Metformin "Bluefish"

filmovertrukne tabletter 500 mg og 1000 mg

Bluefish Pharmaceuticals AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Metformin Bluefish 500 mg Filmovertrukne tabletter
Metformin Bluefish 850 mg Filmovertrukne tabletter
Metformin Bluefish 1000 mg Filmovertrukne tabletter
 
metforminhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metformin Bluefish
 3. Sådan skal du tage Metformin Bluefish
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Metformin Bluefish er 

Metformin Bluefish indeholder metformin, som er et lægemiddel til behandling af diabetes. Det hører til en gruppe af lægemidler, der kaldes biguanider.
 

Insulin er et hormon, der produceres af bugspytkirtlen. Det hjælper kroppen med at optage sukker (glucose) fra blodet. Kroppen bruger sukker til at producere energi eller oplagrer det til fremtidig brug. Hvis du har diabetes, producerer din bugspytkirtel enten ikke tilstrækkeligt med insulin, eller kroppen er ikke i stand til at bruge den insulin, der produceres, på den rigtige måde. Dette fører til et højt blodsukkerniveau. Metformin Bluefish medvirker til at sænke blodsukkeret til et niveau, der er så nært det normale som muligt.
 

Hvis du er voksen og overvægtig, vil brug af Metformin Bluefish over en længere periode også medvirke til at sænke risikoen for at få komplikationer, der er forbundet med diabetes. Metformin Bluefish er forbundet med enten en stabil kropsvægt eller moderat vægttab. 

Hvad Metformin Bluefish skal bruges til

Metformin Bluefish bruges til at behandle patienter med type 2-diabetes (også kaldet 'ikke- insulinafhængig diabetes') når diæt og motion ikke har været tilstrækkeligt til at kontrollere blodsukkerniveauet. Det bruges især til overvægtige patienter.
 

Voksne kan tage Metformin Bluefish alene eller sammen med anden medicin til behandling af diabetes (medicin der indtages via munden eller insulin). 

Børn (fra 10 år) og unge kan tage Metformin Bluefish alene eller sammen med insulin. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage METFORMIN BLUEFISH

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Metformin Bluefish

 • Hvis du er allergisk over for metformin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metformin Bluefish (angivet i pkt. 6).
 • Hvis du har nyre- eller leverproblemer.
 • Hvis du har ukontrolleret diabetes med f.eks. alvorlig hyperglykæmi (højt blodsukker), kvalme, opkastning, væsketab, hurtigt vægttab eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand, hvor stoffer, der kaldes ’ketoner’ ophobes i blodet og som kan medføre diabetisk præ-koma. Symptomerne omfatter mavepine, hurtig, dyb vejrtrækning, træthed eller usædvanlig frugtagtig lugt fra munden.
 • Hvis du har mistet meget væske (dehydrering), som f.eks. ved længerevarende eller alvorlig diarré, eller hvis du har kastet op flere gange i træk. Væsketab kan føre til problemer med nyrerne og derved øge risikoen for, at du kan få laktatacidose (se afsnittet 'Advarsler og forsigtighedsregler').
 • Hvis du har en alvorlig infektion, som f.eks. en infektion i lungerne, bronkiesystemet eller nyrerne. Alvorlige infektioner kan føre til problemer med nyrerne og derved øge risikoen for, at du kan få laktatacidose (se afsnittet 'Advarsler og forsigtighedsregler').
 • Hvis du behandles for dårligt hjerte, for nyligt har haft et hjerteanfald, har alvorlige problemer med kredsløbet (som f.eks. shock) eller har vejrtrækningsbesvær. Dette kan føre til iltmangel i kroppens væv og derved øge risikoen for, at du kan få laktatacidose (se afsnittet 'Advarsler og forsigtighedsregler').
 • Hvis du drikker meget alkohol.

Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du ikke tage denne medicin, men rådføre dig med lægen. 


Bemærk følgende risiko for laktatacidose:
Spørg lægen til råds, hvis  

 • du skal gennemgå en undersøgelse som f.eks. røntgen eller scanning med indsprøjtning af kontrastmiddel, som indeholder jod, i blodbanen
 • du skal gennemgå en større operation


Du skal ophøre med at tage Metformin Bluefish i en vis periode før og efter undersøgelsen eller operationen. Din læge vil afgøre, om du har brug for en anden behandling i denne periode. Det er vigtigt at følge lægens vejledning omhyggeligt. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Metformin Bluefish.
Metformin Bluefish kan medføre en meget sjælden, men alvorlig komplikation, der kaldes laktatacidose, især hvis dine nyrer ikke fungerer ordentligt. Risikoen for at udvikle laktatacidose er også forøget, hvis du har ubehandlet sukkersyge, har fastet igennem længere tid eller indtaget alkohol. Symptomer på laktatacidose er opkastning, mavepine med muskelkramper, en generel følelse af utilpashed med alvorlig træthed og vejrtrækningsbesvær. Hvis dette sker for dig, har du brug for omgående behandling på et hospital, da laktatacidose kan medføre koma. Hold straks op med at tage Metformin Bluefish og søg lægehjælp eller tag hen på nærmeste skadestue.

Metformin Bluefish alene forårsager ikke hypoglykæmi (for lavt blodsukkerniveau). Hvis du imidlertid tager Metformin Bluefish sammen med anden medicin til behandling af diabetes (f.eks. sulfonylurinstof, insulin eller meglitinider) er der risiko for hypoglykæmi. Hvis du oplever symptomer på hypoglykæmi som f.eks. afkræftelse, svimmelhed, øget svedtendens, hurtigt hjerteslag, synsforstyrrelser eller koncentrationsbesvær, hjælper det som regel, hvis du spiser eller drikker noget, der indeholder sukker. 

Brug af anden medicin sammen med Metformin Bluefish

Hvis du skal have en indsprøjtning i blodbanen med kontrastmiddel, som indeholder jod, for eksempel ved undersøgelser som røntgen eller scanning, skal du holde op med at tage Metformin Bluefish i en vis periode før og efter undersøgelsen (se afsnittet 'Spørg lægen til råds, hvis' ovenfor).

Fortæl din læge, hvis du tager nogen af følgende lægemidler og Metformin Bluefish samtidigt. Du kan have brug for ekstra hyppige blodsukkerprøver, eller din læge skal måske justere doseringen af Metformin Bluefish: 

 • diuretika (bruges til at drive væske ud af kroppen via urinen).
 • beta-2 agonister, så som salbutamol eller terbutalin (bruges til behandling af astma)
 • kortikosteroider (bruges til at behandle forskellige sygdomme, så som alvorlig betændelse i huden eller ved astma)
 • anden medicin mod sukkersyge


Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

Brug af Metformin Bluefish sammen med mad og drikke

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager denne medicin. Alkohol kan øge risikoen for laktatacidose, især hvis du har problemer med leveren eller er underernæret. Dette gælder også lægemidler, der indeholder alkohol. 

Graviditet og amning

Under en graviditet har du brug for insulin til behandling af din diabetes. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Lægen vil muligvis ændre din behandling.

Du bør ikke tage denne medicin, hvis du ammer eller planlægger at amme dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metformin Bluefish alene medfører ikke hypoglykæmi (et for lavt blodsukkerniveau). Det betyder, at det ikke vil påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner.

Du skal imidlertid være særlig forsigtig, hvis du tager Metformin Bluefish sammen med anden medicin, der bruges til behandling af diabetes, og som kan føre til hypoglykæmi (så som sulfonylurea, insulin, meglitinider). Symptomer på hypoglykæmi omfatter kraftesløshed, svimmelhed, øget svedtendens, hurtig puls, synsforstyrrelser eller koncentrationsbesvær. Lad være med at køre bil eller betjene maskiner, hvis du begynder at mærke sådanne symptomer. 

3. Sådan skal du tage METFORMIN BLUEFISH

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Metformin Bluefish kan ikke erstatte fordelene ved en sund livsstil. Fortsæt med at følge de råd om diæt, som lægen har givet, og sørg for regelmæssig motion. 

Den anbefalede dosis er:

Børn (fra 10 år) og unge starter i reglen med 500 mg eller 850 mg Metformin Bluefish én gang daglig. Den maksimale dosis er 2.000 mg fordelt på to eller tre doser. Behandling af børn mellem 10 og 12 år anbefales kun, hvis lægen specifikt har tilrådet dette, da der kun er begrænset erfaring med behandling af denne aldersgruppe.
 

Voksne starter oftest med 500 mg eller 850 mg Metformin Bluefish to eller tre gange daglig. Den maksimale daglige dosis er 3.000 mg fordelt på 3 doser.
 

Hvis du også tager insulin, vil din læge fortælle dig, hvordan du starter med Metformin Bluefish. 

Overvågning

 • Din læge vil jævnligt kontrollere dit blodsukker og tilpasse din dosis af Metformin Bluefish til dit blodsukkerniveau. Sørg for jævnligt at tale med din læge. Det er specielt vigtigt for børn og unge, eller hvis du er ældre.
 • Din læge vil også kontrollere mindst én gang om året, hvordan dine nyrer fungerer. Du kan have brug for hyppigere kontroller, hvis du er ældre, eller hvis dine nyrer ikke fungerer normalt.

Sådan skal du tage Metformin Bluefish

Indtag Metformin Bluefish sammen med eller efter et måltid. Dermed undgår du bivirkninger, som påvirker fordøjelsen.
Tabletterne må ikke knuses eller tygges. Synk hver tablet sammen med et glas vand. 

 • Hvis du tager én dosis dagligt, skal den tages om morgenen (morgenmad)
 • Hvis du tager to doser dagligt, skal den første tages om morgenen (morgenmad) og den anden om aftenen (aftensmad)
 • Hvis du tager tre doser dagligt, skal den første tages om morgenen (morgenmad), den anden midt på dagen (frokost) og den tredje om aftenen (aftensmad)

Metformin Bluefish100 mg har en delekærv. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over.

Hvis du efter nogen tid synes, at virkningen af Metformin Bluefish er for kraftig eller for svag, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet om det. 

Hvis du har taget for meget Metformin Bluefish

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metformin Bluefish, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for meget Metformin Bluefish, kan du muligvis udvikle laktatacidose. Symptomerne på laktatacidose er opkastning, mavepine med muskelkramper, generel utilpashed og voldsom træthed samt vejrtrækningsbesvær. Hvis du oplever dette, har du muligvis brug for øjeblikkelig lægehjælp, da laktatacidose kan medføre koma. Søg straks lægehjælp eller tag hen på nærmeste skadestue. 

Hvis du har glemt at tage Metformin Bluefish

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag den næste dosis til sædvanlig tid.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger kan forekomme: 


Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer)  

 • fordøjelsesproblemer, så som kvalme, opkastning, diarré, mavepine og appetitløshed. Disse bivirkninger forekommer hyppigst i begyndelsen af behandlingen med Metformin Bluefish. Det hjælper, hvis du opdeler dosis til flere doser om dagen, og hvis du tager tabletterne sammen med eller lige efter et måltid. Hvis symptomerne fortsætter, skal du holde op med at tage Metformin Bluefish og kontakte din læge.


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10 personer)
  

 • smagsforandringer.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 personer)  

 • laktatacidose. Dette er en meget sjælden, men alvorlig komplikation, især hvis dine nyrer ikke fungerer ordentligt. Symptomer på laktatacidose er opkastning, mavepine med muskelkramper, en generel følelse af utilpashed med alvorlig træthed og vejrtrækningsbesvær. Hvis dette sker for dig, har du muligvis brug for øjeblikkelig lægehjælp, da laktatacidose kan medføre koma. Hold omgående op med at tage Metformin Bluefish og kontakt din læge eller nærmeste skadestue. 
 • unormale resultater af leverfunktionstest eller leverbetændelse (kan medføre træthed, appetitløshed, vægttab med eller uden gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene. Hvis du oplever dette, skal du straks stoppe med at tage Metformin Bluefish og tal med lægen.
 • hudreaktioner, så som rødmen (erytem), kløe eller kløende udslæt (nældefeber).
 • lavt indhold af vitamin B12 i blodet.


Børn og unge 
De begrænsede informationer, der findes om bivirkninger hos børn og unge, viser, at disse ligner bivirkningerne hos voksne både med hensyn til hvordan de kommer til udtryk og deres alvorlighed. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. Hvis et barn behandles med Metformin Bluefish, rådes forældre og omsorgspersoner til at overvåge korrekt brug af medicinen.
 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metformin Bluefish indeholder: 

 • Det aktive stof er metforminhydrochlorid.
  Hver filmovertrukne tabletter indeholder metforminhydrochlorid 500 mg svarende til metforminbase 390 mg.
  Hver filmovertrukne tabletter indeholder metforminhydrochlorid 850 mg svarende til metforminbase 663 mg.
  Hver filmovertrukne tabletter indeholder metforminhydrochlorid 1000 mg svarende til metforminbase 780 mg.
 • De øvrige indholdsstoffer er:
  Tabletkerne: Povidon K 30, magnesiumstearat.
  Filmovertræk: Hypromellose, macrogol.

Udseende og pakningstørrelse

Filmovertrukket tablet
 

500 mg: 

Hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med 'A' præget på den ene side og '60' præget på den anden side. 


850 mg:
 

Hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med 'A' præget på den ene side og '61' præget på den anden side. 


1000 mg:
 

Hvide, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med 'A' præget på den ene side og '62'præget på den anden side med en delekærv mellem '6' og '2'. 


Metformin Bluefish er pakket i en blisterpakning.

Metformin Bluefish 500 mg og 850 mg: 

20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300 eller 400 filmovertrukne tabletter i 

blisterpakninger (PVC / PVDC / aluminum), hver blister indeholder 10 eller 14 filmovertrukne tabletter.
 

Metformin Bluefish 1000 mg: 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 eller 120 filmovertrukne tabletter i blisterpakninger (PVC / PVDC / aluminum), hver blister indeholder 10 tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller 

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22 

113 30 Stockholm
Sverige 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Østrig 

Metformin Bluefish 850 mg/ 1000 mg Filmtabletten 

Tjekkiet 

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg potahované tablety 

Danmark 

Metformin Bluefish 

Frankrig 

METFORMINE BLUEFISH 500 mg/ 850 mg, comprimé pelliculé
METFORMINE RANBAXY 1000 mg, comprimé pelliculé 

Tyskland 

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg Filmtabletten 

Irland 

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg film-coated tablets 

Italien 

Metformina Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, compresse rivestite con film 

Nederlandende 

Metformine HCl Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, filmomhulde tabletten 

Polen 

Metformin Bluefish 

Portugal 

Metformina Bluefish 

Rumænien 

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg comprimate filmate 

Slovakiet 

Metformín Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg filmom obalené tablety 

Spanien 

METFORMINA BLUEFISH 850 mg comprimidos recubiertos con película 

Sverige 

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg filmdragerade tabletter 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er senest revideret 2016-04
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...