Vepesid®

bløde kapsler 50 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

VEPESID® 50 mg kapsler, bløde  

Etoposid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Vepesid til dig personligt.
Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide om Vepesid.
 3. Sådan bliver du behandlet med Vepesid.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Vepesid er et middel mod visse kræftsygdomme (cytostatikum). Behandling med Vepesid kaldes kemoterapi.
 • Vepesid virker ved at hæmme væksten af kræftceller.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om Vepesid

Du må ikke få Vepesid:

 • hvis du er allergisk over for etoposid, eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.
 • hvis din knoglemarv fungerer dårligt.
 • hvis du har meget dårlig lever.
 • hvis du har nyresvigt.
 • hvis du er gravid.
 • hvis du skal vaccineres med levende vaccine f.eks. gul feber vaccine.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller sundhedspersonalet, før du tager Vepesid: 

 • hvis du lige har fået en levende vaccine.
 • hvis du har dårlige nyrer eller lever.
 • hvis du har en infektion.
 • hvis din knoglemarv har nedsat evne til at danne hvide blodlegemer. Du bør have kontrolleret dit antal af hvide blodlegemer, blodplader og blodprocent før start på behandling med Vepesid, før hvert efterfølgende behandlingsforløb og efter behandlingsforløbet.

 

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, ring evt. 112, hvis du får: 

 • blødning fra hud og slimhinder og blå mærker.
  Dette kan være tegn på livstruende forandringer i blodet.
 • almindelig sløjhed, tendens til betændelse, især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • vejrtrækningsproblemer, hurtig puls, rødme af huden, kulderystelser og feber, svimmelhed, evt. besvimelse (pga. lavt blodtryk). Det kan være tegn på en alvorlig, livstruende allergisk reaktion.

Vær opmærksom på følgende:

 • Der kan forekomme svært nedsat funktion af knoglemarven (myelosuppression), der kan føre til infektion og blødning.
 • Vepesid kan påvirke menstruationerne hos kvinder og nedsætte sædkvaliteten hos mænd samt evnen til at få børn. Hvis det er relevant, kan du tale med lægen om nedfrysning af sæd før behandlingen.
 • Vepesid kan have skadelig virkning på ægog sædceller. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention under behandlingen og op til 6 måneder efter.
 • Hvis du tidligere har fået behandling for din kræftsygdom kan det være nødvendigt, at holde pause inden du får Vepesid.
 • Hvis du får Vepesid gennem længere tid, er der risiko for, at du udvikler kræft pga.
  behandlingen.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Vepesid. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Så længe du får Vepesid, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

 

Vepesid bør kun anvendes under tilsyn af en læge med særligt kendskab til kræftbehandling. 

Børn:

Virkningen hos børn er ikke klarlagt. 

Brug af anden medicin sammen med Vepesid

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin til at hæmme immunforsvaret bl.a.
  efter organtransplantation (ciclosporin)
 • Anden medicin mod kræft (f.eks. cisplatin og antracykliner).
 • Medicin mod epilepsi (phenytoin).
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin)
 • Medicin mod urinsyregigt og smerter (NSAID, phenylbutazon, acetylsalicylsyre).

Samt: 

 • Hvis du skal vaccineres.

 

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Vepesid sammen med mad og drikke

 • Du må ikke tage Vepesid i forbindelse med et måltid.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteketspersonalet til råds, før du tager dettte lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Du må ikke tage Vepesid, hvis du er gravid, da det kan skade fostret.
 • Kontakt straks lægen, hvis du bliver gravid, mens du tager Vepesid.
 • Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention.

Amning: 

 • Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Vepesid er nødvendig. Tal med lægen.

Frugtbarhed: 

 • Du bør anvende sikker prævention under behandlingen og i op til 6 måneder efter endt behandling.
 • Vepesid kan nedsætte mænds fertilitet.
  Opbevaring af sæd bør overvejes, hvis du ønsker at få børn senere. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Vepesid kan give bivirkninger (træthed, døsighed, forbigående blindhed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vepesid

Vepesid indeholder natriumethylparahydroxybenzoat (E215) og natriumpropylparahydroxybenzoat (E217). Kan give alleriske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan bliver du behandlet med Vepesid

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen der kan ændre dosis. 

 

Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

 

Du skal tage kapslerne på tom mave og synke dem hele. 

 

Din læge fastsætter dosis, så den passer til dig og din sygdom. 

Den sædvanlige dosis er:

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af din sygdom. 

 

Daglige doser over 200 mg bør gives som to daglige doser. 

 

Børn:  

Børn må normalt ikke få Vepesid, da virkningen hos børn ikke er klarlagt. Tal med lægen. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det kan være nødvendigt at justere dosis, afhængigt af i hvor stor grad din nyrefunktion er nedsat. Lægen vil afgøre, om det er nødvendigt at justere dosis. 

Hvis du har fået for meget Vepesid

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Vepesid.
Symptomer: 

Symptomer på overdosering svarer til nogle af symptomerne beskrevet i afsnittet "Bivirkninger", men i sværere grad f.eks. hovedpine, betændelse og sår på slimhinder, kvalme, opkastninger og mavesmerter. Bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning (kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.
112). Forandringer i blodet som kan vise sig ved betændelser, blodmangel med træthed og bleghed, tendens til blødning. Alvorlig påvirkning af leveren med sløjhed, gulsot og bevidstløshed (kontakt straks læge eller skadestue). 

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du mangler at få en dosis. 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt.
  kolde arme og ben pga. blodforgiftning.
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.
  112.
 • Lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker også. Forandringer i blodet (for få blodplader).
  Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet (påvirkning af knoglemarven). Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot og hudkløe pga af skadelig påvirkning af leveren (heptatotoksicitet). Kontakt læge eller skadestue.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.
  Ring 112.
 • Leukæmi, blodkræft. Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / åndenød.
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).
  Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper er lejlighedsvis ledsaget af allergiske reaktioner. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.
 • Forbigående blindhed.Kontakt lægen.
 • Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen.
 • Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kontakt læge eller skadestue.
 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud.
  Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Tumorlysesyndrom, herunder følgende symptomer:
  • Hjertepåvirkning med lavt blodtryk og tendens til besvimelse, forkalkninger i hud og underhud samt langs randen af hornhinden pga. for højt fosfat i blodet.
  • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga.
   for højt kalium i blodet.
  • Sløvhed og døsighed pga. for højt magnesium i blodet. Forhøjet magnesium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskellammelse, åndedrætsstop, forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop).
   Tal med lægen.
  • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalk i blodet.
  • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.
   Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.
  forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
  Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge eller skadestue.
 • Træthed, utilpashed.
 • Mavesmerter, forstoppelse, kvalme, opkastning, appetitmangel/madlede.
 • Hårtab (håret vokser ud igen ved ophør af behandlingen).
 • Hudpigmentering.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Svimmelhed.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mundbetændelse med hvide belægninger.
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Tal med lægen.
 • Diaré.
 • Udslæt, nældefeber, kløe.
 • Rødmen.
 • Feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hævelse af tungen.
 • Hævelse i ansigtet.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.
 • Kraftig sveden.
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Øget indhold af urinsyre i blodet.
 • Synkebesvær, smagsforstyrrelse.
 • Inflammatotrisk reaktion på huden i forbindelse med kemoterapi eller efter strålebehandling (radiation recall dermatitis).
 • Søvnighed, træthed, døsighed, svaghed og ubevægelighed på grund af påvirkning af nervesystemet.
 • Forvirring.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Eftersmag.
 • Udebleven menstruation, udeblevet ægløsning, uregelmæssig menstruation, menstruationer der kommer sjældent, for lange tidsintervaller (mere end 35 dage) mellem menstruationerne.
 • Nedsat evne til at få børn.

 

Vepesid kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Vepesid utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Vepesid efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Vepesid ved temperaturer over 25 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vepesid 50 mg bløde kapsler indeholder:

Aktivt stof:  

Etoposid 50 mg.
Øvrige indholdsstoffer:  

Citronsyre vandfri, glycerol 85 %, macrogol 400, og renset vand.
Kapslen indeholder: gelatine, natriumethylparahydroxybenzoat (E 215), natriumpropylparahydroxybenzoat (E 217), rød jernoxid (E 172) og titandioxid (E 171). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Kapslerne er lyserøde og kapselformede.
Vepesid fås i:  

Vepesid 50 mg bløde kapsler i pakninger med 20 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366 253 01 Hostivice, CZ  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...