Avodart®

bløde kapsler 0,5 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Avodart® 0,5 mg, kapsler, bløde 

Dutasterid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Avodart® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Avodart®
 3. Sådan skal du tage Avodart®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Avodart® anvendes til behandling af mænd med forstørret blærehalskirtel (godartet prostatahyperplasi), hvor forstørrelsen af blærehalskirtlen (prostata) skyldes overproduktion af et hormon, som hedder dihydrotestosteron, og ikke har noget med kræft at gøre.
 

Det aktive lægemiddelstof er dutasterid, det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes 5- alfareduktasehæmmere.
 

Når blærehalskirtlen bliver større, presser den på urinrøret. Dette kan forårsage problemer, såsom besvær med eller en trang til oftere at skulle lade vandet. Det kan tage længere tid at lade vandet, og urinstrålen kan blive slappere.
Hvis sygdommen ikke behandles, kan der være risiko for total blokering af urinrøret (akut urinretention). Dette kræver akut behandling. I visse tilfælde er det nødvendigt at operere for at fjerne blærehalskirtlen eller gøre den mindre.  

Avodart® nedsætter kroppens produktion af dihydrotestosteron, og dermed skrumper den forstørrede prostata, så symptomerne lindres. Dette reducerer risikoen for blokering af urinrøret og behovet for operation.
 

Avodart® kan også anvendes sammen med en anden medicin, der hedder tamsulosin (mod symptomerne på forstørret prostata).
 

Lægen kan have givet dig Avodart® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Avodart®

Tag ikke Avodart®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for dutasterid, soja, jordnødder (peanuts), eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du er overfølsom over for 5-alfareduktasehæmmere.
 • hvis du har en alvorlig leversygdom.

Avodart® må ikke anvendes af kvinder, børn og unge. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Avodart®

 • Fortæl det til lægen, hvis du har en leversygdom. Det kan i så fald være nødvendigt, at du kommer til flere kontrolbesøg, mens du tager Avodart®.
 • Kvinder, børn og unge skal undgå at komme i berøring med indholdet i en kapsel, fordi det aktive lægemiddelstof dutasterid kan absorberes gennem huden. Vask straks området med vand og sæbe, hvis kapslen ved et uheld bliver ødelagt, og væsken i kapslen kommer i kontakt med huden.
 • Brug kondom ved samleje. Der kan være små mængder dutasterid i mandens sæd. Hvis din partner er eller kan være gravid, bør du undgå, at hun kommer i berøring med din sæd, idet dutasterid kan påvirke den normale udvikling af et drengefoster. Dutasterid kan både formindske antallet af sædceller og deres bevægelighed og mængden af sæd, og det kan nedsætte din fertilitet.
 • Avodart® kan påvirke resultatet af en blodprøve for PSA (prostata-specifikt antigen), der eventuelt bliver taget for at undersøge, om en patient har kræft i prostata. Din læge bør dog være opmærksom på dette og kan derfor alligevel godt bruge blodprøven til det formål. Derfor skal du fortælle din læge, at du tager Avodart®, hvis du skal have taget en blodprøve for PSA.
 • Avodart kan forårsage ømhed i og forstørrelses af brystet. Hvis det bliver generende, eller hvis du mærker knuder eller udflåd fra brystvorten, skal du kontakte din læge. Symptomerne kan være tegn på en alvorligsygdom, såsom brystkræft.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Forhøjet blodtryk (verapamil, diltiazem)
 • HIV (ritonavir, indinavir)
 • Svamp (itraconazol, ketoconazol)
 • Depression (nefazodon)
 • Forhøjet blodtryk (alfa-blokkere)

Brug af Avodart® sammen med mad og drikke

Du kan tage Avodart® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Gravide kvinder og kvinder, der kan være gravide, må ikke komme i kontakt med en utæt kapsel. Dutasterid absorberes gennem huden og kan påvirke, den normale udvikling af et drengefoster. Risikoen er størst i de første 16 uger i graviditeten.
 

Brug kondom ved samleje. Der kan være små mængder dutasterid i mandens sæd. Hvis din partner er eller kan være gravid, bør du undgå, at hun kommer i kontakt med din sæd.
 

Dutasterid formindsker antallet af sædceller, reducerer sædcellernes bevægelighed og mængden af sæd, og det kan nedsætte din fertilitet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Avodart® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Avodart

Avodart indeholder lecithin fra soja, som kan indeholder sojaolie. Du må ikke bruge Avodart, hvis du er overfølsom over for jordnødder (peanuts) eller soja. 

3. Sådan skal du tage Avodart®

Tag altid Avodart® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 kapsel (0,5 mg) en gang daglig. Kapslen skal synkes hel og må ikke tygges eller ødelægges, fordi indholdet i kapslen kan forårsage irritation af slimhinden i mund og svælg.
 

Avodart® er en langtidsbehandling. Nogle mænd mærker hurtigt en forbedring af deres symptomer, mens der hos andre kan gå 6 måneder eller mere, før virkningen mærkes. Fortsæt behandlingen som anvist af lægen.
 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Nedsat nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.
 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Du må ikke tage Avodart® hvis du har en alvorlig leversygdom. 

Hvis du har taget for mange Avodart®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Avodart® kapsler end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Avodart®

Hvis du har glemt at tage Avodart®, skal du tage næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Avodart®

Du må kun holde pause eller stoppe med behandlingen efter aftale med lægen. Det kan vare op til 6 måneder eller længere, før du mærker en virkning. 

4. Bivirkninger

Avodart® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkninger 

 • Udslæt, kløe
 • nældefeber
 • hævelse af øjenlåg, ansigt, læber, arme eller ben

Du skal omgående søge læge, hvis du får sådanne allergiske symptomer, og du må ikke tage mere Avodart®. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Rejsningsbesvær (impotens).
 • Nedsat lyst til sex.
 • Besvær med sædafgang.
 • Ømhed i eller hævelse af brystet.
 • Svimmelhed ved samtidig indtagelse af tamsulosin.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Hårtab.
 • Massiv hårvækst.

 

Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkninger 

 • Nedtrykthed.
 • Testikel smerte og hævelse.

 

Avodart® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Der er herunder observeret ændringer i brystvævet, såsom knuder eller udflåd fra brystvorter. Dette kan skyldes brystkræft.
 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Opbevar ikke Avodart® ved temperaturer over 30 °C.
 

Tag ikke Avodart® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Avodart® 0,5 mg kapsler indeholder:

 • Aktivt stof: Dutasterid 0,5 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Kapselindhold: Mono- og diglycerider af caprylsyre, butylhydroxytoluen (E321).
  Kapselskal: Gelatine, glycerol, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), triglycerider (mediumkædede), lecithin.
  Blæk: Rød jernoxid (E172) som farvegiver samt polyvinylacetatphthalat, propylenglycol, macrogol.

Pakningsstørrelse

Avodart® fås i pakninger med 30 eller 90 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK 

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK 

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Avodart® er et registreret varemærke, der tilhører SmithKline Beecham plc. 

Revisionsdato

Senest revideret februar 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...