Valsartan/HClthiazid "2care4"

filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg, 160+12,5 mg og 160+25 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4  

80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg og 160 mg/25 mg, filmovertrukne tabletter 

Valsartan og hydrochlorthiazid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4
 3. Sådan skal du tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 bruges til behandling af forhøjet blodtryk, som ikke kontrolleres tilstrækkeligt af et enkelt stof alene.
Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 indeholder to aktive stoffer, der kaldes valsartan og hydrochlorthiazid.
Begge disse stoffer hjælper med at kontrollere forhøjet blodtryk (hypertension).
Valsartan tilhører en gruppe medicin, der kaldes ‘ angiotensin II-hæmmere’, der hjælper med at sænke forhøjet blodtryk. Angiotensin II er et stof, som findes i kroppen og får blodkarrene til at trække sig sammen sådan, at blodtrykket stiger. Valsartan hæmmer virkningen af angiotension II. Derved afslappes blodkarrene og blodtrykket falder.
Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe medicin, der kaldes thiaziddiuretika (også kendt som vanddrivende medicin). Hydrochlorthiazid øger den urinmængde, der udskilles, hvilket ligeledes sænker blodtrykket.
Forhøjet blodtryk øger belastningen af hjertet og blodkarrene. Hvis det ikke behandles, kan det føre til, at blodkarrene i hjernen, hjertet og nyrerne beskadiges, hvilket kan ende med hjerneblødning, hjertesvigt eller nyresvigt.
Forhøjet blodtryk øger risikoen for hjerteanfald. Ved at sænke blodtrykket til et normalt niveau nedsættes risikoen for at få disse lidelser.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 hvis

 • du er allergisk over for valsartan, hydrochlorthiazid, sulfonamidderivater (stoffer der er kemisk beslægtede med hydrochlorthiazid), sojaolie, jordnøddeolie eller et af de øvrige indholdsstoffer i Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • du er mere end 3 måneder henne i graviditeten (det er også bedst at undgå Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 tidligt i graviditeten - se afsnittet om graviditet).
 • du har en alvorlig leversygdom.
 • du har en alvorlig nyresygdom.
 • du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.
 • du ikke er i stand til at lade vandet.
 • mængden af natrium eller kalium i dit blod er lavere end normalt, eller hvis mængden af calcium i dit blod er højere end normalt på trods af behandling.
 • du har urinsyregigt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4, hvis 

 • du tager kaliumbesparende medicin, kaliumtilskud, salttilskud, der indeholder kalium, eller anden medicin, der øger mængden af kalium i dit blod, for eksempel heparin. Din læge kan være nødt til at måle indholdet af kalium i dit blod regelmæssigt.
 • mængden af kalium i dit blod er lav.
 • du har alvorlig natrium- og/eller væskemangel (f.eks. ved diarré eller voldsom opkastning).
 • du tager høje doser af vanddrivende medicin (diuretika).
 • du har en alvorlig hjertesygdom.
 • du lider af forsnævring af blodårerne til nyrerne.
 • du for nylig har fået en ny nyre.
 • du lider af hyperaldosteronisme. Dette er en sygdom, hvor dine binyrer producerer for meget af hormonet aldosteron. Hvis dette gælder for dig frarådes det, at du tager Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4.
 • du har en lever- eller nyresygdom.
 • du har feber, udslæt og ledsmerter, som kan være tegn på lupus erythematosus (SLE, en såkaldt autoimmun sygdom).
 • du har sukkersyge, urinsyregigt, højt indhold af kolesterol eller fedt i blodet.
 • du har haft allergiske reaktioner ved brug af anden blodtrykssænkende medicin af denne type (angiotensin II-hæmmere), eller hvis du har allergi eller astma. Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 kan forårsage, at hudens følsomhed over for sol øges.
 • du tidligere har oplevet hævelse af tunge og ansigt pga. en allergisk reaktion kaldet angioødem, pga. anden medicin (inkl. ACE-hæmmere), skal du fortælle det til din læge. Hvis disse symptomer opstår, når du tager Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4, skal du øjeblikkeligt stoppe med at tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 og aldrig tage det igen. Se også afsnit 4.
 • hvis du oplever synsnedsættelse eller øjensmerter.
  Dette kan være symptomer på et øget tryk inde i øjet og kan opstå inden for få timer til flere uger efter, du har taget Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4. Dette kan føre til varigt synstab, hvis du ikke behandles for det. Der kan være en højere risiko for, at du oplever disse symptomer, hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion over for penicillin eller sulfonamid.
 • Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 kan forårsage, at hudens følsomhed over for sol øges.
 • hvis du tager noget af følgende medicin, der anvendes til at behandle forhøjet blodtryk:
  • "ACE-hæmmer" som f.eks. enalapril, lisinopril, osv.
  • aliskiren

Vær opmærksom på følgende 

Brug af Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 til børn og unge (under 18 år) frarådes.
Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror, du er, eller planlægger at blive gravid.
Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 frarådes i den tidlige periode af graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det bruges på dette tidspunkt (se afsnittet om graviditet).
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Valsartan/ Hydrochlorthiazid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • lithium, medicin, som anvendes til behandling af visse typer psykiske lidelser.
 • medicin, der kan påvirke eller bliver påvirket af blodets kalium indhold, såsom digoxin, et lægemiddel der kontrollerer hjerterytmen.
 • medicin, der kan øge mængden af kalium i blodet, såsom kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger, kaliumbesparende medicin, heparin.
 • medicin, der kan mindske mængden af kalium i dit blod, såsom kortikosteroider, samt visse afføringsmidler (laksantia).
 • diuretika (vanddrivende tabletter), medicin til behandling af urinsyregigt, såsom allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon, lægeordineret D- vitamin eller kalktilskud, medicin mod sukkersyge (lægemidler der synkes eller insulin).
 • anden medicin, der sænker blodtrykket (ACEhæmmere, betablokkere, calciumantagonister, methyldopa, ketanserin, guanethidin, vasodilatorer, direkte reninhæmmere, aliskiren).
 • medicin, der får blodkarrene til at trække sig sammen eller stimulerer hjertet (noradrenalin, adrenalin).
 • medicin der skal øge blodsukkeret (diazoxid).
 • medicin mod kræft (methotrexat, cyclophosphamid).
 • smertestillende medicin (NSAID samt ikke-selektive NSAID, COX-2-hæmmere og acetylsalicylsyre).
 • muskelafslappende lægemidler (tubocurarin).
 • antikolinerge lægemidler (atropin, biperidon).
 • medicin til forebyggelse af influenza (amantadin).
 • medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin, colestipol, vincamin).
 • medicin der bruges ved organtransplantation for at undgå afstødning (ciclosporin).
 • visse antibiotika (tetracykliner, benzylpenicillin, erythromycin, pentamidin, sparfloxacin).
 • medicin mod psykiske lidelser (thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol, antideppresiva, antipsykotika).
 • ACTH, hormon der stimulerer binyrernes produktion af kortisol.
 • medicin mod svampeinfektioner (amphotericin).
 • medicin mod sår i munden, spiserøret og maven (carbenoxolon).
 • medicin mod hudsygdomme (salicylsyre).
 • medicin mod uregelmæssig hjerterytme (quinidin, hydroquinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, bepridil).
 • medicin mod mavesyre/mavesmerter (cisaprid, diphemanil).
 • medicin mod malaria (halofantrin).
 • medicin mod allergi (mizolastin, terfenadin).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • HIV-medicin (ritonavir).

Brug af Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Undgå at indtage alkohol indtil du har talt med din læge. Alkohol kan få dit blodtryk til at falde mere og/ eller øge risikoen for, at du bliver svimmel eller føler, at du er ved at besvime. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet 

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal med lægen.
Du bør ikke tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 de første 3 måneder af graviditeten. Tal med lægen.
Du må ikke tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 i de sidste 6 måneder før forventet fødsel. Tal med lægen.
 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 efter aftale med lægen.
 

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at begynde at amme. Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 frarådes til mødre, der ammer, og din læge kan vælge en anden behandling, hvis du gerne vil amme, især hvis dit barn er nyfødt eller er født for tidligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 kan give bivirkninger som svimmelhed og træthed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 indeholder lactose, sojaolie og Sunset yellow

Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 indeholder sojaolie. Du må ikke tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4, hvis du er allergisk over for jordnødder (peanut) eller soja.
Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 160/12,5 mg indeholder også Sunset yellow FCF (E110), som kan forårsage allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Folk med forhøjet blodtryk har ofte ingen tegn på denne lidelse. Mange føler sig helt raske. Det er derfor vigtigt, at du overholder dine lægebesøg, selvom du føler dig rask. 

Den sædvanlige dosis er

Din læge vil fortælle dig helt nøjagtigt, hvor mange Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 tabletter du skal tage. Afhængig af, hvordan du reagerer på behandlingen, vil din læge måske foreslå en højere eller lavere dosis.
Den sædvanlige dosis Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 er én tablet daglig.
Du kan tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 med eller uden mad. Tag tabletten sammen med et glas vand.
 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Børn og unge under 18 år 

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 filmovertrukne tabletter.
 

Nedsat nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.
Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 må ikke tages ved svært nedsat nyrefunktion.
 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis ved let til moderat nedsat leverfunktion. Følg lægens anvisninger.
Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 må ikke tages ved svært nedsat leverfunktion. 

Hvis du har taget for mange Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 filmovertrukne tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er meget lavt blodtryk som kan føre til nedsat bevidsthedsniveau, kredsløbskollaps og/eller shock, kvalme, døsighed, uregelmæssig hjerterytme og muskelkramper. 

Hvis du har glemt at tage Valsartan/ Hydrochlorthiazid 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Sløret syn.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Hoste.
 • Muskelsmerter.
 • Træthed.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Svimmelhed.
 • Diarre.
 • Smerter i leddene.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Nedsat nyrefunktion.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, der er set med valsartan eller hydrochlorthiazid alene, men ikke rapporteret for Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4: 

 

Valsartan 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Svimmelhed.
 • Mavesmerter.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.
  Ring 112.

 

Hydrochlorthiazid 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot. Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær (akut lukket-vinklet glaukom)). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Nældefeber og andre typer udslæt.
 • Appetitløshed.
 • Let kvalme og opkastning.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Impotens.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Uregelmæssig puls pga. for lavt magnesium i blodet. For lavt magnesium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Øget indhold af urinsyre i blodet

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Lysfølsomhed.
 • Forstoppelse, mave- og tarmbesvær.
 • Uregelmæssig hjerterytme.
 • Hovedpine.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forværring af den metaboliske tilstand ved diabetes.
 • Svimmelhed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Synsnedsættelse.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Vejrtrækningsbesvær.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar med vævsforandringer. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forvirring, træthed, muskelspjæt og kramper, hurtigt åndedræt (hypokloræmisk alkalose).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Muskelkramper.
 • Feber.
 • Kraftesløshed og svaghed.

 

Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, urinprøver og leverfunktion som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 ved temperaturer over 30 °C.
Tag ikke Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg og 160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktive stoffer: Valsartan og hydrochlorthiazid.
Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium, povidon K29-32, talcum, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica. 

Filmovertræk: 

80 mg/12,5 mg tabletter: 

Polyvinylalkohol, talcum, titandioxide (E171), macrogol 3350, lecithin (indeholder sojaolie) (E322), rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172), sort jernoxid (E172).
160 mg/12,5 mg tabletter: 

Polyvinylalkohol, talcum, titandioxid (E171), macrogol 3350, lecithin (indeholder sojaolie) (E322), rød jernoxid (E172), sunset yellow FCF aluminium lake (E110).
160 mg/25 mg tabletter: 

Polyvinylalkohol, talcum, titandioxid (E171), macrogol 3350, lecithin (indeholder sojaolie) (E322), rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172), sort jernoxid (E172).
 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 80 mg/12,5 mg: laksefarvet, oval, bikonveks filmovertrukken tablet, mærket ‘V’ på den ene side og ‘H’ på den anden side.
Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 160 mg/12,5 mg: Rødbrun, oval, bikonveks filmovertrukken tablet, mærket ‘V’ på den ene side og ‘H’ på den anden side.
Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 160 mg/25 mg: Lysebrun, oval, bikonveks filmovertrukken tablet, mærket ‘V’ på den ene side og ‘H’ på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser 

Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 80 mg/12,5 mg fås i pakningsstørrelser á 30 filmovertrukne tabletter.
Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 160 mg/12,5 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 filmovertrukne tabletter.
Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 160 mg/25 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 filmovertrukne tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V.
 

Valsartan/Hydrochlorthiazid 2care4 svarer til Valsartan/Hydrochlorthiazid Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...