Conmet

depottabletter 18 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Conmet 18 mg depottabletter  

Conmet 36 mg depottabletter  

Conmet 54 mg depottabletter  

Methylphenidathydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Conmet
 3. Sådan skal du tage Conmet
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse

Conmet anvendes til at behandle ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).  

 • Det anvendes til børn og unge i alderen 6 til 18 år.
 • Det anvendes kun, når andre behandlinger uden medicin er blevet afprøvet. Det kan være rådgivning og adfærdsterapi.

Conmet anvendes ikke til behandling af ADHD hos børn under 6 år og voksne. Hvis behandlingen blev startet i en tidlig alder, kan det være hensigtsmæssigt at fortsætte med at tage Conmet, når du bliver voksen. Din læge vil give dig anvisninger herom. 

Virkning

Conmet forbedrer aktiviteten i visse dele af hjernen, som er underaktive. Denne medicin kan være med til at forbedre din opmærksomhed (koncentrationstid) og koncentration og mindske impulsiv adfærd. Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram, der oftest omfatter: 

 • psykologisk
 • pædagogisk og
 • social terapi

Medicinen ordineres kun af læger, der har erfaring i adfærdsproblemer hos børn og unge. Selvom ADHD ikke kan kureres, kan sygdommen holdes under kontrol ved hjælp af sådanne behandlingsprogrammer. 

Om ADHD

Børn og unge med ADHD har: 

 • svært ved at sidde stille og
 • svært ved at koncentrere sig

Det er ikke deres skyld, at de ikke kan gøre disse ting.
 

Mange børn og unge kæmper for at gøre disse ting. Men ADHD kan skabe problemer i hverdagslivet.
Børn og unge med ADHD kan have svært ved at lære og lave lektier. De har svært ved at opføre sig ordentligt derhjemme, i skolen eller andre steder.
 

ADHD påvirker ikke barnets eller den unges intelligens.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Conmet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Conmet hvis du:

 • Er allergisk over for methylphenidathydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Conmet (angivet i afsnit 6).
 • Har problemer med skjoldbruskkirtlen.
 • Har øget tryk i øjet (grøn stær).
 • Har en tumor i binyren (fæokromocytom).
 • Har en spiseforstyrrelse, som gør, at du ikke føler sult eller lyst til at spise - for eksempel ’anoreksi’.
 • Har meget højt blodtryk eller forsnævrede blodkar, hvilket kan medføre smerter i arme og ben.
 • Har haft hjerteproblemer - såsom et hjerteanfald, uregelmæssigt hjerteslag, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom eller et medfødt hjerteproblem.
 • Har haft problemer med blodkar i hjernen, såsom et slagtilfælde, hævelse og svækkelse i en del af et blodkar (aneurisme), forsnævrede eller tilstoppede blodkar eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis).
 • Tager medicin, der kaldes monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), mod depression, eller har taget en MAOhæmmer inden for de sidste 14 dage.
 • Har psykiske problemer, såsom
  • en ’psykopatisk’ forstyrrelse eller en ’grænsepsykose’.
  • unormale tanker eller syn (hallucinationer) eller en sygdom kaldet ’skizofreni’.
  • Tegn på et alvorligt humørproblem, såsom:
   • Tanker om selvmord.
   • Svær depression, der gør, at du føler dig meget ked af det, værdiløs og uden håb.
   • Mani, der gør, at du føler dig usædvanligt opstemt, overaktiv og uhæmmet.

Tag ikke Conmet, hvis et af ovennævnte punkter gør sig gældende for dig. Hvis du er i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket, inden du begynder at tage Conmet.
Conmet kan nemlig forværre disse problemer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Conmet hvis du: 

 • Har lever- eller nyreproblemer.
 • Har problemer med at synke eller med at synke hele tabletter.
 • Har en forsnævring eller blokering i tarmen eller spiserøret.
 • Har haft anfald (krampeanfald eller epilepsianfald) eller har fået påvist uregelmæssigheder i forbindelse med hjerneskanninger (EEG-undersøgelser).
 • Har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller stoffer.
 • Er pige og er begyndt at menstruere (se afsnittet ’graviditet og amning’ nedenfor).
 • Har ukontrollerbare, gentagne trækninger i en kropsdel, eller gentager lyde og ord.
 • Har forhøjet blodtryk.
 • Har et hjerteproblem, der ikke er nævnt under afsnittet ’tag ikke Conmet’ ovenfor.
 • Har et psykisk problem, der ikke er nævnt under afsnittet ’tag ikke Conmet’ ovenfor.
  Andre psykiske problemer omfatter:
  • humørsvingninger (fra manisk til depressiv, såkaldt ’bipolar affektiv sindslidelse’).
  • begyndende aggressivitet eller fjendtlighed, eller forværring af eksisterende aggressivitet
  • hallucinationer (at se, høre eller føle ting, der ikke findes).
  • vrangforestillinger (at tro på ting, der ikke findes).
  • paranoia (at føle sig usædvanligt mistroisk).
  • uro, angst eller anspændthed.
  • nedtrykthed eller skyldfølelse.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis noget af ovenstående gør sig gældende
for dig før behandlingen. Conmet kan nemlig forværre disse problemer. Lægen vil kontrollere, hvordan medicinen påvirker dig. 

 

Under behandlingen kan drenge og unge mænd opleve vedvarende erektioner. Dette kan være smertefuldt og kan indtræffe på ethvert tidspunkt. Det er vigtigt at søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis din erektion varer længere end to timer, navnlig hvis du har smerter. 

Din læge vil kontrollere følgende, før du starter med at tage Conmet

Det gør lægen for at afgøre, om Conmet er den rette medicin til dig. Lægen vil spørge om: 

 • Anden medicin, som du tager.
 • Der har været pludselige, uforklarlige dødsfald i familien.
 • Du eller andre i familien har andre helbredsmæssige problemer (for eksempel hjerteproblemer).
 • Hvordan du har det, for eksempel om du oplever opstemthed eller nedtrykthed eller mærkelige tanker, eller om du har oplevet dette tidligere.
 • Om der har været tilfælde af ’tics’ i familien (ukontrollerbare, gentagne sammentrækninger af en kropsdel eller gentagelse af lyde og ord).
 • Andre psykiske eller adfærdsmæssige problemer, som du eller andre familiemedlemmer har oplevet.

 

Lægen vil undersøge, om du har risiko for at få humørsvingninger (fra manisk til depressiv - kaldet ’bipolar affektiv sindslidelse’). Lægen vil undersøge din sygehistorie med hensyn til psykiske problemer og kontrollere, om der har været tilfælde af selvmord, bipolar affektiv sindslidelse eller depression i familien. 


Det er vigtigt, at du giver lægen så mange oplysninger, som du kan. Det gør det lettere for lægen at afgøre, om Conmet er den rette medicin for dig. Lægen kan beslutte, at der er brug for andre helbredsmæssige undersøgelser, før du starter med at tage denne medicin. 

Brug af anden medicin sammen med Conmet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tag ikke Conmet, hvis du:  

 • Tager medicin mod depression, der kaldes monoaminooxidasehæmmere (MAOhæmmere), eller har taget en MAOhæmmer inden for de sidste 14 dage.
  Samtidig brug af en MAO-hæmmer og Conmet kan forårsage en pludselig blodtryksstigning.

 

Hvis du tager anden medicin, kan Conmet påvirke effekten af denne medicin eller medføre bivirkninger. Hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler, skal du tale med lægen eller apoteket, før du begynder at tage Conmet: 

 • Anden medicin mod depression.
 • Medicin mod svære psykiske problemer.
 • Medicin mod epilepsi.
 • Medicin mod forhøjet eller for lavt blodtryk.
 • Visse midler mod hoste og forkølelse, som indeholder medicin, der kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt, at du taler med apotekspersonalet herom, hvis du køber sådanne midler.
 • Blodfortyndende medicin til forebyggelse af blodpropper.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget af den medicin, som du tager, er inkluderet i ovennævnte liste, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du begynder at tage Conmet. 

Planlagt operation

Fortæl det til lægen, hvis du skal have foretaget en operation. Du må ikke tage Conmet den dag, du skal opereres, hvis du skal have en bestemt type bedøvelse.
Det skyldes, at der er en risiko for, at dit blodtryk pludselig stiger under operationen. 

Brug af Conmet sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne medicin. Alkohol kan forværre bivirkningerne af denne medicin. Husk på, at nogle fødevarer og lægemidler indeholder alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Det vides ikke, om Conmet påvirker det ufødte barn. Tal med lægen eller apoteket inden behandlingen med Conmet, hvis du: 

 • Er seksuelt aktiv.
  Lægen vil tale med dig om prævention.
 • Er gravid eller kan være gravid. Lægen vil vurdere, om du kan tage Conmet.
 • Ammer eller planlægger at amme.

Det er muligt, at Conmet går over i modermælken. Lægen vil derfor vurdere, om du kan amme, mens du tager Conmet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Conmet kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Conmet kan give bivirkninger, såsom svimmelhed, døsighed, fokuseringsproblemer eller sløret syn. Hvis du får sådanne bivirkninger, kan det være farligt at udføre aktiviteter, såsom at køre bil eller betjene maskiner, at cykle eller ride, eller at klatre i træer. 

Conmet indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose (en form for sukker). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Conmet

Tag altid Conmet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Så meget skal du tage

 • Din læge vil normalt starte behandlingen med en lav dosis og øge den gradvist efter behov.
 • Den maksimale daglige dosis er 54 mg.
 • Du skal tage Conmet én gang dagligt om morgenen sammen med et glas vand. Du kan tage tabletten i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
 • Tabletten skal synkes hel. Den må ikke tygges, deles eller knuses. Tabletten har et lille rundt hul på den ene side af tabletten.

 

Tabletten opløses ikke helt, når al medicinen er blevet frigivet, og derfor kan du opleve at finde tabletskallen i din afføring. Dette er normalt. 


Tabletterne fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle doseringer. 

Hvis du ikke har fået det bedre efter 1 måneds behandling

Hvis du ikke har det bedre, skal du kontakte lægen. Lægen vil afgøre om du har brug for en anden behandling. 

Hvis du ikke bruger Conmet korrekt

Hvis du ikke bruger Conmet korrekt, kan det medføre unormal adfærd. Det kan også medføre, at du begynder at blive afhængig af medicinen. Fortæl det til lægen, hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller stoffer. 

 

Brug til voksne  

Hvis symptomerne fortsætter ind i voksenalderen og der tydeligt har været gavn af Conmet, kan det være relevant at fortsætte behandlingen.
Behandling med Conmet bør dog ikke indledes i voksenalderen. 


Brug til børn under 6 år
 

Conmet bør ikke anvendes til børn under 6 år. Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt hos denne aldersgruppe. 


Brug til ældre
 

Conmet bør ikke anvendes til ældre.
Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt hos denne aldersgruppe. 

Hvis du har taget for mange Conmet

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Conmet, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering  

 • Opkastning.
 • Uro.
 • Rysten.
 • Øgede ukontrollerede bevægelser.
 • Muskeltrækninger.
 • Anfald (kan medføre koma).
 • Følelse af at være meget glad.
 • Forvirring.
 • Hallucinationer (at se, føle eller høre føle ting, der ikke findes).
 • Øget svedtendens.
 • Blussen.
 • Hovedpine.
 • Høj feber.
 • Ændringer i hjerteslaget (langsomt, hurtigt eller uregelmæssigt).
 • Forhøjet blodtryk.
 • Udvidede pupiller.
 • Tørhed i næse og mund.

Hvis du har glemt at tage Conmet

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt at tage en dosis, så vent til det er tid til at tage næste dosis. 

Hvis du holder op med at tage Conmet

Hvis du pludselig holder op med at tage denne medicin, kan dine ADHD-symptomer vende tilbage, eller du kan få bivirkninger, såsom depression. Din læge vil gradvist nedsætte den mængde medicin, du tager hver dag, før du kan stoppe behandlingen helt. Tal med lægen, inden du stopper behandlingen med Conmet. 

Ting, din læge vil gøre, mens du er i behandling

 • Din læge vil udføre nogle kontroller
  • inden du starter behandlingen for at være sikker på, at det er sikkert og gavnligt for dig at tage Conmet
  • når du er startet på behandlingen, vil lægen udføre disse kontroller mindst hver 6. måned, men muligvis oftere.
   Lægen vil også udføre disse kontroller, når dosis ændres.
 • Disse kontroller omfatter:
  • Kontrol af din appetit.
  • Måling af din højde og vægt.
  • Målinger af dit blodtryk og hjerterytme.
  • Kontrol af problemer med humør, sindstilstand eller andre usædvanlige følelser eller om sådanne problemer er blevet værre, mens du har taget Conmet.

 

 • Langvarig behandling
  • Det er ikke nødvendigt at tage Conmet hele livet. Hvis du har taget Conmet i mere end et år, bør lægen stoppe behandlingen i en kort periode. Det kan eventuelt være i forbindelse med en skoleferie. Det vil vise, om du stadig har brug for medicinen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Nogle bivirkninger kan være eller blive alvorlige: Hvis du får en eller flere af nedennævnte bivirkninger, skal du straks kontakte lægen:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Uregelmæssigt hjerteslag (hjertebanken).
 • Humørændringer eller humørsvingninger.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

 • Tanker om eller lyst til at begå selvmord.
 • Hallucinationer (at se, føle eller høre føle ting, der ikke findes). Dette er tegn på en psykose.
 • Ukontrolleret tale og kropsbevægelser (Tourettes syndrom).
 • Tegn på allergi, såsom hududslæt, kløe eller nældefeber, hævelse af ansigtet, læberne, tungen eller andre kropsdele, åndenød, hvæsende eller besværet vejrtrækning.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):  

 • Følelse af at være usædvanligt opstemt, overaktiv og uhæmmet (mani).
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Hjertetilfælde.
 • Pludselig død.
 • Selvmordsforsøg (herunder fuldbyrdet selvmord).
 • Anfald (krampeanfald, epilepsianfald).
 • Hudafskalning eller lilla-røde pletter.
 • Betændelse i eller tilstopning af blodkarrene i hjernen.
 • Ukontrollerbare muskelspasmer, der berører øjne, hoved, nakke, krop og nervesystem på grund af en midlertidig mangel på blodtilførsel til hjernen.
 • Nedsat antal blodceller (røde celler, hvide celler og blodplader), hvilket kan medføre, at du bliver mere følsom over for infektioner, eller at du lettere kommer til at bløde eller få blå mærker.
 • En pludselig stigning i kropstemperaturen, meget højt blodtryk og svære krampeanfald (malignt neuroleptikasyndrom). Det er ikke sikkert, at disse bivirkninger er forårsaget af Conmet eller af anden medicin, du måtte tage sammen med Conmet.
 • Følelsesløshed, snurren og farveændring i fingre og tæer (fra hvid til blå, derefter rød), når du fryser (’Raynauds syndrom’)

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data):  

 • Uønskede tanker, der bliver ved at vende tilbage.
 • Uforklarlig besvimelse, brystsmerter, åndenød (det kan være tegn på hjerteproblemer).
 • Lammelse eller bevægelsesproblemer og synsforstyrrelser, talevanskeligheder (dette kan være tegn på problemer med blodkarrene i din hjerne).
 • Almen sløjhed, bleghed, blødnin hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis (priapisme).

 

Hvis du får en eller flere af ovennævnte bivirkninger, skal du straks kontakte lægen. 

Der kan desuden opstå følgende bivirkninger. Hvis de bliver alvorlige, skal du kontakte lægen eller apoteket:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Hovedpine.
 • Nervøsitet.
 • Søvnløshed.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Ledsmerter.
 • Nedsat evne til at se skarpt.
 • Spændingshovedpine.
 • Mundtørhed, tørst.
 • Problemer med at falde i søvn.
 • Høj kropstemperatur (feber).
 • Nedsat seksuallyst.
 • Usædvanligt hårtab eller tyndere hår.
 • Stramme muskler, muskelkramper.
 • Manglende appetit eller nedsat appetit.
 • Manglende evne til at opnå eller fastholde en penisrejsning.
 • Kløe, hududslæt eller hævet, rødt, kløende udslæt (nældefeber).
 • Usædvanlig søvnighed eller døsighed, træthed.
 • Tænderskæren, følelse af panik.
 • Snurren, prikken eller følelsesløshed i huden.
 • Øget indhold af alanin-aminotransferase (leverenzym) i blodet.
 • Hoste, ømhed i hals eller næse og halsirritation, infektion i de øvre luftveje, infektion i bihulen.
 • For højt blodtryk, hurtigt hjerteslag (takykardi).
 • Svimmelhed (vertigo), svaghed, anspændte og spjættende bevægelser, som du ikke kan kontrollere, overaktivitet i forhold til normalt.
 • Aggressivitet, uro, angst, nedtrykthed, irritabilitet, anspændthed, humørsvingninger og unormal adfærd.
 • Depression.
 • Maveinfektion eller fordøjelsesproblemer, mavesmerter, diarré, kvalme, mavegener og opkastning.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Tørre øjne, sløret syn.
 • Forstoppelse.
 • Ubehag i brystregionen.
 • Blod i urinen.
 • Rysten eller skælven.
 • Øget trang til urinladning.
 • Muskelsmerter, muskeltrækninger.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær, brystsmerter.
 • Varmefølelse.
 • Forhøjede levertal (ses ved hjælp af en blodprøve).
 • Vrede, rastløshed, let til tårer, overdreven opmærksomhed på omgivelserne, søvnproblemer.
 • Træthed, mangel på energi.
 • Overdreven talelyst.
 • Susende eller brusende lyde fra hjerte eller blodkar (hjertemislyd).

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):  

 • Desorientering eller forvirring.
 • Besvær med at se eller dobbeltsyn.
 • Hævelse af brysterne hos mænd.
 • Udtalt svedtendens, rødmen i huden, rødt hævet hududslæt.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Muskelkramper.
 • Små røde mærker på huden.
 • Unormal leverfunktion, herunder leversvigt og koma.
 • Ændringer i prøveresultater, herunder lever- og blodprøver.
 • Unormal tankegang, mangel på følelser eller stemninger, gentagelse af handlinger igen og igen, besættelse af én ting.
 • Apati (ligegyldighed).
 • Forbigående nedtrykthed.
 • Kolde hænder og fødder.
 • Ufrivillige, langsomme, vridende bevægelser (koreoatetoide bevægelser).

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data) 

 • Migræne.
 • Udvidede pupiller.
 • Meget høj feber.
 • Langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag.
 • Stort krampeanfald (’grand mal’).
 • Vrangforestillinger (at tro på ting, der ikke findes).
 • Svære mavesmerter, ofte ledsaget af kvalme og opkastning.

 

Effekter på væksten  

Hvis Conmet anvendes i mere end et år, kan det medføre nedsat vækst hos nogle børn.
Dette forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede børn. 

 • Der kan forekomme manglende øgning af vægt eller højde
 • Din læge vil holde nøje øje med din højde og vægt og med, hvor godt du spiser.
 • Hvis du ikke vokser, som forventet, vil lægen måske stoppe behandlingen med Conmet i en kort periode.

 

Conmet kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen før den første åbning af beholderen. 

 

Efter åbning skal produktet opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

 

Tabletterne kan opbevares i 6 måneder i beholderen efter første åbning. 

 

Pakningen indeholder en tørrekapsel. Denne kapsel holder tabletterne tørre og må ikke indtages. 

 

Brug ikke Conmet efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Conmet indeholder:

Aktivt stof: Methylphenidathydrochlorid 

 

Conmet 18 mg depottabletter  

Hver tablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid. 

 

Conmet 36 mg depottabletter  

Hver tablet indeholder 36 mg methylphenidathydrochlorid. 

 

Conmet 54 mg depottabletter  

Hver tablet indeholder 54 mg methylphenidathydrochlorid. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Lægemiddellag: Polyethylenoxid, ravsyre, povidon (K 25), butylhydroxytoluen, stearinsyre. 

Fremdrivningslag: Polyethylenoxid, natriumchlorid, povidon (K 25), butylhydroxytoluen, rød jernoxid (E 172), stearinsyre. 

Membranlag: Celluloseacetat, poloxamer 188.  

Lægemiddelovertræk: Hypromellose, ravsyre.  

Filmovertræk: Filmovertræksblanding: Lactosemonohydrat, hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol 4000. 

 

Derudover indeholder 18 mg depottabletterne: 

Gul jernoxid (E 172) 

 

Derudover indeholder 54 mg depottabletterne: 

Rød jernoxid (E 172), gul jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Conmet 18 mg depottabletter 

Lysgul, rund, filmovertrukken tablet (diameter 8 mm) med en frigivelsesåbning (synligt lille rundt hul) på den ene side. 

 

Conmet 36 mg depottabletter  

Hvid, rund, filmovertrukken tablet (diameter 10 mm) med en frigivelsesåbning (synligt lille rundt hul) på den ene side. 

 

Conmet 54 mg depottabletter  

Rød, rund, filmovertrukken tablet (diameter 10 mm) med en frigivelsesåbning (synligt lille rundt hul) på den ene side. 

 

Dette lægemiddel fås i pakningsstørrelser á 30 eller 90 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Conmet svarer til Methylphenidate Sandoz 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...