Losartanka./HClthiazid 2care4

filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 

100 mg/12,5 mg, Filmovertrukne tabletter 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4
 3. Sådan skal du tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 er en kombination af en angiotensin II-receptor-antagonist (losartankalium) og et vanddrivende lægemiddel (hydrochlorthiazid). 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 anvendes til behandling af essentiel hypertension (forhøjet blodtryk). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4:

 • hvis du er allergisk over for losartankalium, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for andre sulfonamid- afledte stoffer (f.eks. andre thiazider, nogle antibakterielle stoffer såsom cotrimoxazol, spørg lægen, hvis du er i tvivl om, hvad det er)
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Det er også bedst at undgå Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 tidligt i graviditeten - Se ”Graviditet og amning”)
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion
 • hvis dine nyrer ikke danner urin
 • hvis du har lavt kalium, lavt natrium eller højt kalcium, som ikke kan korrigeres ved behandling
 • hvis du har urinsur gigt
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 hvis du: 

 • tidligere har haft hævelse af ansigt, læber, svælg og/eller tunge.
 • tager vanddrivende medicin.
 • er på saltbegrænset diæt.
 • kaster/har kastet voldsomt op eller har/har haft kraftig diarré.
 • har nedsat nyrefunktion.
 • har forsnævring af de blodkar, der fører til nyrerne (nyrearteriestenose), kun har én velfungerende nyre eller er nyretransplanteret.
 • har eller har haft nedsat leverfunktion.
 • har primær hyperaldosteronisme (øget udskillelse af binyrebarkhormonet aldosteron).
 • har hjertesygdom med forsnævring af blodkar eller sygdom i hjernens blodkar.
 • har nedsat hjertefunktion.
 • har aorta- eller mitralklapstenose (forsnævring af hjerteklapperne eller hypertrofisk kardiomyopati (en sygdom der medfører fortykkelse af hjertemuskulaturen.
 • er af afrikansk afstamning.
 • er gravid. Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Losartankalium/ hydrochlortiazid 2care4 tidligt i graviditeten og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (Se afsnittet ”Graviditet og amning”).
 • har sukkersyge.
 • har øget indhold af urinsyre i blodet eller urinsyregigt.
 • har eller har haft en allergisk tilstand, astma eller en tilstand som kan medføre ledsmerter, hududslæt, og feber (systemisk lupus erythematosus).
 • har højt indhold af kalcium eller lavt indhold af kalium, eller hvis du er på diæt med lavt kalium.

 

Hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk: 

 • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge.
 • aliskiren.

 

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.
 

Se også information under overskriften ”Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4”.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve- kontrol, at du er i behandling med Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:
 

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).
Vanddrivende midler såsom hydrochlorthiazid, som er i Losartankalium/ hydrochlorthiazid 2care4 kan påvirke andre typer medicin. Medicin, som indeholder lithium må ikke tages sammen med Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 uden lægens nøje overvågning. Særlige forsigtighedsregler (f.eks. blodprøver) kan være hensigtsmæssige, hvis du tager kaliumtilskud, salterstatninger med kalium eller kaliumbesparende medicin (f.eks. spironolacton, triamteren, amilorid), anden vanddrivende medicin, visse afføringsmidler, medicin til behandling af urinsur gigt, medicin til at kontrollere hjerterytmen eller diabetes (medicin taget gennem munden eller insulin).
Det er ligeledes vigtigt for lægen at vide, hvis du tager 

 • medicin til behandling af tuberkulose (rifampicin)
 • anden medicin til at nedsætte blodtrykket
 • medicin til behandling af cancer
 • smertestillende medicin, NSAID, acetylsalicylsyre
 • medicin mod svampeinfektioner (fluconazol)
 • colestipolresiner mod forhøjet kolesterol, såsom kolestyraminer
 • muskelafslappende medicin (tubocurarin)
 • sovetabletter
 • opiod medicin såsom morfin
 • ”pressoraminer” såsom adnenalin og andre lægemidler fra samme gruppe
 • korticosteroider, ACTH, der bruges til at undersøge, om dine binyrer fungerer normalt
 • diabetesmedicin til at tage gennem munden eller insulin
 • sødemidler (glycyrrhizin)
 • kalktilskud
 • lægemidler mod depression og psykose (baclofen, amifostin, lithium)
 • antikolinerge lægemidler (atropin, biperiden)
 • medicin mod epilepsi (carbamazepin)
 • medicin, der hæmmer immunforsvaret, som du f.eks. kan få efter en organtransplantation (cyclosporin).

 

Informer også lægen om, at du tager Losartankalium/hydrochlorid 2care4, hvis du skal røntgenundersøges og have et jodholdigt kontrastmiddel. 

Brug af Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal helst ikke drikke alkohol, mens du tager disse tabletter: alkohol og Losartankalium/ hydrochlorthiazid 2care4 kan øge hinandens virkning.
 

Salt i kosten i meget store mængder kan modvirke virkningen af Losartankalium/hydrochlorhiazid 2care4.
 

Losartankalium/hydrochlorhiazid 2care4 tabletter kan tages med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Losartankalium/hydrochlortiazid 2care4 og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.
Du bør ikke tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.
 

Amning
Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller vil starte med at amme.
Losartankalium/ hydrochlorthiazid 2care4 frarådes til mødre, som ammer, da hydrochlorthiazid går over i modermælken. Din læge kan vælge en anden behandling for dig, hvis du ønsker at amme. Især hvis barnet er nyfødt eller for tidlig født. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning
af dosis give bivirkninger som svimmelhed og døsighed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 indeholder lactose

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Tag altid Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 frarådes til patienter i dialyse. 

Væske og/eller natriummangel bør korrigeres før brug af Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4. 

Den sædvanlige dosis er

Forhøjet blodtryk 

Den sædvanlige dosis til de fleste patienter med forhøjet blodtryk er 50mg/12,5 mg dagligt. Dosis kan øges til 100mg/25 mg dagligt. Den højeste daglige dosis er 100 mg/25 mg én gang dagligt. 

 

Du skal tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 hele med et glas vand og kan tages sam- men med andet blodtryksnedsættende medicin. Generelt opnås den blodtryksnedsænkende virkning inden for 3-4 uger efter behandlingsstart. 

 

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge Losartankalium/hydrochlortiazid 2care4 til alle de anførte doseringer. 

 

Ældre 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge 

Der er ingen erfaring med brugen af Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 til børn. Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 bør derfor ikke gives til børn. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Patienter der er i dialyse bør ikke tage Losartankalium/ hydrochlorthiazid 2care4. 

Hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion må du ikke tage dette lægemiddel. Tal med lægen. 

 

Nedsat leverfunktion 

Hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion, må du ikke tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4. Tal med lægen. 

Hvis du har taget for mange Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). I tilfælde af en overdosis skal du omgående kontakte lægen, så du hurtigt kan få lægelig behandling. 

 

Overdosis kan medføre fald i blodtrykket, hjertebanken, langsom puls, ændringer i blodets sammensætning og væskemangel. 

Hvis du har glemt at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage Losartankalium/ hydrochlorthiazid 2care4 tabletter og straks fortælle lægen om det eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital: En alvorlig allergisk reaktion (udslæt, kløe, hævelse af ansigt, læber, mund eller svælg, som kan gøre det svært at synke eller trække vejret). 

Dette er en alvorlig, men sjælden bivirkning, som rammer mellem 1 og 10 af 10.000 patienter. Du kan få brug for hurtig lægehjælp eller indlæggelse på hospital. 

 

Almindelige (kan forekomme hos 1 ud af 10 patienter): 

 • Hoste, infektion i øvre luftveje, tilstoppet næse, bihulebetændelse, lidelser i bihulerne
 • Diarré, mavesmerter, kvalme, fordøjelsesbesvær
 • Muskelsmerter eller muskelkramper, smerter i benene, rygsmerter
 • Søvnløshed, hovedpine, svimmelhed
 • Svaghed, træthed, smerter i brystet
 • Øget indhold af kalium (hvilket kan medføre unormal hjerterytme), nedsat hæmoglobin
 • Nedsat nyrefunktion, akut nyresvigt
 • For lavt blodsukkerindhold

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos 1 ud af 100 patienter): 

 • Almen sløjhed, bleghed samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. blodmangel eller forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader og evt. andre forandringer i blodet).
 • Manglende appetit, øget koncentration af urinsyre eller regulær urinsur gigt, øget blodsukker, unormal koncentration af elektrolytter i blodet
 • Angst, nervøsitet, panikangst (tilbagevendende angstanfald), forvirring, depression, unormale drømme, søvnforstyrrelser, søvnighed, hukommelsesbesvær
 • Stikken og prikken eller lignende fornemmelser, smerter i arme og ben, rysten, migræne, besvimelse
 • Sløret syn, ser tingene i gult skær, brænden og stikken i øjnene, betændelse i øjets bindehinde, nedsat syn
 • Ringen, summen, brølen eller klikken i ørerne
 • Lavt blodtryk, som kan være forbundet med stillingsændringer (føler sig ør eller svag, når man rejser sig op), angina pectoris (smerter i brystet), unormalt hjerteslag, lettere slagtilfælde (forbigående iltmangel i hjernen), hjerteanfald, hjertebanken
 • Betændelse i blodkarrene, som ofte er forbundet med hududslæt eller blå mærker
 • Ondt i halsen, kortåndethed, bronkitis, lungebetændelse, vand i lungerne (som giver problemer med at trække vejret), næseblod, løbende næse, tilstopning
 • Forstoppelse, luftafgang fra tarmen, mavegener, mavekramper, opkastning, mundtørhed, betændelse i spytkirtlen, tandpine
 • Gulsot (gulfarvning af øjne og hud), betændelse i bugspytkirtlen
 • Nældefeber, kløe, betændelse i huden, hududslæt, rødme af huden, lysfølsomhed, tør hud, rødmen, svedtendens, hårtab
 • Smerter i arme, skuldre, hofter, knæ eller andre led, hævede led, stivhed, muskelsvaghed
 • Hyppig vandladning også om natten, unormal nyrefunktion herunder nyrebetændelse, urinvejsinfektion, sukker i urinen
 • Nedsat seksuallyst, impotens
 • Hævelse af ansigtet, feber
 • Vand i kroppen
 • Nervebetændelse
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112
 • Uregelmæssig puls (Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.)
 • Mindre blødning i hud og slimhinder
 • Kramper

 

Sjælden (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Leverbetændelse, unormale leverfunktions-prøver.
 • Øget kalium mængde i blodet (Hyperkaliæmi)
 • Allergisk reaktion med lokale hævelser
 • Overfølsomhed
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (Kan være livsfarligt). Ring 112.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed. Kan være livsfarligt, ring 112.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Uforklarlige muskelsmerter med mørk (tefarvet) urin (rhabdomyolyse)
 • Smagsforstyrrelser
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling ved ændring af dosis.
 • Abnorm leverfunktion
 • Influenzalignende symptomer
 • Utilpashed
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. (Kontakt lægen)
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, blodprøver herunder leverfunktion etc., som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 30 °C. 

 

Brug ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 efter den udløbsdato, der står på 

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 indeholder:

 • Aktive stoffer: 100 mg losartankalium svarende til 91,52 mg losartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, præfelatineret majsstivelse, kolloid vandfri Silica, magne- siumstearat, hypromellose, macrogol 400 og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 100 mg/12,5 mg er hvide, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter. 

 

Pakningsstørrelser 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 fås i pakningsstørrelser á 100 mg/12,5 mg 28 og 98 filmovertrukne tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 svarer til Losarstad Comp. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret Juni 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...