Mildison Lipid

creme 10 mg/g

Leo

Om indlægssedlen

Mildison® Lipid creme 1%

Hydrocortison 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

De kan få denne medicin uden recept. For at opnå de bedste resultater skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere De vil vide.
 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Mildison Lipids virkning og hvad De skal bruge det til
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Mildison Lipid
 3. Sådan skal De bruge Mildison Lipid
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer De Mildison Lipid
 6. Yderligere oplysninger

1. Mildison Lipids virkning og hvad De skal bruge det til

Mildison Lipid er en svagtvirkende binyrebarkhormon (glukokortikoid) creme, som virker kløestillende og hæmmende på betændelse i huden. De kan bruge Mildison Lipid mod milde former for eksem/hududslæt, solskoldning og soleksem. De kan også bruge Mildison Lipid mod psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Mildison Lipid

Brug ikke Mildison Lipid hvis: 

 • De er overfølsom over for hydrocortison eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Mildison Lipid.

Brug ikke Mildison Lipid mod:

 • rosacea, en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden.
 • perioral dermatit, en aknelignende betændelse omkring munden.
 • bumser eller på områder med bumser.
 • betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

Særlige forholdsregler

Brug ikke Mildison Lipid længere end 4-6 uger uden lægens anvisning. Hvis der kommer irritation eller en betændelse bliver værre, der hvor De smører Mildison Lipid på, bør De stoppe med at bruge cremen.
Brug ikke Mildison Lipid i åbne sår. Vær forsigtig med at bruge Mildison Lipid i længere perioder i ansigtet og på andre områder med tynd hud. Undgå at få Mildison Lipid i øjnene.
Børn: Vær forsigtig med at bruge Mildison Lipid på store hudområder og i længere tid hos børn. 

Brug af anden medicin

Fortæl altid apoteket eller lægen, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også
medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
De kan bruge Mildison Lipid sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.
 

Graviditet:
De kan bruge Mildison Lipid under graviditet.
 

Amning:
De kan amme, selv om De bruger Mildison Lipid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mildison Lipid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mildison Lipid

Indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Indeholder konserveringsmidlet propylparahydroxybenzoat (E 216), som kan give allergiske reaktioner (kan komme efter behandlingen). 

3. Sådan skal De bruge Mildison Lipid

Dosering 

Børn og voksne: Smør cremen tyndt på 1 til højst 3 gange daglig. 

De må kun bruge Mildison Lipid til børn under 2 år efter lægens anvisning. 

Har lægen angivet en anden dosering, er det lægens anvisning, der skal følges. 

 

Brugervejledning: 

Brug kun Mildison Lipid på den syge hud. Undgå at smøre cremen uden for den syge hud. Vask hænder efter påsmøring, med mindre det er Deres hænder, som behandles. 

Hvis De har brugt for meget Mildison Lipid?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Mildison Lipid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis De holder op med at bruge Mildison Lipid

Hvis De stopper pludseligt med behandlingen efter længere tids brug, kan De få rødme, svie og brænden i huden eller forværring af psoriasis. De kan undgå dette ved langsomt at bruge mindre og mindre af Mildison Lipid. 

Spørg Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål. 

4. Bivirkninger

Mildison Lipid kan som al anden medicin give bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger: 

Hyppighed ikke kendt :  

Forværring af betændelse.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):  

Kontakteksem. Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker De information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket. Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. 

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/. 

5. Sådan opbevarer De Mildison Lipid

Opbevar Mildison Lipid utilgængeligt for børn. 

Opbevar Mildison Lipid creme ved almindelig temperatur (15-25ºC). Brug ikke Mildison Lipid efter den udløbsdato, som står på pakningen. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Hvad Mildison Lipid indeholder 

 • Det aktive stof er hydrocortison 10 mg.
 • De øvrige indholdsstoffer er hvid, blød paraffin tynd paraffinolie; cetostearylalkohol; macrogol 25 cetostearylether; vandfri citronsyre (E 330); vandfri natriumcitrat (E 331) og renset vand.
 • Konserveringsmiddel: Propylparahydroxybenzoat (E216), benzylalkohol.

Produktets udseende og pakningstørrelse

Udseende:  

Hvid creme 

 

Pakningsstørrelse

Tube 15 g, 30 g og 100 g.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, Danmark tlf. +46 (0)40352200, e-mail: info@leo-pharma.com 

Fremstiller: 

Temmler Italia S.r.l., Via Delle Industrie 2 (MI), 20061 Carugate, Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev revideret september 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...