Dipyridamol/acetylsal. 2care4

kapsler med modificeret udløsning 200+25 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 200 mg/25 mg, hårde kapsler med modificeret udløsning
Dipyridamol/acetylsalicylsyre
 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipyridamol/ acetylsalicylsyre 2care4
 3. Sådan skal du tage Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes "anti-trombotiske midler".
De anvendes til at stoppe dannelsen af blodpropper.
Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 bruges til folk, som har haft et  

 • slagtilfælde,
 • forbigående slagtilfælde (transitorisk iskæmisk anfald (TIA)),

som er forårsaget af en blodprop i hjernen. Denne medicin reducerer risikoen for at de sker igen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 hvis du:

 • er allergisk over for dipyridamol, acetylsalicylsyre, salicylater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • er allergisk over for jordnødder (peanuts) eller soya.
 • har haft nogen blødningsproblemer.
 • nogensinde har haft et sår i maven eller tarmen.
 • har haft mavesmerter ved tidligere brug af denne medicin.
 • har alvorlige nyre- eller leverproblemer.
 • tager methotrexat ved doser højere end 15 mg/uge.
 • har noget, der hedder "glucose-6- phosphatdehydrogenase mangel" (G6Pd-mangel).
  Dette er et problem med de røde blodlegemer, som kan forårsage anæmi.
 • nogensinde har haft unormal blødning i hjernen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4, hvis du 

 • har en øget risiko for blødning, som kræver omhyggelig opfølgning af din læge.
 • tager medicin, der øger risikoen for blødning, såsom trombocythæmmende medicin (f.eks. clopidogrel) eller nogle antidepressiva (SSRI-præparater som f.eks.
  paroxetin, sertralin, fluoxetin).
 • lider af angina- eller andre hjerteproblemer (herunder et nyligt hjerteanfald, hjertesvigt, hjerteklap eller kredsløbsproblemer), da denne medicin kan forårsage udvidelse af blodkarrene.
 • har astma, høfeber eller næsepolypper (en type vækst i næsen).
 • har nyre- eller leverproblemer. Hvis disse er alvorlige, skal du ikke tage denne medicin.
 • er allergisk over for non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) såsom ibuprofen.
 • skal opereres, såsom at have en tand fjernet. Din læge kan kræve at du holder op med at tage medicinen op til 7 dage før.
 • lider af myasthenia gravis (en sjælden muskellidelse).
  Den dosis medicin du tager for myasthenia gravis, kan være nødvendigt at justere, især når doseringen af Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 ændres.


Hvis du får en svær migræne-lignende hovedpine i starten af din behandling, tal da med lægen. Tag IKKE smertestillende medicin, der indeholder acetylsalicylsyre til at behandle din hovedpine. 

Børn og unge

Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 bør ikke gives til børn under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Dipyridamol/ acetylsalicylsyre 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Tal med lægen hvis du tager: 

 • andre lægemidler der indeholder acetylsalicylsyre
 • medicin mod forhøjet blodtryk
 • blodfortyndende medicin såsom warfarin, heparin, coumariner, clopidogrel og ticlopidin. Virkningen af disse lægemidler kan forøges, hvilket øger risikoen for blødning
 • valproinsyre. Risikoen for bivirkninger kan øges
 • phenytoin. Risikoen for bivirkninger kan øges
 • methotrexat. Risikoen for bivirkninger kan øges. Tag ikke denne medicin, hvis din dosis af methotrexat er højere end 15 mg/uge
 • andre non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler ((NSAID) såsom ibuprofen) for en anden tilstand, eller steroider (såsom prednisolon). Risikoen for bivirkninger af maven og tarmene kan øges
 • cholinesterasehæmmere. Effekten af disse lægemidler kan reduceres hvilket kan føre til en forværring af myasthenia gravis
 • adenosin - bruges til hjerteproblemer eller hjertetests.
  Din læge ønsker måske at ændre mængden af adenosin du tager
 • spironolacton - et vanddrivende lægemiddel. Virkningen af dette lægemiddel kan blive reduceret
 • urikosuriske lægemidler, der anvendes til behandling af gigt, såsom probenecid eller sulphinpyrazon. Effekten af disse lægemidler kan blive reduceret
 • medicin til at sænke blodsukkeret. Effekten af disse lægemidler kan øges
 • medicin mod depression kaldet "selektive serotoningenoptagshæmmere" såsom fluoxetin, paroxetin eller sertralin. Risikoen for blødning kan øges

Hvis du gennemgår en stresstest af hjertet

Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 indeholder dipyridamol. Dipyridamol kan sommetider også gives som en injektion under test for at se, om hjertet fungerer korrekt. Det betyder, at testen og din medicin kan indeholde det samme indholdsstof. Hvis du skal have en indsprøjtning af dipyridamol, skal du fortælle lægen, at du tager Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4. 

Brug af Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 sammen med alkohol

Tag ikke Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 samtidig med alkohol. Undgå at drikke store mængder af alkohol, da risikoen for bivirkninger på mave/tarmsystem kan forværres. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller er i den fødedygtige alder og ikke bruger prævention, må du ikke tage Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4. Tal med din læge.

Hvis du tager Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 fra 6. måned af graviditeten, kan fosteret blive udsat for:  

 • giftig påvirkning af hjertet eller lungerne
 • problemer med nyrerne, der kan udvikle sig til nyresvigt
 • hæmning af blodpladernes funktion

 

Derudover kan moderen og det nyfødte barn ved slutningen af graviditeten, blive udsat for: 

 • forlænget blødningstid, som kan forekomme selv med lave doser
 • svækkelse af veer, der kan medføre forsinket eller forlænget fødsel.


Ved brug af acetylsalicylsyre inden for 5 dage af fødselsterminen er der en øget tendens til blødning hos moderen og fosteret/den nyfødte.

Amning
Dipyridamol og acetylsalicylsyre udskilles i modermælken, hvilket kan give bivirkninger hos barnet.
Tal med lægen, før du tager Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4, hvis du også ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad evnen til at køre bil og betjene maskiner. 

Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 indeholder også methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen), samt sojalecithin og farvestofferne ponceau 4R (E124) og sunset yellow (E110), som kan medføre allergiske reaktioner, 

3. Sådan skal du tage Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4

Tag altid Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og ældre 

1 kapsel to gange dagligt sædvanligvis 1 om morgenen og 1 om aftenen. 

Kapslerne skal synkes hele uden at tygge dem med et glas vand.
 

Hvis du får en svær migræne-lignende hovedpine i starten af din behandling kontakt da lægen, da der kan være behov for at ændre din dosis for en kort periode. Tag IKKE smertestillende medicin, der indeholder acetylsalicylsyre til at behandle din hovedpine.
 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Du må ikke tage Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4, hvis du har svært nedsat nyre- eller leverfunktion. 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis hvis du har let til moderat nedsat nyre- og leverfunktion. Tal med din læge før du tager Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4, hvis noget af dette gælder for dig.
 

Brug til børn og unge 

Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 bør ikke gives til børn under 18 år. 

Hvis du har taget for mange Dipyridamol/ acetylsalicylsyre 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Du kan opleve symptomer som 

 • Varm fornemmelse/hedeture
 • Svedudbrud
 • Forhøjet puls
 • Rastløshed
 • Følelse af svaghed
 • Svimmelhed
 • Hjertesmerter
 • Opkastning
 • Dehydrering
 • Tinnitus
 • Døvhed
 • Varme hænder/fødder med bankende puls
 • Hurtig vejrtrækning/hyperventilering


Derudover kan der i nogle tilfælde forekomme følgende symptomer: 

 • Opkastning af blod
 • Meget høj feber
 • Lavt blodsukker og indhold af kalium i blodet
 • Mangel på blodplader, der kan øge risikoen for at få blå mærker og langvarig blødning
 • Størkning af blod i blodkar
 • Nyresvigt
 • Vand i lungerne
 • Desorientering
 • Koma
 • Kramper


Tag pakningen med, selvom der ikke er nogen kapsler tilbage. 

Hvis du har glemt at tage Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Men hvis det snart er tid til næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbelt dosis for at kompensere for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Dipyridamol/ acetylsalicylsyre 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Allergiske reaktioner 

Allergiske reaktioner er almindelige. Hvis du får en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage din medicin, og søge læge med det samme. Symptomerne kan omfatte åndedrætsbesvær, udslæt, som kan være alvorlig med kløe eller hævelse i svælget eller ansigt.
 

Hvis nogen af de følgende bivirkninger bliver alvorlige, eller du bemærker bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du kontakte din læge eller apoteket.
 

Blødning 

Blødninger forskellige steder i kroppen kan forekomme, hvilket i nogle tilfælde kan være alvorlige. 

Følgende bivirkninger er blevet set med Dipyridamol/ acetylsalicylsyre 2care4.
 

Almindelig (forekommer hos færre end 1 ud af 10 personer, men mere end 1 ud af 100 personer) 

 • blødning i hjernen
 • blødning i maven eller tarmen
 • næseblod


Ikke almindelig (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 personer, men mere end 1 ud af 1.000 personer) 

 • blødning i øjet


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres) 

 • forlænget blødning fra sår, herunder under eller efter kirurgi eller andre medicinske procedurer
 • blå mærker eller hævelse, hvor blod er samlet (hæmatom)
 • blødningen fra huden


Andre bivirkninger, der er blevet rapporteret for Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • hovedpine. Det er mest almindeligt i starten af behandlingen og går normalt væk som behandlingen fortsætter. Hvis dette sker, så fortæl din læge. Tag IKKE smertestillende medicin, der indeholder acetylsalicylsyre til at behandle din hovedpine
 • følelse af svimmelhed
 • kvalme
 • mavepine
 • fordøjelsesbesvær eller diarré


Almindelig (forekommer hos færre end 1 ud af 10 personer, men mere end 1 ud af 100 personer) 

 • blodmangel (anæmi)
 • udslæt, nældefeber
 • forværring af symptomerne på hjertesygdomme
 • migræne
 • opkastning
 • muskelsmerter
 • besvimelse


Ikke almindelig (forekommer hos færre end 1 ud af 100 personer, men mere end 1 ud af 1.000 personer) 

 • hurtig puls
 • svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk
 • hedeture
 • mavesår


Sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 personer, men mere end 1 ud af 10.000 personer) 

 • en blodsygdom kaldet ”trombocytopeni”, som kan forårsage blå mærker eller langvarig blødning
 • betændelse i maven
 • blodmangel på grund af indre blødninger i maven


Desuden er der andre bivirkninger, der er rapporteret for de aktive ingredienser dipyridamol og acetylsalicylsyre, når de tages alene. Disse bivirkninger er angivet nedenfor. De er ikke blevet rapporteret til Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4

Dipyridamol
Hos folk der har galdesten, kan dipyridamol blive absorberet i galdesten.

Acetylsalicylsyre 

 • blodkoagulerende problemer og blødende gummer
 • alvorlige allergiske reaktioner, især hos patienter, der har astma
 • lavt (især for børn) eller højt blodsukker
 • forhøjet urinsyre i blodet, hvilket kan forårsage gigt eller andre ændringer i sammensætningen af blodet
 • tørst eller dehydrering
 • forvirring eller rastløshed
 • føle sig mindre opmærksom, kramper (anfald) eller hævelser i hjernen
 • døvhed eller ringen for ørerne
 • uregelmæssig hjerterytme
 • vejrtrækningsbesvær eller hurtig/overfladisk vejrtrækning
 • hævelse i halsen eller væskeansamling i lungerne
 • perforeret sår i maven eller tarmen
 • blod i afføring eller opkastning af blod
 • betændelse i bugspytkirtlen
 • leverbetændelse (hepatitis)
 • feber, opkastning, sløret bevidstløshed evt. koma hos børn (Reyes syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • udslæt med blærer
 • nedbrydning af musklerne
 • nyresvigt og andre nyreproblemer
 • mulig påvirkning af levertestresultater
 • forlænget graviditet, forlænget fødsel, blødning før eller efter fødslen, lav fødselsvægt (lille baby) eller dødfødsel
 • feber eller lav kropstemperatur (hypotermi)
 • blødning i tandkødet
 • øget blodurinsyre
 • problemer med størkning af blodet
 • lavt indhold af kalium i blodet
 • vedvarende bevidsthedssvækkelse eller dvale.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 utilgængeligt for børn.

Brug ikke Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav til opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
Hold beholderen tæt tillukket.

Resterende kapsler skal kasseres 30 dage efter første åbning af beholderen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 indeholder:

 • Aktive stoffer: 200 mg dipyridamol og 25 mg acetylsalicylsyre.
 • Øvrige indholdsstoffer:

Dipyridamol pellets: vinsyre, hypromellose, akaciegummi, talcum, povidon, methacrylsyre- 

methylmethacrylatcopolymer (1:2), hypromellosephthalat, dimethicon 350, triacetin, stearinsyre; 

Acetylsalicylsyre tablet: mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose, prægelatineret majsstivelse, kolloid vandfri silica, stearinsyre, polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talkum, quinolingult aluminiumslak (E104), sojalecithin (E322), xanthangummi (E415); 

Kapselskal: gelatine, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), ponceau 4R (E124), patent blue V (E131), quinolingult (E104), sunset yellow (E110), titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Kapslerne har en orange overdel og hvid til råhvid underdel.
 

Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 fås i pakningsstørrelser á 50 hårde kapsler med modificeret udløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V

Dipyridamol/acetylsalicylsyre 2care4 svarer til Orisantin. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...