Airflusan Forspiro

inhalationspulver 50+500 mikrogram

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Airflusan® Forspiro® 50 mikrogram/250 mikrogram/dosis, inhalationspulver, afdelt  

 

Airflusan® Forspiro® 50 mikrogram/500 mikrogram/dosis, inhalationspulver, afdelt  

Salmeterol/fluticasonpropionat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airflusan Forspiro
 3. Sådan skal du bruge Airflusan Forspiro
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram/dosis bruges til at behandle:  

 • Astma

 

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram/dosis anvendes til at behandle: 

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

 

Denne sygdom er kendetegnet ved vedvarende vejrtrækningsproblemer på grund af indsnævrede luftveje, ofte
ledsaget af hoste og slim. Dette lægemiddel nedsætter antallet af opblussende KOL- symptomer.
Dette lægemiddel indeholder to aktive stoffer. 

 • Salmeterol: et langtidsvirkende stof, der udvider luftvejene
 • Fluticason: et binyrebarkhormon, der mindsker hævelse og inflammation (en betændelseslignende tilstand) i lungerne.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airflusan Forspiro

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Airflusan Forspiro

 • hvis du er allergisk over for salmeterol, fluticason eller det øvrige indholdsstof i Airflusan Forspiro (angivet i afsnit 6), hvilket er lactosemonohydrat (som indeholder små mængder af mælkeproteiner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Airflusan Forspiro hvis du har: 

 • hjertesygdom, herunder uregelmæssigt eller hurtigt hjerteslag
 • overaktiv skjoldbruskkirtel
 • forhøjet blodtryk
 • sukkersyge
 • lavt indhold af kalium i blodet
 • nuværende eller tidligere tuberkulose, eller andre infektioner i lungerne.


Patienter med KOL har større risiko for at udvikle lungebetændelse, hvis de får Airflusan Forspiro. Der er en større risiko for at få lungebetændelse, hvis du ryger, er ældre, er undervægtig eller har svær KOL.
 

Airflusan Forspiro forebygger åndenød og hvæsende vejrtrækning. Vær opmærksom på, at lægemidlet ikke virker ved pludselig opstået åndenød eller hvæsende vejrtrækning.
Hvis du får sådan et anfald med åndenød, skal du bruge en hurtigtvirkende anfaldsmedicin, såsom salbutamol.
 

Hvis dit barn bruger Airflusan Forspiro i længere tid, er det nødvendigt at få målt højdevæksten regelmæssigt hos lægen. 

 

Kontakt omgående lægen, hvis din astma eller vejrtrækning bliver værre. Du kan eventuelt føle, at: 

 • din hvæsende vejrtrækning forværres
 • du får trykken for brystet oftere end normalt
 • du får øget behov for din hurtigvirkende anfaldsmedicin.

Hvis noget af ovennævnte sker for dig, skal du fortsætte med at bruge Airflusan Forspiro, men du må ikke øge antallet af inhalationer.
Din lungesygdom kan forværres, og du kan blive alvorligt syg. Kontakt lægen. Du kan have brug for yderligere behandling. 

Børn

Airflusan Forspiro anbefales ikke til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Airflusan Forspiro

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Følgende lægemidler kan påvirke Airflusan Forspiro eller blive påvirket af Airflusan Forspiro: 

 • lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk, hjertesygdomme eller andre sygdomme, der indeholder aktive stoffer, der ender på "lol" (betablokkere), såsom atenolol, propranolol og sotalol
 • lægemidler til behandling af virus, såsom ritonavir
 • lægemidler til behandling af svampeinfektioner, såsom ketoconazol, itraconazol og erythromycin
 • binyrebarkhormoner, der indtages gennem munden eller via indsprøjtning: lægemidler til behandling af inflammation (en betændelseslignende tilstand) eller forebyggelse af afstødning af et transplanteret organ.
 • diuretika, også kendt som " vanddrivende medicin", til behandling af forhøjet blodtryk.
 • andre bronkodilatatorer (f.eks. salbutamol).
 • medicin, der indeholder xanthiner. Disse bruges ofte til at behandle astma.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Lægen vil vurdere, om du i så fald kan bruge Airflusan Forspiro. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Airflusan Forspiro påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Airflusan Forspiro indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du bruge Airflusan Forspiro

Brug altid Airflusan Forspiro nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets 

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Der findes lægemidler med andre styrker af salmeterol/fluticason, der kan anvendes til doseringer, der ikke kan opnås med Airflusan Forspiro. 

 

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram/dosis: 

 • Astma

Den anbefalede dosis til voksne og børn på 12 år og derover er:
En inhalation to gange dagligt. Lægen vil regelmæssigt kontrollere dine astmasymptomer.
 

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram/dosis: 

 • Astma

Den anbefalede dosis til voksne og børn på 12 år og derover er:
En inhalation to gange dagligt. Lægen vil regelmæssigt kontrollere dine astmasymptomer. 

 • Kronisk obstruktiv lungesygdom

Den anbefalede dosis til voksne er: En inhalation to gange dagligt. 

 

Hvis du opnår kontrol over dine symptomer med to inhalationer af Airflusan Forspiro om dagen, vil lægen eventuelt nedsætte din dosis til én inhalation om dagen: 

 • én inhalation om aftenen, hvis du har symptomer om natten
 • én inhalation om morgenen, hvis du har symptomer om dagen.

Anvendelse

Brug Airflusan Forspiro hver dag efter lægens anvisninger, helst lige før et måltid om morgenen og/eller om aftenen.
Skyl munden med vand efter brug.
 

Hvis du ikke bruger Airflusan Forspiro rigtigt eller efter lægens anvisninger, kan dine vejrtrækningsproblemer forværres. For at få det bedste behandlingsresultat skal du bruge Airflusan Forspiro hver dag, også selvom du ikke har nogen symptomer. 

Brugervejledning

Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil vise dig, hvordan du skal bruge inhalatoren, og regelmæssigt kontrollere, at du bruger den korrekt.
Inhalatoren indeholder 60 doser med medicin i pulverform i en sammenrullet foliestrip. Inhalatoren har en dosistæller, der viser, hvor mange doser du har tilbage, og som tæller ned fra 60 til 0. Når du når til de sidste 10 doser, vises tallene på en rød baggrund.
Inhalatoren kan ikke genfyldes. Når den er tom, skal du bortskaffe den og erstatte den med en ny. 

Airflusan Forspiro 2care4 ApS, inhalationspulver 50+250 mikrogram 

Inden brug af inhalatoren

 • Åbn den gennemsigtige låge til kammeret på siden af inhalatoren.
 • Fjern foliestrippen fra kammeret: Riv forsigtigt hele foliestrippen af mod "tænderne" ved kammeret, som vist nedenfor. Undgå at trække eller hive i strippen.

Airflusan Forspiro 2care4 ApS, inhalationspulver 50+250 mikrogram 

 • Luk lågen til kammeret og bortskaf strippen.


Vigtigt:  

Efterhånden som du bruger inhalatoren, vil kammeret gradvist blive fyldt op med brugte strips. Det stykke af foliestrippen, der har sorte streger, indeholder ikke medicin. På et tidspunkt vil de nummererede dele af strippen komme til syne i kammeret på siden af inhalatoren.
Lad ikke mere end 3 stykker af foliestrippen samle sig i kammeret, da det kan blokere inhalatoren. Riv forsigtigt strippen af, som vist ovenfor, og bortskaf den på sikker vis. 

Brug af inhalatoren

Hold inhalatoren i hænderne, som vist på billederne.
 

1. Åbn 

Airflusan Forspiro 2care4 ApS, inhalationspulver 50+250 mikrogram 

 • Åbn beskyttelseshætten i nedadgående retning, så mundstykket kommer til syne
 • Tjek hvor mange doser, der er tilbage på dosistælleren.

 

2. Klargør dosis 

Airflusan Forspiro 2care4 ApS, inhalationspulver 50+250 mikrogram 

 • Løft kanten af det hvide topstykke op.
  Sørg for, at sidekammeret er lukket.
  Husk: Du skal først løfte det hvide topstykke op, når du er klar til at inhalere en dosis af medicinen. Hvis du klargør en dosis uden at inhalere, kan dosis gå tabt.

 

Airflusan Forspiro 2care4 ApS, inhalationspulver 50+250 mikrogram 

 • Åbn: Før det hvide topstykke helt til siden, indtil du hører et klik.
  Denne bevægelse sætter en ny dosis på plads med et nyt tal på toppen.

 

Airflusan Forspiro 2care4 ApS, inhalationspulver 50+250 mikrogram 

 • Luk: Luk det hvide topstykke helt, så det klikkes tilbage til udgangspositionen.
  Inhalatoren er nu klar til øjeblikkelig brug.


3. Inhalér 

 • Hold inhalatorens mundstykke på afstand af munden, og pust ud, så meget du kan, uden ubehag. Pust aldrig direkte ind i inhalatoren, da det kan påvirke dosis.
 • Hold inhalatoren vandret med beskyttelseshætten pegende nedad.
 • Luk læberne godt sammen om mundstykket.
 • Tag en jævn og dyb indånding gennem inhalatoren, ikke gennem næsen.

Airflusan Forspiro 2care4 ApS, inhalationspulver 50+250 mikrogram 

 • Fjern inhalatoren fra munden og hold vejret i 5-10 sekunder, eller så længe du kan uden ubehag.
 • Ånd så langsomt ud, men ikke ind i inhalatoren.
 • Luk beskyttelseshætten over mundstykket.
 • Skyl munden med vand, og spyt det ud.
  Dette kan være med til at forebygge hæshed og svampeinfektion i mund og svælg.


Rengøring 

 • Tør om nødvendigt ydersiden af mundstykket af med en ren og tør serviet.
 • Forsøg ikke at skille inhalatoren ad for at rengøre den eller af nogen anden årsag!
 • Brug ikke vand eller vådservietter til at rengøre inhalatorens dele, da fugt kan påvirke dosis!
 • Indfør aldrig nåle eller andre skarpe genstande i mundstykket eller nogen anden del, da det kan beskadige inhalatoren.

Hvis du har brugt for meget Airflusan Forspiro

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Airflusan Forspiro, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Symptomerne på overdosering er: 

 • hovedpine
 • hurtig puls
 • muskelsvaghed
 • ledsmerter
 • rysten/skælven
 • Svimmelhed
 • Forhøjet blodtryk


Hvis du har brugt større doser over en længere periode, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet. Det skyldes, at store doser af Airflusan Forspiro kan nedsætte den mængde af steroidhormoner, der bliver dannet i binyrerne. 

Hvis du har glemt at bruge Airflusan Forspiro

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag din næste dosis som normalt. 

Hvis du holder op med at bruge Airflusan Forspiro

Du må ikke pludseligt stoppe med at anvende Airflusan Forspiro eller nedsætte dosis uden lægens tilladelse, da det kan forværre dine vejrtrækningsproblemer og i meget sjældne tilfælde medføre bivirkninger.
Disse omfatter: 

 • mavesmerter
 • træthed og manglende appetit
 • opkastning og diarré
 • vægttab
 • hovedpine eller døsighed
 • lavt indhold af kalium i blodet
 • lavt blodtryk og krampeanfald.

Hvis du får en infektion eller er udsat for ekstreme belastninger (f.eks. en operation eller efter en alvorlig ulykke), kan du i meget sjældne tilfælde få lignende bivirkninger. For at forebygge sådanne symptomer vil lægen eventuelt ordinere yderligere kortikosteroider (såsom prednisolon).
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Allergiske reaktioner: Du kan opleve, at din vejrtrækning bliver dårligere efter inhalation af AirFluSal Forspiro. Du kan få meget hvæsende vejrtrækning og hoste. Du kan også opleve kløe, udslæt (nældefeber) og hævelse (oftest af ansigt, læber, tunge eller svælg) eller du kan muligvis opleve, 

at dit hjerte slår meget hurtigt eller du føler dig svimmel og ør (kan føre til 

kollaps eller besvimelse). Hvis du oplever disse bivirkninger, eller de indtræder pludseligt, efter at du har brugt AirFluSal Forspiro, skal du omgående kontakte lægen. Allergiske reaktioner 

på AirFluSal Forspiro er ikke almindelige (de kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede). 

 

Andre bivirkninger kan forekomme med følgende hyppigheder: 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede) 

 • hovedpine. Denne bivirkning aftager som regel, når behandlingen fortsættes
 • øget antal forkølelser hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede) 

 • svampeinfektion (trøske), der viser sig som råhvide/gullige pletter i mund og svælg og/eller hæshed. Skyl munden med vand, og spyt det ud umiddelbart efter hver inhalation. Din læge vil eventuelt ordinere medicin til behandling af svampeinfektionen
 • ømme, hævede led og muskelsmerter
 • muskelkramper
 • irritation i svælget. Skyl munden med vand, og spyt det ud umiddelbart efter hver inhalation
 • hæshed og talebesvær

 

Der er desuden indberettet følgende bivirkninger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 

 • betændelse i lunger og/eller luftveje Fortæl det til lægen, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer:
  • øget slimdannelse
  • ændringer i slimets farve
  • feber
  • kulderystelser
  • øget hoste
  • øgede vejrtrækningsproblemer
 • blå mærker og knoglebrud hvor som helst på kroppen
 • bihulebetændelse
 • lavt indhold af kalium i blodet (du kan få uregelmæssig puls, muskelsvaghed og/ eller kramper)

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede) 

 • meget hurtig puls (takykardi)
 • rysten og hurtig eller uregelmæssig puls (hjertebanken). Dette er som regel harmløst og aftager ved fortsat behandling
 • angst. Denne bivirkning optræder primært hos børn
 • øgede blodsukkerniveauer. Hvis du har sukkersyge, kan det være nødvendigt at kontrollere dit blodsukker hyppigere og eventuelt justere doseringen af din sukkersygemedicin
 • søvnforstyrrelser
 • udslæt
 • brystsmerter
 • uklar øjenlinse (grå stær)
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga.
  for lavt kalium i blodet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede) 

 • vejrtrækningsproblemer eller forværring af hvæsende vejrtrækning umiddelbart efter inhalation af Airflusan Forspiro. Stop med at bruge Airflusan Forspiro hvis dette skulle ske, og brug din hurtigtvirkende anfaldsmedicin som hjælp til din vejrtrækning. Kontakt omgående lægen.
 • unormal produktion af visse hormoner, særligt hvis du bruger høje doser af denne medicin i længere tid.
  Tegnene herpå er:
  • langsommere vækst hos børn og unge
  • knogleskørhed
  • øget tryk i øjet (grøn stær)
  • vægtøgning
  • rundt fuldmåneansigt (Cushings syndrom)Du skal gå til regelmæssig kontrol for disse bivirkninger hos lægen, der vil sørge for, at du får den lavest mulige dosis af Airflusan Forspiro.
 • adfærdsændringer, såsom usædvanligt høj aktivitet eller irritabilitet. Disse bivirkninger optræder primært hos børn.
 • uregelmæssige eller ekstra hjerteslag.
  Kontakt lægen, men stop ikke brugen af Airflusan Forspiro, medmindre lægen anviser det.
 • Betændelse i slimhinden
 • Nældefeber
 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebetændelse).
  (evt. henvisning til særlige forholdsregler).
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed. (Ring 112)


Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Depression, aggression (primært hos børn)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/ 250 mikrogram/dosis indeholder:

 • Aktive stoffer: salmeterol og fluticason. Hver afmålt dosis af Airflusan Forspiro afgiver 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 250 mikrogram fluticasonpropionat. Dette svarer til en leveret dosis på:
  45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 233 mikrogram fluticasonpropionat.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat.
 • Airflusan Forspiro 50 mikrogram/ 500 mikrogram/dosis indeholder:

 • Aktive stoffer: salmeterol og fluticason. Hver afmålt dosis af Airflusan Forspiro afgiver 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 500 mikrogram fluticasonpropionat. Dette svarer til en leveret dosis på:
  45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 465 mikrogram fluticasonpropionat.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

I den lilla plastinhalator til tørpulver er der en aluminiumblister indeholdende 60 doser pulverblanding.
Hver dosis er afdelt.
 

Pakningsstørrelser: 

Airflusan Forspiro fås i en pakningsstørrelse á 1 eller 3 inhalator(er) som indeholder 60 doser.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V  

 

Airflusan® og Forspiro® er registrerede varemærker, der tilhører Novartis AG.
 

Airflusan® Forspiro® svarer til AirFluSal® Forspiro®. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...