Fucidine

salve 2 %

Orifarm

Om indlægssedlen

FUCIDINE®
Salve 2 % 

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
Lægen har ordineret Fucidine® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. 

 

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Fucidine®.
3. Sådan skal du bruge Fucidine®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information. 

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde

Fucidine® indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden. 

Medicinen anvendes til

Du kan bruge Fucidine® mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidine® virker på.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Fucidine®

Brug ikke Fucidine® hvis

Du er overfølsom over for fusidinsyre eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidine®. 

Brug af anden medicin

Du kan bruge Fucidine® sammen med anden medicin.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

Særlige forholdsregler

  • Du bør ikke bruge Fucidine® i åbne sår, fordi du kan få en allergisk reaktion (f.eks. kontakteksem).
  • Brug ikke Fucidine® omkring øjnene, da det kan irritere øjet.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucidine®

Denne medicin indeholder cetylalkohol og lanolin, der kan give udslæt, f.eks. kontakteksem. 

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet:
Du må kun bruge Fucidine® efter lægens anvisning.
Amning:
Du kan amme, selv om du bruger Fucidine®. Du bør dog ikke smøre det på brystvorterne før amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidine® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Fucidine®

Dosering

Voksne og børn:
Smør et tyndt lag Fucidine® på huden to til tre gange dagligt.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Har du brugt for meget Fucidine®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucidine®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidine®. 

Har du glemt at bruge Fucidine®

Glemmer du at bruge en dosis, fortsættes med almindelig dosering.
Brug aldrig dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Fucidine® kan som al anden medicin give bivirkninger.
 

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed ikke kendt: 

Hævelse af hud og slimhinder i ansigt, i munden og i svælget. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

Udslæt, irritation af huden, kløe, brændende eller stikkende fornem- melse på huden, rødmen af huden, tør hud. 

Hyppighed ikke kendt: 

Eksem, nældefeber, rødme af ansigt med hævelse omkring øjnene.
 

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberet- tet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.
 

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirknin- ger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk 

5. Opbevaring

  • Opbevar Fucidine® utilgængeligt for børn.
  • Anvend ikke Fucidine® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Fucidine® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Fucidine® er:
Fusidinsyre 20 mg/g.

De øvrige indholdsstoffer er:
Cetylalkohol, vandfrit lanolin, paraffinolie og hvid vaselin. 

Angivelse af pakningsstørrelse:

Fucidine® 2 % salve findes i 15 g og 30 g.
Det er ikke sikkert at begge pakningsstørrelser markedsføres. 

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 


Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. 


For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamatio- ner kan du henvende dig til Orifarm A/S. 


Fucidine® er et registreret varemærke, der tilhører LØVENS KEMISKE FABRIKS  

Revisionsdato

Revisionsdato: 10/2006 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...