Solu-Moderin

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Solu-Moderín 500 mg og 1 gpulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
Methylprednisolon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Solu-Moderín
 3. Sådan bliver du behandlet med Solu-Moderín
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Solu-Moderín er et syntetisk binyrebarkhormon, der: 

 • mindsker tegn på betændelse og irritation af vævene som rødme, kløe, hævelse, ømhed, smerter og varmefølelse.
 • nedsætter kroppens immunforsvar.
 • forhindrer eller svækker allergi.


Du kan blive behandlet med Solu-Moderín i forbindelse med en lang række alvorlige sygdomme bl.a. leddegigt, sklerose, nervesygdomme, forebyggelse af kvalme ved kemoterapi og sygdomme i immunforsvaret.

Du skal have Solu-Moderín som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske med godt kendskab til brugen af Solu-Moderín, der giver indsprøjtningen.

Lægen kan give dig Solu-Moderín for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide, før du får Solu-Moderín

Du må ikke få Solu-Moderín, hvis du: 

 • er allergisk over for methylprednisolen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Solu-Moderín (angivet i afsnit 6).
 • har en udbredt svampesygdom, bortset fra lokale svampeinfektioner f.eks. i huden eller i mundhulen.


Solu-Moderín må ikke bruges som infusion ind i rygmarvskanalen eller under kranieknoglerne (epidural og intratekal anvendelse).

Hvis du får Solu-Moderín i doser, som dæmper immunforsvaret, må du ikke få visse vaccinationer. 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Solu-Moderín hvis du har: 

 • diabetes, da du muligvis skal have justeret insulindosis
 • for lavt stofskifte
 • skrumpelever (levercirrhose)
 • virusinfektion i øjet (herpes simplex)
 • mavesår, alvorlig tarmsygdom, som tyktarmssygdom med tendens til blødning eller betændelse i tyktarmen
 • fået en blodkar- eller tarmoperation (anastomose) for nylig
 • tuberkulose, også hvis du har haft tuberkulose
 • nedsat nyrefunktion
 • hjerteproblemer
 • for højt blodtryk eller har hjertesvigt
 • haft en blodprop eller er disponeret for det
 • knogleskørhed
 • abnorm muskeltræthed (myasthenia gravis)
 • visse psykiske lidelser f.eks. udtalte humørsvingninger eller tendens til psykose, da behandling med Solu-Moderín kan forværre dette
 • traumatisk hjerneskade
 • grøn stær
 • måneansigt med ophobning af kropsfedt på maven og i nakken (Cushings syndrom)
 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen
 • kramper
 • ændringer i blodets fedtsammensætning
 • haft allergi overfor et lægemiddel
 • svulst i binyremarven (fæokromocytom)


Husk altid at fortælle lægen eller sygeplejersken, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 


Du skal straks kontakte lægen, hvis du:  

 • får blårøde svulster i huden, da det kan være tegn på hudkræft (Kaposis sarkom).
 • får feber og føler dig utilpas, da dette kan være tegn på infektion.
 • efter injektion med Solu-Moderín, får smerter og lokal hævelse.
 • får voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.


Du skal være opmærksom på følgende: 

 • Kontakt lægen hvis du får smerter i øjet eller problemer med synet (specielt også børn). Ved længerevarende brug kan der opstå grå stær (især hos børn) og grøn stær (forhøjet tryk i øjet) med risiko for skader på synet, samt risiko for infektion med svamp eller virus i øjnene. Lægen vil derfor kontrollere dit syn, hvis du skal behandles i længere tid.
 • Fortæl altid, at du er i behandling med Solu-Moderín, hvis du skal vaccineres.
 • Du skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller mæslinger. Dette er især vigtigt, hvis du får store doser. Hvis du alligevel kommer i kontakt med smitte, skal du kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn.
 • Solu-Moderín kan nedsætte udviklingen og væksten hos nyfødte og børn ved længerevarende brug. Tal med lægen om kontrol.
 • Længerevarende behandling med Solu-Moderín kan nedsætte sædkvaliteten hos mænd.
 • Solu-Moderín kan skjule tegn på infektioner, og infektionerne kan blive værre.
 • Solu-Moderín kan skjule tegn på mavesår.
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner og NSAID (smertestillende medicin) øger din risiko for at få mavesår.
 • Lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumrig diæt.
 • Solu-Moderín kan give en nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest), så fortæl altid, hvis du er i behandling med Solu-Moderín.
 • Kontakt lægen, hvis du får en allergisk reaktion med udslæt og hævelser.
 • Kontakt lægen, hvis du inden for få dage eller uger efter behandlingsstart eller lige efter du stopper behandlingen med Solu- Moderín får personlighedsændringer som humørsvingninger, bliver meget deprimeret, får selvmordstanker, hallucinationer eller søvnløshed.
 • Små børn, der får længerevarende behandling, kan få et forhøjet tryk i kraniet.
 • Høje doser af binyrebarkhormoner kan give betændelse i bugspytkirtlen.
 • Ved længerevarende behandling med Solu-Moderín kan der opstå fedtophobning omkring rygsøjlen.


Fortæl altid, at du er i behandling med Solu-Moderín, hvis du skal opereres, har været udsat for en ulykke, får alvorlige infektioner eller er udsat for stress. Dette gælder i op til 1 år efter, at du er stoppet med behandlingen.

Behandling med Solu-Moderín kan have en negativ virkning på den måde, calcium omsættes i dine knogler på. Derfor skal du afklare risikoen for knogleskørhed (knogletab og -brud) med din læge, specielt hvis du har familiemedlemmer, der tidligere har haft knoglebrud, hvis du ikke dyrker motion regelmæssigt, hvis du er kvinde i overgangsalderen eller har overstået overgangsalderen, eller hvis du er ældre.

Hvis du skal i behandling med Solu-Moderín i længere tid, bør du bære et kort, som fortæller, hvornår behandlingen begyndte, hvilken dosis du får, hvilket præparat du er i behandling med samt navnet på den læge eller afdeling, som har ordineret behandlingen. Dette kort skal sikre, at du får det rigtige i den rigtige dosis, hvis du bliver indlagt, og ikke selv er i stand til at oplyse, at du er i denne behandling.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Solu-Moderín. 

Brug af anden medicin sammen med Solu-Moderín 

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Solu-Moderín kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan påvirke virkningen af Solu-Moderín.

Fortæl lægen hvis du er i behandling med: 

 • medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus)
 • medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin)
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin, isoniazid)
 • medicin mod svampeinfektion (itraconazol og ketoconazol)
 • medicin mod diabetes
 • smertestillende medicin (acetylsalicylsyre og NSAID)
 • ikke-kalium besparende vanddrivende medicin (diuretika, amphotericin B, xantener og beta-2-agonister)
 • blodfortyndende medicin
 • medicin mod for højt blodtryk, hjertekrampe (angina pectoris) (diltiazem)
 • muskelafslappende medicin (neuromuskulær blokker)
 • prævention (ethinylestradiol, norethindron)
 • medicin til at forebygge opkastning og kvalme efter operation (aprepitant, fosaprepitant)
 • visse typer medicin til kræft (cyclophosphamid, aminoglutetimid)
 • medicin mod infektioner (clarithromycin, erythromycin, troleandomycin)
 • medicin mod hiv
 • medicin mod abnorm muskeltræthed, som kaldes myasthenia gravis (kolinesterasehæmmere).

Brug af Solu-Moderín sammen med mad og drikke 

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, hvis du får Solu-Moderín. 

Graviditet, amning og frugtbarhed 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Graviditet
Du vil normalt ikke blive behandlet med Solu-Moderín, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.

Amning
Hvis behandlingen er nødvendig, skal du normalt holde op med at amme, da Solu-Moderín udskilles i modermælken. Tal med lægen.

Frugtbarhed
Solu-Moderín kan nedsætte frugtbarheden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Solu-Moderín påvirker ikke eller i ringe grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du oplever svimmelhed, synsforstyrrelser, og træthed efter behandling med Solu-Moderín, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Solu-Moderín indeholder natrium 

Indholdet af natrium afhænger af den dosis, du får.
Hvis du får en dosis, der indeholder mere end 1 mmol (23 mg) natrium, skal du tage hensyn hertil, hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt. Spørg lægen. 

3. Sådan bliver du behandlet med Solu-Moderín

Dosering 

Solu-Moderín vil blive givet af en læge eller en sygeplejerske. Du vil få Solu-Moderín som infusion eller som indsprøjtning i en blodåre, eller i en muskel.
Lægen fastlægger dosis for hver enkelt patient afhængig af sygdommen. Det afhænger af sygdommen, hvor tit og hvor længe du skal have Solu-Moderín.

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Brug til børn og unge 

 • Du skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller mæslinger. Dette er især vigtigt, hvis du får store doser. Hvis du alligevel kommer i kontakt med smittede, skal du kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn.
 • Ved behandling af børn og spædbørn bliver dosis reduceret.
 • Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er, og hvor længe behandlingen varer.

Hvis du tror, at du har fået for meget Solu-Moderín 

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået for meget Solu-Moderín.

Akut overdosering af Solu-Moderín medfører ingen umiddelbare symptomer. Hyppigt gentagne doser i længere tid kan give bl.a. måneansigt, ophobning af kropsfedt på maven og i nakken
(Cushings syndrom) og mange af de andre symptomer, der er nævnt i afsnittet om bivirkninger. 

Hvis en dosis af Solu-Moderín er blevet glemt 

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis er
blevet glemt. 

Hvis behandlingen med Solu-Moderín bliver stoppet 

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du have en mindre dosis, skal ændringen af dosis ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører eller dosis bliver sat kraftigt ned, kan du få en række særdeles ubehagelige symptomer som feber, led- og muskelsmerter og dårlig almen tilstand. Herudover kan der også fremkomme dårlig appetit, kvalme, opkastning, træthed, hovedpine, hudafskalning, vægttab og/eller lavt blodtryk. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushing-lignende symptomer). Kontakt lægen.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Væksthæmning. Tal med lægen.
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort, ildelugtende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af patienter): 

 • Betændelse (infektion) som kan opstå, hvis du har et svækket immunforsvar.


Sjældne - meget sjældne bivirkninger
 (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hjertestop og besvimelse (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.


Hyppigheden ikke kendt  

 • Sløring af betændelse. Kontakt lægen.
 • Opblussen af alvorlige betændelser (infektioner), f.eks. herpes, svampeinfektioner, tuberkulose. Kontakt lægen.
 • Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskelkramper og forstyrrelser i hjerterytmen (pulsen), kramper i svælget pga. for lidt syre i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kroppen er i en tilstand, hvor den anvender/nedbryder andre proteinresurser primært muskelprotein til at dække det daglige behov (negativ nitrogenbalance).
 • Psykoser. Kontakt lægen.
 • Selvmordstanker. Kontakt straks lægen.
 • Forhøjet tryk i hjernen med svær hovedpine. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forhøjet tryk i hjernen hos børn (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (spændte fontaneller). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i lænden med prikkende, snurrende fornemmelser samt kraftløshed i benene på grund af ophobning af fedtvæv på lokaliserede dele af kroppen (epidural lipomatose). Kontakt lægen.
 • Mørk plet midt i synsfeltet samt sløret og nedsat syn (nethindeløsning) pga. sygdom i nethinden og årehinden. Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Hos hjertesyge kan der opstå åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben, pga. hjertesvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.
 • En øget blodprop dannelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. bristning af hjertemuskulaturen efter blodprop i hjertet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Meget medtaget almentilstand, voldsomme smerter i maven pga. betændelse i bughinden. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Methylprednisolon kan skade din lever. Leverbetændelse (hepatitis) og forhøjede levertal er rapporteret. Kløe, gul hud eller øjne, mørk urin eller influenzalignende symptomer kan være tegn på leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave, voldsomme smerter i maven og meget medtaget almentilstand pga. hul i tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Betændelseslignende tilstand i en knogle med smerter og brud på knoglerne (knoglenekrose).
 • Knoglebrud. Muskelsvækkelse. Ledlidelse (neuropatisk artropati) med smerte og hævede led. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Betændelse (infektioner).
 • Nedsat udskillelse af salt.
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Kontakt lægen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Blødninger i huden.
 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Bumser.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Muskelsvaghed.
 • Nedsat sårheling.
 • Nedsat kalium i blodet.


Hyppigheden ikke kendt  

 • Nedsat dannelse af et eller flere af hypofysens hormoner (hypopituitarisme).
 • Feber, led- og muskelsmerter og dårlig almentilstand (ved ophør af behandlingen).
 • Nedsat binyrebarkfunktion med svækket reaktion på svære skader, infektioner og operationer.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Vand i kroppen.
 • Frembrud og forværring af sukkersyge (hyppig vandladning, tørst, træthed). Kontakt lægen.
 • Øget behov for insulin og tabletbehandling af diabetes.
 • Vægtstigning, øget appetit.
 • Dannelse af fedtknuder.
 • Psykiske forstyrrelser f.eks. nedtrykthed, eufori, søvnløshed, humørsvingninger, ændring i personligheden, psykisk afhængighed.
 • Psykotiske forstyrrelser f.eks. opstemthed, vrangforestillinger, hallucinationer, forværring af skizofreni, forvirret, mental forstyrrelse, angst, unormal opførsel, søvnløshed, irritation. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.
 • Svimmelhed, hovedpine.
 • Udstående øjne.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Svimmelhed. Evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Vedvarende hikke ved høje doser af Solu-Moderín.
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse eller sår i spiserøret. Tal med lægen.
 • Mavesmerter, diarré, halsbrand, kvalme, oppustethed.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Punktformede blødninger i huden.
 • Strækmærker i huden.
 • Pigmentforandringer, f.eks. lyse pletter på huden (mindre pigment) eller brune pletter på huden (øget pigment).
 • Øget behåring hos kvinder, som skægvækst.
 • Udslæt, rødmen af huden, kløe, nældefeber, øget svedtendens, sart hud.
 • Hudforandringer med ændret fedtfordeling på maven og i nakken.
 • Muskelsvaghed og muskelsmerter. Smerter i leddene. Kontakt lægen.
 • Menstruationsforstyrrelser.
 • Betændelse på injektionsstedet (efter ikke steril injektion).
 • Træthed, utilpashed.
 • Nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest).
 • Sammenfald i rygsøjlen.
 • Vævsdød.
 • Sprængte sener (især achillessenen).
 • Nedsat glukosetolerance.
 • Forhøjede antal hvide blodlegemer. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.


Solu-Moderín kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. let forhøjede levertal, resultater fra urin- og blodprøver herunder kolesterol.  

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Solu-Moderín utilgængeligt for børn.
 

Opbevar færdigblandet Solu-Moderín i køleskab (2-8 °C). 

Anvendes senest 48 timer efter færdigblanding. 

Brug ikke Solu-Moderín efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Brug ikke Solu-Moderín, hvis injektionsvæsken har partikler eller misfarvning og derved ikke er helt klar. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Solu-Moderín indeholder: 

1 hætteglas med pulver indeholder: 
Aktivt stof: Methylprednisolon som methylprednisolonnatriumsuccinat.
Øvrige indholdsstoffer:
Vandfri dinatriumphosphat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat.

1 hætteglas med solvens indeholder:
Vand til injektionsvæsker.  

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende  

Solu-Moderín er råhvidt pulver, og væsken til at opløse pulveret i, er en klar og farveløs opløsning.

Pakningsstørrelser
Solu-Moderín fås i pakningsstørrelser á 500 mg og 1 g hætteglas og væske til opløsning (solvens). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller: 

2care4
Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale 

Initiale doser op til 250 mg skal gives intravenøst over mindst 5 minutter, mens større doser skal indgives over mindst 30 minutter. Præparatet rekonstitueres som foreskrevet.

Kemisk og fysisk stabilitet efter rekonstitution er dokumenteret i 48 timer ved 2 °C til 8 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 °C til 8 °C, med mindre rekonstitutionen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Fremstilling af opløsning til infusion:
De rekonstituerede opløsninger kan fortyndes med følgende:  

 • Glucoseopløsning 50 mg/ml
 • Natriumchloridopløsning 9 mg/ml
 • Glucose 50 mg/ml og natriumchloridopløsning 4,5 mg/ml
 • Glucose 50 mg/ml og natriumchloridopløsning 9 mg/ml


Parenterale lægemidler skal undersøges for partikler eller misfarvning ved visuel inspektion før anvendelse, når opløsningen og emballagen tillader det. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...