Kuracid®

filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kuracid 150 mg og 300 mg filmovertrukne tabletter 

ranitidin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kuracid
 3. Sådan skal du tage Kuracid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kuracid tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes H2-receptorblokkere. Denne type lægemiddelvirker ved at nedsætte dannelsen af mavesyre. 

 

Voksne: 

Kuracid anvendes til behandling af: 

 • Mavesår.
 • Sår på tolvfingertarmen.
 • Sår, forårsaget af bakterien Helicobacter pylori og som behandles med antibiotika.
 • Sure opstød, svien, halsbrand eller betændelse i den nederste del af spiserøret, som skyldes tilbageløb af mavesyre til spiserøret.
 • Kronisk dannelse af store mængder mavesyre, på grund af celleforandringer i maveslimhinden (Zollinger-Ellisons syndrom).

 

Derudover kan Kuracid anvendes ved: 

 • Forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse med bedøvelse.
 • Forebyggelse af stressbetonet mavesår hos alvorligt akut syge.

Dette vil typisk være i forbindelse med et hospitalsophold. 

 

Børn (3-18 år):
Kuracid kan anvendes ved: 

 • Mavesår.
 • Sår på tolvfingertarmen.
 • Smerter i forbindelse med sure opstød, svien eller halsbrand.

 

Kontakt læge, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kuracid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Kuracid:

Hvis du er allergisk over for ranitidin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Kuracid: 

 • Hvis du er ældre og/eller har nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Hvis du har stofskiftesygdommen porfyri.
 • Hvis du har mavesår.
 • Hvis du er ældre, har en kronisk lungesygdom, har diabetes eller har nedsat immunforsvar kan risikoen for lungebetændelse være øget ved behandling med Kuracid. En undersøgelse har vist, at brugere af Kuracid og lignende lægemidler har en øget risiko for lungebetændelse.

 

Gå jævnligt til kontrol hos lægen, hvis du tager gigtmedicin/smertestillende (NSAID). 

Børn

Du bør kun bruge Kuracid til børn under 12 år efter aftale med en læge. Børn under 3 år eller en vægt på under 30 kg må normalt ikke få Kuracid. 

Brug af anden medicin sammen med Kuracid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du er i behandling med: 

 • Blodfortyndende medicin (warfarin)
 • Svampemidler (ketoconazol)
 • Hjertemedicin (prokainamid og N-acetylprokainamid)
 • Tabletter mod diabetes (glipizid)
 • Medicin mod søvnløshed (triazolam, midazolam)
 • Midler mod HIV-infektion (atazanavir, delaviridin)
 • Medicin mod lungecancer (gefitinib)

 

Optagelsen af Kuracid nedsættes, hvis du samtidig indtager syreneutraliserende medicin og sukralfat (mod f.eks. mavesår). Du bør tage Kuracid ca. 2 timer før syreneutraliserende medicin eller sukralfat. 

Brug af Kuracid sammen med mad og drikke

Du kan tage Kuracid sammen med mad og drikke. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Kuracid efter aftale med lægen. 

 

Amning: 

Hvis du ammer, bør du ikke tage Kuracid, da det går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kuracid kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Kuracid indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Kuracid

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteketspersonalet. 

 

Kuracid kan tages med eller uden mad. Drik et glas vand sammen med medicinen. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne og børn og unge fra 12 år: 

Sår på tolvfingertarmen samt godartet mavesår: 

150 mg 2 gange daglig eller 300 mg ved sengetid i 4-8 uger.
Ved sår på tolvfingertarmen kan dosis øges til 300 mg 2 gange daglig i 4 uger. 

 

Forebyggende behandling af sår på tolvfingertarmen samt godartet mavesår: 

150-300 mg ved sengetid. 

 

Mod betændelsestilstand i nederste del af spiserøret (spiserørskatar): 

150 mg 2 gange daglig. Dosis kan ved behov øges til 150 mg 4 gange daglig i op til 12 uger. 

 

Forebyggende behandling af sure opstød, svien, halsbrand og betændelsestilstande i den nederste del af spiserøret, som skyldes tilbageløb af mavesyre til spiserøret: 

150 mg 2 gange daglig. 

 

Sår forårsaget af bakterien Helicobacter pylori og som behandles med antibiotika: 

150 mg 2 gange daglig eller 300 mg ved sengetid sammen med antibiotika. Behandlingen med Kuracid bør fortsætte 2 uger efter antibiotikabehandlingen er stoppet. 

 

Zollinger-Ellisons syndrom: 

150 mg 3 gange daglig. Dosis kan ved behov øges til i alt 6 g daglig (20 Kuracid tabletter á 300 mg). 

 

Forebyggelse af mavesår, som kan opstå ved stressbetonede skader, hos alvorligt akutte syge: 

150 mg 2 gange daglig i stedet for injektion, når du kan begynde at spise igen. 

 

Forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse med bedøvelse: 

150 mg aftenen før operation og 150 mg 2 timer før operation. 

 

Brug til børn (fra 3-11 år, over 30 kg): 

Kuracid må kun anvendes efter lægens anvisning til børn under 12 år. Dosis afhænger af barnets vægt. 

Den sædvanlige dosis er:

Behandling af sår på tolvfingertarmen samt godartet mavesår: 

2-4 mg/kg 2 gange daglig i 4 uger (kan forlænges til 8 uger). Den maksimale døgndosis er 300 mg. 

 

Mod halsbrand: 

2,5-5 mg/kg 2 gange daglig. Dosis kan hæves til max. 600 mg dagligt hos børn, der vejer meget eller unge med svære symptomer. 

 

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Kuracid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kuracid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Kuracid

Hvis du har glemt en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage din næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Kuracid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Overfølsomhedsreaktion med pludseligt hududslæt (nældefeber), feber, åndedrætsbesvær, brystsmerter, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue eller ring 112.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. anafylaktisk reaktion. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Influenzalignende symptomer, høj feber, halsbetændelse, træthed, svimmelhed, bleghed, spontane blødninger og blå mærker pga. forandringer i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke-alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Mavesmerter, forstoppelse og kvalme (normaliseres som regel ved fortsat behandling).

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Hududslæt.
 • Forbigående påvirkning af lever- og nyrefunktion. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, kvalme, opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion, skal du kontakte lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Forvirring, depression, hallucinationer (særligt hos ældre, nyrepatienter eller alvorligt syge personer). Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue. Disse bivirkninger forsvinder efter endt behandling.
 • Nedsat evne til at se skarpt. Denne bivirkning forsvinder efter endt behandling.
 • Langsom eller hurtig puls (bradykardi eller takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen.
 • Hovedpine (undertiden kraftig), svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser.
 • Diarré.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, hårtab.
 • Muskel- og ledsmerter.
 • Impotens, udvikling af bryster hos mænd, mælkesekretion.

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data) 

Åndenød, kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kuracid indeholder:

 • Aktivt stof: Ranitidin 150 mg eller 300 mg som ranitidinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cellulose, mikrokrystallinsk; calciumhydrogenphosphat dihydrat; majsstivelse; natriumstivelsesglycolat (type A); magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri; lactosemonohydrat; hypromellose; macrogol 4000; titandioxid (E171); gult jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

150 mg: Gule, runde, og hvælvede filmovertrukne tabletter, med delekærv på den ene side. 

300 mg: Gule og aflange filmovertrukne tabletter, med delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser: 

Kuracid 150 mg: 10, 20 og 60 filmovertrukne tabletter 

Kuracid 300 mg: 10 og 30 filmovertrukne tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Tyskland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret: 09. maj 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...