Aktivt Kul "Norit"

hårde kapsler 200 mg

Cabot Norit Nederland B.V.

Om indlægssedlen

FOLDER I EMBALLAGEN: PATIENTVEJLEDNING

Aktivt kul "Norit", kapsler, hårde, 200 mg

 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

  • du kan få Aktivt kul ”Norit” uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Aktivt kul ”Norit”.
  • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
  • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
  • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 14 dage.
  • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aktivt kul ”Norit”  

3. Sådan skal du tage Aktivt kul ”Norit”  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring  

6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Den virksomme bestanddel i Aktivt kul "Norit" kan binde (adsorbere) skadelige eller uønskede stoffer i mavetarmkanalen. Aktivt kul "Norit" kan anvendes som supplement til diæt ved akut diarré. Hvis din læge har sagt, at du skal tage Aktivt kul
”Norit” for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.
 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aktivt kul "Norit"

Indtag ikke Aktivt kul "Norit",

  • hvis du er allergisk (overfølsom) over for den virksomme bestanddel eller et eller flere hjælpestoffer,
  • hvis du har forstoppelse, akutte mavesmerter, tarmslyng eller tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa).

Særlige advarsler ved indtagelse af Aktivt kul "Norit"

Indtagelse af Aktivt kul "Norit" kan give sort afføring.
Hvis diarré fortsætter efter 3 dages behandling, er supplerende klinisk og biokemisk undersøgelser nødvendig for at kunne stille diagnosen. 

 

Brug af anden medicin

Indtagelse af aktivt kul vil normalt nedsætte virkningen af andre orale præparater, som f.eks. medicin mod for højt blodtryk, gigt etc. Indtagelse af aktivt kul kan nedsætte virkningen af p-piller. Alternativ prævention er i så fald nødvendig.
 

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Graviditet og amning

Kvinder med risiko for graviditet / Svangerskabsforebyggelse 

Aktivt kul kan påvirke orale svangers- kabsforebyggende midler. Derfor bør der bruges en alternativ, effektiv og sikker metode til svangerskabsforebyggelse under behandlingen. 

 

Graviditet 

Dette præparat kan ifølge de hidtidige erfaringer anvendes som foreskrevet uden risiko for fosteret under graviditet.
 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Amning 

Dette præparat kan ifølge de hidtidige erfaringer anvendes som foreskrevet uden risiko for barnet under amning. 

 

Kørsel og betjening af maskiner

Indtagelse af aktivt kul påvirker ikke køre- eller maskinbetjeningsevnen. 

3. Sådan skal du tage Aktivt kul "Norit"

Dosering og indtagelse

3-4 kapsler ad gangen, højst 12 kapsler om dagen. Kapslerne bør sluges med vand.
 

Hvis din læge har ordineret Aktivt kul ”Norit” til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Hvis Aktivt kul "Norit" virker for voldsomt eller ikke virker i tilstrækkelig grad, rådføres med læge eller et apotek. 

Hvis du tager mere Aktivt kul "Norit" end foreskrevet.

Hvis du har taget for meget Aktivt kul "Norit", skal du omgående søge læge eller kontakte et apotek. Der kan opstå forstoppelse af tyndtarmen ved overdosering af medicinsk kul. Dette kan undgås ved at indtage afføringsmiddel (f.eks. natriumsulfat). 

 

Hvis du glemmer at tage Aktivt kul "Norit".

Hvis du glemte eller ikke nåede at tage en dosis Aktivt kul "Norit" som planlagt, tages kapslerne snarest muligt. Men hvis det er lige ved at være tid til næste dosis, kan du springe den manglende dosis over og fortsætte indtagningen planmæssigt. Tag aldrig dobbelt dosis som kompensation for en glemt dosis. Søg læge eller kontakt et apotek, hvis du er i tvivl. 

4. Bivirkninger

Som det også gælder alle andre præparater, kan Aktivt kul "Norit" give bivirkninger. Der opstår ofte forstoppelse (i mere end 1 af 100 tilfælde, men i under 1 af 10 tilfælde). Dette symptom kan behandles med laktulosemidler (f.eks. laktulose-sirup) eller en anden form for afføringsmiddel. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn og i originalemballage. Der er ingen krav til opbevaringstemperatur. Bør ikke anvendes efter pakkens udløbsdato. 

  

6. Yderligere oplysninger

Hvad består Aktivt kul "Norit" af?

Den virksomme bestanddel i Aktivt kul "Norit" er aktivt kul baseret på plantemateriale (‘carbo activatus’). På grund af den store indvendige overflade kan aktivt kul binde (adsorbere) skadelige og uønskede stoffer i mavetarmkanalen.  

 

Hvordan ser Aktivt kul "Norit" ud, og hvad er der i pakningen?

Stoffet er sort. En kapsel indeholder 200 mg aktivt kul. De øvrige ingredienser er gelatine, titandioxid (E 171) og sort jernoxid (E 172).  

En pakke indeholder 30 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Norit N.V., Amersfoort. 

 

Fremstiller:

Norit Nederland B.V., Amersfoort 

 

Al information om dette præparat kan fås hos den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelse: medic team as, Solvang 8, 3450 Allerød. Tlf. 44 52 88 88, e-mail: info@medicteam.dk 

Revisionsdato

Denne pakke-indlægsseddel er senest blevet revideret juni 2009  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...