Flagyl®

filmovertrukne tabletter 400 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

FLAGYL® 

400 mg filmovertrukne tabletter  

Metronidazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
Spørg lægen eller apotekerpersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Flagyl til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekterpersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Flagyl.
 3. Sådan skal du tage Flagyl.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Flagyl er et bakteriedræbende middel (antibiotikum).
 • Du kan bruge Flagyl til forebyggelse og behandling af infektioner med bakterier og andre mikroorganismer, som metronidazol virker på, og Morbus Crohn (kronisk betændelse i tarmen).

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Flagyl

Tag ikke Flagyl

 • hvis du er allergisk over for metronidazol, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Flagyl (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Flagyl 

 • hvis du har den arvelige sygdom Cockaynes syndrom.
 • hvis du har en blodsygdom
 • hvis du har en sygdom i centralnervesystemet, f.eks. epilepsi, Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom eller mutipel sklerose
 • hvis du har en alvorlig leversygdom
 • hvis du er i dialyse
 • hvis du er i behandling med lithium (mod manisk depression dvs. skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning).

Cockaynes syndrom

Hvis du har den arvelige sygdom "Cockaynes syndrom", er der en øget risiko for svære påvirkninger af din lever eller akut leversvigt. Din læge vil udføre leverfunktionstest umiddelbart før behandling med Flagyl, under hele behandlingen og efter ophør med Flagyl, indtil leverfunktionstesten igen ligger inden for normalområdet. Hvis dine leverværdier bliver markant forhøjet under behandling med Flagyl, bør behandlingen stoppes.
Hvis du under behandling får gulsot, hudkløe, sløjhed, kontakt lægen. Evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Ring 112. 

 

Du bør ikke blive behandlet med Flagyl over længere tid. Tal med lægen. 

 

Vær opmærksom på at Flagyl kan farve urinen mørk. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Flagyl. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Flagyl

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Epilepsi (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin)
  • Blodpropper eller udvikling af blodpropper (warfarin)
  • Manisk depression (skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning)( lithium)
  • Afstødning af organer efter transplantationer.
   (ciclosporin, tacrolimus, busulfan)
  • Kræft (5-fluorouracil)
  • Forhøjet kolesterol (colestyramin)
  • Migræne (ergotamin)
  • Uregelmæssig hjerterytme (amiodaron)
  • Afhængighed af alkohol (disulfiram)
  • Muskelafslappende medicin (vecuronium)

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Flagyl sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du kan tage Flagyl i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
 • Drik ikke alkohol, mens du tager Flagyl, og heller ikke i 3 dage efter, at behandlingen er afsluttet.
  Det kan medføre kraftigt ubehag i form af opkastning, rødme (blussen) og varmefølelse, hurtig vejrtrækning og hjertebanken, (samme reaktion som opnås efter indtagelse af alkohol samtidig med behandling mod alkoholmisbrug (disulfiram)). Dette gælder også for medicin, der indeholder alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Du kan tage Flagyl under graviditet.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du ikke tage Flagyl, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flagyl kan give bivirkninger (forvirring, svimmelhed, hallucinationer, kramper og synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Flagyl

Tag altid Flagyl nøjagtigt efter lægens anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekerpersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

 

Doseringen af Flagyl er afhængig af din sygdom, både hvor stor dosis du skal have, hvor mange gange om dagen du skal tage Flagyl, og hvor længe behandlingen skal vare. 

 

Flagyl, filmovertrukne tabletter fås i flere styrker. 

 

Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Den sædvanlige dosis er

Infektioner med anaerobe bakterier 

Voksne: 400 mg 3 gange daglig.
Børn: 30-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. 

 

Akut amøbedysenteri og amøbeleverabsces  

Voksne: 2 g 1 gang dagligt i 3 dage eller 600-800 mg 3 gange daglig i 5-10 dage.
Børn: 35-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 5 dage. 

 

Amøbeinfektion i tarmsystemet uden symptomer  

Voksne: 600-800 mg 3 gange daglig i 10 dage.
Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser i 5-10 dage. 

 

Parasitinfektion i tarmsystemet (Giardiasis)  

Voksne: 2 g 1 gang daglig i 2-3 dage eller 200 mg 3 gange daglig i 7 dage.
Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser i 7 dage. 

 

Parasitinfektion i skeden eller urinrøret (Trichomoniasis)  

Voksne: 200 mg 2 gange daglig i 6 dage eller 2 g 1 gang. 

 

Betændelse i tandkødet med sår  

Voksne: 200 mg 3 gange daglig i 3 dage. 

 

Uspecifik betændelse i skeden  

Voksne: 2 g 1. og 3. dag eller 400 mg 2 gange daglig i 7 dage. 

 

Betændelse i tarmen (Morbus Crohn)  

Voksne: 400 mg 2 gange daglig  

Børn: 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
f.eks. barn på 17 kg skal have 250 mg pr. døgn fordelt på 2 doser og et barn på 34 kg skal have 500 mg pr. døgn fordelt på 2 doser. 

 

Forebyggende ved operationer med risiko for infektioner med anaerobe bakterier  

Voksne: 1 g som engangsdosis.
Børn: 25 mg/kg. 

 

Eventuel behandling efter operation  

Som angivet ovenfor under: Infektioner med anaerobe bakterier. 

 

I andre tilfælde vil doseringen være afhængig af sygdommens art, din læge bestemmer din dosis. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Flagyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Flagyl, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer: 

 • Kvalme, opkastning, madlede, metallisk smag i munden, hovedpine og svimmelhed.
 • Mere sjældent kan der være søvnløshed, døsighed, nedsat vandladning (mindre urin) og mørkfarvning af urinen samt krampeanfald.
 • Hørenedsættelse.

Hvis du har glemt at tage Flagyl

 • Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Flagyl

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Flagyl er stoppet.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndenødsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet.
  Kontakt lægen.
 • Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
 • Leverbetændelse evt. med gulsot og hudkløe. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.
 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt der kan være transplantationskrævende. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnson syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud (Toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Smagsforstyrrelser, metalsmag i munden og mundbetændelse med hvide belægninger.
 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstoppelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Hovedpine.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt / hududslæt (nældefeber) og hævelser.
  Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt, ring 112.
 • Sindslidelser med forvirring, hallucinationer og opstemthed (manisk). Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Nedtrykt sindstilstand.
 • Svimmelhed, usikre bevægelser, træthed.
 • Forbigående synsforstyrrelser som dobbeltsyn, nærsynethed, sløret syn, nedsat synsskarphed, ændringer i farveopfattelsen. Kan blive alvorligt.
  Kontakt lægen eller evt. skadestue.
 • Feber.
 • Appetitmangel/madlede.
 • Mørkfarving af urinen.
 • Hududslæt, kløe, nældefeber, hudrødme.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder. Kan ses ved langvarig behandling med høje doser.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Afgrænset udslæt på huden.
 • Blærerfyldt udslæt.
 • Usikre bevægelser, usikker gang og rysten pga.
  påvirkning af hjernen.
 • Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Talebesvær.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Misfarvning af tungen/lodden tunge (f.eks. som følge af svampevækst).
 • Hududslæt som følge af allergisk reaktion over for lægemidler.
 • Nedsat hørelse/ tab af hørelse.
 • Susen for ørerne (tinnitus).

 

Flagyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Flagyl utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Flagyl efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Flagyl ved temperaturer over 30 ºC.
 • Opbevar Flagyl i original beholder, da det er følsomt for lys.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Flagyl, 400 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof:  

Metronidazol 400 mg 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Calciumhydrogenphosphat, majsstivelse, povidon, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 400, talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er hvide, ovale, kapselformede og præget med ”FLAGYL 400” på den ene side. 

 

Flagyl fås i: 

Flagyl 400 mg i pakninger med 30 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...