Desmopressin "2care4"

frysetørrede tabletter 60 mikrogram

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Desmopressin 2care4 60 mikrogram, frysetørrede tabletter 

Desmopressin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin 2care4
 3. Sådan skal du tage Desmopressin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Desmopressin 2care4 frysetørret tablet lægges under tungen, hvor den opløses. 

 

Desmopressin 2care4 frysetørrede tabletter virker ved at nedsætte produktionen af urin. 

 

Du kan tage Desmopressin 2care4 frysetørrede tabletter: 

 • Mod ufrivillig natlig vandladning hos børn (enuresis nocturna).
 • Mod hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi).
 • Ved meget stor urindannelse (diabetes insipidus).

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Tag ikke Desmopressin 2care4 hvis du: 

 • Har unormal stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer.
 • Har dårligt hjerte eller andre sygdomme, som du får vanddrivende medicin for.
 • Har nyresygdom.
 • Har kendt lavt natrium i blodet.
 • Har for meget af et hormon, der nedsætter din dannelse af urin.
 • Er allergisk over for desmopressin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Desmopressin 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Desmopressin 2care4.
 

Hvis du tager Desmopressin 2care4 mod ufrivillig natlig vandladning, skal du drikke så lidt som muligt fra 1 time før du tager Desmopressin 2care4 til næste morgen (mindst 8 timer).
 

Du skal stoppe behandlingen og søge læge, hvis du får: 

 • Væskeophobning i kroppen (hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper).
 • Infektioner, feber eller betændelse i mave og tarm.

 

Kontakt lægen, før du tager Desmopressin 2care4 frysetørrede tabletter, hvis: 

 • du er 65 år eller derover.
 • dine nyrer ikke fungerer normalt.

Brug af anden medicin sammen med Desmopressin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Fortæl lægen, hvis du er i behandling med medicin mod: 

 • depression (tricykliske antidepressiva, SSRI).
 • sindssygdom (chlorpromazin).
 • epilepsi (carbamazepin).
 • smerter (NSAID).
 • diarré (loperamid).
 • diabetes (medicin i sulfonyluringruppen, især chlorpropamid).

Brug af Desmopressin 2care4 sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Desmopressin 2care4 frysetørrede tabletter i forbindelse med et måltid, da mad kan nedsætte virkningen af Desmopressin 2care4 frysetørrede tabletter. 

 

Vigtigt: Du skal drikke så lidt som muligt i perioden 1 time før til 8 timer efter, at du har taget Desmopressin 2care4 frysetørrede tabletter. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må kun tage Desmopressin 2care4 frysetørrede tabletter efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Du kan amme, selv om du tager Desmopressin 2care4 frysetørrede tabletter. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desmopressin 2care4 frysetørrede tabletter påvirker ikke arbejds- sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Desmopressin 2care4 indeholder mannitol.

Desmopressin 2care4 indeholder mannitol, som kan have en mild afførende virkning. 

3. Sådan skal du tage Desmopressin 2care4

Tag altid Desmopressin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Du skal lægge den frysetørrede tablet under tungen, hvor den opløses. Du må ikke drikke vand samtidig med, du tager den frysetørrede tablet. 

Den sædvanlige dosis er

Hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi): 

Voksne: 

Dosis er individuelt. Startdosis er normalt 60 mikrogram ved sengetid. Hvis du ikke mærker nogen virkning kan lægen sætte dosis op efter 1 uge til 120 mikrogram. Herefter evt. til på 240 mikrogram. 

 

Ufrivillig natlig vandladning (enuresis nocturna): 

Børn fra 5 år: 

Dosis er individuelt. Startdosis er normalt 120 mikrogram ved sengetid. Er du i langtidsbehandling skal du hver 3. måned holde en pause på en uge. 

 

Diabetes insipidus: 

Voksne og børn: 

Dosis er individuelt. Startdosis er normalt 60 mikrogram 3 gange daglig. Oftest er den daglige vedligeholdelsesdosis på 60-120 mikrogram 3 gange daglig. 

 

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion 

Tal med lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Ældre 

Ældre patienter og patienter med lavt natrium i blodet (den lave side af det der kaldes normalt), kan have en øget risiko for hyponatriæmi (for lavt natrium i blodet), som er en alvorlig bivirkning (se afsnit 4). 

 

Brug til børn 

Desmopressin 2care4 er indiceret hos patienter med diabetes insipidus, og ufrivillig natlig vandladning. Den anbefalede dosering er den samme som for voksne. 

Brugsanvisning:

 1. Fjern endestykket helt, begyndende fra det hjørne, hvor symbolet af en hånd er printet.
 2. Knæk blisterenheden fri langs den lodrette stiplede linje.
  Desmopressin "2care4" 2care4 ApS, frysetørrede tabletter 60 mikrogram
 3. Træk folien af. Start i hjørnet med den printede pil. Den frysetørrede tablet kan herefter fjernes fra pakningen.
  Desmopressin "2care4" 2care4 ApS, frysetørrede tabletter 60 mikrogram
 4. For at få fat i den næste frysetørrede tablet, trækkes blisterenheden fra langs den vandrette stiplede linje.
  Desmopressin "2care4" 2care4 ApS, frysetørrede tabletter 60 mikrogram

Hvis du har taget for mange Desmopressin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Desmopressin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Du kan få væskeophobning i kroppen, hovedpine, kvalme, kramper, og bevidstløshed kan optræde. 

Hvis du har glemt at tage Desmopressin 2care4

Glemmer du en dosis, så fortsæt med almindelig dosering. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Desmopressin 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkningerne og hyppigheden af bivirkningerne er forskellig alt efter årsagen til din behandling. 

Følgende ord er brugt til at beskrive, hvor ofte bivirkningerne har været rapporteret: 

Meget almindelige bivirkninger: (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede). 

Almindelige bivirkninger: (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede). 

Ikke almindelige bivirkninger: (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede). 

Sjældne bivirkninger: (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede). 

Meget sjældne bivirkninger: (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede). 

Hyppighed ikke kendt: (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). 

 

Hvis væskeindtagelsen ikke begrænses som beskrevet her i indlægssedlen, kan unormal meget væske ophobes i kroppen, hvilket kan føre til hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper. 

 

Ved behandling af diabetes insipidus, og sengevædning hos børn: 

Alvorlige bivirkninger,

Hyppighed ikke kendt: Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød, brystsmerter og evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring og koma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. Kramper, kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Andre bivirkninger 

Almindelige: Hovedpine. 

 

Ikke almindelige: Hurtigt skiftende følelser, aggressivitet, kvalme, mavesmerter, opkastning, diarré, symptomer fra urinblære og urinveje, hævende hænder, arme, fødder og/eller ben, træthed. 


Sjælden: Angstsymptomer, mareridt, humørsvingninger, søvnighed (somnolens), højt blodtryk, irritation. 

 

Hyppighed ikke kendt: Abnorm adfærd, emotionelle forstyrrelser, depression, halluciationer, søvnløshed, koncentrationsforstyrrelser, øgede muskelbevægelser (psykomotorisk hyperaktivitet), næseblod, udslæt, allergisk hudinflammation, svedtendens, nældefeber. 

 

Ved behandling af hyppig natlig vandladning hos voksne: 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige: For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring og koma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Hyppighed ikke kendt: Allerigiske reaktioner med pludselig hududsæt, åndenød, brystsmerter og evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. Hypernatriæmi (højt natriumindhold i blodet), kramper, koma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Andre bivirkninger 

Meget almindelige: Hovedpine. 

 

Almindelige: Svimmelhed, højt blodtryk, kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse, opkastning, symptomer fra urinblære og urinveje, hævede hænder, arme, fødder og/eller ben, træthed. 

 

Ikke almindelige: Søvnløshed, søvnighed (somnolens), snurren eller prikken i hænder eller fødder, synsforstyrrelser, svimmelhed, hjertebanken, lavt blodtryk når man rejser sig op, åndenød, fordøjelsesbesvær, forøget dannelse og afgang af tarmgasser, oppustethed, svedtendens, kløe, hududslæt, nældefeber, muskelspasmer, muskeltræthed, utilpashed, brystsmerter, influenzalignende symptomer, vægtstigning, stigning i leverenzymer, lavt kaliumindhold i blodet. 

 

Sjældne: Konfusion, allergisk hudinflammation. 

 

Hyppighed ikke kendt: Dehydrering (væskemangel), kraftesløshed. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Desmopressin 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i original yderpakning for at beskytte mod lys og fugt. 

 

Tag ikke Desmopressin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desmopressin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: 60 mikrogram desmopressin.
 • Øvrige indholdsstoffer: gelatine, mannitol (E421) og vandfri citronsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Desmopressin 2care4 60 mikrogram er en hvid, rund frysetørret tablet med en dråbe præget på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

Desmopressin 2care4 fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 frysetørrede tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Desmopressin 2care4 svarer til Minirin frysetørrede tabletter. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...