Brinzolamide "2care4"

øjendråber, suspension 10 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Brinzolamide 2care4 10 mg/ml øjendråber, suspension  

 

Brinzolamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brinzolamide 2care4
 3. Sådan skal du bruge Brinzolamide 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Brinzolamide 2care4 indeholder brinzolamid, der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes karboanhydrasehæmmere. Det sænker trykket inde i øjet.

Brinzolamide 2care4 anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet. Forhøjet tryk i øjet kan føre til en sygdom kaldet glaukom (grøn stær).
Hvis trykket i øjet bliver for højt, kan det beskadige dit syn.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brinzolamide 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Brinzolamide 2care4 

 • hvis du er allergisk over for brinzolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Brinzolamide 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer
 • hvis du er allergisk over for lægemidler, der tilhører ”sulfonamiderne”. Eksempler omfatter lægemidler, der anvendes til behandling af sukkersyge eller infektioner, samt vanddrivende lægemidler. Brinzolamide 2care4 kan forårsage samme type allergi.
 • hvis du lider af for høj surhedsgrad i blodet (en tilstand kaldet ”hyperkloræmisk acidose”).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Brinzolamide 2care4, 

 • hvis du har nyre- eller leverproblemer.
 • hvis du har tørre øjne eller hornhindeproblemer.
 • hvis du bruger anden medicin, der indeholder et sulfonamid.

Børn og unge 

Brinzolamide 2care4 bør ikke bruges af spædbørn, børn og unge, der er under 18 år, medmindre lægen anbefaler det. 

Brug af anden medicin sammen med Brinzolamide 2care4 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Tal med din læge, hvis du bruger andre karboanhydrasehæmmere (acetazolamid eller dorzolamid, se afsnit 1 “Virkning og anvendelse”). 

Graviditet, amning og frugtbarhed 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Frugtbare kvinder skal anvende sikker prævention under behandlingen med Brinzolamide 2care4. Brinzolamide 2care4 må ikke anvendes under graviditet og amning. Brug ikke Brinzolamide 2care4, medmindre din læge har anbefalet det. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner , før dit syn er klart igen. Dit syn kan blive sløret umiddelbart efter anvendelse af Brinzolamide 2care4. 

Brinzolamide 2care4 kan forringe evnen til at udføre opgaver, der kræver mental årvågenhed og/eller fysisk koordination. Hvis du bliver påvirket, skal du udvise forsigtighed, når du kører bil eller betjener maskiner. 

Brinzolamide 2care4 indeholder benzalkoniumchlorid 

Brinzolamide 2care4 kan give irritation af øjnene. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne
ud, inden medicinen bruges, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Kan misfarve bløde kontaktlinser. 

3. Sådan skal du bruge Brinzolamide 2care4

Brinzolamide 2care4 

Brug altid Brinzolamide 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Brug kun Brinzolamide 2care4 i øjnene. Det må ikke indtages gennem munden eller indsprøjtes. 

 

Den sædvanlige dosis er 1 dråbe i det angrebne øje (øjne) 2 gange dagligt - morgen og aften. Anvend denne dosering medmindre din læge har ordineret dig noget andet. Anvend kun Brinzolamide 2care4 i begge øjne, hvis din læge har ordineret det. Anvend Brinzolamide 2care4 så længe som ordineret af din læge. 

Sådan skal du bruge Brinzolamide 2care4 

1. 

Brinzolamide "2care4" 2care4 ApS, øjendråber, suspension 10 mg/ml 

 

2. 

Brinzolamide "2care4" 2care4 ApS, øjendråber, suspension 10 mg/ml 

 

3. 

Brinzolamide "2care4" 2care4 ApS, øjendråber, suspension 10 mg/ml 

 

Hent Brinzolamide 2care4 flasken og et spejl. 

 • Vask dine hænder.
 • Ryst flasken og skru hætten af. Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løs, når flasken åbnes, skal den fjernes, inden præparatet tages i brug.
 • Hold flasken i hånden, pegende nedad, mellem tommel- og langefinger.
 • Bevæg hovedet bagover og træk forsigtig ned i dit nederste øjenlåg indtil der former sig en ”lomme” mellem dit øjenlåg og dit øje. Dråben skal lægge sig der (figur 1).
 • Før dråbespidsen på flasken tæt på øjet. Brug spejlet hvis det gør det nemmere.
 • Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene dråberne.
 • Et blødt tryk med pegefingeren i bunden af flasken vil aflevere 1 dråbe Brinzolamide 2care4 ad gangen.
 • Tryk ikke på siden af flasken, den er konstrueret, så et let tryk i bunden er tilstrækkeligt (figur 2).
 • Efter du har dryppet med Brinzolamide 2care4, trykkes en finger mod øjenkrogen ind mod næsen (se figur 3) i mindst 1 minut. Det forhindrer Brinzolamide 2care4 kommer ud i resten af kroppen.
 • Gentag processen i det andet øje, hvis det er ordineret af din læge.
 • Skru hætten på flasken igen direkte efter brug.
 • Brug hele flasken op inden du åbner en ny flaske.

 

Hvis du rammer forbi øjet, forsøg på ny. 

Hvis du bruger andre øjenpræparater, så vent mindst 5 minutter mellem Brinzolamide 2care4 og de andre øjenpræparater. 

Øjensalve skal påføres sidst. 

Hvis du har brugt for meget Brinzolamide 2care4 

Hvis du får for meget Brinzolamide 2care4 i øjnene, skyl det ud med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i øjnene, før det er tid til næste dosis. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Brinzolamide 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Brinzolamide 2care4 

Genoptag behandlingen med det samme og fortsæt med den sædvanlige doseringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Brinzolamide 2care4 

Hvis du holder op med at bruge Brinzolamide 2care4 uden at informere din læge, vil trykket i øjet ikke blive kontrolleret, hvilket kan medføre synstab. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der er set følgende bivirkninger med Brinzolamide 2care4. 

 

Bivirkninger i øjet  

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Sløret syn
 • Øjenirritation
 • Øjensmerter
 • Følelse af fremmedlegeme i øjet
 • Rødme i øjet

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Sløret syn, rødme, smerte (corneaerosion)
 • Røde øjne, smerter i øjet, øget tåreproduktion, sløret eller nedsat syn, lysfølsomhed, følelse af fremmedlegeme i øjet (keratitis evt. punktformet)
 • Hævelse og små blærer i hornhinden (keratopati)
 • Aflejringer i øjet
 • Corneal staining (normalt ingen symptomer)
 • Nedsat syn (defekt/lidelse i cornea- epitelet)
 • Irritation i øjet, brændende fornemmelse og kløe på kanten af øjenlåget, rødme af øjenlåget (blefaritis og meibomitis)
 • Kløe i øjet
 • Rødmen i kanten af øjet, øget tåreproduktion, lysfølsomhed, kløe i øjet (konjunktivitis, evt. allergisk)
 • Tørre øjne
 • Hævelse i øjet
 • Blænding
 • Slimhinde der vokser ind over hornhinden (pterygium)
 • Pigmentering af øjet (sclera)
 • Trætte øjne (astenopi)
 • Ubehag i øjet
 • Abnorm følelse i øjet
 • Tør betændelse i horn- og bindehinden (keratokonjunktivitis sicca)
 • Kløe og rødme i øjet, øget væske i øjet, tørre øjne (subkonjunktival cyste)
 • Svie, kløe i øjet, nedsat tryk i øjet (konjunktival hyperæmi)
 • Kløe i øjenlåget
 • Sekret fra øjet
 • Skorper på øjenlåget
 • Øget tåreproduktion

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer) 

 • Nedsat syn, blænding, hævelse af hornhinden, følelse af fremmedlegemer i øjet (corneaødem)
 • Dobbeltsyn (diplopi)
 • Nedsat skarpsyn
 • Fornemmelser af lys f.eks. lysblink eller skær
 • Nedsat følsomhed i øjet
 • Hævelse af øjenlågene og området omkring øjnene
 • Øget tryk i øjet

 

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data) 

 • Lidelser i hornhinden
 • Synsforstyrrelser
 • Øjenallergi
 • Nedsat vækst af eller antal af øjenvipper
 • Øjenlågslidelse
 • Rødme af øjenlåget

 

Generelle bivirkninger  

Almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Dårlig smag i munden

 

Ikke almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Nedsat hjertefunktion
 • Hjertebanken
 • Langsom hjerterytme (puls)
 • Åndenød/ vejrtrækningsproblemer
 • Hoste
 • Nedsat antal af røde blodlegemer
 • Øget chloridindhold i blodet
 • Svimmelhed
 • Depression/depressiv sindsstemning
 • Nervøsitet
 • Træthed
 • Følelse af unormal (myrekryb)
 • Nedsat seksualdrift
 • Nedsat potens
 • Forkølelsessymptomer
 • Bihulebetændelse
 • Halsirritation
 • Smerter i mund og hals
 • Unormal eller nedsat følelse i munden
 • Betændelseslignende tilstand (inflammation) af spiserøret
 • Smerter/uro i maven
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Sure opstød/halsbrand
 • Hyppig afføring
 • Diarré
 • Luft i maven
 • Nyresmerter
 • Muskelsmerter
 • Muskelkramper
 • Rygsmerter
 • Næseblod
 • Løbende næse
 • Tilstoppet næse
 • Nysen
 • Udslæt
 • Abnorm følelse i huden
 • Brystsmerter/ ubehag i brystet
 • Tilstopning af øvre luftveje
 • Øvre luftvejsinfektion
 • Ligegyldighed
 • Mareridt
 • Motorisk dysfunktion
 • Plettet udslæt
 • Hukommelsestab
 • Tinnitus
 • Hovedpine
 • Stramhed i huden
 • Tør mund

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer) 

 • Søvnløshed
 • Døsighed
 • Hukommelsesbesvær
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals, åndenød (angina pectoris)
 • Uregelmæssig hjerterytme
 • Nældefeber
 • Hårtab
 • Generel kløe
 • Astma-symptomer
 • Blodophobning i de øvre luftveje
 • Blodophobning eller tilstopning af næsen
 • Tør næse
 • Generel svaghed
 • Irritabel adfærd

 

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data): 

 • Øgede allergiske symptomer
 • Nedsat følesans/følsomhed
 • Rysten
 • Tab af eller nedsat smagsevne
 • Forhøjet blodtryk
 • Øget hjerterytme
 • Ledsmerter
 • Astma
 • Smerter i arme og ben
 • Hudrødme
 • Unormale levertal i blodprøver
 • Hævede arme og ben
 • Hyppig vandladning
 • Utilpashed
 • Nedsat appetit
 • Uregelmæssig puls og/eller hurtig puls
 • Lavt blodtryk
 • Eksem/irritation af huden
 • Svimmelhed

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Brinzolamide 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke Brinzolamide 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Flasken skal udsmides 4 uger efter, at den er åbnet første gang for at forhindre, at indholdet bliver forurenet. Skriv åbningsdato, hvor der er gjort plads på kartonen og etiketten. For den pakning der kun indeholder en flaske, skrives kun én dato. 

Åbnet:  

Åbnet:  

Åbnet: 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brinzolamide 2care4 indeholder: 

 • Aktivt stof: Brinzolamid 0,33 mg per dråbe, svarende til 10 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, mannitol (E421), carbomer 974P, tyloxapol, natriumchlorid, saltsyre og/ eller natriumhydroxid (for justering af pH) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

Brinzolamide 2care4 er en hvid til råhvid væske (en suspension), pH 7,1-7,9 og osmolalitet 270-320 m Osm/kg. 

 

Pakningstørrelser 

Fås i pakning med 5 ml plastikflaske: 5 ml LDPE flaske med LDPE  

dråbetud med PP sikkerhedsskruelåg (DROPTAINER). 

Fås i pakninger, der indeholder: 5 ml og 3 x 5 ml flasker. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller: 

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 


Brinzolamide 2care4 svarer til Brinzolamide Sandoz. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...