Medrol®

tabletter 32 mg og 100 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Medrol® 32 mg og 100 mg tabletter  

methylprednisolon 

 

Medrol® er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Enterprises SARL. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere De vil vide.
 • Lægen har ordineret Medrol til Dem personligt.
  Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
  Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Medrol
 3. Sådan skal De tage Medrol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Medrol er et syntetisk binyrebarkhormon, som: 

 • dæmper tegn på betændelse og irritation af vævene såsom rødme, kløe, hævelse, ømhed, smerter og varmefølelse.
 • nedsætter kroppens immunforsvar.
 • forhindrer eller svækker allergi.

 

De kan bruge Medrol tabletter ved leddegigt, blodsygdomme, overfølsomhedssygdomme, nyresygdomme, sygdomme i mavetarmkanalen og sygdomme i immunforsvaret. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Medrol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Medrol, hvis De:

 • er allergisk over for methylprednisolon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Medrol (angivet i punkt 6).
 • har en udbredt svampesygdom; gælder dog ikke lokale svampeinfektioner i f.eks. huden eller mundhulen.

 

Hvis De får Medrol i doser, som dæmper immunforsvaret, må De ikke få visse vaccinationer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Medrol. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Medrol

Tal med lægen inden De tager Medrol, hvis De har: 

 • diabetes, da De muligvis skal have justeret insulindosis.
 • for lavt stofskifte.
 • skrumpelever (levercirrhose).
 • virusinfektion i øjet (herpes simplex).
 • alvorlig tarmsygdom, som tyktarmssygdom med tendens til blødning eller betændelse i tyktarmen.
 • mavesår.
 • fået en blodkar- eller tarmoperation (anastomose) for nylig.
 • tuberkulose, også hvis De har haft tuberkulose.
 • nedsat nyrefunktion.
 • hjerteproblemer.
 • for højt blodtryk eller har hjertesvigt.
 • haft blodprop eller er disponeret for det.
 • knogleskørhed.
 • abnorm muskeltræthed (myasthenia gravis).
 • visse psykiske lidelser f.eks. udtalte humørsvingninger eller tendens til psykose, da behandling med Medrol kan forværre dette.
 • traumatisk hjerneskade.
 • grøn stær.
 • måneansigt med ophobning af kropsfedt på maven og i nakken (Cushings syndrom).
 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.
 • kramper.
 • haft allergi over for et lægemiddel.
 • ændringer i blodets fedtsammensætning.
 • svulst i binyremarven (fæokromocytom).

De skal straks kontakte lægen, hvis De:

 • får blårøde svulster i huden, da det kan være tegn på hudkræft (Kaposis sarkom).
 • får feber og utilpashed, da dette kan være tegn på infektion.
 • får voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.

De skal være opmærksom på følgende:

 • Kontakt lægen, hvis De får smerter i øjet eller problemer med synet (specielt også børn).
 • Ved længerevarende brug kan der opstå grå stær (især hos børn) og grøn stær (forhøjet tryk i øjet) med risiko for skader på synet, samt risiko for infektion med svamp eller virus i øjnene. Lægen vil derfor kontrollere Deres syn, hvis De behandles i længere tid.
 • Fortæl altid, at De er i behandling med Medrol, hvis De skal vaccineres.
 • Længerevarende behandling med Medrol kan nedsætte sædkvaliteten hos mænd.
 • Kontakt lægen, hvis De får en infektion. Medrol kan skjule tegn på infektioner og infektionerne kan blive værre.
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner og NSAID (smertestillende medicin) øger Deres risiko for at få mavesår.
 • Lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumrig diæt.
 • Medrol kan skjule tegn på mavesår, betændelse i bughinden eller andre sygdomme i mave-tarmkanalen.
 • Medrol kan give en nedsat reaktion på hudpriktest (allergi- test), så fortæl altid, hvis De er i behandling med Medrol.
 • Kontakt lægen, hvis De får en allergisk reaktion med udslæt og hævelser.
 • Kontakt lægen, hvis De inden for få dage eller uger efter behandlingsstart eller lige efter De stopper behandlingen med Medrol får personlighedsændringer som humør- svingninger, bliver meget deprimeret, får selvmordstanker, hallucinationer eller søvnløshed.
 • Høje doser af binyrebarkhormoner kan give betændelse i bugspytkirtlen.
 • Ved længerevarende behandling med Medrol kan der opstå fedtophobning omkring rygsøjlen.

Børn og unge

 • De skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller mæslinger. Dette er især vigtigt, hvis De får store doser. Hvis De alligevel kommer i kontakt med smitte, skal De kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn.
 • Medrol kan nedsætte udviklingen og væksten hos nyfødte og børn ved længerevarende brug. Tal med lægen om kontrol.
 • Små børn, der får længerevarende behandling, kan få et forhøjet tryk i hjernen.

 

Fortæl altid, at De er i behandling med Medrol, hvis De skal opereres, har været udsat for en ulykke, får alvorlig infektioner eller er udsat for stress. Dette gælder i op til 1 år efter, at De er holdt op med behandlingen. 


Behandling med Medrol kan have en negativ virkning på den måde, calcium omsættes i Deres knogler. Derfor skal De afklare risikoen for knogleskørhed (knogletab og -brud) med Deres læge, specielt hvis De har familiemedlemmer, der tidligere har haft knoglebrud, hvis De ikke dyrker motion regelmæssigt, hvis De er kvinde i overgangsalderen eller har overstået overgangsalderen, eller hvis De er ældre. 


Hvis De skal i behandling med Medrol i længere tid, bør De bære et kort, som fortæller, hvornår behandlingen begyndte, hvilken dosis De tager, hvilket præparat De er i behandling med samt navnet på den læge eller afdeling, som har ordineret behandlingen. Dette kort skal sikre, at De får det rigtige i den rigtige dosis, hvis De bliver indlagt og ikke selv er i stand til at oplyse, at De er i denne behandling. 


Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Medrol. 

Brug af anden medicin sammen med Medrol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 


Medrol kan påvirke virkningen af andre lægemidler, ligesom andre lægemidler kan påvirke virkningen af Medrol. 


Tal med lægen, hvis De er i behandling med: 

 • medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus).
 • medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin, isoniazid).
 • medicin mod svampeinfektion (itraconazol og ketoconazol).
 • medicin mod diabetes.
 • smertestillende medicin (acetylsalicylsyre og NSAID).
 • blodfortyndende medicin.
 • muskelafslappende medicin (neuromuskulær blokker, som pancuronium, vecuronium).
 • medicin mod for højt blodtryk, hjertekrampe (angina pectoris) (diltiazem).
 • prævention (ethinylestradiol, norethisteron).
 • medicin til at forebygge opkastning og kvalme efter operation (aprepitant, fosaprepitant).
 • visse typer medicin til kræft (cyclophosphamid, aminoglutetimid).
 • medicin mod infektioner (clarithromycin, erythromycin, troleandomycin).
 • medicin mod hiv (indinavir, ritonavir).
 • medicin mod abnorm muskeltræthed, som kaldes myasthenia gravis (kolinesterasehæmmere).
 • ikke-kalium besparende vanddrivende medicin (diuretika, amphotericin B, xantener og beta-2-agonister).

 

De skal måske have Deres dosis ændret. 

Brug af Medrol sammen med mad og drikke

De kan tage Medrol sammen med mad og drikke.
Tag mindst et halvt glas vand sammen med Medrol tabletterne.  

 

De skal undgå at drikke grapefrugtjuice, mens De tager Medrol. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 


Graviditet:
De må kun tage Medrol efter lægens anvisning. 


Amning:
Hvis behandlingen er nødvendig, skal De holde op med at amme, da Medrol bliver udskilt i modermælken. Tal med lægen. 


Fertilitet:
Medrol kan nedsætte fertiliteten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Medrol påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis De oplever svimmelhed, synsforstyrrelser, og træthed efter behandling med Medrol, må De ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Medrol 32 mg tabletter indeholder lactose og saccharose

Medrol 32 mg tabletter indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Medrol

Tag altid Medrol nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tag tabletterne med mindst et halvt glas vand. De kan også dele eller knuse tabletterne. 

Dosering

Doseringen af Medrol bliver bestemt for den enkelte patient og afhænger af hvilken sygdom De har, og hvor svær sygdommen er. 

Hvis De har taget for mange Medrol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Medrol tabletter end lægen har foreskrevet.
Akut overdosering af Medrol medfører ingen umiddelbare symptomer. Hyppigt gentagne doser i længere tid kan give bl.a. måneansigt, ophobning af kropsfedt på maven og i nakken (Cushings syndrom) og mange af de andre symptomer, der er nævnt i afsnittet om bivirkninger. 

Hvis De har glemt at tage Medrol

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De tage denne straks, De kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til næste dosis. Tag ikke dobbelt dosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis De holder op med at tage Medrol

De må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal De have en mindre dosis, skal ændringen af dosis ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører eller Deres dosis bliver sat stærkt ned, kan De få en række særdeles ubehagelige symptomer som feber, led- og muskelsmerter og dårlig almentilstand. 

 

Herudover kan der også forekomme: dårlig appetit, kvalme, opkastning, træthed, hovedpine, hudafskalning, vægtab og/eller lavt blodtryk. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nogle bivirkninger afhænger af dosis og behandlingens varighed. 

 

Mange bivirkninger forsvinder, når behandlingen ophører, og bliver sædvanligvis mindre udtalte, hvis dosis sættes ned. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Opblussen af alvorlige betændelser (infektioner), f.eks. herpes, svampeinfektioner, tuberkulose. Kontakt læge.
 • Sløring af alvorlig betændelse. Kontakt læge.
 • Betændelse (infektion) som kan opstå, hvis De har et svækket immunforsvar.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken med svækket reaktion på svære skader, infektioner og operationer. Kontakt lægen.
 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushing-lignende symptomer). Kontakt lægen.
 • Frembrud og forværring af sukkersyge (diabetes) (hyppig vandladning, tørst, træthed). Kontakt læge.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Nedsat vækst hos børn. Tal med lægen.
 • Grå stær (uklart syn).
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort ildelugtende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget vold-somme mavesmerter og meget dårlig almen- tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/anafylaktoid reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. grøn stær, forhøjet tryk i øjet. Kontakt straks læge eller skadestue.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1000 patienter): 

 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (spændte fontaneller). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i maven, voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Meget medtaget almentilstand, voldsomme smerter i maven pga. betændelse i bughinden. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Betændelseslignende tilstand i en knogle med smerter og brud på knoglerne (knoglenekrose).
 • Hos hjertesyge kan der opstå åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. hjertesvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ledlidelse (neuropatisk artropati) med smerte og hævede led. Kontakt læge.
 • Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskel- kramper og forstyrrelser i hjerterytmen (pulsen), kramper i svælget pga. for lidt syre i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Skizofreni. Kontakt læge.
 • Sindssygdom (psykoser). Kontakt læge.
 • Selvmordstanker. Kontakt straks læge.
 • Smerter i lænden med prikkende, snurrende fornemmelser samt kraftløshed i benene på grund af ophobning af fedtvæv på lokaliserede dele af kroppen (epidural lipomatose). Kontakt læge.
 • Mørk plet midt i synsfeltet samt sløret og nedsat syn (nethindeløsning) pga. sygdom i nethinden og årehinden. Kontakt læge.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Psykiske forstyrrelser (herunder depression og opstemthed). Kan være alvorligt. Kontakt læge.

 

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Betændelse (infektioner).
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt læge, hvis De får pludselige smerter i ryggen.
 • Nedsat sårheling.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Hudrødmen, kraftig sveden, strækmærker i huden.
 • Udslæt, kløe, nældefeber.
 • Uren hud/akne (bumser).
 • Muskelsvaghed.
 • Tørst pga. nedsat udskillelse af salt.
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væske- ophobning i kroppen. Tal med lægen.
 • Vand i kroppen. Kontakt læge.
 • Nedsat glukosetolerance.
 • Hudforandringer med ændret fedtfordeling på maven og i nakken.
 • Øget behåring.
 • Punktformede blødninger i huden.
 • Blødninger i huden, mindre blødning i hud og slimhinder.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhed over for lægemidler.
 • Muskelsvaghed og muskelsmerter (myopati). Kontakt læge.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Knoglebrud og sammenfald i rygsøjlen Tal med lægen.
 • Sprængte sener (især achillessenen).
 • Vævsdød.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1000 patienter): 

 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Tal med lægen.

 

Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkninger: 

 • Nedsat dannelse af et eller flere af hypofysens hormoner (hypopituitarisme).
 • Øget behov for insulin og tabletbehandling af diabetes.
 • Udstående øjne.
 • Nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest).
 • Svækkelse af musklerne.
 • Øget appetit (kan give vægtøgning).
 • Dannelse af fedtknuder.
 • Ændringer i blodets fedtsammensætning.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Mani, vrangforestillinger, hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Psykiske forstyrrelser, f.eks. tendens til kraftige følelses- mæssige reaktioner, afhængighed, mental forstyrrelse, personlighedsændringer, humørsvingninger, forvirring, unormal opførsel, angst, søvnløshed, irritation.
 • Hukommelsestab, kognitiv forstyrrelser, svimmelhed, hovedpine.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. for lavt blodtryk.
 • Hikke.
 • Opsvulmet mave, mavesmerter, diarré, halsbrand, kvalme.
 • Menstruationsforstyrrelser.
 • Smerter i leddene, muskelsmerter.
 • Træthed, utilpashed.
 • Feber, led- og muskelsmerter og dårlig almentilstand (ved ophør af behandlingen). Se punkt 3 ”Hvis De holder op med at tage Medrol”.
 • Forhøjede antal hvide blodlegemer. Kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De kontakte læge eller skadestue.

 

Medrol kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal og ændringer i urin- og blodprøver. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Medrol utilgængeligt for børn.
 • Medrol 32 mg må ikke opbevares over 25 °C.
 • Brug ikke Medrol efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester.
  Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medrol tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Methylprednisolon. 1 tablet indeholder henholdsvis 32 mg og 100 mg methylprednisolon.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  32 mg tabletter: Lactosemonohydrat, paraffinolie, calciumstearat, majsstivelse og saccharose.
  100 mg tabletter: Methylcellulose, natriumstivelsesglycolat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og indigotin I (E132).

Udseende og pakningsstørrelser:

Medrol 32 mg er en oval, hvid ellipseformet tablet med ”UPJOHN176” præget på den ene side, og krydskærv på den anden side. Krydskærven er der for, at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at dosere to halve eller fire kvarte tabletter. 

 

Medrol 100 mg er en rund, blå tablet med "UPJOHN3379" præget på den ene side. og krydskærv på den anden side.
Krydskærven er der for, at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at dosere to halve eller fire kvarte tabletter. 

 

Medrol 32 mg fås i pakningsstørrelserne 20 og 60 (3x20) tabletter.
Medrol 100 mg fås i pakningsstørrelserne 20 og 30 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.  

Vijzelweg 32 

8243 PM Lelystad, Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2016.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...