Asasantin Retard

hårde depotkapsler 200 + 25 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Asasantin® Retard 200 mg/25 mg hårde depotkapsler  

Dipyridamol/acetylsalisylsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Asasantin® Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Asasantin® Retard.
 3. Sådan skal du tage Asasantin® Retard.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Asasantin® Retard virker ved at forhindre, at der dannes blodprop- per i pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til at størkne.
 • Du skal tage Asasantin® Retard til at forebygge blodpropper i hjer- nen, hvis du tidligere har haft en blodprop i hjernen (slagtilfælde) eller forbigående lammelser, talebesvær eller føleforstyrrelser (transitorisk cerebral iskæmi, TCI).

 

Lægen kan have givet dig Asasantin® Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Asasantin® Retard

Tag ikke Asasantin® Retard

 • hvis du er overfølsom over for dipyridamol, acetylsalicylsyre, sali- cylater, eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har mavesår
 • hvis du har en blødningslidelse (problemer med at få blodet til at størkne)
 • hvis du er i de sidste tre måneder af graviditeten
 • hvis du ikke tåler visse sukkerarter
 • hvis du er barn eller ung og har feber eller virusinfektioner.

 

Vær ekstra forsigtig med at tage Asasantin® Retard  

 • Tal med lægen, inden du tager Asasantin® Retard, hvis du:
  • har en alvorlig hjerte- eller karsygdom
  • har en sjælden muskelsygdom (myastenia gravis)
  • er overfølsom over for smertestillende medicin (NSAID)
  • har astma, allergisk snue eller næsepolypper
  • har tilbagevendende mavebesvær, f.eks. sure opstød/halsbrand
  • har dårlige nyrer eller dårlig lever
  • mangler enzymet glukose-6-fosfat-dehydrogenase.
  • har øget risiko for blødning.

 

Hovedpine og migræneagtig hovedpine, der kan optræde specielt ved start af behandling med Asasantin® Retard, bør ikke behandles med acetylsalisylsyre. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Asasantin® Retard. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 


Hvis du skal have foretaget en test af din hjertefunktion, skal du forinden undersøgelsen fortælle lægen, at du tager Asasantin® Retard.
Det kan være nødvendigt at holde pause med Asasantin® Retard inden testen foretages, for ikke at få et forkert resultat. 

Brug af anden medicin

 • Tal med din læge, hvis du tager:
  • medicin mod smerter (ibuprofen, NSAID, paracetamol)
  • medicin mod uregelmæssig hjerterytme (adenosin), da det kan være nødvendigt at ændre dosis
  • medicin mod muskelsygdom (myastenia gravis)
  • medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. spironolacton)
  • anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. heparin, clopidogrel, ticlopidin)
  • binyrebarkhormoner
  • medicin mod diabetes
  • medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og kræft (methotrexat)
  • medicin mod urinsyregigt (probenicid)
  • medicin mod depression (SSRI)
  • medicin mod astma eller KOL (theophyllin, xantiner)
  • medicin mod epilepsi (valproat, fenytoin).

 

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Brug af Asasantin® Retard sammen med mad og drikke

 • Du kan tage Asasantin® Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
 • Har du et kronisk alkoholforbrug, har du større risiko for bivirkninger ved Asasantin® Retard.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 


Graviditet:
 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Asasantin® Retard efter aftale med lægen.
 • Du må ikke tage Asasantin® Retard i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Tal med lægen.

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du ikke tage Asasantin® Retard, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Asasantin® Retard kan give bivirkninger (hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Asasantin® Retard

Denne medicin indeholder lactose og saccharose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Asasantin® Retard. 

3. Sådan skal du tage Asasantin® Retard

Depotkapslerne skal synkes hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

1 depotkapsel to gange dagligt, sædvanligvis 1 depotkapsel om morgenen og 1 om aftenen. 

Hvis du får utålelig hovedpine i begyndelsen af behandlingen med Asasantin® Retard, skal du måske have en anden dosis. Tal med lægen. 

 

Børn  

Børn må normalt ikke få Asasantin® Retard. Tal med lægen. 


Nedsat nyre- og leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Tag altid Asasantin® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

Hvis du har taget for mange Asasantin® Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Asasantin® Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer: 

Du kan få varmefornemmelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine, hvis du får for mange Asasantin ® Retard. Du kan også få hurtig puls, lavt blodtryk, hjertekramper, bevidstløshed, mavebesvær, tendens til blødninger fra hud og slimhinder og vejrtrækningsbesvær.
Tegn på mild overdosering med acetylsalisylsyre er hyperventilation, susen for ørerne (tinnitus), kvalme, opkastning, nedsat syn og hørelse, svimmelhed og forvirring. 

Hvis du har glemt at tage Asasantin® Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Asasantin® Retard

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Asasantin® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet.
 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. alvorlig blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød pga. overfølsomhed. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Mavesmerter, diaré.
 • Svimmelhed.
 • Sure opstød/halsbrand, kvalme,

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel (jernmangel). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Besvimmelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Opkastning.
 • Næseblod.
 • Migræne.
 • Muskelsmerter.
 • Overfølsomhed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Blødning i øjet.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Hedeture.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Større blødning under eller efter operation.
 • Øget blødningstid.
 • Blødning, blodansamlinger og blodudtrædning i huden.

 

Alvorlige bivirkninger ved behandling med dipyridamol alene:  

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

 

Alvorlige bivirkninger ved behandling med acetylsalicylsyre alene:  

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Pludselige opståede blødninger i huden, besvimelse, meget dårlig almen tilstand, og evt. åndedrætsbesvær. Kontakt læge eller skadestue.
 • Tendens til blødning, fordi blodet er længere tid om at størkne.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion, ses særligt hos astmatikere) Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.112.
 • Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskelkramper og forstyrrelser i hjerterytmen (pulsen), kramper i svælget pga. for lidt syre i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme hovedpine, kvalme og opkastning, kramper, synsforstyrrelser pga. ophobning af væske i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndesdrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. alvorlig blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet, og meget dårlig almentilstand pga. hul i mavesækken. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blodstyrtning. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Feber, opkastning, sløret bevidstløshed evt. koma hos børn (Reyes syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. alvorlig nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Nyresvigt.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Dødfødsel.
 • Nedsat kropstemperatur. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke alvorlige bivirkninger ved behandling med acetylsalicylsyre alene:  

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Forvirring, rastløs uro, søvnlignende sløvhedstilstand.
 • Susen for ørerne (tinnitus), døvhed.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Tal med lægen.
 • Blødning i tandkødet.
 • Hyperventilation, hurtigt åndedræt.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen.
 • Forlænget graviditet, forlænget fødsel, for lav fødselsvægt, blødning før eller efter fødsel.
 • Feber.
 • Urinsyregigt.

 

Asasantin® Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. blodprøver, urinprøver herunder leverfunktion som igen blive normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring.

 • Opbevar Asasantin® Retard utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Asasantin® Retard ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevar Asasantin® Retard i original beholder, tæt tillukket, da det er følsomt for fugt. Efter åbning er opbevaringstiden 6 uger.
 • Tag ikke Asasantin® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Asasantin® Retard 200 mg/25 mg hårde depotkapsler indeholder:

Dipyridamol 200 mg og accetylsalisylsyre 25 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Lactosemonohydrat, saccharose, vinsyre, povidon, eudragit, talcum, akaciegummi, hypromellosephthalat, hypromellose, glyceroltriacetat, dimeticon, stearinsyre, aluminiumstearat, kolloid vandfri silica, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, gelatine, titandioxid (E 171) og rød og gul jernoxid (E 172). 

Pakningsstørrelser:

Asasantin® Retard fås i: Asasantin® Retard 200 mg/25 mg i pakninger med 30 eller 60 hårde depotkapsler  

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04/2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...