Omestad

enterokapsler 10 mg og 20 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Omestad 10 mg, 20 mg og 40 mg enterokapsler, hårde 
(Omeprazol)  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den in- deholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Omestad til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Omestad
 3. Sådan skal du tage Omestad
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Omestad indeholder det aktive stof omeprazol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes protonpumpehæmmere. Det virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre. 

Omestad bruges til at behandle følgende: 

Hos voksne: 

 • Gastroøsofageal reflukssygdom (GERD), der skyldes, at syre fra maven stiger op i spiserøret og giver smerte, inflammation (en betændelsesagtig tilstand) og halsbrand.
 • Sår på den øverste del af tarmen (duodenalt ulcus) eller i maven (gastrisk ulcus).
 • Mavesår, som er inficeret med bakterien ‘Helicobacter pylori’. Hvis du lider af dette, kan din læge også udskrive antibiotika, så infektionen behandles, og såret kan få ro til at hele.
 • Mavesår, som er opstået ved brug af smertestillende medicin af typen NSAID (non-steroide antiinflammatoriske lægemidler, ”gigtmedicin”). Omestad kan også bruges til at hindre mave sår, hvis du tager lægemidler af typen NSAID.
 • For meget mavesyre på grund af en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellisons syndrom).


Hos børn: 

Børn over 1 år og ≥ 10 kg  

 • Gastroøsofageal reflukssygdom (GERD), der skyldes, at syre fra maven stiger op i spiserøret og giver smerte, inflammation (en betændelsesagtig tilstand) og halsbrand.
  Hos børn kan symptomerne på denne tilstand inkludere tilbageløb af mavens indhold til munden, opkastning og ringe vægtøgning.


Børn og unge over 4 år
  

 • Mavesår, som er inficeret med bakterien Helicobacter pylori. Hvis dit barn lider af dette, kan lægen også udskrive antibiotika, så infektionen kan behandles, og såret kan få ro til at hele.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Omestad

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten 

Tag ikke Omestad: 

 • Hvis du er allergisk over for omeprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • Hvis du er allergisk over for medicin, der indeholder andre protonpumpehæmmere (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 • Hvis du tager anden medicin, som indeholder nelfinavir (bruges til behandling af HIV).


Hvis du er i tvivl, så tal med din læge eller apoteket, inden du tager Omestad. 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Omestad. Omestad kan maskere symptomerne på andre sygdomme. Derfor skal du straks tale med din læge, hvis noget af det følgende sker for dig, før du begynder at tage Omestad, eller mens du tager det: 

 • Hvis du uventet taber dig meget og har svært ved at synke.
 • Hvis du får mavesmerter eller fordøjelsesbesvær.
 • Hvis du kaster mad eller blod op.
 • Hvis du har blod i afføringen (sort/mørk afføring).
 • Hvis du får svær eller vedvarende diarré, eftersom brug af omeprazol er sat i forbindelse med en let øget risiko for smitsom diarré.
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer.
 • Hvis du tager Omestad i længere tid (over 1 år), vil lægen sandsynligvis gerne se dig regelmæssigt. Du skal indberette alle nye og usædvanlige symptomer eller forhold, når du ser din læge.
 • Hvis du har haft en hudreaktion efter behandling med et lægemiddel der ligner Omestad, som reducerer mavesyren.
 • Hvis du får et udslæt på huden, især på områder der er eksponeret for sol, skal du fortælle det til din læge, så snart du kan, da du muligvis skal stoppe behandlingen med Omestad. Husk også at nævne andre sygdomslignende tilstande såsom smerter i leddene.


Ved brug af protonpumpehæmmere, såsom Omestad, særligt i perioder på mere end et år, kan der forekomme en let forøget risiko for brud på hofte, håndled eller rygsøjle. Fortæl det til lægen, hvis du har osteoporose eller hvis du tager kortikosteroider (som kan øge risikoen for osteoporose).
 

Resultatet af blodprøver kan være påvirket af behandling med omeprazol. Hvis du skal have taget blodprøver, skal du fortælle det til lægen, hvis du tager Omestad. 

Brug af anden medicin sammen med Omestad 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det skyldes, at Omestad kan påvirke virkningen af anden medicin, og anden medicin kan påvirke virkningen af Omestad.
 

Tag ikke Omestad, hvis du tager medicin, der indeholder nelfinavir (bruges til behandling af HIV).

Fortæl din læge eller på apoteket, hvis du tager nogle af følgende lægemidler: 

 • Ketoconazol, itraconazol eller voriconazol (bruges til behandling af svampeinfektioner).
 • Digoxin (bruges til behandling af hjerteproblemer).
 • Diazepam (bruges til behandling af angst, til muskelafslapning og mod epilepsi).
 • Phenytoin (bruges til behandling af epilepsi). Hvis du tager phenytoin, vil din læge være nødt til at måle koncentrationen af phenytoin i dit blod, når du starter eller stopper med at tage Omestad.
 • Blodfortyndende medicin, som warfarin eller andre vitamin K-hæmmere. Din læge kan være nødt til at måle koncentrationen af den blodfortyndende medicin i dit blod, når du starter eller stopper med at tage Omestad.
 • Rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose).
 • Atazanavir (bruges til behandling af HIV).
 • Tacrolimus (bruges i forbindelse med organtransplantation).
 • Naturlægemidlet perikon (Hypericum perforatum) (bruges til behandling af milde depressioner)
 • Cilostazol (bruges til behandling af claudicatio intermittens, "vindueskiggersyndrom”)
 • Saquinavir (bruges til behandling af HIV)
 • Clopidogrel (bruges til forebyggelse af blodpropper)
 • Erlotinib (bruges til behandling af cancer)
 • Methotrexat (et kemoterapeutisk lægemiddel, der bruges i høje doser til behandling af cancer) - hvis du tager en høj dosis methotrexat, kan din læge midlertidigt stoppe din behandling med Omestad.


Hvis din læge har ordineret de to antibiotika amoxicillin og clarithromycin sammen med Omestad for at behandle mavesår forårsaget af en Helicobacter pylori-infektion, er det meget vigtigt, at du fortæller din læge, hvilken anden medicin du tager.  

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Fortæl din læge hvis du er gravid, hvis du muligvis er gravid eller planlægger at blive gravid. Din læge vil overveje alle de mulige risici for dig ved at tage Omestad. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Der er ikke noget, der tyder på, at Omestad påvirker evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Bivirkninger såsom sløvhed og synsforstyrrelser kan dog opstå (se pkt. 4). Hvis du bliver påvirket af disse, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Omestad 

Omestad indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Omestad

Tag altid denne medicin nøjagtigt efter lægens anvisning. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Din læge vil fortælle dig, hvor mange kapsler du skal tage, og hvor længe du skal tage dem. Det vil afhænge af din tilstand, og hvor gammel du er. 

De anbefalede doser er angivet nedenfor. 

 

Brug til voksne: 

Til behandling af GERD-symptomer såsom halsbrand og sure opstød

 • Hvis din læge har fundet, at dit spiserør er beskadiget, er den sædvanlige dosis 20 mg en gang daglig i 4-8 uger. Din læge kan vælge at give dig 40 mg i yderligere 8 uger, hvis dit spiserør ikke er helet.
 • Den sædvanlige dosis, når spiserøret er helet, er 10 mg en gang daglig.
 • Hvis dit spiserør ikke er beskadiget, er den sædvanlige dosis 10 mg en gang daglig.


Til behandling af sår på den øverste del af tarmen (duodenalt ulcus): 

 • Den sædvanlige dosis er 20 mg en gang daglig i 2 uger. Din læge kan vælge at give dig samme dosis i yderligere 2 uger, hvis dine sår ikke er helet.
 • Hvis dine sår ikke heler fuldstændigt, kan dosis sættes op til 40 mg en gang daglig i 4 uger.


Til behandling af mavesår (gastrisk ulcus): 

 • Den sædvanlige dosis er 20 mg en gang daglig i 4 uger. Din læge kan vælge at give dig samme dosis i yderligere 4 uger, hvis dine sår ikke er helet.
 • Hvis dine sår ikke heler fuldstændigt, kan dosis sættes op til 40 mg en gang daglig i 8 uger.


For at forebygge, at mavesår og sår på den øverste del af tarmen kommer igen: 

 • Den sædvanlige dosis er 10 mg eller 20 mg en gang daglig. Din læge kan vælge at sætte dosis op til 40 mg en gang daglig.


Til behandling af mavesår og sår på den øverste del tarmen opstået som følge af behandling med NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler): 

 • Den sædvanlige dosis er 20 mg en gang daglig i 4 til 8 uger.


For at forebygge mavesår og sår på den øverste del af tarmen , hvis du tager NSAID

 • Den sædvanlige dosis er 20 mg en gang daglig.


Til behandling af mavesår forårsaget af infektion medHelicobacter pylori og for at forebygge de kommer igen: 

 • Den sædvanlige dosis er 20 mg Omestad to gange daglig i en uge.
 • Din læge vil kombinere behandlingen med to af følgende tre antibiotika: amoxicillin, clarithromycin eller metronidazol.


Til behandling af for meget mavesyre på grund af en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellisons syndrom)

 • Den sædvanlige dosis er 60 mg daglig.
 • Din læge vil tilpasse dosis efter dit behov og tage stilling til, hvor lang tid du skal tage medicinen.


Brug til børn og unge:
 

Til behandling af GERD-symptomer såsom halsbrand og sure opstød

 • Børn over 1 år med en legemsvægt på over 10 kg kan tage Omestad. Dosis til børn afhænger af barnets vægt, og lægen vil finde frem til den rigtige dosis.


Til behandling af mavesår forårsaget af infektion medHelicobacter pylori og for at forebygge, de kommer igen: 

 • Børn over 4 år kan tage Omestad. Dosis til børn afhænger af barnets vægt, og lægen vil finde frem til den rigtige dosis.
 • Din læge vil også ordinere to typer antibiotika kaldet amoxicillin og clarithromycin til dit barn.

Anvendelsesmåde 

 • Det anbefales at tage kapslerne om morgenen.
 • Du kan tage kapslerne sammen med mad eller på tom mave
 • Kapslerne skal synkes hele med et halvt glas vand. Kapslerne må ikke knuses eller tygges. Dette skyldes, at kapslerne indeholder overtrukne granulatkugler (pellets), som sikrer, at medicinen ikke bliver nedbrudt af mavesyren. Det er vigtigt ikke at ødelægge granulatkuglerne (pellets).

Hvad du kan gøre, hvis du eller dit barn har svært ved at synke kapslerne 

 • Hvis du eller dit barn har svært ved at synke kapslerne:
  • Åbn kapslen og synk indholdet direkte med et halvt glas vand eller udrør indholdet i et glas vand uden brus. Du kan også bruge sure typer juice (f.eks. æble, appelsin eller ananas) eller æblemos.
  • Rør altid rundt, umiddelbart før du drikker (blandingen bliver ikke klar). Drik blandingen med det samme eller inden for 30 minutter.
  • For at være sikker på, at du har drukket al medicinen, skal du skylle glasset grundigt efter med et halvt glas vand og drikke det. De hårde granulatkugler indeholder medicinen og må ikke knuses eller tygges.
 • Hvis du har taget for mange Omestad kapsler 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Omestad, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Omestad 

Hvis du har glemt at tage Omestad, skal du tage den glemte dosis så snart du husker på det. Hvis det næsten er tid til at tage den næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte med din sædvanlige dosis på det tidspunkt, du normalt indtager medicinen. Tag ikke dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Omestad kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du får nogen af følgende sjældne, men alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Omestad og straks kontakte lægen: 

 • Pludseligt åndedrætsbesvær, hævelse af læber, tunge og hals eller andre steder på kroppen, udslæt, besvimelse eller besvær med at synke (alvorlig allergisk reaktion).
 • Rødmen af huden med blæredannelse eller afskalning. Der kan også være alvorlig blæredannelse og blødning fra læber, øjne, mund, næse og kønsorganer. Dette kan være ”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toksisk epidermal nekrolyse”.
 • Gullig hud, mørk urin og træthed, som kan være symptomer på leverproblemer.


Andre bivirkninger kan omfatte:  


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)
 

 • Hovedpine.
 • Påvirkning af mave og tarm: Diarré, mavesmerter, forstoppelse, luft i maven (flatulens).
 • Kvalme eller opkastning.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)
 

 • Hævede fødder og ankler.
 • Forstyrret søvn (søvnløshed).
 • Svimmelhed, prikken eller snurren som f.eks. når benet sover, træthedsfølelse.
 • Følelse af, at det hele drejer rundt (svimmelhed).
 • Ændringer i de blodprøver, der viser, hvordan leveren fungerer.
 • Hududslæt, nældefeber og kløende hud.
 • Generel utilpashed og mangel på energi.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)
 

 • Blodproblemer såsom nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader. Dette kan forårsage svag- hed, blå mærker eller øget modtagelighed over for infektioner.
 • Overfølsomhedsreaktioner, til tider meget alvorlige, heriblandt hævelse af læber, tunge og hals, feber og åndedrætsproblemer.
 • Lavt natriumindhold i blodet. Dette kan forårsage svaghed, opkastning og kramper.
 • Ophidselse, forvirring eller depression.
 • Smagsforstyrrelser
 • Synsproblemer såsom uklart syn.
 • Pludselig åndedrætsbesvær (bronkospasme).
 • Mundtørhed.
 • Betændelse i mundslimhinden.
 • En infektion kaldet trøske, som kan angribe fordøjelseskanalen og er forårsaget af en svamp.
 • Leverproblemer, inklusive gulsot, som kan forårsage gullig hud, mørk urin og træthed.
 • Hårtab (alopeci).
 • Hududslæt ved udsættelse for sollys.
 • Ledsmerter (arthralgi) eller muskelsmerter (myalgi).
 • Alvorlige nyreproblemer (interstitiel nefritis).
 • Øget svedtendens.


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)
 

 • Ændringer i blodtælling inklusive nedsat antal hvide blodlegemer (agranulocytose).
 • Aggression.
 • Se, føle eller høre ting, der ikke er der (hallucinationer).
 • Alvorlige leverproblemer, der kan føre til leversvigt og betændelse i hjernen.
 • Pludseligt, alvorligt hududslæt eller blæredannelse eller afskalning. Dette kan være ledsaget af høj feber og ledsmerter (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
 • Muskelsvaghed
 • Forstørrede bryster hos mænd.


Omestad kan i meget sjældne tilfælde påvirke de hvide blodlegemer og derved føre til en svækkelse af immunforsvaret. Hvis du har en infektion med symptomer som feber med en alvorligt påvirket almentilstand eller feber med symptomer på en lokal infektion såsom smerter i nakke, hals eller mund, eller du har svært ved at komme af med urinen, skal du hurtigst muligt kontakte din læge, så mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose) kan udelukkes ved en blodprøve. Det er vigtigt, at du oplyser om den medicin, du tager.  

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data) 

 • Hvis du tager Omestad i mere end 3 måneder er det muligt at magnesium niveauet i blodet kan falde. Symptomer på lavt magnesiumniveau kan være træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, forvirring, kramper, svimmelhed og øget puls. Kontakt din læge omgående, hvis du får nogle af disse symptomer. Lavt magnesiumniveau kan også medføre en reduktion af kaliumeller calcium niveauet i blodet. Din læge kan beslutte at tage blodprøver regelmæssigt for at kontrollere magnesiumniveauet.
 • Betændelse i tarmene (kan medføre diarré).
 • Udslæt, eventuelt med smerter i leddene (subakut kutan lupus erythematosus).

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Omestad utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Omestad efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

Opbevar ikke Omestad over 25ºC.  

OPA/Al/PVC-Al blister: Opbevar kapslerne i deres originale beholder for at beskytte mod fugt. 

HDPE beholder: Beholderen holdes tæt lukket for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Omestad indeholder: 

Aktivt stof: Omeprazol 

Omestad enterokapsler indeholder henholdsvis 10 mg, 20 mg eller 40 mg omeprazol. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kapselindhold: sukkerkugler (bestående af majsstivelse og saccharose), natriumlaurylsulfat, vand- frit dinatriumphosphat, mannitol (E421), hypromellose, macrogol 6000, talcum, polysorbat 80, ti- tandioxid (E 171) og methacrylicsyre-ethyl-acrylat-copolymer. 

Kapselskal: Gelatine og titandioxid (E171). Kapselprægning: Shellac, sort jernoxid (E172), pro- pylenglycol, ammoniumhydroxid. 

Udseende og pakningsstørrelser 

Enterokapsler, hårde 

 • Omestad 10 mg kapsler: uigennemsigtige hvide kapsler mærket med ”OM 10” indeholdende råhvide til cremehvidekugleformede pellets.
 • Omestad 20 mg kapsler: uigennemsigtige hvide kapsler mærket med ”OM 20” indeholdende råhvide til cremehvidekugleformede pellets.
 • Omestad 40 mg kapsler: uigennemsigtige hvide kapsler mærket med ”OM 40” indeholdende råhvide til cremehvidekugleformede pellets.


Omestad 10 og 40 mg enterokapsler, hårde:
Kapslerne fås i blisterpakninger med 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 og 500 kapsler, og i HDPE beholdere med 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 og 100 kapsler.

Omestad 20 mg enterokapsler, hårde:
Kapslerne fås i blisterpakninger med 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 og 500 kapsler, og i HDPE beholdere med 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 og 105 kapsler. 

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel 

Tyskland 

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46 A
2730 Herlev 

Fremstiller:

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel 

Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Holland: 

Omeprazol CF 10 /20 /40 mg maagsapresistente capsule, hard 

Østrig: 

Omeprazol STADA 10 /20 /40 mg magensaftresistente Hartkapseln 

Belgien: 

Omeprazole Eurogenerics 10/20 /40 mg gélule gastro-résistante 

Bulgarien: 

Omeprazol STADA 10 /20 /40 mg Cтомашно-устойчива калсула , твърда 

Tjekkiet: 

Omeprazol STADA 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky 

Tyskland: 

Omeprazol AL 10 /20 /40 mg magensaftresistente Hartkapsel 

Danmark: 

Omestad 10 /20 /40 mg enterokapsel, hård 

Estland: 

Omeprazole STADA 10 /20 /40 mg 

Finland: 

Omestad 10 /20 /40 mg enterokapseli, kova 

Italien: 

Omeprazolo Eurogenerici 10 /20 mg capsule rigide gastroresistenti 

Litauen: 

Omeprazol STADA 10 /20 /40 mg skrandyje neirios kietosios kap- sulés 

Luxembourg: 

Omeprazole Eurogenerics 10 /20 /40 mg gélule gastro-résistante 

Letland: 

Omeprazol STADA 10 /20 /40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas 

Portugal: 

Omeprazol Tartet 10 /20 /40 mg Capsulas gastroresistentes 

Rumænien: 

Omeprazol STADA 10 /20 /40 mg capsule gastrorezistente 

Sverige: 

Omestad 10 /20 /40 mg enterokapsel, hård 

Slovakiet: 

Omeprazol STADA 10 /20 /40 mg 

Slovenien: 

Omeprazol STADA 10 /20 /40 mg trde gastrorezistentne kapsule 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i september 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...