Xamiol

gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xamiol® 50 mikrogram/g/0,5 mg/g gel  

calcipotriol/betamethason 

 

Xamiol® er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Xamiol® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Indholdsfortegnelse:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xamiol®
 3. Sådan skal du bruge Xamiol®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Xamiol® bruges til behandling af psoriasis i hårbunden hos voksne 

 

Xamiol® indeholder calcipotriol og betamethason.
Calcipotriol er et D-vitamin lignende stof og betamethason er et binyrebarkhormon (steroid).
Ved psoriasis sker celledelingen i huden for hurtigt og huden bliver fortykket, rød og skællende.
Calcipotriol virker ved at normalisere hudcellernes vækst, og betamethason hæmmer hævelse og irritation på huden (virker antiinflammatorisk). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xamiol®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Xamiol®, hvis du:

 • er allergisk over for calcipotriol, betame- thason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xamiol® (angivet i punkt 6).
 • har visse typer psoriasis, fx erytrodermisk, eksfoliativ og pustuløs.
 • har forstyrrelser i din kalciumbalance.
 • har infektioner forårsaget af virus (fx forkølelsessår, herpes eller skoldkopper).
 • har svampe-, parasit- eller bakterieinfektioner.
 • har infektioner der skyldes tuberkulose.
 • har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • har tynd eller skør hud, der let går i stykker samt strækmærker på huden.
 • har betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hagen, næsen, kinderne og panden (rosacea).
 • har akne (bumser).
 • har ichthyosis (fiskehud).
 • har sår, beskadiget hud eller kronisk sårdannelse på grund af en sygelig tilstand.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Xamiol®, hvis du: 

 • er i behandling med andre binyrebarkhormoner (steroider), da der kan forekomme bivirkninger.
 • er i behandling med andre binyrebarkhormoner (steroider) på det behandlede område.
 • har sukkersyge, da dit blodsukker kan blive påvirket af Xamiol®.
 • har psoriasis af typen guttat psoriasis.
 • har nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Vær opmærksom på følgende

 • Undgå at behandle mere end 30 % af din krop eller at bruge mere end 15 g om dagen.
 • Undgå at bruge Xamiol® under badehætte, bandage eller omslag.
 • Undgå at påføre Xamiol® i ansigtet eller på kønsorganerne, samt på store områder med beskadiget hud, slimhinder eller hudfolder.
 • Undgå overdreven brug af solarier og udendørs solbadning sammen med Xamiol®.
 • Hvis du har brugt Xamiol® i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få dit psoriasis til at blusse op igen.
  Tal med lægen om langsom nedtrapning af behandlingen.
 • Du må kun bruge Xamiol® i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Undgå at få Xamiol® i øjnene.
 • Ved langtidsbehandling er der en øget risiko for bivirkninger.
 • Vask hænder omhyggeligt efter påsmøring.

Brug af anden medicin sammen med Xamiol®

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må kun bruge Xamiol® efter aftale med lægen. 


Amning
Xamiol® går over i modermælken. Du må kun bruge Xamiol® efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xamiol® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Xamiol® indeholder butylhydroxytoluen

Butylhydroxytoluen kan give lokalt udslæt på huden (fx kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Xamiol®

Brug altid Xamiol® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet  

 

Xamiol® skal anvendes i hårbunden. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1-4 g gel 1 gang dagligt (4 g svarer til en teske). Den anbefalede behandlingstid er 4 uger. 

 

Din læge kan fortsætte eller genstarte behandlingen efter de første 4 ugers behandling. 

 

Den totale mængde bør ikke overstige 15 g om dagen. Det behandlede område bør ikke overstige 30 % af kroppes samlede overflade. 

 

Børn og unge: Xamiol® må kun anvendes til børn under 18 år efter aftale med lægen. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Sikkerhed og effekt af Xamiol® gel er ikke undersøgt hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion eller alvorlige leversygdomme. 

Brugsanvisning:

For at opnå det bedste resultat skal håret ikke vaskes inden brug af Xamiol®. 

 • Skæl fra hovedbunden fjernes ved at rede håret.
 • Brug kun gelen på psoriasis i hårbunden.
 • Omryst flasken inden brug og tag låget af.
 • Kom gelen på en ren finger eller direkte på området med psoriasis.
 • Bøj hovedet forover, så Xamiol® ikke løber ned i ansigtet. Det er lettere at påføre gelen, hvis du deler håret inden påføringen. Påfør Xamiol® på de angrebne steder med fingerspidserne og gnid den forsigtigt ind.
 • Normalt er 1-4 g om dagen nok til behandling af hårbunden (4 g svarer til en teskefuld).
 • Brug ikke tætsiddende bandager eller lignende på områder der behandles med Xamiol®.
 • Vask hænderne grundigt efter brug af Xamiol®. Det er vigtigt at forhindre uhensigtsmæssig overførsel af gelen til andre dele af din krop (specielt ansigt, mund og øjne).
 • Hvis du ved et uheld kommer til at påføre gel på normal hud nær din psoriasis, tørres dette væk.
 • Lad Xamiol® sidde i hårbunden natten over eller hele dagen.
 • Undgå kontakt med tekstiler, der let tager i mod fedtpletter (fx silke), når du har anvendt gelen.
 • Det skal anføres, at for at opnå optimal effekt anbefales det, at undgå hårvask umiddelbart efter påføring af Xamiol®. Når du siden skal vaske håret, kan følgende instruktion være nyttig: Vask håret ved at komme shampoo i det tørre hår. Lad shampooen sidde et par minutter i hårbunden og skyl derefter shampooen ud. Herefter vaskes håret som normalt.

Hvis du har brugt for meget Xamiol®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Xamiol®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 


Overdreven brug af Xamiol® kan give problemer med kalciumkoncentrationen i dit blod, men vil normaliseres igen når du stopper behandlingen.
Symptomer på forhøjet kalciumkoncentration er forøget urinmængde, forstoppelse, forvirring, muskelsvaghed og koma. 


Behandling over lang tid og på store hudområder kan medføre at dine binyrer ikke fungerer normalt. 


Kontakt lægen, hvis du har brugt mere end 15 g en dag eller 100 g på en uge. 

Hvis du har glemt at bruge Xamiol®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Xamiol®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Der kan komme opblussen eller forværring af din psoriasis, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Xamiol® i lang tid. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen (pustuløs psoriasis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Hvis du har diabetes, kan der forekomme svingninger i dit blodsukkerniveau. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Kløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Forværring af psoriasis. Kontakt lægen.
 • Irritation i øjnene.
 • Brændende fornemmelse i huden.
 • Eksem, udslæt, irritation af huden, smerte på det behandlede husområde.
 • Betændelse i hårsække.
 • Rødmen af huden.
 • Uren hud/akne (bumser).
 • Tør hud.
 • Udslæt med pusholdige blærer.
 • Betændelse i huden.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.
 • Hudsygdommen kommer igen eller bluser op, når du stopper behandlingen.
 • Afskalning af huden.
 • Strækmærker.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Udslæt og hævelser (nældefeber). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hårfarveændring.
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Forhøjet kalk i urinen.
 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/ tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (peroral dermatitis).
 • Allergisk kontakteksem.
 • Afblegning af huden (depigmentering).
 • Små hvide pletter (colloid milia).
 • Lysfølsomhed.
 • Infektioner. Kontakt lægen.

 

Der er større risiko for, at du får bivirkninger, hvis du bliver behandlet på store hudområder, ved langvarig behandling eller hvis du bruger lufttæt forbinding på det behandlede område. 


Xamiol® kan derudover give bivirkninger som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver som igen bliver normale når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Xamiol® utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares koldt.
 • Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.
 • Holdbarhed efter åbning: 3 måneder.
 • Brug ikke Xamiol® efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xamiol® gel indeholder:

Aktive stoffer: 1 g gel indeholder 50 mikrogram calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg betamethason (som dipropionat). 

 

Øvrige indholdsstoffer: Paraffinolie, polyoxypropylen- 15-stearylether, ricinusolie (hydrogeneret), butylhydroxytoluen (E321) og racemisk alfatocopherol, 

Udseende og pakningsstørrelser:

Xamiol® er en næsten klar, farveløs til let offwhite gel i en flaske af hård polyethylen med tud af blød polyethylen og skruelåg af hård polyethylen. Flasken ligger i en æske. 

 

Xamiol® gel fås i pakningsstørrelen 30 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,  

2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2016.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...