Maxidex®

øjendråber, suspension 1 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Maxidex® 1 mg/ml øjendråber, suspension 

Dexamethason 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Maxidex
 3. Sådan skal du bruge Maxidex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Maxidex indeholder et binyrebarkhormon (kortikosteroid). Det virker ved at dæmpe en betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet, der kan give hævelse, rødme og irritation.
 

Du kan bruge Maxidex mod betændelseslignende tilstande i øjet, som ikke skyldes bakterier, virus eller svampe.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Maxidex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Maxidex

 • hvis du er allergisk over for dexamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Maxidex (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du har, eller tror du har:
  • En akut ubehandlet øjenbetændelse (infektion), som skyldes bakterier.
  • Herpes simplex keratitis, kopper, eller anden betændelse i øjet (infektion), der skyldes virus.
  • Tuberkulose i øjet.
  • Svampesygdom i øjet eller ubehandlet betændelse (infektion) med parasitter i øjnene (parasitære øjeninfektioner).

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Maxidex. 

 

Brug kun Maxidex til at dryppe i øjnene. 

 

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Hvis du bruger Maxidex i længere perioder kan du:
 • Få et forhøjet tryk i øjnene. Du skal have trykket i øjnene kontrolleret regelmæssigt, mens du bruger Maxidex. Spørg din læge om råd. Dette er især vigtigt hos børn, da risikoen for øget tryk i øjet på grund af kortikosteroider kan være større hos børn og kan indtræffe tidligere end hos voksne. Maxidex er ikke godkendt til brug hos børn. Risikoen for øget tryk i øjet på grund af kortikosteroider og/eller udvikling af grå stær (katarakt) er øget hos prædisponerede patienter (f.eks. med diabetes).
 • Udvikle grå stær (katarakt). Du bør gå til lægen regelmæssigt, hvis du bruger Maxidex over længere perioder.
 • Opleve hævelse og vægtøgning omkring livet og i ansigtet. Tal med lægen, eftersom dette normalt er de første tegn på et syndrom, der kaldes Cushings syndrom. Binyrefunktionen kan undertrykkes, når man holder op at bruge Maxidex øjendråber efter langvarig eller intensiv brug. Tal med lægen, før du selv stopper behandlingen. Disse risici er særligt vigtige hos børn og hos patienter, som behandles med et lægemiddel ved navn ritonavir eller cobicistat.
 • Hvis dine symptomer bliver værre eller pludselig vender tilbage, skal du søge læge. Du kan blive mere modtagelig over for øjeninfektioner med brugen af dette produkt.
 • Hvis du har en infektion, vil din læge ordinere anden medicin til at behandle den infektion.
 • Steroider anvendt på øjet kan forsinke helingen af et sår i øjet. Topikale NSAID’er (Non-Steroidal Anti Inflammatiory Drugs-Medications) er også kendt for at forsinke eller udsætte helingen.
 • Søg råd hos din læge eller apotekspersonalet, hvis du har en lidelse, der medfører tyndere øjenvæv (hornhinden eller senehinden), inden brug af dette lægemiddel.
 • Hvis du bruger kontaktlinser: Brugen af kontaktlinser frarådes under behandling af en øjenbetændelse.

Børn

Maxidex bør ikke anvendes til børn. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Maxidex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du bruger 

 • Topikale NSAID’er. Samtidig brug af steroider og topikale NSAID’er kan øge risikoen for problemer med opheling af hornhinden.
 • Øjendråber til at udvide pupillerne og som kan medføre øget tryk i øjet (f.eks. atropin).
 • Medicin mod grøn stær (glaukom).
 • Ritonavir eller cobicistat, da dette kan øge mængden af dexamethason i blodet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Maxidex efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Maxidex er nødvendig. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret, efter du har brugt Maxidex, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen. 

Maxidex indeholder benzalkoniumchlorid

Hvis du bruger kontaktlinser: 

Det frarådes at bruge kontaktlinser under behandling af en øjenbetændelse (infektion), da det kan forværre tilstanden. Maxidex indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid), som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser.
Hvis sundhedspersonalet mener, at du kan bruge kontaktlinser, skal du tage dem ud, inden du bruger Maxidex, og vente i mindst 15 minutter, før du sætter linserne i igen.
Brugen af kontaktlinser frarådes dog generelt under behandling af en øjenbetændelse. 

3. Sådan skal du bruge Maxidex

Brug altid Maxidex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 dråbe 3-6 gange dagligt.
I alvorlige tilfælde: 1 dråbe hver time, dog normalt højst 6 gange dagligt. Hyppigheden af drypninger vil falde, efterhånden som inflammationen aftager.
Tal med din læge.
 

Brug kun Maxidex til drypning i øjet/øjnene. 

Sådan bruger du Maxidex korrekt

Fjern den løse sikkerhedsring omkring hætten, når du åbner flasken første gang. 

 

Maxidex® 2care4 ApS, øjendråber, suspension 1 mg/ml 

 

 1. Hent flasken med Maxidex.
 2. Vask dine hænder, og sæt dig foran et spejl.
 3. Ryst flasken grundigt inden brug.
 4. Skru hætten af flasken.
 5. Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger (billede 1).
 6. Læn hovedet tilbage. Træk ned i det nederste øjenlåg med en ren finger, indtil der dannes en "lomme" mellem det nedre øjenlåg og dit øje.
  Dråben skal lægge sig der.
 7. Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.
 8. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene øjendråberne i flasken.
 9. Tryk ikke på siden af flasken, da den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af den er alt, der skal til (billede 2).
 10. Tryk let på flaskens bund for at frigøre en dråbe Maxidex ad gangen (billede 3).
 11. Efter at have dryppet med Maxidex, skal du lukke øjet og trykke en finger mod øjenkrogen ind mod næsen i 2 minutter (billede 4). Det forhindrer, at Maxidex kommer ud i resten af kroppen.
 12. Hvis du bruger Maxidex i begge øjne, gentages trinnene 5-11 for det andet øje.
 13. Luk flasken omhyggeligt umiddelbart efter brug.

 

Hvis en dråbe ikke rammer øjet, prøv igen.
 

Hvis du bruger andre øjendråber eller øjensalver, så vent mindst 5 minutter mellem Maxidex øjendråber og de øvrige øjenlægemidler. Øjensalve skal bruges sidst. 

Hvis du har brugt for meget Maxidex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Maxidex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Ved overdosering kan øjet skylles med lunkent vand. Du må ikke dryppe yderligere, før det er tid til næste regelmæssige dosis. 

Hvis du har glemt at bruge Maxidex

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Maxidex

Du må ikke holde op med at bruge denne medicin før tiden, selv ikke hvis dine symptomer er forsvundet. Hvis du holder op med at bruge medicinen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Følgende bivirkninger er observeret i forbindelse med Maxidex 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer) 

Reaktioner i øjet: Ubehag i øjet, skader på hornhinden (cornea) ved langtidsbehandling, øjensmerter.
 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 personer) 

Reaktioner i øjet: Betændelseslignende tilstand (inflammation) på øjets overflade, tørre øjne, misfarvning af hornhinden med synlig farve, lysfølsomhed, sløret syn, unormal følelse i øjet, fornemmelse af fremmedlegeme i øjet, øget tåredannelse, skorper på øjenlågsranden, øjenkløe, irritation eller rødme, øjenbetændelse (infektion), forhøjet tryk i øjet/øjnene.
Generelle bivirkninger: Dårlig smag i munden.
 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer) 

Reaktioner i øjet: Øjenallergi, hævet øjet, nedsat skarpsyn, grøn stær (glaukom), skader på hornhinden (perforering), grå stær (katarakt) ved langtidsbehandling, unormalt syn. 

 

Der er rapporteret yderligere bivirkninger efter markedsføring, for hvilke hyppigheden ikke er kendt: Reaktioner i øjet: Hornhindeerosion, hængende øjenlåg, øget pupilstørrelse, grøn stær (glaukom), sår på hornhinden.
Hormonproblemer: vækst af ekstra kropsbehåring (især hos kvinder), muskelsvaghed og hentæring af muskler, lilla strækmærker i huden, forhøjet blodtryk, uregelmæssige eller manglende menstruationer, ændringer i niveuet af protein og calcium i kroppen, væksthæmning hos børn og unge og hævelse og vægtøgning af kroppen og ansigtet (kaldet ’Cushings syndrom’) (se afsnit 2 "Advarsler og forsigtighedsregler").
Generelle bivirkninger: Allergi, svimmelhed, hovedpine. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Maxidex utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Brug ikke Maxidex efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Kassér Maxidex 4 uger efter åbning af flasken.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Maxidex 1 mg/ml øjendråber, suspension indeholder:

 • Aktivt stof: dexamethason. 1 ml suspension indeholder 1 mg dexamethason.
 • Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), polysorbat 80, dinatriumedetat, dinatriumphosphat vandfri, natriumchlorid, hypromellose, citronsyre og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Maxidex er en hvidlig, uigennemsigtig homogen suspension i en 3 ml plastflaske (DROPTAINER®).
 

Maxidex fås i pakninger med to plastflasker á 3 ml øjendråber, suspension. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Maxidex® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...