Tenormin®

filmovertrukne tabletter 100 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tenormin®  

25 mg, 50 mg eller 100 mg filmovertrukne tabletter 

 

atenolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Tenormin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tenormin
 3. Sådan skal du tage Tenormin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tenormin er hjerte- og blodtryksmedicin. Tenormin virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen. 

Du kan bruge Tenormin til behandling af: 

 • Forhøjet blodtryk
 • Uregelmæssig hurtig hjerterytme
 • Akut blodprop i hjertet
 • Forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris)
 • Forebyggelse af blodprop i hjertet.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tenormin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tenormin:

 • hvis du er allergisk over for atenolol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en alvorlig sygdom i hjerte og kredsløb. Tal med lægen.
 • hvis du har meget lav puls (mindre end 50 slag pr. minut).
 • hvis du har meget dårligt blodomløb, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder.
 • hvis du har lavt blodtryk.
 • hvis du har for meget syre i blodet (metabolisk acidose).
 • hvis du har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
 • hvis du har højt blodtryk pga. svulster i binyrebarken eller andre steder (ubehandlet fæokromocytom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Tenormin, hvis du: 

 • har meget lav puls
 • har kolde, hvide og følelsesløse fingre og tæer (Raynauds syndrom)
 • har smerter i benene pga. dårligt blodomløb (claudicatio intermittens)
 • får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina)
 • har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger)
 • har diabetes
 • har en svulst i binyrene (fæokromocytom)
 • tidligere har haft allergiske reaktioner
 • har en alvorlig nedsat nyrefunktion
 • har psoriasis. Tal desuden med lægen, hvis personer i din nære familie har psoriasis.

 

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Tenormin. Tenormin kan sløre symptomerne på for højt stofskifte (tyroksikose) og på for lavt blodsukker (hypoglykæmi).
 

Hvis du skal stoppe med behandlingen, skal det ske gradvist over 7-14 dage. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Ternomin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, eller har gjort det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Tenormin, og Tenormin kan påvirke virkningen af anden medicin.  

 

Tal med lægen, hvis du tager følgende medicin: 

 • hjerte- og blodtryksmedicin (anden betablokker (også øjendråber) eller verapamil, diltiazem, lidocain, nifedipin)
 • medicin mod hjerterytmeforstyrrelse (f.eks. kinidin, amiodaron)
 • medicin mod for højt blodtryk (clonidin, alfa-methyldopa)
 • smertestillende medicin (NSAID, (f.eks. ibuprofen, indometacin, naproxen)
 • insulin eller tabletter mod diabetes
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva)
 • medicin mod epilepsi (barbiturater)
 • kraftig smertestillende medicin (morphin og morphinlignende medicin)
 • medicin mod sindssygdomme (phenothiaziner)
 • muskelafslappende midler (f.eks. succinylcholin, tubocurarin).

Brug af Tenormin sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Tenormin sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Tenormin, hvis du er gravid. Tal med lægen. 

 

Amning 

Du må ikke tage Tenormin, hvis du ammer, da atenolol går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tenormin kan på enkelte give svimmelhed eller virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Tenormin

Tag altid Tenormin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne 

Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris):  

50-100 mg 1 gang dagligt. 

 

Akut blodprop i hjertet: 

Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger. 

 

Forebyggelse efter blodprop i hjertet: 

Dosis er individuel. Normal dosis er 50-100 mg dagligt. Følg lægens anvisninger. 

 

Ældre  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn  

Du må ikke give Tenormin til børn. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis dine nyrer fungerer meget dårligt. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 1 døgn før. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Tenormin

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Tenormin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være meget langsom puls, svimmelhed, besvimelse, hjertestop, vejrtrækningsbesvær, opkastning, blåfarvning af hud og slimhinder. 

Hvis du har glemt at tage Tenormin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Tenormin

Du må ikke pludseligt stoppe behandlingen med Tenormin, medmindre du har aftalt det med lægen. Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Tenormin. Lægen vil fortælle dig, hvordan du langsomt skal nedsætte dosis, så du undgår ubehagelige symptomer. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Forværring af hjerteproblemer, herunder åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Psykoser (sindslidelser). Kontakt lægen.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Vejrtrækningsbesvær eller åndenød hos patienter med astma. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leversygdom. Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt straks læge eller skadestue.

 

Ikke kendt:  

 • Lupuslignende syndrom (en sygdom, hvor immunsystemet producerer antistoffer, der angriber hovedsageligt hud og led).

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. for lavt blodtryk.
 • Kolde hænder og fødder.
 • Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse.
 • Muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Søvnforstyrrelser.
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer).

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Forværring af skjult diabetes.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mareridt, forvirring og angst.
 • Svimmelhed og hovedpine.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Øjentørhed, synsforstyrrelser.
 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Ondt i brystet.
 • Svimmelhed evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Forværring af smerter i benene pga. dårligt blodomløb (claudicatio intermittens).
 • Forværring af kolde hænder og fødder (Raynauds syndrom).
 • Mundtørhed.
 • Hårtab, udslæt.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Forværring af psoriasis.
 • Kløe.
 • Muskeltrækninger.
 • Impotens.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Nedsat sexlyst.

 

Hyppigheden ikke kendt:  

 • Sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen, samt sløring på symptomer på for lavt blodsukker. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tenormin utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Tenormin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Der er ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

Du kan opbevare Tenormin ved almindelig temperatur. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tenormin indeholder: 

Aktivt stof: Atenolol. 

Øvrige indholdsstoffer: Tungt magnesiumcarbonat, majsstivelse, natriumlaurilsulfat, gelatine, magnesiumstearat, hypromellose, glycerol og titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Tenormin 25 mg er hvide filmovertrukne tabletter med delekærv, mærket ”TENORMIN 25”.  

Tenormin 50 mg er hvide filmovertrukne tabletter med delekærv, mærket ”TENORMIN 50”. 

Tenormin 100 mg er hvide filmovertrukne tabletter, mærket ”TENORMIN 100”. 

Pakningsstørrelser

Tenormin filmovertrukne tabletter findes i blisterpakning i pakningsstørrelser på 30 og 100 stk.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup 

Fremstiller:

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK 10 2NA, Storbritannien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i november 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...