Fusidinsy-hydrocor.ace."Europh

creme 10+20 mg/g

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma 20 mg/g + 10 mg/g, creme
Fusidinsyre/hydrokortisonacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonaletet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma
 3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma creme kombinerer fusidinsyrens (antibiotikum) bakteriedræbende virkning med hydrokortisonacetats (binyrebarkhormon) betændelseshæmmende (antiinflammatoriske) virkning. 

 

Det er en medicin til behandling af hud med inficeret atopisk eksem (hudsygdom, med inflammation (vævsreaktion du får i forbindelse med hudsygdommen), rødme, væske, sår og kløe). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægen anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre, hydrokortisonacetat eller at af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en hudinfektion, som hovedsagelig er forårsaget af bakterier, svampe eller virus (fx herpes eller varicella).
 • hvis du har sår
 • hvis du har hudsygdomme med tynd hud
 • hvis du har tuberkulose
 • hvis du har syfilis
 • hvis du har eksem rundt om munden
 • hvis du har rosacea (svær rødmen af ansigts huden).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Fusidinsyre- Hydrokortisonacetat EuroPharma

 • Undgå at få Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma creme i øjnene. Du skal påsmøre den med forsigtighed, hvis du skal bruge den nær øjnene.
 • Du bør undgå længere tids behandling.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Fusidinsyre- Hydrokortisonacetat EuroPharma efter aftale med lægen.
 

Amning 

Du kan bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma, selvom du ammer.
Hvis Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma bruges på brystvorterne, skal al creme på brystvorterne renses af før amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma indeholder butylhydroxyanisol (E320) og cetylalkohol

Butylhydroxyanisol (E320) kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder (fx næseslimhinder og læber). Cetylalkohol kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat

Brug altid Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn 

Påsmør cremen forsigtigt i et tyndt lag på det syge område 3 gange daglig. Du må ikke bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma i mere end 2 uger. 

 

Vask omhyggeligt hænderne efter påsmøring af cremen, medmindre det er dine hænder, der behandles. 

Hvis du har brugt for meget Fusidinsyre- Hydrokortisonacetat EuroPharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Fusidinsyre- Hydrokortisonacetat EuroPharma

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fusidinsyre- Hydrokortisonacetat EuroPharma

Spørg læge eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrerne. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hudirritation, brændende eller stikkende fornemmelse på huden, kløe, forværret eksem.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 

 • Allergisk reaktion.
 • Udslæt, kontakteksem, hvide pletter på huden.
 • Tynd hud, der let går i stykker.
 • Tydelige små blodkar i huden og strækmærker (især efter længere tids brug).
 • Betændelse i hårsække.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Allergisk kontakteksem.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 30 °C. 

 

Holdbarhed efter første åbning: 3 måneder. 

 

Brug ikke Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma 20 mg/g + 10mg/g, creme indeholder

 • Aktive stoffer: Fusidinsyre 20 mg/g og hydrokortisonacetat 10 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Butylhydroxyanisol (E320), cetylalkohol, glycerol (85%), paraffinolie, kaliumsorbat (E202), polysorbat 60, hvid blød paraffin og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma er en hvid creme.

Hver pakning indeholder en tube med 5, 15 eller 30 gram creme.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N. 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V., Herculesstraat 25
1812 PD Alkmaar, Holland 

Revisionsdato

Senest revideret januar 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...