Duaklir Genuair

inhalationspulver 340 + 12 mikrog.

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Duaklir® Genuair® 340 mikrogram/12 mikrogram inhalationspulver 

aclidinium/formoterolfumaratdihydrat 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt. 4.

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Duaklir Genuair
 3. Sådan skal du bruge Duaklir Genuair
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
 7. Genuair-inhalatoren: Brugsanvisning

1. Virkning og anvendelse

Virkning

Denne medicin indeholder to aktive stoffer, betegnet aclidinium og formoterolfumaratdihydrat.
Begge tilhører en gruppe lægemidler betegnet bronkodilatatorer. Bronkodilatatorer virker afslappende på musklerne i dine luftveje, hvilket gør luftvejene i stand til at udvide sig mere og gør det lettere for dig at trække vejret. Genuair-inhalatoren leverer de aktive stoffer direkte ind i dine lunger, når du ånder ind. 

Anvendelse

Duaklir Genuair anvendes til voksne patienter, som lider af åndedrætsbesvær pga. en lungesygdom betegnet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hvor luftvejene og luftlommerne i lungerne beskadiges eller blokeres. Ved at åbne luftvejene hjælper medicinen med at lindre symptomer som f.eks. åndenød. Ved at tage Duaklir Genuair regelmæssigt bidrager det til at minimere effekten af KOL på din hverdag. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Duaklir Genuair

Brug ikke Duaklir Genuair:

 • Hvis du er allergisk over for aclidinium, formoterolfumaratdihydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer, lactose (se punkt 2 under "Duaklir Genuair indeholder lactose").

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Duaklir Genuair, hvis du har nogen af følgende lidelser/symptomer: 

 • Hvis du har astma. Denne medicin må ikke anvendes til behandling af astma.
 • Hvis du har hjerteproblemer.
 • Hvis du har epilepsi.
 • Hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen (thyreotoksikose).
 • Hvis du har en svulst i en af dine binyrer (fæokromocytom).
 • Hvis du har svært ved at lade vandet eller problemer på grund af en forstørret prostata.
 • Hvis du har en øjensygdom, der hedder snævervinklet glaukom, som resulterer i højt tryk i øjet.

 

Stop med at tage Duaklir Genuair og søg lægehjælp omgående, hvis du oplever nogen af følgende: 

 • Hvis du pludselig har svært ved at trække vejret eller synke, hvis du har hævelse af tunge, hals, læber eller ansigt, eller hududslæt og/eller kløe.
  Disse kan være tegn på en allergisk reaktion.
 • Hvis du oplever en pludselig stramhed i brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller kortåndethed umiddelbart efter brug af lægemidlet. Dette kan være tegn på en tilstand betegnet "paradoksal bronkospasme", som er en for stor og langvarig sammentrækning af luftvejsmusklerne umiddelbart efter behandling med en bronkodilatator.

 

Duaklir Genuair anvendes som vedligeholdelses- (langsigtet) behandling af KOL. Du bør ikke bruge denne medicin til behandling af et pludseligt anfald af kortåndethed eller hvæsen.
 

Hvis dine sædvanlige KOL symptomer (kortåndethed, hvæsen, hoste) ikke forbedres eller bliver værre, mens du bruger Duaklir Genuair, skal du fortsætte med at bruge det, men kontakte din læge så hurtigt som muligt, fordi du kan have brug for et andet lægemiddel.
 

Hvis du ser ringe omkring lys eller farvede billeder, har smerter i øjnene eller ubehag eller har midlertidig sløring af synet, skal du søge læge for at få råd så hurtigt som muligt.
 

Der er observeret tør mund med lægemidler som Duaklir Genuair. På lang sigt kan tør mund være forbundet med huller i tænderne, så det er vigtigt at være opmærksom på tandhygiejnen. 

Børn og unge

Duaklir Genuair er ikke beregnet til brug hos børn eller teenagere under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Duaklir Genuair

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Hvis du bruger Duaklir Genuair sammen med visse andre lægemidler, kan virkningen af Duaklir Genuair eller de andre lægemidler ændres. 

 

Fortæl din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager: 

 • Medicin til behandling af vejrtrækningsproblemer, som kan svare til Duaklir Genuair.
 • Medicin, som sænker kaliummængden i dit blod.
  Disse omfatter:
  • Kortikosteroider, som tages gennem munden (såsom prednisolon).
  • Diuretika (såsom furosemid eller hydrochlorothiazid).
  • Visse lægemidler, der anvendes til behandling af vejrtrækningslidelser (såsom theophyllin).
 • Medicin som kaldes betablokkere, der kan anvendes til at behandle højt blodtryk eller andre hjerteproblemer (såsom atenolol eller propranolol), eller til at behandle glaukom (såsom timolol).
 • Medicin, der kan forårsage en type ændring i hjertets elektriske aktivitet, betegnet forlænget QT-interval (observeres i et elektrokardiogram).
  Disse inkluderer medicin til behandling af:
  • Depression (såsom monoaminooxidasehæmmere eller tricykliske antidepressiva),
  • Bakterieinfektioner (såsom erythromycin, clarithromycin, telithromycin),
  • Allergiske reaktioner (anti-histaminer).

 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Du må ikke tage Duaklir Genuair, hvis du er gravid eller ammer, medmindre din læge fortæller dig, at du skal gøre det. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duaklir Genuair påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
Lægemidlet kan forårsage sløret syn eller svimmelhed hos nogle patienter. Hvis du er påvirket af en af disse bivirkninger, må du ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner, før svimmelheden er gået væk, og dit syn er blevet normalt igen. 

Duaklir Genuair indeholder lactose

Lægemidlet indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du bruge Duaklir Genuair

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Den anbefalede dosis er én inhalation to gange dagligt morgen og aften.
 • Virkningen af Duaklir Genuair varer i 12 timer.
  Du skal derfor forsøge at bruge Duaklir Genuairinhalatoren på samme tid hver morgen og aften.
  Det garanterer, at der altid er tilstrækkelig medicin i din krop til at hjælpe dig med at trække vejret lettere hele dagen og natten. Det vil også hjælpe dig med at huske at bruge den.
 • Brugsanvisning: Se punkt 7 sidst i indlægssedlen for anvisninger i brug af Genuair-inhalatoren.
  Er du i tvivl om, hvordan du skal bruge Duaklir Genuair, så spørg lægen eller på apoteket.
 • Du kan tage Duaklir Genuair når som helst før eller efter mad eller drikke.

 

KOL er en kronisk sygdom. Det anbefales derfor, at Duaklir Genuair anvendes hver dag, to gange om dagen og ikke kun, når du oplever vejrtrækningsproblemer eller andre symptomer på KOL.
 

Den anbefalede dosis kan anvendes til ældre patienter og til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.
Det er ikke nødvendigt at justere dosen. 

Hvis du har brugt for meget Duaklir Genuair

Hvis du mener, at du muligvis har brugt mere Duaklir Genuair end du burde, vil du være mere tilbøjelig til at opleve nogle af dens bivirkninger, såsom sløret syn, tør mund, kvalme, rysten/tremor, hovedpine, hjertebanken eller en stigning i blodtrykket, og du skal derfor straks kontakte din læge eller tage på skadestue. Vis emballagen med Duaklir Genuair. Det kan være nødvendigt at søge lægehjælp. 

Hvis du har glemt at bruge Duaklir Genuair

Hvis du glemmer en dosis Duaklir Genuair, skal du bare tage den så snart som muligt og tage din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Duaklir Genuair

Lægemidlet er beregnet til langvarig brug. Tal med din læge inden, hvis du ønsker at stoppe behandlingen, da dine symptomer kan blive værre.
 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige: Hvis du får nogle af disse bivirkninger, skal du straks kontakte din læge. 

 

Ikke almindelig: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 mennesker 

 • Muskelsvaghed, trækninger og/eller unormal puls, da disse kan være tegn på et fald i kaliumindholdet i blodet
 • Træthed, øget tørst og/eller trang til at lade vandet oftere end normalt, da disse kan være tegn på en stigning i sukkerindholdet i blodet
 • Hjertebanken, da dette kan være tegn på en usædvanligt hurtig puls eller en unormal puls.

 

Sjælden: Kan forekomme hos op 1 ud af 1.000 mennesker 

 • Stramhed i brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller kortåndethed umiddelbart efter brug af lægemidlet Pludselig svært ved at trække vejret eller synke, hævelse af tunge, hals, læber eller ansigt, hududslæt og/eller kløe - disse kan være tegn på en allergisk reaktion.

 

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data 

Hævelse af ansigt, hals, læber eller tunge (med eller uden vejrtrækningsbesvær eller synkebesvær), alvorlige kløende knopper på huden (nældefeber), da disse kan være symptomer på en allergisk reaktion. 

 

Andre bivirkninger, som kan forekomme i forbindelse med brug af Duaklir Genuair: 

 

Almindelig: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 mennesker 

 • Kombination af ondt i halsen og løbende næse - disse kan være tegn på forkølelse
 • Hovedpine
 • Smertefuld og/eller hyppig vandladning - disse kan være tegn på en urinvejsinfektion
 • Hoste
 • Diarré
 • En blokeret, løbende eller tilstoppet næse og/ eller smerte eller en følelse af tryk i kinderne eller panden - disse kan være symptomer på bihulebetændelse
 • Svimmelhed
 • Muskelkramper
 • Kvalme
 • Svært ved at sove
 • Tør mund
 • Muskelsmerter
 • Hævelse i hænder, ankler eller fødder
 • Tandbyld (infektion) i vævene ved roden af en tand
 • Forhøjede blodniveauer af et protein, der findes i muskler, betegnet kreatinfosfokinase
 • Rysten/tremor
 • Ængstelse.

 

Ikke almindelig: 

 • Hurtig puls (takykardi)
 • Sløret syn
 • Ændringer i stemmelyden (dysfoni)
 • Vandladningsbesvær eller en følelse af, at din blære ikke er helt tømt (urinretention)
 • En unormal hjerteimpuls (forlænget QT-interval) kan potentielt føre til en unormal hjerterytme
 • Forvrænget smagssans (dysgeusia)
 • Halsirritation
 • Betændelse i munden (stomatitis)
 • Forhøjet blodtryk
 • Ophidselse (agitation)
 • Udslæt
 • Kløe i huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den måned.
 

Lægemidlet kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringstemperatur.
 

Lad Genuair-inhalatoren forblive beskyttet i den forseglede pose, indtil administrationsperioden begynder.
 

Skal anvendes inden for 60 dage efter posen åbnes.
 

Brug ikke Duaklir Genuair, hvis du bemærker, at pakken er beskadiget, eller der er synlige tegn på manipulering. 

 

Efter du har taget den sidste dosis, skal inhalatoren bortskaffes. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duaklir Genuair indeholder:

 • Aktive stoffer: Aclidiniumbromid og formoterolfumaratdihydrat. Hver leveret dosis indeholder 396 mikrogram aclidiniumbromid, svarende til 340 mikrogram aclidinium, og 11,8 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Duaklir Genuair er et hvidt eller næsten hvidt pulver.
Genuair-inhalatoren er en hvidfarvet anordning, som er udstyret med en indbygget dosisindikator og en orange doseringsknap. Mundstykket er dækket med en aftagelig orange beskyttelseshætte. Den leveres i en forseglet beskyttende aluminiumspose, som indeholder en lille pose med tørremiddel.
 

Leverede pakningsstørrelser: 

Karton, der indeholder 1 inhalator med 30 doser.
Karton, der indeholder 1 inhalator med 60 doser.
Karton, der indeholder 3 inhalatorer, hver med 60 doser.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

AstraZeneca AB 

SE-151 85 Södertälje 

Sverige 

Fremstiller:

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.
Ctra. Nacional II, Km. 593 

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona 

Spanien 

Paralleldistribueret og ompakket af:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V. 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Duaklir® og Genuair® er registrerede varemærker, der tilhører Almirall, S.A. 

 

Danmark 

AstraZeneca A/S 

Tlf: +45 43 66 64 62 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/ og på Lægemiddelstryrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk 

7. Genuair-inhalatoren: Brugsanvisning

Dette afsnit indeholder information om, hvordan du bruger Genuair-inhalatoren. En videodemonstration af, hvordan du bruger Genuair-inhalatoren er også tilgængelig på www.genuair.com og via koden nedenfor. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bruge din inhalator. 

Duaklir Genuair 2care4 ApS, inhalationspulver 340/12 mikrg 

 

Læs alle instruktionerne, inden du bruger Genuair-inhalatoren. 

Lær Duaklir Genuair at kende:

Tag Genuairinhalatoren ud af posen og bliv bekendt med dens komponenter. 

Duaklir Genuair 2care4 ApS, inhalationspulver 340/12 mikrg 

Sådan skal du bruge Duaklir Genuair

 

Sammendrag
For at bruge din Genuair-inhalator er der 2 trin, du skal udføre, efter at have taget hætten af: 

 

Trin 1: Tryk og SLIP den orange knap og tøm lungerne helt for luft, væk fra inhalatoren.
Trin 2: Luk læberne tæt om mundstykket og træk vejret KRAFTIGT og DYBT ind gennem inhalatoren.
 

Husk efter inhalation at sætte beskyttelseshætten på igen. 

 

Kom i gang

 • Inden første brug rives den forseglede pose op ved hakket, og Genuair-inhalatoren tages ud.
  Posen og tørremidlet kasseres.
 • Når du er klar til at tage din dosis lægemiddel, skal du fjerne beskyttelseshætten ved at klemme let på pilene vist på hver side og trække udad (se billede 1).
  Duaklir Genuair 2care4 ApS, inhalationspulver 340/12 mikrg
 • Tjek, at der ikke er noget, som blokerer mundstykket.
 • Hold Genuair-inhalatoren vandret, så mundstykket peger imod dig, og den orange knap vender lige op (se billede 2).
  Duaklir Genuair 2care4 ApS, inhalationspulver 340/12 mikrg

TRIN 1:

TRYK den orange knap helt ned og SLIP den så (se billede 3 og 4) 

 

DU SKAL IKKE FORTSÆTTE MED AT HOLDE DEN ORANGE KNAP NEDE. 

Duaklir Genuair 2care4 ApS, inhalationspulver 340/12 mikrg 

 

Stop og tjek: Sørg for, at dosen er klar til inhalation 

 • Sørg for, at det farvede kontrolvindue har skiftet til grøn (se billede 5).
 • Det grønne kontrolvindue bekræfter, at dit lægemiddel er klar til inhalation.
  Duaklir Genuair 2care4 ApS, inhalationspulver 340/12 mikrg

HVIS DET FARVEDE KONTROLVINDUE BLIVER VED MED AT VÆRE RØDT, SKAL DU GENTAGE PROCEDUREN TRYK NED OG SLIP (SE TRIN 1). 

 • Inden du anbringer inhalatoren foran munden, skal du tømme lungerne helt for luft. Ånd ikke ud gennem inhalatoren.

TRIN 2:

 • Anbring læberne tæt omkring Genuair-inhalatorens mundstykke og træk vejret KRAFTIGT og DYBT ind gennem mundstykket (se billede 6).
  Dette kraftige, dybe åndedræt trækker lægemidlet gennem inhalatoren og ind i lungerne.
  Duaklir Genuair 2care4 ApS, inhalationspulver 340/12 mikrg
 • Mens du trækker vejret ind, vil du høre et "KLIK", hvilket signalerer, at du anvender Genuairinhalatoren korrekt.
 • Bliv ved at trække vejret ind, selv efter du har hørt inhalatorens "KLIK" for at være sikker på, at du får den fulde dosis.
 • Fjern Genuair-inhalatoren fra munden og hold vejret, så længe det er behageligt. Ånd derefter langsomt ud gennem næsen.

 

Bemærk: Nogle patienter fornemmer en let sødlig eller bitter smag, afhængigt af patienter, når lægemidlet inhaleres. Du skal ikke tage en ekstra dosis, hvis du ikke smager noget efter inhalation.
 

Stop og tjek: Sørg for, at du har inhaleret korrekt 

 • Sørg for, at det farvede kontrolvindue har skiftet til rød (se billede 7).
  Dette bekræfter, at du har inhaleret hele dosen korrekt.
  Duaklir Genuair 2care4 ApS, inhalationspulver 340/12 mikrg

 

HVIS DET FARVEDE KONTROLVINDUE STADIG ER GRØNT, SKAL DU TRÆKKE VEJRET KRAFTIGT OG DYBT IND IGEN GENNEM MUNDSTYKKET (SE TRIN 2). 

 • Hvis vinduet stadig ikke skifter til rød, er det muligt, at du har glemt at slippe den orange knap inden inhalering, eller du har måske ikke inhaleret korrekt. Hvis det sker, prøv igen.

Sørg for, at du har SLUPPET den orange knap og taget en KRAFTIG dyb indånding gennem mundstykket.
 

Bemærk: Hvis du efter flere forsøg ikke kan indånde korrekt, skal du konsultere din læge.
 

 • Når først vinduet har skiftet til rød, skal du sætte beskyttelseshætten på igen ved at presse den tilbage på mundstykket (se billede 8).
  Duaklir Genuair 2care4 ApS, inhalationspulver 340/12 mikrg

Hvornår skal du anskaffe en ny Genuair-inhalator?

 • Genuair-inhalatoren er udstyret med en dosisindikator, som viser dig, cirka hvor mange doser, der er tilbage i inhalatoren.
  Dosisindikatoren tæller langsomt ned og viser intervaller på 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (se billede A). Hver Genuair-inhalator vil levere mindst 30 eller 60 doser, afhængigt af pakningsstørrelsen.

 

Når et rødstribet bånd vises i dosisindikatoren (se billede A), betyder det, at du nærmer dig din sidste dosis, og du skal anskaffe dig en ny Genuairinhalator. 

Duaklir Genuair 2care4 ApS, inhalationspulver 340/12 mikrg 

 

Bemærk: Hvis din Genuair-inhalator lader til at være beskadiget, eller hvis du mister hætten, skal din inhalator udskiftes. Du BEHØVER IKKE at rengøre din Genuair-inhalator. Hvis du ønsker at rengøre den, skal du imidlertid gøre dette ved at aftørre ydersiden af mundstykket med en tør serviet eller et tørt stykke køkkenrulle.
 

Brug ALDRIG vand til at rengøre Genuair-inhalatoren, da det kan beskadige din medicin. 

Hvordan ved du, om din Genuair-inhalator er tom?

 • Når et 0 (nul) vises midt i dosisindikatoren, skal du fortsætte med at bruge eventuelle doser, som er tilbage i Genuair-inhalatoren.
 • Når den sidste dosis er blevet klargjort til inhalation, vil den orange knap ikke returnere helt til sin øverste stilling, men vil være låst i midterstillingen (se billede B). Selvom den orange knap er låst, kan din sidste dosis stadig inhaleres.
  Derefter kan Genuair-inhalatoren ikke anvendes igen, og du skal begynde at bruge en ny Genuairinhalator.
  Duaklir Genuair 2care4 ApS, inhalationspulver 340/12 mikrg

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...