GlucaGen Hypokit

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

GLUCAGEN® HYPOKIT® 1 mg Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 
Glucagon

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Gluca-Gen Hypokit til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge GlucaGen HypoKit.
 3. Sådan skal du bruge GlucaGen HypoKit.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • GlucaGen HypoKit indeholder glucagon, som er et naturligt hormon, der dannes i bugspytkirtlen.
 • Glucagon har den modsatte effekt af insulin i kroppen. Det hjælper kroppen med at omdanne glykogen til glukose (sukker) i leveren. Glukosen frigives herefter ud i blodbanen, hvilket får blodsukkerniveauet til at stige.
 • Du skal bruge GlucaGen HypoKit til akut brug ved alvorlig hypoglykæmi (ekstremt lavt blodsukker) hos personer med diabetes, som ikke er i stand til at indtage sukker gennem munden. Indsprøjtningen med GlucaGen HypoKit skal gives af en anden person. Se punkt 3, hvad du skal fortælle dine venner, familie, omsorgsperson eller kolleger.
 • Du kan også få GlucaGen HypoKit for at afslappe tarmen i forbindelse med af mave-tarmundersøgelser.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide før du begynder at bruge GlucaGen HypoKit

Brug ikke GlucaGen HypoKit 

 • hvis du er allergisk over for glucagon eller et af de øvrige indholdsstoffer i GlucaGen HypoKit (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en tumor i binyrerne (fæocromocytom).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger GlucaGen HypoKit 

 • hvis din lever ikke har lager af glycogen.
 • hvis du har fastet over en længere periode. Du kan opleve ubehag i form af kvalme, mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker eller ændringer i blodtrykket.
 • hvis du har et lavt adrenalinniveau.
 • hvis du har kronisk hypoglykæmi.
 • hvis du har hypoglykæmi forårsaget af at drikke for meget alkohol.
 • hvis du har en tumor/svulst i bugspytkirtlen, som frigiver glucagon eller insulin.
 • hvis du har en kendt hjertelidelse, skal have foretaget mave-tarmundersøgelse eller skal røntgenfotograferes, og samtidig er ældre eller har diabetes.
 • hvis du har en tumor i binyrerne (fæocromocytom). Dette kan forårsage akutte overfølsomhedsreaktioner.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med GlucaGen HypoKit. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med GlucaGen HypoKit 

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • for lavt blodsukker/diabetes (insulin).
  • ledsmerter og stivhed (indometacin).
  • blodpropper (warfarin).
  • forhøjet blodtryk (betablokkere).

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af GlucaGen HypoKit og/eller GlucaGen HypoKit kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.  

Brug af GlucaGen HypoKit sammen med mad og drikke 

Efter du har fået indsprøjtet GlucaGen HypoKit, bør du indtage noget sukkerholdigt, hvis det er i overensstemmelse med den stillede diagnose.  

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet 

 • Du kan bruge GlucaGen HypoKit under graviditet.

Amning 

 • Du kan bruge GlucaGen HypoKit selvom du ammer.

Fertilitet 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/ mænd.

Trafik og arbejdssikkerhed 

Det er uvist, om GlucaGen HypoKit påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. Efter et alvorligt anfald af meget lavt blodsukker kan evnen til at koncentrere sig og reagere være nedsat. Undgå derfor bilkørsel og betjening af maskiner indtil stabiliseret tilstand. Du bør undgå bilkørsel indtil du har indtaget et måltid indeholdende kulhydrater.  

GlucaGen HypoKit indeholder naturligt gummilatex 

Sprøjtens nålehætte indeholder naturlig gummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner hos personer, der er overfølsomme overfor latex. 

3. Sådan skal du bruge GlucaGen HypoKit

Brug altid GlucaGen HypoKit nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

Den sædvanlige dosis er 

Ekstremt lavt blodsukker (hypoglykæmi):
Voksne:
 
Injicér det hele (1 ml) markeret som 1/1 på sprøjten.

Brug til børn over 25 kg eller ældre end 6 til 8 år:
Injicér det hele (1 ml) markeret som 1/1 på sprøjten.

Brug til børn under 25 kg eller yngre end 6 til 8 år:
Injicér halvdelen (½ ml) markeret som ½ på sprøjten.

Ældre: 
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion: 
Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

Hvad du skal fortælle dine venner, familie, omsorgsperson eller kolleger: 

Din læge har måske ordineret GlucaGen HypoKit til dig, så en ven eller familie kan give dig indsprøjtningen, hvis du får alvorlig hypoglykæmi (ekstremt lavt blodsukker), og ikke selv er i stand til at spise sukker. Du skal sikre dig, at familie, venner, omsorgsperson eller kolleger ved:  

 • hvordan GlucaGen HypoKit bruges og hvor det er opbevaret, inden en nødsituation opstår,
 • at de skal injicere GlucaGen HypoKit under huden eller ind i en muskel,
 • at du skal have en snack med et højt sukkerindhold såsom slik, kiks eller frugtjuice, efter at du har reageret på behandlingen (så snart du er i stand til at tage den),
 • at du eller en anden skal kontakte din læge eller sundhedspersonale efter brug af GlucaGen HypoKit. Det er vigtigt, at finde ud af hvorfor du fik alvorlig hypoglykæmi, og hvordan du forhindrer det i at ske igen.

Forberedelse og indgivelse af GlucaGen HypoKit 

GlucaGen HypoKit skal anvendes umiddelbart efter åbning.  

1. Tag plastikkapslen af hætteglasset. Træk nålehætten af sprøjten. Stik nålen igennem gummiproppen (inden for den markerede cirkel) på hætteglasset, der indeholder GlucaGen HypoKit og indgiv hele væsken (1,1 ml) fra sprøjten ned i hætteglasset.
GlucaGen Hypokit Hypokit Orifarm A/S, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg
2. Lad sprøjten blive siddende i hætteglasset og omryst forsigtigt, indtil Gluca- Gen HypoKit er helt opløst og opløsningen er klar.
GlucaGen Hypokit Hypokit Orifarm A/S, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg
3. Kontrollér, at stemplet på sprøjten er helt i bund. Mens nålen holdes nede i væsken, træk da langsomt hele opløsningen tilbage i sprøjten. Træk ikke stemplet ud af sprøjten. Det er vigtigt at fjerne eventuelle luftbobler fra sprøjten ved at:  

 • holde sprøjten med injektionsnålen opad og banke let på sprøjten med fingeren
 • forsigtigt sprøjte luften ud, som har samlet sig i toppen af sprøjten.

Bliv ved med at skubbe sprøjten indtil du har den korrekte dosis til injektion. Når du gør dette, vil en lille smule af væsken blive skubbet ud.
GlucaGen Hypokit Hypokit Orifarm A/S, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg
4. GlucaGen HypoKit må ikke indgives direkte ind i en blodåre, men skal indgives under huden eller ind i en muskel. Hvis personen er bevidstløs, skal personen drejes om på siden for at undgå kvælning.
GlucaGen Hypokit Hypokit Orifarm A/S, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg
5. Giv personen noget spiseligt med et højt sukkerindhold såsom slik, kiks eller frugtjuice, efter personen har reageret på behandlingen (så snart personen er i stand til selv at indtage det). Det høje indhold af sukker i det spiselige vil forhindre et tilbagefald af hypoglykæmi.
6. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet efter du har givet GlucaGen HypoKit.  

Hvis De har brugt for meget GlucaGen HypoKit 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere GlucaGen HypoKit, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer:  

 • Forbigående kvalme og opkast eller svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Alvorlige bivirkninger 

Meget sjældne bivirkninger (færre end 1 ud af 10.000)  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/chok). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Dyb bevidstløshed (koma) pga. for lavt blodsukker. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Almindelige bivirkninger (mellem 1 og 10 ud af 100)  

 • Kvalme.


Ikke almindelige bivirkninger (mellem 1 og 10 ud af 1000)  

 • Opkastning.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose) især ved faste.


Sjældne bivirkninger (færre end 1 ud af 1.000)  

 • Mavesmerter.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen,
Axel Heides Gade 1,
DK-2300 København S,
Websted: www.meldenbivirkning.dk,
E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar GlucaGen HypoKit utilgængeligt for børn
 • Brug ikke GlucaGen HypoKit, hvis plastikkapslen er løs eller mangler, når du får produktet - retunér produktet på dit lokale apotek
 • Opbevar enten: i køleskab (2 °C til 8 °C), eller udenfor køleskab under 25 °C i op til 18 måneder indenfor udløbsperioden.
 • Opbevar GlucaGen HypoKit i original beholder, da det er følsomt for lys.
 • Frys ikke GlucaGen HypoKit, og udsæt det ikke for frost.
 • Brug GlucaGen HypoKit straks efter opblanding - må ikke opbevares til senere brug
 • Må ikke bruges efter den udløbsdato, der står på etiketten. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned
 • Brug ikke GlucaGen HypoKit, hvis opløsningen, i sjældne tilfælde, ligner en gel eller hvis noget af pulveret ikke er opløst ordentligt.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

GlucaGen HypoKit 1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning indeholder: 

Aktivt stof: 
Humant glucagon fremstillet i Saccharomyces cerevisiae ved rekombinant DNA-teknologi.

1 hætteglas indeholder 1 mg glucagon som hydrochlorid svarende til 1 mg glucagon/ml efter rekonstituering.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, vand til injektionsvæsker, saltsyre og/eller natriumhydroxid (til indstilling af pH).  

Udseende og pakningsstørrelse: 

GlucaGen HypoKit leveres som et sterilt hvidt kompakt pulver af glucagon i et hætteglas med tilhørende solvens i en engangssprøjte. Den rekonstituerede opløsning indeholder glucagon 1 mg/ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
 

I Danmark markedsføres GlucaGen® HypoKit® også som GlucaGen®.
 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet 

Sundhedspersonale henvises til alle ovenstående punkter, før de læser disse yderligere oplysninger.

GlucaGen HypoKit må ikke indgives som intravenøs infusion. GlucaGen HypoKit skal anvendes umiddelbart efter åbning.
Forsøg ikke at sætte nålehætten fra den brugte sprøjte tilbage på nålen. Læg den brugte sprøjte i den orange æske og kassér den brugte nål i en nålebeholder så snart det er muligt.

Behandling af alvorlig hypoglykæmi
 
Administreres som s.c. eller i.m. injektion. Hvis patienten ikke reagerer inden for 10 minutter, skal der gives glucose intravenøst. Når patienten har reageret på behandlingen, gives oral kulhydrat for at genoprette leverglykogen og forebygge tilbagefald af hypoglykæmi.

Diagnostiske procedurer 
Kulhydrat skal gives oralt efter endt procedure, hvis dette er foreneligt med den pågældende diagnostiske procedure. Husk, at GlucaGen HypoKit har den modsatte effekt af insulin.
Forsigtighed bør udvises, når GlucaGen HypoKit indgives til diabetes patienter eller ældre patienter med en hjertelidelse i forbindelse med endoskopi eller radiografi. Bemærk at en sprøjte med en tyndere nål og en finere gradering, kan være mere egnet til brug ved diagnostiske procedurer.

Undersøgelse af mave-tarmkanalen 
Dosisinterval fra 0,2 - 2 mg afhængig af den anvendte diagnostiske teknik samt administrationsvej. Den diagnostiske dosis til afslapning af ventrikel, bulbus duodeni, duodenum og tyndtarm er 0,2-0,5 mg intravenøst eller 1 mg intramuskulært. Virkning indtræder inden for 1 minut efter en i.v. injektion af 0,2-0,5 mg, og effekten varer mellem 5 og 20 minutter, afhængig af hvilket organ der undersøges. Virkningen efter i.m. injektion af 1- 2 mg indtræder efter 5-15 minutter og varer ca. 10-40 minutter afhængig af organet. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...