Viread®

granulat 33 mg/g

Gilead

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Viread 33 mg/g granulat  

Tenofovirdisoproxil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Viread
 3. Sådan skal De tage Viread
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

HvisViread er ordineret til Deres barn, bedes De bemærke, at alle oplysninger i indlægssedlen er henvendt til Deres barn (i dette tilfælde bedes De læse „Deres barn“ i stedet for „De“). 

1. Virkning og anvendelse

Viread indeholder det aktive stof tenofovirdisoproxil. Dette aktive stof er en form for medicin, der kaldes antiretroviral eller antiviral medicin, som anvendes til behandling af enten hiv- eller HBV-infektion eller begge dele. Tenofovir er en såkaldt nukleotid reverse transkriptase hæmmer, generelt kaldet en NRTI. Tenofovir virker ved at gribe ind i den måde, som enzymer normalt arbejder på, og som er nødvendige, for at virus kan formere sig (i hiv hedder enzymet reverse transkriptase; i hepatitis B hedder det dna-polymerase). Viread bør altid anvendes i kombination med anden medicin for at behandle en hiv-infektion. 

 

Viread 33 mg/g granulat anvendes til behandling af infektion med hiv (humant immundefektvirus). Det er egnet til: 

 • voksne
 • børn og unge i alderen 2 til under 18 år, der allerede er blevet behandlet med anden hiv-medicin, der ikke længere er helt effektivt på grund af udvikling af resistens, eller der forårsagede bivirkninger.

 

Viread 33 mg/g granulat anvendes også til behandling af kronisk hepatitis B, som er en infektion med HBV (hepatitis B-virus). Det er egnet til: 

 • voksne
 • unge i alderen 12 til under 18 år.

 

De behøver ikke nødvendigvis have hiv for at blive behandlet med Viread for HBV. 

 

Denne medicin helbreder ikke hiv-infektion. Mens De tager Viread, kan De stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion. De kan også give hiv og HBV, så det er vigtigt at tage forholdsregler for at undgå at smitte andre. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Viread

Tag ikke Viread‌

 • Hvis De er allergisk over for tenofovir, tenofovirdisoproxilfumarat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Viread angivet i punkt 6.


→ Hvis dette gælder for Dem, skal De omgående fortælle Deres læge det og lade være med at tage Viread. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Viread. 

 • Tag forholdsregler for at undgå at smitte andre. Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer. Viread nedsætter ikke risikoen for at smitte andre med HBV ved seksuel kontakt eller med inficeret blod. De skal fortsat tage forholdsregler for at undgå dette.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De tidligere har haft nyresygdomme, eller hvis undersøgelser har vist, at De har nyreproblemer. Viread bør ikke gives til børn med eksisterende nyreproblemer. Før De påbegynder behandlingen, kan Deres læge bestille blodprøver for at bedømme Deres nyrefunktion. Viread kan have indvirkning på Deres nyrer under behandlingen. Deres læge kan bestille blodprøver under behandlingen for at overvåge, hvordan Deres nyrer fungerer. Hvis De er voksen, kan Deres læge måske råde Dem til at reducere Deres daglige dosis af granulatet. Tag ikke mindre end den ordinerede dosis, medmindre Deres læge har sagt, at De skal gøre det.


Viread tages normalt ikke sammen med anden medicin, som kan skade Deres nyrer (se Brug af anden medicin sammen med Viread). Hvis dette ikke kan undgås, vil Deres læge overvåge Deres nyrefunktion en gang om ugen. 

 • Knogleproblemer. Nogle af de voksne hiv-patienter, der får antiretroviral kombinationsbehandling, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Til de mange risikofaktorer for udvikling af denne sygdom hører blandt andre: Varigheden af kombinationsbehandlingen, anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar, samt (over-)vægt (højere Body Mass Index (BMI)). Stivhed, ømhed og smerter i ledene (især hofte, knæ og skulder) samt bevægelsesbesvær kan være tegn på knoglenekrose. Hvis De bemærker et eller flere af disse symptomer, skal De fortælle det til Deres læge.


Knogleproblemer (som nogle gange resulterer i knoglebrud) kan også forekomme på grund af skader på celler i nyrerne (de tubulære celler) (se pkt. 4, Bivirkninger). 

 • Tal med Deres læge, hvis De tidligere har haft en leversygdom, herunder gulsot (hepatitis).Patienter, som har en leversygdom, inklusive kronisk hepatitis B eller C, og som behandles med antiretroviral medicin, har en forhøjet risiko for at få alvorlige bivirkninger i leveren, som kan være livsfarlige. Hvis De har en hepatitis B-infektion, vil Deres læge nøje overveje, hvilken behandling, der er den bedste for Dem. Hvis De tidligere har haft en leversygdom eller en kronisk hepatitis B-infektion, vil Deres læge muligvis tage blodprøver for at overvåge Deres leverfunktion.
 • Vær opmærksom på infektioner. Hvis De har en fremskreden hiv-infektion (aids) og har en infektion, kan De udvikle symptomer på infektion og betændelse eller opleve en forværring af symptomerne på en eksisterende infektion, når behandlingen med Viread påbegyndes. Disse symptomer kan være tegn på, at kroppens forbedrede immunforsvar bekæmper infektionen. Hold øje med tegn på betændelse eller infektion i tiden lige efter, De begynder at tage Viread. Hvis De bemærker tegn på betændelse eller infektion, skal De omgående fortælle Deres læge det.


Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter De er begyndt at tage medicin til behandling af Deres hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, De er påbegyndt behandling. De skal straks informere Deres læge for at få den nødvendige behandling, hvis De bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet. 

 • Kontakt lægen eller eller apotekspersonalet, hvis De er over 65 år. Viread er ikke undersøgt hos patienter over 65 år. Hvis De er over 65 år og får ordineret Viread, vil Deres læge overvåge Dem nøje.

Børn og unge

Viread 33 mg/g granulat er kun egnet til: 

 • Hiv-inficerede børn og unge i alderen 2 til under 18 år, som allerede er blevet behandlet med anden hiv-medicin, der ikke længere er helt effektivt på grund af udvikling af resistens, eller der forårsagede bivirkninger
 • HBV-inficerede unge i alderen 12 til under 18 år.

 

Viread 33 mg/g granulat er ikke egnet til følgende grupper: 

 • Ikke til hiv-inficerede børn under 2
 • Ikke til HBV- (hepatitis B-virus) inficerede børn under 12 år

 

Se pkt. 3, Sådan skal De tage Viread, for dosering.  

Brug af anden medicin sammen med Viread

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 • De skal fortsætte med at tage al Deres medicin mod hiv-infektion, som er ordineret af Deres læge, når De påbegynder behandlingen med Viread, hvis De har både HBV og hiv.
 • Tag ikke Viread, hvis De allerede tager anden medicin, der indeholder tenofovirdisoproxilfumarat eller tenofoviralafenamid. Tag ikke Viread sammen med medicin, der indeholder adefovirdipivoxil (medicin, der anvendes til at behandle kronisk hepatitis B).

 

 • Det er meget vigtigt at fortælle Deres læge det, hvis De tager anden medicin, som kan skade Deres nyrer.

 

Det kan f.eks. være:  

  • aminoglykosider, pentamidin eller vancomycin (mod bakteriel infektion),
  • amphotericin B (mod svampeinfektion),
  • foscarnet, ganciclovir eller cidofovir (mod virusinfektion),
  • interleukin-2 (til behandling af kræft),
  • adefovirdipivoxil (mod HBV),
  • tacrolimus (for undertrykkelse af immunsystemet),
  • non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID’er, til at lindre knogle- eller muskelsmerter).
 • Anden medicin, som indeholder didanosin (mod hiv-infektion): Hvis De tager Viread sammen med anden antiviral medicin, som indeholder didanosin, kan det øge indholdet af didanosin i blodet og reducere CD4-celletallet. Der er rapporteret om sjældne tilfælde af betændelse i bygspytkirtlen og laktatacidose (overskud af mælkesyre i blodet), der somme tider har medført dødsfald, når medicin, der indeholder tenofovirdisoproxilfumarat og didanosin, blev indtaget samtidigt. Deres læge vil nøje tage stilling til, om det er nødvendigt at behandle Dem med kombinationer af tenofovir og didanosin.
  • Det er også vigtigt at fortælle Deres læge det, hvis De får ledipasvir/sofosbuvir eller sofosbuvir/velpatasvir til behandling af hepatitis C-infektion.

  Brug af Viread sammen med mad og drikke

  Viread granulat skal blandes med blød mad, der ikke skal tygges (f.eks. yoghurt, æblemos eller babymad). Hvis granulatblandingen tygges, vil den have en meget bitter smag.  

  Graviditet og amning

  Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.  

  • De må ikke tage Viread under graviditeten, medmindre De specifikt har drøftet dette med Deres læge. Selvom der foreligger begrænsede kliniske data om brug af Viread hos gravide, anvendes Viread normalt ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.

   

  • Undgå at blive gravid under behandling med Viread. De skal anvende en effektiv præventionsmetode for at undgå at blive gravid.

   

  • Hvis De bliver gravid eller planlægger at blive gravid, skal De kontakte Deres læge for at drøfte de potentielle fordele og risici, som Deres antiretrovirale behandling indebærer for Dem og Deres barn.

   

  • Hvis De har taget Viread under Deres graviditet, kan lægen anmode om regelmæssige blodprøver og andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets udvikling. For de børn, hvis mødre har taget NRTI'er i løbet af graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelse mod hivrisikoen ved bivirkningerne.

   

  • De må ikke amme, mens De er i behandling med Viread, fordi det aktive stof i denne medicin udskilles i mælken hos mennesker.

   

  • Hvis De er en kvinde med hiv eller HBV, må De ikke amme for at undgå at smitte barnet via mælken.

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Viread kan forårsage svimmelhed. Kør ikke bil eller motorcykel, lad være med at cykle og lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis De bliver svimmel, når De tager Viread.  

  Viread granulat indeholder mannitol

  Mannitol kan have en mild afførende virkning. 

  3. Sådan skal De tage Viread

  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  Den anbefalede dosis er:

  • Voksne og unge i alderen 12 til under 18 år, som vejer mindst 35 kg: 245 mg, hvilket svarer til 7,5 måleskeer med granulat, en gang dagligt.
  • Børn i alderen 2 til under 12 år: Den daglige dosis til børn afhænger af deres vægt. Deres barns læge vil bestemme den rette dosis af Viread granulat baseret på Deres barns vægt.

   

  Viread granulat skal afmåles med den medfølgende måleske (se figur A): 

   

  Hver strøget måleske giver 1 g granulat, der indeholder 33 mg tenofovirdisoproxil (som fumarat). 

  Viread® Gilead Sciences International, granulat 33 mg/g 

  • Fyld måleskeen helt op.
  • Brug den flade kant af en ren kniv til at fjerne overskydende granulat fra måleskeens top (se figur B).

  Viread® Gilead Sciences International, granulat 33 mg/g 

  • For ½ måleske:
   • Fyld måleskeen op til den ”½ linje” på siden (se Figur C).

  Viread® Gilead Sciences International, granulat 33 mg/g 

  • Afmål det korrekte antal strøgne måleskeer med granulat i en beholder.
  • De skal blande granulatet med blød mad, der ikke skal tygges, f.eks. yoghurt, æblemos eller babymad. Der kræves en spiseskefuld (15 ml) blød mad pr. strøget måleske granulat. Granulatet må ikke blandes med væsker.
  • De skal tage granulatet blandet med mad øjeblikkeligt.
  • Tag altid hele blandingen, De har lavet.
  • Tag altid den dosis, Deres læge har anbefalet for at sikre, at medicinen er så effektiv som muligt og for at reducere udviklingen af resistens mod behandlingen. De må ikke ændre Deres dosis, medmindre De har fået besked på det af Deres læge.
  • Hvis De er voksen og har problemer med Deres nyrer, kan Deres læge råde Dem til at reducere Deres daglige dosis af granulatet.
  • Hvis De har HBV, kan Deres læge tilbyde Dem en hiv-test for at se, om De har både HBV og hiv.

   

  De bedes læse indlægssedlerne til den anden retrovirale medicin, som De behandles med, for at få vejledning i at indtage medicinen korrekt. 

  Hvis De har taget for meget Viread

  Hvis De ved et uheld tager for meget Viread, kan De have en øget risiko for mulige bivirkninger af denne medicin (se pkt. 4, Bivirkninger). Kontakt lægen eller den nærmeste skadestue for at få råd. Tag beholderen med granulatet med, så De let kan vise, hvad De har taget. 

  Hvis De har glemt at tage Viread

  Det er vigtigt, at De husker at tage hver dosis af Viread. Hvis De har glemt en dosis, skal De finde ud af, hvor lang tid der er gået, siden De skulle have taget den. 

  • Hvis det er mindre end 12 timer efter, dosis normalt tages, skal De tage den så hurtigt som muligt og derefter tage den næste dosis på det normale tidspunkt.
  • Hvis det er mere end 12 timer siden De skulle have taget den, skal De ikke tage den glemte dosis. Vent og tag den næste dosis på det normale tidspunkt. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

   

  Hvis De kaster op mindre end en time efter, at De har taget Viread, skal De tage en ny dosis. De behøver ikke tage en ny dosis, hvis De kaster op mere end en time efter, at De tog Viread granulat. 

  Hvis De holder op med at tage Viread

  De må ikke holde op med at tage Viread, medmindre Deres læge har anbefalet det. Ophør med Viread kan nedsætte virkningen af den behandling, som Deres læge har anbefalet. 

   

  Hvis De har hepatitis B eller både hiv og hepatitis B samtidig (co-infektion), er det meget vigtigt, at De ikke ophører med behandlingen med Viread uden først at tale med Deres læge. Nogle patienter har symptomer på, eller deres blodprøver viser, at deres hepatitis er blevet forværret efter ophør med behandlingen med Viread. Det kan være nødvendigt at få taget blodprøver i flere måneder efter ophør med behandlingen. Hos patienter med fremskreden leversygdom eller levercirrose bør behandlingen ikke ophøre, da det hos nogle patienter kan medføre forværring af deres hepatitis. 

  • Tal med Deres læge, før De holder op med at tage Viread, uanset årsagen, især hvis De oplever bivirkninger eller har en anden sygdom.
  • Bemærker De nogle nye eller usædvanlige symptomer efter behandlingens ophør, skal De omgående oplyse Deres læge herom, især hvis det drejer sig om symptomer, som De normalt ville forbinde med hepatitis B-infektion.
  • Kontakt Deres læge, før De igen begynder at tage Viread granulat.

   

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

  4. Bivirkninger

  Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer. 

   

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  Alvorlige bivirkninger: Kontakt Deres læge omgående

  • Laktatacidose (overskud af mælkesyre i blodet) er en sjælden (kan opstå hos op til 1 ud af 1.000 personer), men alvorlig bivirkning, som kan være dødelig. Følgende bivirkninger kan være tegn på laktatacidose:
   • dyb, hurtig vejrtrækning
   • døsighed
   • kvalme, opkastning og mavesmerter

  → Hvis De tror, at De har laktatacidose, skal De omgående kontakte Deres læge. 

  Andre alvorlige bivirkninger

  Følgende bivirkninger er ikke almindelige (kan opstå hos op til 1 ud af 100 personer): 

  • mavesmerter på grund af betændelse i bugspytkirtlen
  • beskadigelse af celler i nyrerne (de tubulære celler)

   

  Følgende bivirkninger er sjældne (kan opstå hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

  • nyrebetændelse, udskillelse af store mængder urin og en fornemmelse af at være tørstig
  • ændringer i urinen og rygsmerter på grund af nyreproblemer, inklusive nyresvigt
  • kalktab fra knoglerne (med knoglesmerter; kan nogle gange resultere i knoglebrud), som kan forekomme på grund af skader på celler i nyrerne (de tubulære celler)
  • fedtlever

  Hvis De tror, at De har nogle af disse alvorlige bivirkninger, skal De kontakte Deres læge. 

   

  Hyppigste bivirkninger 

  Følgende bivirkninger er meget almindelige (kan opstå hos mere end 10 ud af 100 personer): 

  • diarré, opkastning, kvalme, svimmelhed, udslæt, svaghedsfølelse

   

  Prøver kan også vise: 

  • fald i phosphat i blodet

  Andre bivirkninger

  Følgende bivirkninger er almindelige (kan opstå hos op til 1 ud af 10 personer): 

  • hovedpine, mavesmerter, træthed, oppustethed, afgang af tarmluft (flatulens)

   

  Prøver kan også vise: 

  • problemer med lever

   

  Følgende bivirkninger er ikke almindelige (kan opstå hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

  • nedbrydning af muskelvæv, smerter eller svaghed i musklerne

   

  Prøver kan også vise: 

  • fald i blodets kaliumniveau
  • øget kreatinin i blodet
  • problemer med bugspytkirtlen

   

  Nedbrydning af muskelvæv, kalktab fra knoglerne (med knoglesmerter; kan nogle gange resultere i knoglebrud), muskelsmerter, muskelsvaghed og fald i blodets kalium- og phosphatniveau kan forekomme på grund af skader på celler i nyrerne (de tubulære celler). 

   

  Følgende bivirkninger er sjældne (kan opstå hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

  • mavesmerter på grund af betændelse i leveren
  • hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:  

   

  Lægemiddelstyrelsen  

  Axel Heides Gade 1  

  DK-2300 København S  

  Websted: www.meldenbivirkning.dk  

  E-mail: dkma@dkma.dk  

   

  Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

   

  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen og pakningen efter (Exp).  

  Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

   

  Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. 

   

  Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Viread indeholder‌

  • Aktivt stof: tenofovir. Et gram Viread granulat indeholder 33 mg tenofovirdisoproxil (som fumarat).
  • Øvrige indholdsstoffer: ethylcellulose (E462), hydroxypropylcellulose (E463), mannitol (E421) og siliciumdioxid (E551). Se pkt. 2 "Viread granulat indeholder mannitol".

  Udseende og pakningsstørrelser

  Dette lægemiddel består af et hvidt overtrukket granulat. Granulatet leveres i en beholder, der indeholder 60 g granulat og er pakket med en måleske. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen:

  Gilead Sciences International Limited 

  Cambridge 

  CB21 6GT 

  Storbritannien 

  Fremstiller:

  Gilead Sciences Ireland UC 

  IDA Business & Technology Park 

  Carrigtohill 

  County Cork 

  Irland 

   

  Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

   

  België/Belgique/Belgien 

  Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA  

  Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 

  Lietuva 

  Gilead Sciences Sweden AB  

  Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

  България 

  Gilead Sciences International Ltd  

  Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820 

  Luxembourg/Luxemburg 

  Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA  

  Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 

  Česká republika 

  Gilead Sciences s.r.o.  

  Tel: + 420 910 871 986 

  Magyarország 

  Gilead Sciences International Ltd  

  Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 

  Danmark 

  Gilead Sciences Sweden AB  

  Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

  Malta 

  Gilead Sciences International Ltd  

  Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 

  Deutschland 

  Gilead Sciences GmbH  

  Tel: + 49 (0) 89 899890-0 

  Nederland 

  Gilead Sciences Netherlands B.V.  

  Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 

  Eesti 

  Gilead Sciences Sweden AB  

  Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

  Norge 

  Gilead Sciences Sweden AB  

  Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

  Ελλάδα 

  Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.  

  Τηλ: + 30 210 8930 100 

  Österreich 

  Gilead Sciences GesmbH  

  Tel: + 43 1 260 830 

  España 

  Gilead Sciences, S.L.  

  Tel: + 34 91 378 98 30 

  Polska 

  Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.  

  Tel: + 48 22 262 8702 

  France 

  Gilead Sciences 

  Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 

  Portugal 

  Gilead Sciences, Lda.  

  Tel: + 351 21 7928790 

  Hrvatska 

  Gilead Sciences International Ltd  

  Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 

  România 

  Gilead Sciences International Ltd  

  Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 

  Ireland 

  Gilead Sciences Ltd. 

  Tel: + 353 214 825 999 

  Slovenija 

  Gilead Sciences International Ltd 

  Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 

  Ísland 

  Gilead Sciences Sweden AB  

  Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 

  Slovenská republika 

  Gilead Sciences Slovakia s.r.o. 

  Tel: + 421 232 121 210 

  Italia 

  Gilead Sciences S.r.l. 

  Tel: + 39 02 439201 

  Suomi/Finland 

  Gilead Sciences Sweden AB 

  Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

  Κύπρος 

  Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 

  Τηλ: + 30 210 8930 100 

  Sverige 

  Gilead Sciences Sweden AB 

  Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

  Latvija 

  Gilead Sciences Sweden AB  

  Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

  United Kingdom 

  Gilead Sciences Ltd. 

  Tel: + 44 (0) 8000 113 700 

   

  De kan finde yderligere oplysninger om Viread på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2017. 

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...