Cometriq

hårde kapsler 20 mg + 80 mg

Ipsen Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

COMETRIQ 20 mg hårde kapsler
COMETRIQ 80 mg hårde kapsler
Cabozantinib (S)-malat 


▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægsedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage COMETRIQ
 3. Sådan skal du tage COMETRIQ
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

COMETRIQ er et lægemiddel, der anvendes til behandling af medullær thyroideacancer, en sjælden type thyroideacancer, der ikke kan fjernes ved operation eller som har spredt sig til andre dele af kroppen.
 

COMETRIQ kan sinke eller stoppe væksten af medullær thyroideacancer. Det hjælper til med at formindske tumorer, der er forbundet med denne type cancer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage COMETRIQ

Tag ikke COMETRIQ 

 • hvis du er allergisk over for cabozantinib eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager COMETRIQ, hvis du: 

 • har for højt blodtryk
 • har diaré
 • har en nylig baggrund med at hoste blod op eller væsentlig blødning
 • har gennemgået operation inden for den sidste måned (eller hvis et kirurgisk indgreb er planlagt), inklusive dentale indgreb
 • har fået strålebehandling inden for de sidste 3 måneder
 • har inflammatorisk tarmsygdom (for eksempel Crohn’s sygdom eller ulcerativ colitis eller diverticulitis)
 • har fået at vide, at din cancer har spredt sig til dine luftveje eller spiserøret
 • har en nylig baggrund med blodprop i benet, hjerneblødning eller hjerteanfald
 • tager lægemidler for at kontrollere din hjerterytme, har en langsom hjertefrekvens, har problemer med dit hjerte eller har problemer med niveauerne af calcium, kalium eller magnesium i dit blod
 • har svær lever- eller nyresygdom.


Fortæl det til din læge, hvis nogen af disse påvirker dig.
 Du har måske behov for behandling for dem, eller din læge kan beslutte at ændre din dosis af COMETRIQ eller helt stoppe behandlingen. Se også pkt. 4 “Bivirkninger”.

Du bør også fortælle din tandlæge, at du tager COMETRIQ. Der er vigtigt for dig, at du udøver god mundpleje under behandling med COMETRIQ. 

Børn og unge

COMETRIQ anbefales ikke til børn eller unge. Virkningerne af COMETRIQ hos mennesker under 18 år er ikke kendte. 

Brug af anden medicin sammen med COMETRIQ

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette er fordi, at COMETRIQ kan påvirke den måde, visse andre lægemidler fungerer. Ligeledes kan visse andre lægemidler påvirke den måde, som COMETRIQ fungerer. Dette kunne betyde, at din læge er nødt til at ændre den dosis, du tager. 

 • Lægemidler, der behandler svampeinfektioner, såsom itraconazol, ketoconazol og posaconazol
 • Lægemidler anvendt til behandling af bakterielle infektioner (antibiotika), såsom erythromycin, clarithromycin og rifampicin
 • Allergilægemidler, såsom fexofenadin og ranolazin
 • Steroider, anvendt til at reducere inflammation eller behandle et antal forskellige sygdom i immunsystemet
 • Lægemidler anvendt til at behandle epilepsi eller krampeanfald, såsom phenytoin, carbamazepin og phenobarbital
 • Naturlægemidler indeholdende perikon (Hypericum perforatum), som af og til anvendes til at behandle depression eller depressions-relaterede tilstande, såsom angst
 • Lægemidler anvendt til at fortynde blodet, som f.eks. warfarin
 • Lægemidler til at behandle for højt blodtryk eller andre hjertetilstande, såsom aliskiren, ambrisentan, dabigatran etexilat, digoxin, talinolol og tolvaptan
 • Lægemidler for diabetes, såsom saxagliptin og sitagliptin
 • Lægemidler anvendt til at behandle gigt, såsom colchicin
 • Lægemidler anvendt til at behandle HIV eller AIDS, såsom ritonavir, maraviroc og emtricitabin
 • Lægemidler anvendt til at behandle virus-infektioner, såsom efavirenz
 • Lægemidler anvendt til at forhindre afstødning af et transplantat (ciclosporin) og ciclosporin- baserede regimer ved reumatoid artritis og psoriasis


Oral antikonception
Hvis du tager COMETRIQ samtidig med, at du anvender oral antikonception, er den orale antikonception måske ikke effektiv. Du skal også anvende en barriere antikonception (f.eks. kondom eller pessar), mens du tager COMETRIQ og i mindst 4 måneder efter, at behandlingen er afsluttet. 

Brug af COMETRIQ sammen med mad

Du må ikke tage COMETRIQ sammen med mad. Du må ikke spise noget mindst 2 timer, før du tager COMETRIQ og i 1 time efter at have taget medicinen. Undgå at indtage produkter, der indeholder grapefrugt, i den periode, hvor du tager dette lægemiddel, da det kan øge niveauerne af COMETRIQ i dit blod. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Undgå at blive gravid under behandlingen med COMETRIQ. Hvis du eller din partner kan blive gravid, så anvend passende antikonception under behandlingen og mindst 4 måneder efter at behandlingen er afsluttet. Tal med din læge om, hvilke antikonceptionsmetoder er passende, mens du tager COMETRIQ. Se pkt. 2.

Fortæl det til lægen, hvis du eller din partner er gravid eller planlægger at blive gravid, mens du tager COMETRIQ.

Tal med din læge INDEN du tager COMETRIQ hvis du eller din partner overvejer eller planlægger at få en baby efter at din behandling er afsluttet. Der er en mulighed for, at din frugtbarhed kunne blive påvirket af behandlingen med COMETRIQ.

Kvinder, der tager COMETRIQ, bør ikke amme under behandlingen og i mindst 4 måneder efter, at behandlingen er afsluttet, da cabozantinib og/eller dets metaboliter kan udskilles i brystmælk og være skadeligt for dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Udvis forsigtighed under kørsel eller ved brug af maskiner. Husk på, at behandling med COMETRIQ kan få dig til at føle dig træt eller svag. 

3. Sådan skal du tage COMETRIQ

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Du bør fortsætte med at tage dette lægemiddel, indtil din læge beslutter at standse din behandling. Hvis du oplever alvorlige bivirkninger, kan din læge beslutte at ændre din dosis eller stoppe behandlingen tidligere end oprindelig planlagt. Din læge vil afgøre, om du har behov for at få din dosis justeret, især de første otte uger af behandlingen med COMETRIQ. 


COMETRIQ bør tages én gang om dagen. Afhængig af den dosis, du har fået ordineret, er antallet af kapsler, der skal tages, som følger: 

 • 140 mg (1 orange 80 mg kapsel og 3 grå 20 mg kapsler)
 • 100 mg (1 orange 80 mg kapsel og 1 grå 20 mg kapsel)
 • 60 mg (3 grå 20 mg kapsler)

Din læge vil afgøre, hvad der er den rette dosis for dig. 


Dine kapsler vil komme i et blisterkort organiseret efter den ordinerede dosis. Hvert blisterkort har nok kapsler til til at vare syv dage (én uge). Dine kapsler findes også som en 28-dages pakning, der indeholder kapsler nok til at vare 28 dage, i 4 blisterkort med kapsler til 7 dage på hvert kort. 


Tag hver dag kapslerne på tværs af rækken. Flere oplysninger på blisterkortene omfatter, hvor mange kapsler du skal tage og hvor mange kapsler ialt, der er i hvert blisterkort, er beskrevet nedenfor under pkt. 6. For at hjælpe dig med at huske dine doser, så skriv datoen hvor du tog din første dosis på pladsen ved siden af kapslerne. For at fjerne kapslerne for din dosis: 

 1. Tryk fligen ind
  Cometriq Ipsen Pharma, hårde kapsler 20 mg + 80 mg og 20 mg
 2. Træk bagpapiret af
  Cometriq Ipsen Pharma, hårde kapsler 20 mg + 80 mg og 20 mg
 3. Tryk kapslen gennem folien
  Cometriq Ipsen Pharma, hårde kapsler 20 mg + 80 mg og 20 mg


COMETRIQ bør ikke tages sammen med mad. Du bør ikke spise noget i mindst 2 timer før, du tager COMETRIQ og i 1 time efter at have taget lægemidlet. Synk kapslerne én ad gangen med vand. Lad være at åbne dem. 

Hvis du har taget for mange COMETRIQ

Hvis du har taget flere COMETRIQ, end du har fået besked på, så kontakt en læge eller tag på hospitalet med kapslerne og denne indlægsseddel med det samme. 

Hvis du har glemt at tage COMETRIQ

 • Hvis der stadig er 12 timer eller mere inden din næste dosis, så tag den glemte dosis lige så snart, du husker det. Tag din næste dosis på det normale tidspunkt.
 • Hvis din næste dosis skal tages inden mindre end 12 timer, så lad være at tage den dosis, som du har glemt. Tag din næste dosis på det normale tidspunkt.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du får bivirkninger, vil din læge måske bede dig om at tage COMETRIQ i en lavere dosis. Din læge kan også ordinere andre lægemidler som hjælp til at kontrollere dine bivirkninger. 

Fortæl det straks til din læge, hvis du lægger mærke til nogen af følgende bivirkninger - du kan have behov for hurtig medicinsk behandling:

 • Symptomer omfattende smerter i maven, kvalme, opkastning, forstoppelse eller feber. Disse kan være tegn på en perforation af mave-tarm-kanalen, et hul, der udvikler sig i din mave eller tarm, som kunne være livstruende.
 • Hævelse, smerter i dine hænder og fødder, eller kortåndethed.
 • Et sår, der ikke heler op.
 • Opkastning eller hosten blod op, hvilket kan være klart rødt eller ligne kaffegrums.
 • Smerter i munden, tænderne og/eller kæben, hævelse eller sår inde i munden, manglende følelse i eller en følelse af tyngde i kæben eller løsnen af en tand. Dette kunne være tegn på knoglebeskadigelse af kæben (osteonekrose).
 • Krampeanfald, hovedpiner, konfusion eller problemer med at koncentrere sig. Disse kan være tegn på en tilstand, der kaldes reversibel posterior leukoencefalopati syndrom (RPLS). RPLS er ikke almindelig (påvirker færre end 1 ud af 100 mennesker).

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 mennesker)  

 • Uro i maven, inklusive diaré, kvalme, opkastning, forstoppelse, fordøjelsesbesvær og mavesmerter
 • Blister, smerter i hænderne eller fodsålerne, udslæt på eller rødmen af huden, tør hud
 • Nedsat appetit, vægttab, ændret smagsans
 • Træthed, svaghed, hovedpine, svimmelhed
 • Ændringer i hårfarve (lysner), hårtab
 • Hypertension (øgning i blodtryk)
 • Rødmen, hævelse eller smerter i munden eller svælget, taleproblemer, hæshed
 • Ændringer i blodtest, der bruges til at overvåge den almene helbredstilstand og leveren, lave niveauer af elektrolytter (som magnesium, calcium eller kalium)
 • Ledsmerter, muskeltrækninger
 • Hævede lymfekritler


Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 mennesker)  

 • Angst, depression, konfusion
 • Generaliserede smerter, bryst- eller muskelsmerter, ørepine, ringen for ørerne
 • Svaghed eller nedsat følelse eller prikken i lemmerne
 • Kulderystelser, rysten
 • Dehydrering
 • Inflammation af abdomen eller bugspytkirtlen
 • Inflammation af læberne eller mundvigene
 • Inflammation ved hårrødderne, acne, blistere (på dele af kroppen udover hænder og fødder)
 • Hævelse i ansigtet og i andre dele af kroppen
 • Tab af smagsans
 • Hypotension (fald i blodtryk)
 • Atrieflimmer (hurtige og uregelmæssige hjerteslag)
 • Lysnen af huden, hud i flager, usædvanlig bleg hud
 • Abnorm hårvækst
 • Hæmorrider
 • Lungebetændelse
 • Smerter i munden, tænderne og/eller kæben, hævelse eller sår inde i munden, manglende følelse i eller en følelse af tyngde i kæben eller løsnen af en tand. Dette kunne være tegn på knoglebeskadigelse af kæben (osteonekrose)
 • Nedsat aktivitet i skjoldbruskkirtlen; symptomer kan omfatte: træhed, vægtøgning, forstoppelse, følelse af kold og tør hud
 • Rift eller hul eller blødning i din mave eller tarmene, inflammation eller rift i endetarmsåbningen, koagler (størknet blod) i lungerne, blødninger i lungerne eller luftrøret
 • Abnorm forbindelse af vævet i dit luftrør, spiserør eller lunger
 • Absces (ansamling af pus, med hævelse og inflammation) i abdomen eller underlivsområdet eller i dine tænder/gummer
 • Blodpropper i venerne
 • Svampeinfektioner, der kan være i huden, munden eller kønsorganerne
 • Sår, der har svært ved at hele op
 • Protein eller blod i urinen, galdesten, smertefuld vandladning
 • Sløret syn
 • Øgning i niveauet af bilirubin i dit blod (hvilket kan resultere i gulsot/gulfarvning af hud og øjne)
 • Fald i niveauerne af protein i dit blod


Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke 1 ud af 100 mennesker)  

 • Inflammation af spiserøret; symptomer kan omfatte halsbrand, brystsmerter, følen sig syg, ændret smagsans, oppustethed, bøvsen og fordøjelsesbesvær
 • En rift i eller abnorm forbindelse af væv i dit fordøjelsessystem; symptomer kan omfatte kraftig eller vedblivende mavepine
 • Infektion og inflammation i lungen, kollaps af lunge
 • Hudsår, cyster, røde pletter i ansigtet eller på lårene
 • Ansigtsmerter
 • Ændringer i testresultater, der måler blodkoagulation eller blodlegemer
 • Tab af koordination i dine muskler, skade på skeletmuskulatur
 • Tab af opmærksomhed, bevidsthedstab, ændringer i tale, delirium, abnorme drømme
 • Mini slagtilfælde, hjerteanfald, hurtig hjertefrekvens
 • Leverskade, nyresvigt
 • Nedsat hørelse
 • Inflammation i øjnene, grå stær
 • Ophør af menstruation, vaginalblødning
 • En tilstand, der kaldes posterior reversibel encefalopati syndrom (PRES) eller reversibel posterior leukoencefalopati syndrom (RPLS), der har symptomer såsom krampeanfald, hovedpine, konfusion, eller besvær med at koncentrere sig

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. Opbevares i den originale emballage for beskyttelse mod fugt. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

COMETRIQ indeholder 

Aktivt stof: cabozantinib (S)-malat. 


COMETRIQ 20 mg kapslerne indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 20 mg cabozantinib.
COMETRIQ 80 mg kapslerne indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 80 mg cabozantinib. 


Øvrige indholdsstoffer: 

 • Kapsel indhold: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, natriumstivelsesglycolat, kolloid vandfri silica og stearinsyre.
 • Kapselskal: gelatine og titandioxid (E171)
  • 20 mg kapslerne indeholder også sort jernoxid (E172)
  • 80 mg kapslerne indeholder også rød jernoxid (E172)
 • Prægeblæk: højglans shellac, sort jernoxid (E172) og propylenglycol

Udseende og pakningsstørrelser 

COMETRIQ 20 mg kapsler er grå og har “XL184 20mg” trykt på den ene side.
COMETRIQ 80 mg kapsler er orange og har “XL184 80mg” trykt på den ene side. 


COMETRIQ kapsler er pakket på blisterkort organiseret efter den ordinerede dosis. Hvert blisterkort indeholder tilstrækkelig medicin til 7 dage. Hver række på blisterkortet indeholder den daglige dosis. 


Blisterkortet for 60 mg daglig dosis indeholder énogtyve 20 mg kapsler som 7 daglige doser totalt. Hver daglig dosis gives i én række og indeholder tre 20 mg kapsler: 

Cometriq Ipsen Pharma, hårde kapsler 20 mg + 80 mg og 20 mg

Blisterkortet for 100 mg daglig dosis indeholder syv 80 mg kapsler og syv 20 mg kapsler som 7 daglige doser totalt. Hver daglig dosis findes i én række og indeholder én 80 mg kapsel og én 20 mg kapsel: 

Cometriq Ipsen Pharma, hårde kapsler 20 mg + 80 mg og 20 mg

Blisterkortet for 140 mg daglig dosis indeholder syv 80 mg kapsler og énogtyve 20 mg kapsler som 7 doser totalt. Hver daglig dosis findes i én række og indeholder én 80 mg kapsel og tre 20 mg kapsler: 

Cometriq Ipsen Pharma, hårde kapsler 20 mg + 80 mg og 20 mg

COMETRIQ kapsler findes også i 28-dages pakninger: 

84 kapsler (4 blisterkort med 21 x 20 mg) (60 mg/dag dosis) 

56 kapsler (4 blisterkort med 7 x 20 mg og 7 x 80 mg) (100 mg/dag dosis) 

112 kapsler (4 blisterkort med 21 x 20 mg og 7 x 80 mg) (140 mg/dag dosis)

Hver 28-dages pakning indeholder medicin nok til 28 dage. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Ipsen Pharma
65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Frankrig  

Fremstiller 

Catalent UK Packaging Limited
Lancaster Way
Wingate Industrial Park
Westhoughton
Bolton
Lancashire
BL5 3XX
Storbritannien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg 

Ipsen NV Guldensporenpark 87 

B-9820 Merelbeke België /Belgique/Belgien  

Tél/Tel: + 32 9 243 96 00 

 

Italia 

Ipsen SpA 

Via del Bosco Rinnovato n. 6 Milanofiori Nord Palazzo U7 20090 Assago (Mi) 

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41 

 

România, България 

Ipsen Pharma 

Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, clădirea HQ Sector 1, 010623, Bucureşti, 

Tel Тел.: + 40 (021) 231 27 20 

 

Latvija 

Ipsen Pharma Kalnciema iela 33-5 

Riga LV 1046 

Tel: +371 67622233 

 

Česká Republika 

Ipsen Pharma, o.s. Evropská 136/810 CZ-160 00 Praha 6 

Tel: + 420 242 481 821 

 

Lietuva, Hrvatska 

Ipsen Pharma Lietuvos filialas 

9-ojo Forto 47 

LT-48100 Kaunas  

Tel. + 370 37 337854 

 

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland 

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB 

Kista Science Tower Färögatan 33 

SE - 164 51 Kista Sverige/Ruotsi/Svíþjóð  

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00 

 

Magyarország 

Ipsen Pharma SAS Magyarországi 

Kereskedelmi Képviselet Árbóc utca 6. 

H-1133 Budapest 

Tel: +36 1 555 5930 

 

Deutschland, Österreich 

Ipsen Pharma GmbH Willy-Brandt-Str. 3 

D-76275 Ettlingen  

Tel: + 49 7243 184-80 

 

Nederland 

Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33 B 

NL-2132 LS Hoofddorp 

Tel: + 31 23 55 41 600 

 

Eesti 

ESTOBIIN OÜ 

Udeselja 4-4 

EE-11913 Tallinn Tel: +372 51 55 810 

 

Polska 

Ipsen Poland Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 29 PL-00-867 Warszawa 

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00 

 

Ελλάδα, Κύπρος, Malta 

Ipsen EΠΕ 

Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος 

GR-17456 Αθήνα 

Ελλάδα 

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324 

 

Portugal 

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A. Alameda Fernão Lopes, no 16-11o, Miraflores P-1495 - 190 Algés 

Tel: + 351 - 21 - 412 3550 

 

España 

Ipsen Pharma S.A. 

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43 08908 L’Hospitalet de Llobregat Barcelona 

Tel: + 34 - 936 - 858 100 

 

Slovenija 

Pharmaswiss d.o.o Brodišče 32 

SI-1236 Trzin 

Tel: + 386 1 236 47 00 

 

France 

Ipsen Pharma 

65 quai Georges Gorse 

F-92100 Boulogne-Billancourt  

Tél: + 33 - 1 - 58 33 50 00 

 

United Kingdom 

Ipsen Ltd. 

190 Bath Road Slough, Berkshire 

SL1 3XE 

Tel: + 44 - (0)1753 - 62 77 00 

 

Ireland 

Ipsen Pharmaceuticals Ltd. 

Blanchardstown Industrial Park Blanchardstown 

IRL-Dublin 15 

Tel: + 353 - 1 - 809 8200 

 

Slovenská republika 

Liek s.r.o. Hviezdoslavova 19 SK-90301 Senec 

Tel: + 421 245 646 322

Dette lægemiddel er godkendt under ”betingede omstændigheder”.
Det betyder, at der forventes yderligere dokumentation for lægemidlet.
Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.  

Andre informationskilder 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs http://www.ema.europa.eu/ hjemmeside og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...