Noriday

tabletter 0,35 mg

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Noriday® 0,35 mg, tabletter

Norethisteron 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Noriday® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan fi des på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noriday® 

 3. Sådan skal du tage Noriday® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Noriday® er en type p-pille, som kaldes minipille. Noriday® indeholder et kvindeligt kønshormon gestagen (norethisteron), som ændrer slimen  

i livmoderhalsen, så det bliver vanskeligere for sædceller at trænge igennem. 

Du kan bruge Noriday® til at undgå svangerskab. 

 

Lægen kan have givet dig Noriday® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noriday®

Tag ikke Noriday® hvis du

 • er overfølsom (allergisk) over for norethisteron eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

 • har blødning fra skeden uden kendt årsag. 

 • er gravid eller har mistanke om graviditet. 

 • har en blodprop i f.eks. lungerne, benene, hjernen eller hjertet. 

 • har eller har haft brystkræft med tilbagefald inden for de sidste 5 år. 

 • har dårlig lever med forhøjede levertal herunder porfyri (forhøjet indhold af porfyriner i blod, urin, galde samt afføring). 

 • for nylig har haft eller har en sygdom med øget cellevækst i moderkagen (trofoblastsygdom). 

Vær ekstra forsigtig med at tage Noriday® 

Inden du begynder at tage Noriday® og med jævne mellemrum, mens du tager Noriday®, bør du blive undersøgt grundigt af din læge. 

 

Tal med din læge, inden du tager Noriday®, hvis du: 

 • har diabetes. 

 • har dårligt hjerte. 

eller hvis: 

 • nogen i din nærmeste familie har haft blodprop- per, hjertetilfælde eller slagtilfælde. 

 • du selv, eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft for meget kolesterol eller fedt (triglycerider i blodet. 

 • du er ryger, overvægtig eller ældre. 

 • du tidligere har haft svangerskabsforgiftning. 

 • du får anden hormonbehandling. 

 • du har ligget i sengen længere tid og stadig gør det. 

Fortæl din læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at du bruger minipiller. 

Hvis det er muligt. Bør du lade være med at bruge minipiller fra 4 uger før til 2 uger efter længerevarende sengeleje eller en større operation. 

Tal med lægen. 

Når du bruger minipiller, bør du få kontrolleret blodtrykket regelmæssigt. Du bør også få lavet en underlivsundersøgelse en gang om året. 

 

Menstruationen vil som regel komme som normalt. Du kan få uregelmæssige blødninger, når du bruger minipille. Dette er ikke farligt. Hvis der går mere end 7 uger mellem 2 menstruationer, bør du kontakte lægen, da du måske er gravid. Spørg din læge hvis du er i tvivl. 

 

Du må ikke tage naturmedicin, der indeholder prik- bladet perikum (Hypericum perforatum) samtidig med Noriday®. Dette kan gøre, at Noriday® ikke virker. Du kan få blødninger og blive gravid. Hvis du allerede bruger perikumprodukter, skal du aftale med lægen, hvordan denne behandling afsluttes. 

 

Kontakt lægen, hvis du får vedvarende blødnings- forstyrrelser eller andre tegn på bivirkninger. 

 

Noriday® beskytter ikke mod HIV (AIDS) eller andre kønssygdomme. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin). 

 • medicin mod infektion (rifampicin, rifabutin). 

 • medicin mod svamp (griseofulvin). 

 • naturmedicin der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum). 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Noriday®

Noriday® indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Brug af Noriday® sammen med mad og drikke

Du kan tage Noriday® sammen med mad og drikke. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Noriday®, hvis du er gravid. 

 

Amning 

Du kan tage Noriday®, selvom du ammer. 

 

Brug efter fødsel eller abort: 

Du kan begynde at tage Noriday® 3 uger efter fødsel. 

Hvis du endnu ikke har fået normal menstruation efter fødslen, bør du anvende supplerende prævention i 7 dage. 

 

Hvis du tager den første tablet senere end 3 uger efter fødslen, kan du blive gravid. Du skal derfor bruge en anden prævention i de følgende 7 dage. 

 

Hvis du har haft en spontant eller provokeret abort, kan du tage den første tablet dagen efter aborten, og dermed opnå fuld beskyttelse. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Noriday® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Noriday®

Tag altid Noriday® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne 

1 tablet dagligt.  

Det er vigtigt, at du tager tabletterne regelmæssigt på samme tidspunkt af døgnet, også når du har menstruation. 

 

Brugsanvisning

Tag den første tablet på menstruationens første dag, uanset om du tidligere har brugt minipiller. Tag derefter 1 tablet dagligt på samme tidspunkt af døgnet, f.eks. om morgenen eller om aftenen før sengetid. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive gravid (se under ”Hvis du har glemt at tage Noriday®”). 

 

Det er meget vigtigt, at du tager tabletter hver dag, også under menstruationen, også hvis menstruationen er forlænget, eller selvom der kommer lidt blødning mellem to menstruationer. 

 

Hvis du tager den første tablet på menstruationens første dag indtræder den præventive effekt fra første tablet. 

 

Hvis du ikke kan tage første tablet på menstruatio- nens 1. dag, kan du starte behandlingen på hvilket som helst anden dag til og med 5. blødningsdag. Du skal bruge anden prævention (f.eks. kondom, pessar eller sæddræbende creme) i den allerførste uge, hvor du begynder på Noriday®

 

Der skal ikke være pause mellem blisterkortene. 

 

Overgang fra anden oral svangerskabsforebyggelse

For at sikre at du ikke bliver gravid, bør du tage den første tablet dagen efter, at den sidste tablet tages fra den anden orale svangerskabsforebyg- gende medicin. 

 

Opkast eller diarré

Hvis du kaster op indenfor 3 timer eller har diarré indenfor 12 timer efter du har taget tabletten, er den præventive virkning nedsat. Du skal forsætte med at tage Noriday®, men du skal bruge anden prævention i perioden, hvis du kaster op eller har diarré samt i de følgende 7 dage. 

Hvis du har taget for mange Noriday® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Noriday®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og blødninger fra skeden. 

 

Hvis du har glemt at tage Noriday®

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om den. Forsæt med næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive gravid. Derfor skal du bruge anden prævention, f.eks. kondom i de følgende 7 dage. Dette gælder også, hvis du har glemt 2 tabletter. Du skal kun tage den sidste tablet og derefter fortsætte med at tage tabletterne på sædvanligvis. 

 

Hvis du glemmer mere end 2 tabletter. Skal du stoppe med at tage Noriday® indtil din næste menstruation eller indtil graviditet er udelukket. I denne periode, bør du bruge prævention. 

 

Hvis du holder op med at tage Noriday®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Noriday® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brystspændinger. 

 • Uregelmæssige blødninger, udeblivende menstruation. 

 • Plet- og gennembrudsblødning. 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

 • Hovedpine. 

 • Kvalme. 

Hyppigheden kendes ikke: 

 • Uren hud/ akne (bumser). 

 • Opkastninger, oppustethed. 

 • Øget behåring. 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberet- tes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrel- sen. Du fi der skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Opbevar Noriday® i original emballage, da det er følsomt for lys og fugt. 

Tag ikke Noriday® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Noriday® 0,35 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Norethisteron. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumstearat og povidon. 

 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Noriday® er en hvid, rund og fl tablet. Den er præget ”SEARLE” på den ene side og ”NY” på den anden side. 

 

Pakningsstørrelse 

Noriday® fås i en pakningsstørrelse á 3 x 28 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V.  

 

Ompakket og frigivet af

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V. 

 

Noriday® er et registreret varemærke, der tilhører Syntex Pharm A.G. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2012 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...