Mometason "Orifarm"

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mometason Orifarm 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension 

Mometasonfuroat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Mometason Orifarm til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometason Orifarm.
 3. Sådan skal du bruge Mometason Orifarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Mometason Orifarm er et stærkt virkende binyrebarkhormon til brug i næsen.
 • Mometason Orifarm virker ved at afhjælpe betændelsestilstand (hævelse og irritation i næsen), nysen, kløe og stoppet næse (tæt næse) eller løbenæse.

 

Du kan bruge Mometason Orifarm til behandling af: 

 • Symptomer på sæsonbetinget allergisk høfeber eller helårssnue hos voksne og børn i alderen 3 år og derover.
 • Polypper i næsen hos voksne på 18 år eller derover.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometason Orifarm

Brug ikke Mometason Orifarm

 • hvis du er allergisk over for mometasonfuroat eller et af de øvrige indholds- stoffer i Mometason Orifarm (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en ubehandlet infektion i næseslimhinden f.eks. herpes.
 • hvis du for nylig har gennemgået en næseoperation eller har pådraget dig en skade i næsen. Du må ikke bruge næsesprayen , før næsen er helet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Mometason Orifarm  

 • hvis du har eller tidligere har haft tuberkulose.
 • hvis du har en infektion med svampe, bakterier eller virus eller en herpesinfektion i øjet.

Vær ekstra opmærksom når du bruger Mometason Orifarm

 • hvis du udvikler irritation i næsen. Henvend dig til lægen.
 • hvis du udvikler svampeinfektion i næsen eller i svælget.
 • hvis du tager eller skrifter behandling fra andre lægemidler med kortikosteroider (f.eks. tabletter) gennem munden eller ved injektion.
 • hvis du har cystisk fibrose eller polypper, der blokerer næsehulerne helt.
 • hvis du har nedsat immunforsvar (svært ved at bekæmpe infektioner), da der er øget risiko for at blive smittet med visse infektioner (f.eks. mæslinger eller skoldkopper). Du bør undgå kontakt med personer, som har disse infektioner.
 • hvis du behandles med høje doser over længere tid, idet der er øget risiko for bivirkninger.

 

Bivirkninger som er rapporteret ved behandling med høje doser over længere tid inkluderer: Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken,træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken, grå stær (uklart syn), hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær), uro og rastløshed, søvnforstyrrelser, angst, depression, truende, evt. voldelig adfærd. Kontakt lægen hvis du oplever én eller flere af disse bivirkninger.
Hos børn er der også observeret, nedsat vækst. Det anbefales at kontrollere højden jævnligt hos børn i langvarig behandling med nasale steroider. 

 

Mometason Orifarm står ikke på dopinglisten men kan give positive resultater i dopingkontroller. Spørg lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Mometason Orifarm

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Allergi (kortikosteroider/binyrebarkhormoner)

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Mometason Orifarm efter aftale med lægen.

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Mometason Orifarm efter aftale med lægen.

Fertilitet:  

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/ mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om Mometason Orifarm påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mometason Orifarm

 • Denne medicin indeholder benzalkoniumchlorid, som kan medføre irritation i næsen.

3. Sådan skal du bruge Mometason Orifarm

Brug altid Mometason Orifarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Sæsonbetinget allergisk høfeber eller helårssnue:  

Voksne og børn på 12 år og derover: 

To pust i hvert næsebor én gang dagligt (200 mikrogram). 

 • Når dine symptomer er under kontrol, kan lægen råde dig til at nedsætte dosis.
 • Tal med lægen, hvis du ikke begynder at få det bedre. Lægen vil måske sætte dosis op. Den maksimale daglige dosis er fire pust i hvert næsebor én gang dagligt.

 

Børn i alderen 3-11 år:  

Ét pust i hvert næsebor én gang dagligt (100 mikrogram). 


Hos nogle patienter begynder Mometason Orifarm at lindre symptomerne 12 timer efter første dosis; men der kan gå op til 2 dage før en fuld virkning af behandlingen ses. Hvis du eller dit barn lider voldsomt af høfeber, kan det være nødvendigt at begynde behandlingen nogle dage før pollensæsonen starter. I slutningen af pollensæsonen skulle dine symptomer på høfeber gerne være forbedret, og måske behøver du ikke længere behandlingen. 

 

Næsepolypper  

Voksne (18 år og derover):  

To pust i hvert næsebor én gang dagligt (200 mikrogram). 

 • Hvis symptomerne ikke er under kontrol efter 5 til 6 uger, kan dosis øges til to pust i hvert næsebor to gange dagligt. Når symptomerne er under kontrol, kan lægen råde dig at nedsætte dosis.
 • Hvis dine symptomer ikke er blevet mindre efter 5 til 6 uger med anvendelse to gange dagligt, skal du tale med lægen.

Teknisk brugervejledning til patienten

Klargøring af næsesprayen til brug: 

Din Mometason Orifarm næsespray har en støvhætte, som beskytter dysen (forstøveren) og holder den ren. Husk at tage denne hætte af, før du bruger sprayen, og at sætte den på igen efter brug. 

 

Hvis du bruger sprayen for første gang, skal du klargøre flasken ved at pumpe eller trykke ned 10 gange, indtil der dannes en fin og ensartet tåge: 

 

 1. Ryst flasken let.
 2. Anbring pegefingeren og langfingeren på hver side af dysen og tommelfingeren under flasken (figur 1). Du må ikke stikke hul på tuden.
 3. Ret dysen væk fra dig selv, og tryk herefter ned med fingrene for at pumpe 10 gange, indtil der dannes en fin og ensartet tåge (figur 1).
  Mometason "Orifarm" Orifarm A/S, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

 

Hvis du ikke har brugt sprayen i 14 dage eller længere, skal du igen klargøre flasken ved at pumpe eller trykke ned 2 gange, indtil der dannes en fin og ensartet tåge. 

 

Sådan bruges næsesprayen  

 1. Ryst flasken let, og tag støvhætten af (figur 2).
  Mometason "Orifarm" Orifarm A/S, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
 2. Puds forsigtigt næsen.
 3. Hold for det ene næsebor, og før spidsen af næsesprayen ind i det andet næsebor. Læn hovedet en anelse fremad og hold flasken lodret.
 4. Tag en rolig og langsom indånding gennem næsen, og spray, samtidig med at du trækker vejret ind, en fin og ensartet tåge ind i næsen ved at trykke 1 GANG ned med fingrene (figur 3).
  Mometason "Orifarm" Orifarm A/S, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
 5. Ånd ud gennem munden. Gentag trin 4 for at inhalere en dosis mere i det samme næsebor, hvis relevant.
 6. Tag spidsen af næsesprayen ud af dette næsebor, og ånd ud gennem munden.
 7. Gentag trin 3 til 6 i forbindelse med det andet næsebor.

 

Tør forsigtigt spidsen (dysen) af med et rent lommetørklæde eller en ren serviet, og sæt støvhætten på igen. 

 

Rengøring af næsesprayen  

 • Det er vigtigt at rengøre næsesprayen regelmæssigt, da der ellers er risiko for, at den ikke fungerer optimalt.
 • Tag støvhætten af, og træk forsigtigt dysen af.
 • Vask dysen og støvhætten i varmt vand, og skyl dem herefter under rindende vand.
 • Forsøg ikke at fjerne blokeringer i tuden ved at indsætte en nål eller andre spidse genstande, da dette vil skade tuden og dermed forårsage ukorrekt dosering af medicinen.
 • Lad støvhætten og dysen tørre et varmt sted.
 • Sæt dysen tilbage på flasken, og sæt støvhætten på igen.
 • Inden sprayen bruges igen efter rengøringen, skal den klargøres ved at pumpe eller trykke ned 2 gange.

Hvis du har brugt for meget Mometason Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Mometason Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer: 

 • Behandling med høje doser af kortikosteoider i længere perioder øger risikoen for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebetændelse). Ved akut, alvorlig sygdom, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at bruge Mometason Orifarm

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Mometason Orifarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Næseblod.
 • Irritation i halsen og næsen.
 • Svie og sår i næsen.
 • Hovedpine.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Ændret lugte- og smagssans.
 • Hul i næsehulevæggen imellem de to næsebor.

 

Hos børn kan endvidere ses følgende bivirkninger:  

 • Nedsat vækst.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Mometason Orifarm utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Mometason Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen.
  Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Frys ikke Mometason Orifarm, og udsæt det ikke for frost.
 • Anvendes senest 2 måneder efter åbning.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mometason Orifarm, 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension indeholder:

Aktivt stof: Mometasonfuroatmonohydrat svarende til mometasonfuroat 50 mikrogram/dosis. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium, glycerol, citronsyremonohydrat, natriumcitratdihydrat, polysorbat 80, benzalkoniumchlorid og vand til injektion. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Mometason Orifarm er en hvid næsespray, suspension, som er emballeret i en hvid plastflaske, der er udstyret med en doseringspumpe. 

 

Mometason Orifarm fås i:  

Mometason Orifarm 18,0 g i pakninger med 1 flaske.
Mometason Orifarm 18,0 g i pakninger med 3 flasker.
 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Mometason Orifarm også som Mometasone Sandoz. 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...