotin (E132). 

Udseende og pakningsstørrelser

Dolol Retard UNO 100 mg er en lyseblå kapsel indeholdende små, hvide kugler  

Dolol Retard UNO 150 mg er en lyseblå og hvid kapsel indeholdende små, hvide kugler  

Dolol Retard UNO 200 mg er en lyseblå og gennemsigtig kapsel indeholdende små, hvide kugler 


Dolol Retard UNO findes i pakningsstørrelser à 10, 20, 30, 50, 60 og 100 stk.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10
DK-2630 Taastrup 

Fremstiller

SMB Technology SA
Rue du Parc Industriel 39
B-6900 Marche-en-Famenne
Belgien 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Finland: Tramium 100-150-200 mg
Belgien: Tramium 100-150-200 mg  

Luxembourg: Tramium 100-150-200 mg  

Tyskland: T-long 100-150-200 mg  

Østrig: Cromatodol 100-150-200 mg  

Spanien: Dolodol 100-150-200 mg
Portugal: TRAM-U-RON OD 100-150-200 mg
Frankrig: Monocrixo 100-150-200 mg 

Italien: Tralodie 100-150-200 mg  

Slovenien: Tramacur 100-150-200 mg 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...