Eletap

filmovertrukne tabletter 40 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Eletap 40 mg filmovertrukne tabletter  

Eletriptan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Eletap
 3. Sådan skal du tage Eletap
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Eletap indeholder det aktive stof eletriptan. Eletap tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes for serotoninreceptoragonister. 

Serotonin er et stof, der findes naturligt i hjernen, og som virker sammentrækkende på blodkarrene. 

 

Eletap kan anvendes til behandling af hovedpinefasen af migræne med eller uden aura hos voksne. Før migrænehovedpinen starter, kan du eventuelt have en fase, der kaldes for aura, og som kan omfatte synsforstyrrelser, følelsesløshed og taleforstyrrelser. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Eletap

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Eletap:

 • Hvis du er allergisk over for eletriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Eletap (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du har alvorlig lever- eller nyresygdom.
 • Hvis du har moderat til svært forhøjet blodtryk eller ubehandlet let forhøjet blodtryk.
 • Hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer, f.eks. hjertetilfælde, hjertekramper (angina), hjertesvigt eller betydelige hjerterytmeforstyrrelser (arytmi), midlertidig og pludselig forsnævring af en af kranspulsårerne.
 • Hvis du har dårligt blodomløb (perifer vaskulær sygdom).
 • Hvis du nogensinde har haft et slagtilfælde (selv et mildt slagtilfælde, der kun varede i nogle minutter eller timer).
 • Hvis du har taget ergotamin eller ergotaminlignende medicin (herunder methysergid) inden for 24 timer før eller efter indtagelse af Eletap.

 

Hvis du tager andre lægemidler med et navn, der ender på ’-triptan’ (for eksempel sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan og frovatriptan). 

 

Hvis noget af ovennævnte gør sig gældende for dig, skal du kontakte lægen, inden du tager Eletap. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Eletap: 

 • Hvis du har sukkersyge.
 • Hvis du ryger eller bruger nikotinafvænningsprodukter.
 • Hvis du er en mand og over 40 år.
 • Hvis du er en kvinde og har været i overgangsalderen.
 • Hvis du eller nogen i din familie lider af forkalkning af hjertets kranspulsårer (koronararteriesygdom).
 • Hvis du nogensinde har fået at vide, at du kan have en øget risiko for hjertesygdom, skal du drøfte dette med lægen, før du bruger Eletap.

 

Gentagen brug af migrænemedicin  

Hvis du bruger Eletap eller anden medicin til behandling af migræne gentagne gange over flere dage eller uger, kan det forårsage kronisk, daglig hovedpine. Fortæl det til lægen, hvis du oplever dette, da det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen for en periode. 

Brug af anden medicin sammen med Eletap

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Hvis du tager Eletap sammen med visse andre lægemidler, kan det resultere i alvorlige bivirkninger.  

 

Brug ikke Eletap, hvis:  

 • Du har taget ergotamin eller ergotaminlignende medicin (herunder methysergid) inden for 24 timer før eller efter indtagelse af Eletap.
 • Du tager andre lægemidler med et navn, der ender på ’-triptan’ (for eksempel sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan og frovatriptan).

 

Visse lægemidler kan påvirke Eletaps virkning, eller Eletap kan nedsætte virkningen af andre lægemidler, der tages på samme tid. Disse lægemidler omfatter: 

 • Lægemidler til behandling af svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol og itraconazol).
 • Lægemidler til behandling af bakterieinfektioner (f.eks. erythromycin, clarithromycin og josamycin).
 • Lægemidler til behandling af aids og hiv (f.eks. ritonavir, indinavir og nelfinavir).

 

Fortæl det til lægen, inden du starter på behandling med eletriptan, hvis du tager visse lægemidler mod depression og andre psykiske forstyrrelser (såkaldte SSRI’er (selektive serotoningenoptagshæmmere) eller SNRI’er (serotonin- og noradrenalingenoptagshæmmere)). Disse lægemidler kan øge risikoen for at udvikle serotoninsyndrom, hvis de samtidig tages med visse lægemidler mod migræne. Du kan finde flere oplysninger om symptomerne på serotoninsyndrom i afsnit 4, ”Bivirkninger”. 

Brug af Eletap sammen med mad og drikke

Eletap kan bruges før eller efter mad og drikke.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Eletap efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Du bør ikke amme i 24 timer efter indtagelse af dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Eletap eller migrænen i sig selv kan gøre dig søvnig. Dette lægemiddel kan også gøre dig svimmel. Du skal derfor undlade at føre motorkøretøj og betjene maskiner, når du har et migræneanfald, eller efter du har taget din medicin. 

Eletap indeholder lactose og farvestoffet Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110)

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Farvestoffet Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Eletap

Tag altid Eletap nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

 

Voksne  

Du kan tage dette lægemiddel på et hvilket som helst tidspunkt, efter at migrænehovedpinen er startet, men det er bedst at tage det så hurtigt som muligt. Du bør dog kun tage Eletap i løbet af hovedpinefasen af din migræne. Du bør ikke tage dette lægemiddel for at forebygge et migræneanfald.  

 • Den sædvanlige startdosis er én 40 mg tablet.
 • Tabletten skal synkes hel sammen med et glas vand.
 • Hvis den første tablet ikke lindrer din migræne, skal du ikke tage en tablet mere mod samme anfald.
 • Hvis den første tablet lindrer migrænen, og migrænen vender tilbage, kan du tage en tablet mere. Du skal dog vente to timer efter indtagelse af den første tablet, før du tager en tablet mere.
 • Du må ikke tage mere end 80 mg (2 x 40 mg tabletter) i løbet af 24 timer.
 • Fortæl det til lægen, hvis du ikke opnår lindring med en dosis på én 40 mg tablet - lægen vil eventuelt øge dosen til to 40 mg tabletter til fremtidige anfald.

 

Brug til børn og unge under 18 år 

Eletap bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.  

 

Ældre  

Eletap bør ikke anvendes til ældre over 65 år. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Dette lægemiddel kan anvendes af personer med milde eller moderate nyreproblemer. Hos sådanne patienter anbefales en startdosis på 20 mg, og den totale daglige dosis bør ikke overskride 40 mg. Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis du skal tage. 

 

Nedsat leverfunktion  

Dette lægemiddel kan anvendes af personer med milde eller moderate leverproblemer. Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med mildt til moderat nedsat leverfunktion. 

Hvis du har taget for meget Eletap

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Eletap, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

Medbring medicinpakningen, også selvom der ikke er flere tabletter tilbage.
Overdosering af Eletap kan give bivirkninger såsom højt blodtryk og hjerteproblemer. 

Hvis du har glemt at tage Eletap

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Eletap

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.
 

Alvorlige bivirkninger

 • Pludseligt hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær, hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber, udslæt eller kløe (især hvis det påvirker hele kroppen), da det kan være et tegn på en overfølsomhedsreaktion.
 • Smerter eller sammensnørende fornemmelse i brystet, som kan optræde i svær grad og berøre svælget. Dette kan være symptomer på problemer med blodforsyningen til hjertet (iskæmisk hjertesygdom).
 • Tegn og symptomer på serotoninsyndrom.
  Disse omfatter rastløshed, hallucinationer (at se eller høre ting, der ikke er der), manglende koordinationsevne, hurtigt hjerteslag, øget kropstemperatur, hurtige ændringer i blodtrykket og overaktive reflekser.

Andre mulige bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Smerter, strammen eller trykken i brystet, hjertebanken, hurtigere puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, fornemmelse af, at rummet snurrer rundt (vertigo), hovedpine, søvnighed, nedsat følesans eller smerteopfattelse, for højt blodtryk.
 • Mundtørhed, strammen i halsen.
 • Mavesmerter, kvalme (mavegener og opkastningsfornemmelser).
 • Rygsmerter, muskelsmerter, muskelsvækkelse.
 • Varmefølelse, kulderystelser, øget svedtendens, snurren eller andre abnorme fornemmelser i huden, rødmen, smerter.
 • Svien og irritation i svælget (pharyngitis).
 • Kraftløshed og svaghed.
 • Betændelse i næsehulernes slimhinder med tilstoppet næse, forkølelse med rindende næse samt nyse og kløe.
 • Sure opstød, halsbrand.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Vejrtrækningsbesvær, åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Gaben.
 • Hævelse af ansigt eller hænder og fødder, betændelse i tungen, hududslæt, kløe.
 • Øget følsomhed over for berøring eller smerte (hyperæstesi), langsomme eller usikre bevægelser, rysten, sløret tale.
 • Fremmedfølelse over for sig selv (depersonalisation), depression, usædvanlig tankegang, opstemthed, forvirring, perioder med fuldstændig passivitet (stupor), almen utilpashed, søvnløshed (insomni), rastløshed, uro.
 • Manglende appetit, smagsforstyrrelser, tørst.
 • Nedslidning af leddene (slidgigt), knoglesmerter, ledsmerter.
 • Hyppig vandladning, vandladningsproblemer, forøget urinmængde, diarré.
 • Synsforstyrrelser, øjensmerter, lysfølsomhed, tørre eller rindende øjne.
 • Øresmerter, ringen for ørerne (tinnitus).
 • Dårligt blodomløb (perifer vaskulær sygdom).
 • Luftvejssygdom.
 • Urinvejssygdom.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Chok, astma, nældefeber (urticaria), hudsygdomme, hævelse af tungen.
 • Hals- eller luftvejsinfektion, hævede lymfekirtler.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Følelsesmæssig skrøbelighed (humørsvingninger).
 • Ledbetændelse, muskelsvaghed, muskeltrækninger.
 • Forstoppelse, betændelse i spiserøret, sure opstød.
 • Brystsmerter, kraftige eller langvarige menstruationer.
 • Øjeninfektion (konjunktivitis).
 • Stemmeforandringer.

 

Der er desuden indberettet følgende bivirkninger: besvimelse, højt blodtryk, tyktarmsbetændelse, opkastning, hjerneeller blodkarrelaterede hændelser, utilstrækkelig blodgennemstrømning i hjertet, iltmangel, hjertetilfælde, hjertekramper. 

 

Din læge vil eventuelt tage regelmæssige blodprøver for at teste forøgede niveauer af leverenzymer eller blodforandringer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Eletap indeholder:

 • Aktivt stof: 40 mg eletriptan (som eletriptanhydrobromidmonohydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.
  Filmovertræk: Lactosemonohydrat, hypromellose, titandioxid (E 171), triacetin, Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E 110).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Orange, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget med ”40” på den ene side med en diameter på 8,2 mm. 

 

Pakningsstørrelser: 

6, 12 og 18 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Eletap svarer til Eletriptan Teva. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...